Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
История на картите
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2

Share

Download to read offline

Създаване на интернет рекламна кампания - Step by Step

Download to read offline

Всичко за създаване на една интернет рекламна кампания. Стъпка по стъпка

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Създаване на интернет рекламна кампания - Step by Step

 1. 1. Създаване на интернет рекламна кампания “Step by Step” 6 June 2009
 2. 2. симбиоза <ul><ul><li>рекламодател </li></ul></ul><ul><ul><li>онлайн медия </li></ul></ul><ul><ul><li>агенция </li></ul></ul>Елементи на уеб рекламна кампания
 3. 3. Рекламодател <ul><ul><li>Забелязва се увеличение на рекламодатели в интернет ( 470 рекламодателя до този момент на 2008 г.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Не достатъчно конкретни уеб брифове, не се поставят ясни цели и начини за измерване ефективността на рекламните кампании </li></ul></ul><ul><ul><li>Трябва да е запознат и информиран за възможностите на уеб рекламата </li></ul></ul><ul><ul><li>Трябва да бъде иновативен, да бъде отворен към използване на нови и нестандартни уеб инструменти </li></ul></ul><ul><ul><li>Да не сравнява и приравнява интернет медията към другите традиционни медийни канали – ТВ, Преса, Радио и др. </li></ul></ul><ul><ul><li>Класическите маркетингови канали не работят в интернет средата, затова те трябва да търсят съвети и консултации от интернет експертите </li></ul></ul>
 4. 4. Интернет рекламна агенция <ul><ul><li>Интернет рекламната агенция е свързващото звено между рекламодател и медия </li></ul></ul><ul><ul><li>Агенцията е отговорна за създаването и реализирането на цялостната уеб стратегия и комуникация </li></ul></ul><ul><ul><li>Всяка една интернет агенция трябва да бъде иновативна, постоянно да експериментира и да следи онлайн тенденциите </li></ul></ul><ul><ul><li>Все още рекламните агнеции планират интернет така както планират и ТВ, Преса, Радио... </li></ul></ul><ul><ul><li>Успеха на интернет рекламна кампания зависи изключително много от опита и познаването на интернет средата </li></ul></ul><ul><ul><li>В интернет рекламата Creative и М едии са силно свързани ! </li></ul></ul>
 5. 5. Онлайн медия <ul><li>Т рябва да съдейства т за реализирането на уеб кампани ите </li></ul><ul><li>Д а предлагат по-добри и специално разработени рекламни решения на агенциите и рекламодатели </li></ul><ul><li>Да бъде иновативна, гъвкава и бързо адаптираща се към онлайн рекламните промени </li></ul><ul><li>Да бъдат в ролята на “Учител” – да обучава агенции и рекламодатели </li></ul><ul><li>Да предоставя качествени услуги и добри финансови условия за целите и нуждите на всеки клиент </li></ul>
 6. 6. Step by Step
 7. 7. Стъпки 1 <ul><li>бриф </li></ul><ul><li>таргет група </li></ul><ul><ul><li>медийни </li></ul></ul><ul><ul><li>канали </li></ul></ul><ul><li>уеб медия микс </li></ul><ul><li>период </li></ul><ul><li>бюджет </li></ul><ul><ul><li>резултати ? </li></ul></ul><ul><ul><li>ефективност ? </li></ul></ul>
 8. 8. Стъпки 2 <ul><li>стратегия </li></ul><ul><ul><li>адекватен медия микс </li></ul></ul><ul><ul><li>brand awareness </li></ul></ul><ul><li>build consumer loyalty </li></ul><ul><ul><li>Consumer </li></ul></ul><ul><li>engagement </li></ul><ul><ul><li>high interactive tools </li></ul></ul><ul><ul><li>продажби </li></ul></ul>
 9. 9. Стъпки 3 <ul><li>инструменти </li></ul><ul><li>анкети </li></ul><ul><li>landing page ? </li></ul><ul><li>игри </li></ul><ul><li>нестандартен банер </li></ul><ul><li>брандинг </li></ul><ul><li>промо уеб сайт ? </li></ul><ul><ul><li>уеб банер </li></ul></ul><ul><li>in-text ads </li></ul><ul><ul><li>branded applications ? </li></ul></ul><ul><li>facebook groups ? </li></ul><ul><ul><li>google ads </li></ul></ul>
 10. 10. Стъпки 4 <ul><li>проучване </li></ul><ul><ul><li>уникални потребители </li></ul></ul><ul><ul><li>audience duplication </li></ul></ul><ul><ul><li>gemius </li></ul></ul><ul><li>категории уеб сайтове </li></ul><ul><ul><li>профил на аудитория </li></ul></ul><ul><ul><li>nilsen online </li></ul></ul><ul><li>reach </li></ul><ul><ul><li>page duration </li></ul></ul><ul><ul><li>visits per visitor </li></ul></ul><ul><ul><li>time spent per visitor </li></ul></ul><ul><ul><li>импресии </li></ul></ul>
 11. 11. Стъпки 5 <ul><li>медия план </li></ul><ul><li>медия </li></ul><ul><li>CPM </li></ul><ul><li>ротация </li></ul><ul><li>дневни импресии </li></ul><ul><ul><li>дни </li></ul></ul><ul><li>банер размери </li></ul><ul><li>дневна цена </li></ul><ul><li>отстъпки </li></ul><ul><li>frequency ? </li></ul><ul><li>reach ? </li></ul><ul><ul><li>CPC </li></ul></ul><ul><ul><li>CPA </li></ul></ul><ul><ul><li>CPL </li></ul></ul>
 12. 12. Стъпки 6 <ul><ul><li>криейтив </li></ul></ul><ul><li>PDF landing page </li></ul><ul><ul><li>видео </li></ul></ul><ul><li>адаптация </li></ul><ul><ul><li>аудио </li></ul></ul><ul><ul><li>флаш банери </li></ul></ul><ul><ul><li>интерактивност </li></ul></ul><ul><ul><li>обратна </li></ul></ul><ul><ul><li>връзка </li></ul></ul><ul><ul><li>landing page </li></ul></ul>
 13. 13. Стъпки 7 <ul><li>производство </li></ul><ul><ul><li>дизайн </li></ul></ul><ul><ul><li>интеракция </li></ul></ul><ul><ul><li>ползваемост </li></ul></ul>програмиране <ul><ul><li>corporate guidelines </li></ul></ul><ul><ul><li>текст </li></ul></ul><ul><ul><li>анимация </li></ul></ul>
 14. 14. Стъпки 8 <ul><ul><li>daily </li></ul></ul><ul><li>monitoring </li></ul><ul><li>междинен анализ ? </li></ul><ul><li>импресии </li></ul><ul><li>кликове </li></ul><ul><li>ad serving ? </li></ul><ul><ul><li>смяна на криейтив ? </li></ul></ul><ul><ul><li>successful clicks </li></ul></ul><ul><ul><li>frequency </li></ul></ul><ul><ul><li>reach </li></ul></ul><ul><ul><li>CTR % </li></ul></ul>
 15. 15. Стъпки 9 <ul><li>р езултати </li></ul><ul><li>трафик </li></ul><ul><li>регистрации ? </li></ul><ul><li>заявки </li></ul><ul><li>запитвания ? </li></ul><ul><li>продажби ? </li></ul><ul><li>подробен </li></ul><ul><li>отчет ? </li></ul><ul><li>анализ ? </li></ul><ul><li>импресии </li></ul>
 16. 16. Бъдеще <ul><ul><li>Използване на онлайн пийпълметричните системи ( Gemius и Nilsen Online) </li></ul></ul><ul><ul><li>Повече интернет рекламни агенции, които ще обслужват качествено рекламните бюджети </li></ul></ul><ul><ul><li>Рекламодатели ще изискват ясни резултати </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>продажби </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>регистрации </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>заявки </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Онлайн медиите </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ad serving системи </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>качествено съдържание </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ползваемост </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>нишови проекти </li></ul></ul></ul>
 17. 17. 2009 г. – 2010 г. <ul><ul><li>ключова дума “ОБУЧЕНИЕ” </li></ul></ul>
 18. 18. Как да създадем успешна уеб кампания ?
 19. 19. Пример <ul><ul><li>Интегриране на Premium и Performance реклама </li></ul></ul><ul><ul><li>Уеб банери и текстови линкове </li></ul></ul><ul><ul><li>In text реклама </li></ul></ul><ul><ul><li>Създаване и Брандиране на специална секция в таргетиран по съдържание уеб сайт </li></ul></ul><ul><ul><li>Promo страница </li></ul></ul>
 20. 20. Premium реклама
 21. 21. Performance реклама
 22. 22. Ad words и Adsense
 23. 23. In Text ads
 24. 24. Create и Branding
 25. 25. Promo Page
 • tihomirtrifonow

  Oct. 16, 2017
 • ruslantrad

  Apr. 20, 2011

Всичко за създаване на една интернет рекламна кампания. Стъпка по стъпка

Views

Total views

5,179

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,485

Actions

Downloads

127

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×