Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ден без асансьори 2020/No Elevators Day 2020

Ad

ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Ad

no-elevators-day.nowwemove.com
е инициатива с глобален характер, част от кампанията Now We
MOVE. В България, „Денят без ас...

Ad

no-elevators-day.nowwemove.com
Всеки желаещ да вземе участие в инициативата може да го
направи! Изберете стълбите вместо а...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 16 Ad
1 of 16 Ad

Ден без асансьори 2020/No Elevators Day 2020

Download to read offline

Ден без асансьори е глобално събитие, ще се проведе на 29 април. Включи се - ето го и плана за действие!
#ЯмСтълбиЗаЗакуска

Ден без асансьори е глобално събитие, ще се проведе на 29 април. Включи се - ето го и плана за действие!
#ЯмСтълбиЗаЗакуска

More Related Content

More from BG Be Active Association (20)

Ден без асансьори 2020/No Elevators Day 2020

 1. 1. ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
 2. 2. no-elevators-day.nowwemove.com е инициатива с глобален характер, част от кампанията Now We MOVE. В България, „Денят без асансьори“ се координира от сдружение “BG Бъди активен”. През 2020 година стълбите ще изберем на 29-ти април (последната сряда на месеца). Събитието може да се осъществи навсякъде – в офиси, търговски центрове, обществени блокове, паркинги, университети и други обществени или частни сгради. „Ден без асансьори“
 3. 3. no-elevators-day.nowwemove.com Всеки желаещ да вземе участие в инициативата може да го направи! Изберете стълбите вместо асансьора и бъдете част от „Ден без асансьори“! *Естествено, събитието е доброволно и асансьорите остават достъпни за хора с увреждания, както и за тези, които просто не проявяват желание да се включат КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
 4. 4. no-elevators-day.nowwemove.com ИСТОРИЯ: Ден без асансьори се осъществява в 21 държави 2015 2016 2017 2018 2019 2020 350 000 стават част от инициативата в България Събитието излиза извън границите на Европа Ден без асансьори завладява 5 континента Готови ли сте да изберете стълбите? Ден без асансьори става глобален
 5. 5. no-elevators-day.nowwemove.com ИДЕЯТА: Идеята на инициативата е да се промотира използването на стъл- бите вместо асансьора, като повиши информираността относно важността от ежедневната физическа активност КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ: Лесно е да имаме по вече физическа активност в еже- дневния си живот: Изберете стълбите! #ЯмСтълбиЗаЗакуска Бъдете част от гло- балния Ден без асансьори. ЛЕСНО е да се при- съедините! Разпространете ползите от избора на стълбите. Включете се!
 6. 6. no-elevators-day.nowwemove.com Можете да организирате събития около асансьорите в публични сгради или на други места, където да запознаете минувачите с инициативата и идеите й. ВАЖНО! Не забравяйте хората със специални нужди (бременни жени, хо- ра с увреждания), както и тези, които не желаят да се включат в инициативата. За тях асансьорите и ескалаторитетрябва да останат достъпни.
 7. 7. no-elevators-day.nowwemove.com КАЛЕНДАР: ПРЕДИ: ПО ВРЕМЕ НА: СЛЕД: Разпространете събитието: окура- жете колеги, при- ятели да изберат стълбите вместо асансьора • Затворете символи- чно асансьора/еска- латора с лента. • Залепете стикери по стените с мотива- ционни послания. • Раздайте флаери с информация. Използвайте #ямстълбизазакуска и мотивационни послания,за да на- сърчите използване- то на стълбите еже- дневно
 8. 8. no-elevators-day.nowwemove.com СТЪПКА 1 Кои са целевите места: • училище • университет • бизнес сграда • търговски център • други ИЗБЕРЕТЕ МЯСТОТО Помислете къде да организирате своето събитие.
 9. 9. no-elevators-day.nowwemove.com СТЪПКА 2 • кметът на града • вашият мениджър • служители • влиятелни хора • организации работещи в сферата на здравето и физическата активност • популярни лица • национална/местна медия • компании • други институции • училища и университети • други. ИЗБЕРЕТЕ ПАРТНЬОРИ Помислете кои биха могли да ви станат партньори:
 10. 10. no-elevators-day.nowwemove.com СТЪПКА 3  Организирайте пресконференция Поканете медии и организации. Изпратете прессъобщение ПРОМОТИРАЙТЕ Предварително обя- вете събитието, за да привлечете партньори и участници  Публикувайте информация във вашия уебсайт и всички комуника- ционни канали, които използвате (facebook, инстаграм, twitter)  Изпратете покани към потенциални участници, които използват сградата  Използвайте всички ресурси, кои- то са създадени за инициативата, за да информирате хората за кампанията
 11. 11. no-elevators-day.nowwemove.com СТЪПКА 4  Уверете се,че хора с двигателни проблеми, не биха се чувствали неудобно от невъзможността да се включат ОРГАНИЗИРАЙТЕ ВАШЕТО СЪБИТИЕ План за действие. Стъпка по стъпка  Публикувайте седмични новини и напомняйте за инициативата  Поставете мотивационни постери близо до асансьорите и стълбите  Обяснете на участниците целта на събитието.
 12. 12. no-elevators-day.nowwemove.com СТЪПКА 5  Не забравяйте да изпратите сним- ки и видео на БГ Бъди активен, за да разпространим вашия добър пример ПОПУЛИЗИРАЙТЕ СЪБИТИЕТО План за действие. Стъпка по стъпка  Обявете събитието,за да привле- чете партньори, които да се при- съединят.  Разпространете покани и прес- съобщения  След събитието: разпространете прессъобщение с подходящи снимки и видеа.
 13. 13. no-elevators-day.nowwemove.com РЕГИСТРАЦИЯ Регистрирайте вашето събитие тук: https://no-elevators-day.nowwemo ve.com/register/ За да бъде част от глобалната инициати- ва Ден без асансьори е необходимо да реги- стрирате вашето съби- тие
 14. 14. no-elevators-day.nowwemove.com СТЪПКА 6  Online средства - Guide за орга- низиране на събитието, насоки и помощ в комуникацията ЗАБАВЛЯВАЙТЕ СЕ Това е инициатива, предназначена да бъде позитивна и весела! BG Бъди активен предоставя редица ресурси, които да улеснят вашата Работа:  Материали - лента за затваряне на асансьор, значки и стикери  Дизайни за принт-материали, кои- то са направите сами Материали за събитието:
 15. 15. no-elevators-day.nowwemove.com КОНТАКТИ: Ако искате да се включите в инициативата Ден без асансьори свържете се със сдружение БГ Бъди активен Тел: 0893 320 114 Email: rumi@bgbeactive.org Присъединете се в официалното събитие за България във фейсбук
 16. 16. ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ

×