Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perspektiva - Komunikacioni Plan

PR Week Case Study 2009

 • Login to see the comments

Perspektiva - Komunikacioni Plan

 1. 1. PERSPEKTIVA Komunikacioni plan Naziv tima: Sinergija Šifra: B2MJ2
 2. 2. SADR ŽAJ C iljevi Ciljna publika Strategije i taktike 4 2 3 Analiza situacije 1 Budžet Evaluacija Terminski plan aktivnosti 5 6 7
 3. 3. ANALIZA SITUACIJE I ekspanzija Osnivanje II ekspanzija III ekspanzija 1992 1998 2006 200 9 <ul><li>Osnivanje preduzeća u Požegi </li></ul><ul><li>Zdravčići </li></ul><ul><li>Visibaba </li></ul><ul><li>Užice </li></ul><ul><li>Gojna Gora </li></ul><ul><li>Pilatovići </li></ul><ul><li>Požega </li></ul><ul><li>Kupovina “Mladog radnika” </li></ul><ul><li>Beograd </li></ul><ul><li>Novi Sad </li></ul>DO DO DO
 4. 4. ANALIZA SITUACIJE <ul><li>Kompanija ostaruje veliki kako pozitivan tako i negativan pubilicitet </li></ul><ul><li>Žalb e potrošača na neljubazno i staro osoblje </li></ul><ul><li>Dobavljači se žale na lošu komunikaciju i neodgovaranje na mejlove </li></ul><ul><li>Negativne kritike na račun „PERSPEKTIVE“ su dospele i u medije kada je u jednom nacionalnom tabloidu izašao tekst pod naslovom „PERSPEKTIVA JE Š KLASA“ </li></ul>
 5. 5. Ciljevi Tre ći cilj Četvrti cilj Unapređenje odnosa sa dobavljačima Drugi cilj Poboljšanje slike o prodajnom osoblju Izgradnj a imidža društveno odgovorne kompanije Prvi cilj Popravljane imidža u medijima Prvi cilj
 6. 6. CILJNA PUBLIKA Primarna Sekundarna Zaposlen i Dobavljači Mediji Kupci Pokret za zaštitu potrošača Resorna ministarstva
 7. 7. Prvi cilj <ul><li>Promotivna kampanja o našim akcijama u svim relevantnim nacionalnim medijima </li></ul><ul><li>Akcija „Zdrava subota“ </li></ul>Taktika Pojačavanje postojeće medijske kampanje o niskim cenama i ostalim akcijama Strategij a Popravljane imidža u medijima Prvi cilj
 8. 8. Drug i cilj Unapređenje interne komunikacije radi poboljšanja performan si prodajnog osoblja Strategij a Poboljšanje slike o prodajnom osoblju Drugi cilj Taktika <ul><li>Obuka i mo t ivacioni treninzi </li></ul><ul><li>  Izbor za radnika meseca </li></ul><ul><li>Postavljanje oglasnih tabli i kutija za predloge zaposlenih </li></ul>
 9. 9. Treći cilj Upoznati dobavljače sa razlozima loše komunikacije i merama koje ćemo preduzeti povodom toga Strategija Unapređenje odnosa sa dobavljačima Treći cilj Taktika II : Poboljšanje slike o prodajnom osoblju Slanje dopisa dobavljačima Taktika
 10. 10. Četvrti cilj Izgradnja imidža društveno odgovorne kompanije Četvrti cilj Taktika II : Poboljšanje slike o prodajnom osoblju Uključivalje u akciju pomaganja Narodnim kuhinjama   Taktika Strategije Učestvovanje u društveno odgovornim akcijama
 11. 11. TERMINSKI PLAN AKTIVNOSTI <ul><li>Slanje dopisa dobavljačima </li></ul><ul><li>Sazivanje sastanka sa ljudima iz sektora za ljudske resurse </li></ul><ul><li>Kontaktiranje medija radi zakupa medijskog prostora </li></ul>I Nedelja 1 . Početak akcije „Zdrava subota“ <ul><li>Prisustvovanje obuci zaposlenih u prodaji koju sprovodi sektor za ljudske resurse </li></ul><ul><li>Sprovođenje priprema za akciju „Zdrava subota “ </li></ul><ul><li>Sazivanje i odrzavanje konferencije za štampu povodom učestvovanja u akciji pomaganja Narodnim kuhinjama </li></ul>II Nedelja III Nedelja IV Nedelja
 12. 12. Budžet <ul><li>Izdvajanja za zakup medijskog prostora (60 000 €) : </li></ul><ul><li>Oglašavanje u novinama (20 000 €) </li></ul><ul><li>Lokalni radio (5000 €) </li></ul><ul><li>Medijski prostor na televizijama sa naconialnom frekvencijom (35 000 €) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Akcije (15 000 €) : </li></ul><ul><li>Sazivanje konferencije za štampu povodom uključivanja u akciju pomaganja Narodnim kuhinjama (3000 €) </li></ul><ul><li>„ Zdrava subota“ (12 000 €) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Režiski troškovi (5000 € ) : </li></ul><ul><li>Slanje dopisa </li></ul><ul><li>Postavljane kutija i oglasnih tabli itd. </li></ul><ul><li>Papir, telefon, …. </li></ul><ul><li>Tro škovi evaluacije (5000 € ) </li></ul>
 13. 13. Budžet 70% 6 % 6 % 7 0% 18 % Režiski troškovi Troškovi evaluacije Zakup medijskog prostora Akcije
 14. 14. Evaluacija Evaluacija <ul><li>Press Clipping </li></ul>Broj i odnos između saopštenja sa pozitivnom i saopštenja sa negativnom konotacijom, broj minuta medijskog prostora posvećenog našim akcijama itd. <ul><li>Kutije za primedbe </li></ul>Praćenje odnosa pozitivnih i negativnih komentara kupaca iz kutije za primedbe, predloge i sugestije <ul><li>Satisfakcija zaposlenih </li></ul>Procena nivoa satisfakcije zaposlenih programima obuke sprovođenjem internih anketi <ul><li>Reakcije dobavljača </li></ul>Praćenje reakcija i ponašanja dobavljača na preduzete akcije periodičnim slanjem upitnika u sklopu dopisa
 15. 15. Hvala na pažnji!

×