Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bikoteka irakurtzen

4,116 views

Published on

XXV. Jardunaldi Pedagogikoetan, 2. egunean Kenarren egindako tailerraren aurkezpena.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bikoteka irakurtzen

 1. 1. Bikoteka Irakurtzen Irakurtzeko gaitasuna garatzeko etahobetzeko “Berdinen arteko tutoretzan” oinarrituriko programa
 2. 2. Zer da Bikoteka Irakurtzen programa?Irakurtzeko gaitasuna hobetzeko hezkuntza programa,UAB-ko GRAI-k sortua eta dinamizatua.Berdinen arteko tutoretzan oinarritua: ongi egituratutakointerakzio gidoi baten bitartez, lankidetzan ikasten duenikasle bikotea. Batek tutore papera hartzen du eta besteaktutoratuarenak “tutoreak ikasten du, irakastea ikasteko modu egokienetarikoa delako eta tutoratuak ikasten du,etengabeko eta bere beharrei egokituriko laguntza jasotzen duelako ”Programak hiru elementu batzen ditu: aipaturiko “berdinenarteko tutoretza, familien inplikazioa eta ikastetxe zeinirakasleen kooperazioa.
 3. 3. Programako helburuak• Irakurtzeko gaitasuna garatu. Irakurriaren ulermenean jartzen du arreta nagusia, hau baita ikasleen eskola-arrakastarako elementu klabea• Joera inklusiboko metodologiak eskeini• Ikasleen arteko lankidetzarako gaitasuna garatu• Beste irakasleekin esperientziak eta materialak elkartrukatzeko eta konpartitzeko ikastetxe sarea sortu (Moodle)• Eskola-zereginetan familien partehartze eta inplikazioa hobetu
 4. 4. Oinarrizko gaitasunekin lotura• Ikasten ikasi gaitasuna: Norberaren gaitasunen eta haiek garatzeko estrategien kontzientzia hartzea, baita, gaitasun pertsonalaren sentimendua izatea, motibazioa, norbere buruagan konfidantza eta ikasteko gogoa ematen dituena• Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna• Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna• Norbere autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
 5. 5. Programa bi eremutan garatzen da• Eskolan, ikasleen artean.• Etxean, senitarte bat eta ikaslearen artean.
 6. 6. Eskolan egin beharreko lanaA. Materialen gauzaketa (irakurketa fitxak).B. Bikoteen antolaketaC. Ikasleen prestaketa (tutoreena bereziki).D. Saioen garapena.E. Prozesuaren jarraipena eta ebaluazioa.
 7. 7. A. MATERIALEN GAUZAKETATESTUAKBIKOTEKA IRAKURTZEN programak benetazko egoerakbilatzen ditu: benetazko testuak aurkezten dira, ikaslearenohiko esparruan topa daitezkeenakAukeratzeko ondoko irizpideak kontutan izaten dira• Era ezberdinetako testu mota (jarraiak/etenak)• Egokiak (ikaslea dakienari lotuta: edukia, testu mota)• Osoak (esanahi osoa duena) ulermena eta interesaerrezteko• Tamainu txikia (saio batetan bete daitekeena)
 8. 8. Jarduera orrien ezaugarriak• Testua eta ariketak nahastu gabe• Saio batetan buka daitekeen proposamena• Irakurri aurretiko galderak: (ezaugarrien explorazioa hipostesien eraketa, norberak dakienaren aktibazioa• Irakurtzean (PPP metodoa, tutorearen gainbegiratzea)• Irakurri ondorengo galderak: hipostesiei buruzko hausnarketa, irakurriaren ulermenari buruzko galderak• Ariketa osagarriak
 9. 9. B. Bikoteen antolaketaBikoteka Irakurtzen, ikasle-bikoteak egitea oinarri duenlankidetzako ikaskuntza metodo bat da. Ikasleen artekoerlazioa asimetrikoa da, tutore eta tutoratu rola hartzeakeraginda. Berdinen arteko tutoretza Tutoretza finkoa Maila ezberdinekoak Elkarrekiko tutoretza Maila berekoak
 10. 10. B. Bikoteak egiteaELKARREKIKO TUTORETZA TUTORETZA FINKOA Maila altua Maila altua 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 Maila 7 Maila 8 baxua baxua 8
 11. 11. C. Ikasleen prestaketa• Berdinen arteko tutoretzaren oinarriak ezagutu Tutoratu zein tutoreentzako abantailak• Ikasleen arteko rolen negoziazioa Tutore eta tutoratu onen ezaugarriak• Saioen dinamika eta jarduera ezagutu/praktikatu. Saioen egitura eta jarduera orriak. Irakurtzeko metodoa (PPP)• Ebaluazio sistema. Bikotearen autoebaluazioa
 12. 12. D. Saioen garapena30 minutukobi saio astero.12 aste/24 saio,Hiruhilabe batHasieran, ekintzaoso estruturatuaden arren,bikotearen elkar-ezagutzahobetzen denheinean, erabilerasortzaile etamalgua onartzenda.
 13. 13. E. Prozesuaren jarraipena eta ebaluazioa• Hasierako ebaluazioa (gehi autoirudia): abiapuntua ezagutzeko eta bikoteak egiteko• Bikotearen autoebaluazioa, 4 astetan behin• Irakaslearen behaketa (bikotearen funtzioanamendua)• Ikasle tutoreak sortutako jarduera orriak (sortzen dutenean)• Portafolioa (bikotearen material guztia karpetan batetan gordetzen da)• Amaiera ebaluazioa (gehi autoirudia): ikasleen aurrerapena• Familien egunekoak• Parte hartu duten guztien amaierako balorapenak
 14. 14. Nor arduratu daiteke? Aita edo ama. Anai-arreba nagusia. Senitarteko bat Lagun bat, auzoko bat…
 15. 15. Programaren garapena etxeetanBikoteka irakurtzen programak familien partehartzeeraginkorra bilatzen du. Hau, ikaslearen ikaste prozesuaarrakastatsua izateko giltzarri nagusienetariko bat baitaFamilien partehartze eraginkorrak eskola eta familien irakas-helburuen arteko koherentzia eta jarraipena bultzatzen du
 16. 16. Familian egiten diren ekintzakIkerketa ezberdinek demostratzen dutenez, familein partehertze eraginkorrak…Mejora el rendimiento académico y la calidad educativa de la escuela, permite espacios de comunicación con el niño/a y acerca a las familias a las actividades escolares.(Martínez,1992, Ofsted, 2000,La colaboración de los miembros familiares (padres, abuelos, hermanos, tíos, primos...) en el proceso de aprendizaje influencia positivamente en los resultados académicos (Wolfendale & Topping,1996)
 17. 17. Zer eskeintzen da• Jarduera orriak (24 irakurketa fitxa)• Prestakuntza saio bat. Programaren azalpen laburra. Materialen erabilera zuzena Prozedurari buruzko aholkuak. Saioen egunekoa azaltzea Duda guztiak argitzea.• Garapenaren jarraipena
 18. 18. Lan Plangintza1. hiruhilabetea 2. hiruhilabetea 3. hiruhilab.Gela birtuala eta Ikasle eta familiei Ikastetxeenmaterialak prestakuntza arteko bisitaldiakezagutzea Bikoteka Irak IkasleenJarduera orrien Amaierakogauzaketa 30 minutuko bi saio ebaluazioakooperatiboa. astero, 24 saio, 12 aste, 3 hilabete EsperientziarenProgramaren balorapenaazalpena ikasle eta Bikotearen autoebal.familiei (4 astetan behin) Hurrengo ikasturterakoHasierako ebaluazioa Irakaslearen behaketa + hedapenaeta bikoteen egitea, Familien egunekoarenbai eskolan, bai jarraipenaetxean Tutoreen jarduera-orrien gauzaketa
 19. 19. PROGRAMAREN HEDAPENA2006-07 Programaren hasiera: 6 Ikastetxe Catalunya-n2008-09 Aragoiko sarea sortzen da2009-10 Balear uharteetako sarea sortzen da Euskadiko sarea sortzen da (Gipuzkoan)2010-2011 Bilboko 11 ikastetxe sartzen dira Euskadiko sarean2011-2012 Bilbo-Abandon bi talde Txurdinagan talde bat Gernikan talde bat
 20. 20. Bikoteka Irakurtzen programariburuzko ikerketak zera dio• 1. Irakurriaren ulermenak hobera egiten du parte hartutako ikasle guztien kasuan• Irakurmenari lotutako autoirudiak hobera egiten du ere• Familien inplikazioa funtzezko osagaia da B.I. programan• Irakasleen balorapenak positiboak dira:  Berdinen arteko tutoretza sakonki ezagutzeko eta esperimentatzeko aukera ematen du  Aniztasuna positiboki erabiltzeko aukera ematen du ere  Ikasleak lan-molde aktiboago batera ohitzen dira  Familien artean harrera oso ona izan du
 21. 21. ESKERRIK ASKOZUEN ARRETAGATIK

×