Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ден без асансьори 2020/No Elevators Day 2020

349 views

Published on

Ден без асансьори е глобално събитие, ще се проведе на 29 април. Включи се - ето го и плана за действие!
#ЯмСтълбиЗаЗакуска

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ден без асансьори 2020/No Elevators Day 2020

 1. 1. ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
 2. 2. no-elevators-day.nowwemove.com е инициатива с глобален характер, част от кампанията Now We MOVE. В България, „Денят без асансьори“ се координира от сдружение “BG Бъди активен”. През 2020 година стълбите ще изберем на 29-ти април (последната сряда на месеца). Събитието може да се осъществи навсякъде – в офиси, търговски центрове, обществени блокове, паркинги, университети и други обществени или частни сгради. „Ден без асансьори“
 3. 3. no-elevators-day.nowwemove.com Всеки желаещ да вземе участие в инициативата може да го направи! Изберете стълбите вместо асансьора и бъдете част от „Ден без асансьори“! *Естествено, събитието е доброволно и асансьорите остават достъпни за хора с увреждания, както и за тези, които просто не проявяват желание да се включат КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
 4. 4. no-elevators-day.nowwemove.com ИСТОРИЯ: Ден без асансьори се осъществява в 21 държави 2015 2016 2017 2018 2019 2020 350 000 стават част от инициативата в България Събитието излиза извън границите на Европа Ден без асансьори завладява 5 континента Готови ли сте да изберете стълбите? Ден без асансьори става глобален
 5. 5. no-elevators-day.nowwemove.com ИДЕЯТА: Идеята на инициативата е да се промотира използването на стъл- бите вместо асансьора, като повиши информираността относно важността от ежедневната физическа активност КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ: Лесно е да имаме по вече физическа активност в еже- дневния си живот: Изберете стълбите! #ЯмСтълбиЗаЗакуска Бъдете част от гло- балния Ден без асансьори. ЛЕСНО е да се при- съедините! Разпространете ползите от избора на стълбите. Включете се!
 6. 6. no-elevators-day.nowwemove.com Можете да организирате събития около асансьорите в публични сгради или на други места, където да запознаете минувачите с инициативата и идеите й. ВАЖНО! Не забравяйте хората със специални нужди (бременни жени, хо- ра с увреждания), както и тези, които не желаят да се включат в инициативата. За тях асансьорите и ескалаторитетрябва да останат достъпни.
 7. 7. no-elevators-day.nowwemove.com КАЛЕНДАР: ПРЕДИ: ПО ВРЕМЕ НА: СЛЕД: Разпространете събитието: окура- жете колеги, при- ятели да изберат стълбите вместо асансьора • Затворете символи- чно асансьора/еска- латора с лента. • Залепете стикери по стените с мотива- ционни послания. • Раздайте флаери с информация. Използвайте #ямстълбизазакуска и мотивационни послания,за да на- сърчите използване- то на стълбите еже- дневно
 8. 8. no-elevators-day.nowwemove.com СТЪПКА 1 Кои са целевите места: • училище • университет • бизнес сграда • търговски център • други ИЗБЕРЕТЕ МЯСТОТО Помислете къде да организирате своето събитие.
 9. 9. no-elevators-day.nowwemove.com СТЪПКА 2 • кметът на града • вашият мениджър • служители • влиятелни хора • организации работещи в сферата на здравето и физическата активност • популярни лица • национална/местна медия • компании • други институции • училища и университети • други. ИЗБЕРЕТЕ ПАРТНЬОРИ Помислете кои биха могли да ви станат партньори:
 10. 10. no-elevators-day.nowwemove.com СТЪПКА 3  Организирайте пресконференция Поканете медии и организации. Изпратете прессъобщение ПРОМОТИРАЙТЕ Предварително обя- вете събитието, за да привлечете партньори и участници  Публикувайте информация във вашия уебсайт и всички комуника- ционни канали, които използвате (facebook, инстаграм, twitter)  Изпратете покани към потенциални участници, които използват сградата  Използвайте всички ресурси, кои- то са създадени за инициативата, за да информирате хората за кампанията
 11. 11. no-elevators-day.nowwemove.com СТЪПКА 4  Уверете се,че хора с двигателни проблеми, не биха се чувствали неудобно от невъзможността да се включат ОРГАНИЗИРАЙТЕ ВАШЕТО СЪБИТИЕ План за действие. Стъпка по стъпка  Публикувайте седмични новини и напомняйте за инициативата  Поставете мотивационни постери близо до асансьорите и стълбите  Обяснете на участниците целта на събитието.
 12. 12. no-elevators-day.nowwemove.com СТЪПКА 5  Не забравяйте да изпратите сним- ки и видео на БГ Бъди активен, за да разпространим вашия добър пример ПОПУЛИЗИРАЙТЕ СЪБИТИЕТО План за действие. Стъпка по стъпка  Обявете събитието,за да привле- чете партньори, които да се при- съединят.  Разпространете покани и прес- съобщения  След събитието: разпространете прессъобщение с подходящи снимки и видеа.
 13. 13. no-elevators-day.nowwemove.com РЕГИСТРАЦИЯ Регистрирайте вашето събитие тук: https://no-elevators-day.nowwemo ve.com/register/ За да бъде част от глобалната инициати- ва Ден без асансьори е необходимо да реги- стрирате вашето съби- тие
 14. 14. no-elevators-day.nowwemove.com СТЪПКА 6  Online средства - Guide за орга- низиране на събитието, насоки и помощ в комуникацията ЗАБАВЛЯВАЙТЕ СЕ Това е инициатива, предназначена да бъде позитивна и весела! BG Бъди активен предоставя редица ресурси, които да улеснят вашата Работа:  Материали - лента за затваряне на асансьор, значки и стикери  Дизайни за принт-материали, кои- то са направите сами Материали за събитието:
 15. 15. no-elevators-day.nowwemove.com КОНТАКТИ: Ако искате да се включите в инициативата Ден без асансьори свържете се със сдружение БГ Бъди активен Тел: 0893 320 114 Email: rumi@bgbeactive.org Присъединете се в официалното събитие за България във фейсбук
 16. 16. ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ

×