Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gdi Grens Demand En Supply Lpd2010

1,364 views

Published on

Presentatie gehouden op Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2010

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gdi Grens Demand En Supply Lpd2010

 1. 1. Efficiënt beheer op de grens van demand en supply Horizontale ICT Drs. Ing. Bob van Graft CGEIT, MCM Directeur GDI
 2. 2. Taakstelling !! Kostenreductie 1 miljoen 40 miljoen 5% - 10% Terugdringen formatie Programma Vernieuwing Rijksdienst Heroverweging 29 miljard consolidatie en samenwerking afstoten taken
 3. 3. DBOB-R GDI BZK – R BZK ICT Fasam PNJB IVenT Logius Regie ICTRO OM ZM CVOM Justitie AD domein Datum 17 januari 2010 DJI SSC-I V&W SSO-I Indirect klantdomein GDI DGPJS DGRR DGWIAV SG-pSG Indirect klantdomein WMRIJK DGV DGOBR DGBK Direct klantdomein GDI DFEZ DJI P-Dir … DI Beleid & Control DGOBR DWR Regie DI BVA Directe Klantdomein PI … PI PI DT&V HFD-K COA VWS SZW V&W DEF EZ
 4. 4. Scope GDI in samenwerking Middelware Koppelvlakken Horizontale ICT Basis KA-omgeving WEB 2.0 Zwaar beveiligde Omgevingen “ Collaboration” Organisaties “ Netwerk” Organisaties “ Keten” Organisaties Communicatie & Netwerken & Infrastructuur
 5. 5. Clusters van mogelijke samenwerkingsverbanden GDI BZK/ICT SSC/I OM GDI met BZK-ICT OM en SSC/I GDI-BZK/ICT (DGOBR) SSO/I Bundeling van generieke ICT diensten. Speerpunten ERP, CRM, ECM, IdM en WEB Beveiligde WPL-omgeving Bundeling Justitieveld en specifieke ICT diensten Speerpunten, lokale dienstverlening en specifieke applicatie domeinen Bundeling van generieke ICT (Rijks)diensten Speerpunten ERP, CRM, ECM, IdM en WEB Bundeling van generieke ICT (Rijks)diensten Speerpunten Datacenter, Infrastructuur DWR, KA-domein GDI en OM Opwerken naar concentratie in het datacenter concept overheid Basis ondersteuning OM
 6. 6. Producten en Diensten Portfolio Klant Contact Account en Services Management Infrastructure & Operations Active Directory Exchange Identity Management ERP Diensten Technisch Beheer Licenties ECM Diensten Technisch Beheer Content IdM Diensten Onderhoud Beheer Licenties DWO Diensten Standaard werkplek Extra werkplek PLATO werkplek Telefonie JEP Hosting diensten Server Opslag Databases Middelware Housing diensten Geconditioneerde en beveiligde computervloer WAN LAN Business Development & Projecten Business Development , Advies, Consultancy Projectuitvoering. Architectuur, Security Gebruikers- Ondersteuning Servicedesk Opleidingen Demand management Supply management Ontwikkel Diensten
 7. 7. Regie organisatie bij opdrachtgever en leverancier Demand management Supply-management IV- regieorganisatie <ul><li>Service portfolio mgt. </li></ul><ul><li>Service level mgt. </li></ul><ul><li>Relatie mgt. </li></ul><ul><li>Cost mgt. </li></ul><ul><li>Sourcingstrategie </li></ul><ul><li>Procurement mgt. </li></ul><ul><li>Contract mgt. </li></ul><ul><li>Cost mgt. </li></ul>CIO office Leveranciers (intern/ extern) Informatie-beleid Informatiemanagement Business Business unit x Business unit y Business unit z Hoofd-leverancier Architectuur en strategie Requirement mgt. Project mgt. Innovatie management IS integratie & control Service delivery mgt. Auditing (IPWC) Leveranciers Gebaseerd op het Sourcing Governance Framework van Quint Wellington Redwood
 8. 8. Al bij de inrichting van een dergelijke samenwerking dienen vraagstukken met betrekking tot sourcing te worden beantwoord GDI DGOBR Klanten Business & IT strategie Informatiemanagement/ Functioneel beheer Programma&projectmanagement Sourcing strategie Technische architectuur Portfolio management Inkoop Financial control Service management Contract management BUSINESS IT ARCHITECTUUR ONTWERP IT LEVERING Wat wil ik? Hoe doe ik het? Wat doe ik? Wat kan technisch?
 9. 9. GDI meet in 2010 de Klant Tevredenheid op diverse wijzen Raad van Opdrachtgevers (RvO) Strategisch Klant Overleg (SKO) Klantenpanel (KP) KTV-SLM Specifieke Klant Tevredenheids Meting Klant Tevredenheids Onderzoek (KTO) KTV-SD a la SSO-I Dienst verlening KTV-PM Specifieke Klant Tevredenheids Meting Projecten KTV-OPL Specifieke Klant Tevredenheids Meting Opleidingen Klanten (ingang D-GDI) Opdrachtgevers (ingang AM/SLM/PM) Gebruikers (ingang Service Desk) Doelgroep
 10. 10. Portfoliobeleid voor harmonisatie en standaardisatie 65% STD 35% Maatwerk Inspanning Laag Kosten Hoog Netwerk / infrastructuur Beheer Gebruikersondersteuning Basis bundel software Operating System / Beheer SW / Standaard MS Sector specifieke applicaties Domein. HW-componenten Domein. Spec. SW-componenten Justitie brede applicaties HW server HW werkplek
 11. 11. Hoe de horizontale ICT dienstverlening georganiseerd kan worden <ul><li>GDI richt zich op Applicatie- </li></ul><ul><li>en Technisch beheer </li></ul><ul><li>Met kennisdomeinen: </li></ul><ul><ul><li>CRM (Workflow Siebel) </li></ul></ul><ul><ul><li>ERP (F-domein SAP / eBS) </li></ul></ul><ul><ul><li>ECM (Digitale Document Stromen, incl Tridion, Portal-technologie, FileNet en Sharepoint) </li></ul></ul><ul><ul><li>DWO (Digitale WerkOmgeving JUS/BZK) </li></ul></ul><ul><ul><li>IdM (Beveiligde Identificatie en Autorisatie) </li></ul></ul><ul><ul><li>I&O (Infrastructure & Operations, incl. datacenter consolidatie Rijk) </li></ul></ul>
 12. 12. BISL model Vraag: Wat doe je als Regie? Antwoord: Vooral Richtinggevende en sturende processen. Uitvoerend kan voor een groot deel worden uitbesteed aan GDI. Een voorbeeld van het sturende Proces Behoeftemanagement en het operationele proces Wijzigingen beheer is toegevoegd.
 13. 13. De rollen, taken en verantwoordelijken zijn helder verdeeld tussen GDI en DFEZ dat namens zijn klanten (Justitie sectoren) acteert Informatie Management Functioneel Beheer Technisch Applicatie Beheer <ul><li>Functioneel en technische F-kennis GVKA en BLS </li></ul><ul><li>Maken, onderhouden en aanpassen van applicatie (incidenten en changes) </li></ul><ul><li>Kennis niveau GVKA en BLS vs technische expertise SAP </li></ul>Technisch Beheer <ul><li>Instandhouding, beheer en onderhoud van de technische infrastructuur (netwerken, hardware, opslag) </li></ul><ul><li>Verantwoordelijk voor technische inrichting OTAP-omgeving </li></ul><ul><li>Operationeel en tactisch niveau van I.M </li></ul><ul><li>Opdrachtverstrekking (regie) gebruikersorganisatie (DFEZ / DJI / E-groep) </li></ul><ul><li>Uitvoerend deel belegd bij GDI (call-beheer) </li></ul><ul><li>Ondersteuning van F-processen GVKA en BLS door GDI </li></ul><ul><li>Strategisch en tactisch management F-processen en I-beleid </li></ul><ul><li>Richtinggevend en kaderstelling </li></ul>Rollen Taken DFEZ namens Justitie GDI Verantwoordelijkheden
 14. 14. Service Window GDI dienstverlening is beschikbaar 0:00 7:00 7:30 17:30 18:00 23:00 24:00 Servicedesk is beschikbaar en bemenst Servicedesk is wel beschikbaar en wordt doorgezet naar de piket GDI oplosteam zijn beschikbaar Brons Zilver Goud 7*24 Werkdagen Niet- werkdagen Werkdagen Niet- werkdagen Werkdagen Niet- werkdagen Werkdagen Niet- werkdagen
 15. 15. Wegen en Bespreken Klanten Eigenaar Partners Intern DFEZ/DJI BZK-ICT ICTRO SSC-I SSO-V&W 4F / 4FM OM Kosten reductie Beheer Controle Centrum Continuïteit ERP (Leonardo) Workflow (Digijust/-doc) Doorbelasting (DV/Telefonie) Culturele Verandering Quota 2010 (FTE en externe inhuur) en bespreken implicaties met klanten GRIP Justitie Innovatie & DWR/PNJB Harmonisatie Service Levels
 16. 16. Ter informatie <ul><li>GDI 220 medewerkers </li></ul><ul><li>40.000 werkplekken (Justitie Active Directory) </li></ul><ul><li>2500 gebruikers kerndepartement </li></ul><ul><li>SAP Competence Center (8.000 gebruikers) </li></ul><ul><li>Speerpunten op: </li></ul><ul><ul><li>(ECM) Enterprise Content Management </li></ul></ul><ul><ul><li>(CRM) Customer Relation Management </li></ul></ul><ul><ul><li>(IdM) Identity Management </li></ul></ul><ul><ul><li>(I&O) Infrastructure & Operations </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>GDI een ICT organisatie binnen het publieke domein </li></ul><ul><li>Samenwerking, efficiënt en effectief op gebied van product en portfolio management </li></ul><ul><li>Met een gebalanceerd regie en productie model </li></ul><ul><li>www.gdi.nl </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×