Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Viewers also liked(20)

Advertisement

More from BGA Cyber Security(20)

Advertisement

Muhammer KARAMAN, Hayrettin ÇATALKAYA - KURUMSAL SİBERGÜVENLİK: Açık Kaynak İstihbaratı ve Sosyal Medya Riski

 1. KURUMSAL SİBERGÜVENLİK: Açık Kaynak İstihbaratı ve Sosyal Medya Riski Muhammer KARAMAN, Hayrettin ÇATALKAYA
 2. Kurumsal Siber Güvenlik * Kurumsal siber güvenlik olgusu, siber tehditlerin ve risklerin doğrusal olmayan oranda arttığı ve daha da karmaşıklaştığı günümüzde göz ardı edilmemesi gereken bir konudur.
 3. Kurumsal Siber Güvenlik Kurumsal Siber Güvenliğin Ana Bileşenleri 1. Siber Strateji, Politikalar ve Siber Güvenlik Yol Haritası Oluşturulması, 2. Siber Ortamın Tanımlanması ve Tasarlanması, 3. Siber Güvenlik Durumsal Farkındalık Eğitimleri, 4. Risk Değerlendirmesi, Standardizasyon ve Siber Esnekliğin Sağlanması, 5. Güvenli Sistem Mimarisinin Oluşturulması, 6. Zafiyet Değerlendirmesi, 7. Merkezi Olay Yönetimi, 8. Log Korelasyon ve Yönetimi, 9. Sürekli İzleme ve Denetim, 10. İş Sürekliliği’nin Sağlanması.
 4. Kurumsal Siber Güvenlik Neden Kurumsal Siber Güvenlik İhtiyacı Ortaya Çıktı? 1. Siber Saldırılarının (Oltalama, Servis Dışı Bırakma, Fideye Zararlı Yazılımlar, Sosyal Ağlarla Yapılanlar vb. ) Çeşitliliğinin Artması, 2. Evden Çalışma İhtiyacı, 3. Bilgi Teknolojilerine Bağlılığın Artması, 4. Akıllı Nesnelerin Kullanımın Artması, 5. Siber Olayların Maliyetinin Artması, 6. Bilgi Paylaşımı ve Birlikte Çalışılabilirlik İhtiyacı, 7. Siber Saldırıların Asimetrik Etkileri, 8. Akıllı Telefonlar ve Tabletlerin İş Amaçlı Kullanımının Artması, 9. Bulut Bilişim Teknolojilerinin Yaygınlaşması, 10. Kurumların Sosyal Ağlar’da Yer Almaya Başlaması.
 5. Açık Kaynak İstihbaratı * Basılı veya elektronik ortamda kamuya açık mevcut bilgilerdir. Açık kaynak bilgileri istihbaratın önemli bir parçasıdır. Açık kaynak kabul edilen; radyo, televizyon, basılı medya, internet vb. kullanılarak istihbarat elde etmek mümkündür.
 6. Açık kaynak istihbaratı * Açık kaynak istihbaratının kolay, hızlı ve ucuz bilgi toplama yolu olması nedeniyle başta bilgisayar korsanları olmak üzere, istihbarat örgütleri ve kolluk kuvvetleri tarafından yoğun olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Bu özellikler açık kaynak istihbaratının tercih sebebi olmasının yanında kıymetsiz gibi değerlendirilmesine de neden olmaktadır.
 7. Siber İstihbarat * Siber istihbarat, hedef hakkında aktif veya pasif teknikler kullanılarak bilgi toplamak, analiz etmek ve tedbirler almak olarak tanımlanabilir. Açık kaynak üzerinde bir hedefle ilgili (Şahıs veya sistem olabilir) aktif veya pasif bilgi toplama tekniklerini kullanır. Pasif bilgi toplama teknikleri, hedefle en az irtibata geçilen teknik olup saldırgan içinde en güvenlisidir. Burada bir saldırı öncesi hedef hakkında açık kaynaktan bilgi toplamada en çok istifade edilen pasif tekniklere değinilecektir.
 8. Bilgi Toplama * Açık kaynaktan bilgi toplanacak hedefin kişi/grup veya sistem (web siteleri, etki alanları vb.) olarak iki grupta bulunabileceği değerlendirilmektedir
 9. Bilgi Toplama 1. Hedef Şahıs/Grup ise: * Saldırganın hedefi şahıs olduğunda kullanabileceği teknikler, hedefin internet kullanım oranıyla paraleldir. Hiç internet kullanmamış bir kişi hakkında yığınla bilgiye ulaşmak bazı durumlar hariç beyhude bir çabadır. Saldırgan arama motorları, sosyal paylaşım ağları, bloglar etc. kullanarak hedef hakkında bilgi toplamaktadır.
 10. Bilgi Toplama * Sosyal medyada saldırganlar; - Kullanıcıların güvenlik ve gizlilik ayarları eksikliği, - Paylaşılan içeriklerin meta verileri, -Sosyal ağ arkadaşlarından ve kullanım politikalarından kaynaklanan problemlerden istifade ederek bilgi toplamaktadır.
 11. Bilgi Toplama (Twitter’da 1949 Takipçili ve 535 Takipçili İki Hesabın Ortak Takipçilerinin Analizi.) * Hedefin arkadaşlarına ulaşan saldırgan, söz konusu verileri çeşitli yazılımlarla (i2 Analyst Notebook, Maltego CaseFile vb.) analize tabi tutarak bağlantı şemalarını çıkarmıştır.
 12. Bilgi Toplama Bir Bakanlığa Ait Resmi Sosyal Medya Hesabından İki Yıllık Sürede Paylaşılan Toplam 3195 Adet Mesajların Gönderildiği Sistemler ve Günlük Yoğunluğunu Gösterir Çizelgeler. * Sosyal medya kullanılarak hedefin ilgi alanları, kullandığı sistemler, bağlantı yapılan yerler, fotoğrafları, videoları, telefon numarası, e-posta adresi, vb. bilgilere ulaşılması mümkündür
 13. Bilgi Toplama * IBM araştırma takımı tarafından 2012 yılında 9551 kullanıcıya ait 1.524.544 tweet üzerinde yapılan araştırmada, kullanıcıların son 200 tweetine bakarak %58’nin şehir, %60’nın bölge, %78’nin zaman dilimi konumlarını doğrulukla tespit edebilmişlerdir. Yapılan başka bir araştırmada, konum bilgileri olmaksızın kullanıcı tweetlerinden konumlarının bulunmasını sağlayan algoritma geliştirmiştir.
 14. Bilgi Toplama (Üst düzey devlet yöneticilerinin de içerisinde yer aldığı fotoğrafların EXIF koordinat verilerinden istifade ile bu kişilerin konumlarının harita üzerinde gösterimi.) * Her ne kadar bazı sosyal ağlar yüklenen dosyaların meta verileri silse de, halen meta verilerin açık olduğu sosyal ağlar kullanılarak bilgiler elde edilebilmektedir. Sosyal medyadan istenen bilgileri toplayarak, bu verileri grafiksel arayüzde kullanıcıya sunan programlar mevcuttur.
 15. Bilgi Toplama * Saldırganın hedef hakkında bilgi toplamada kullanacağı en faydalı kaynak arama motorlarıdır. İnternetten otomatik bilgi toplayan birçok programa çeşitli parametreler girilerek sonuç odaklı filtreleme ile sonuca ulaşmak mümkündür.
 16. Bilgi Toplama 2. Hedef Sistem İse: Hedefin sistem olduğu durumda, saldırgan açık kaynaklardan sisteme giriş yapabilmek için ihtiyacı olan her türlü bilgiyi arayacaktır. Sistem yöneticisi, sistemde kullanılan yazılımlar, sistemin yeri etc. bilgiler saldırganın ulaşmak isteyeceği veriler arasında yer alacaktır. Saldırgan web adreslerini whois sorgularına sokarak, yöneticiye ait bilgilere ulaşmak isteyecektir.
 17. Bilgi Toplama * Whois sorguları sonucunda dönen verilerin bir kısmı güvenlik kaygıları ile sistem yöneticileri tarafından hatalı kayıtlar ile gizlenmiş olsa da geçmiş yılların whois kayıtlarına ulaşmak mümkündür. Web sayfasının yayına başladığı zamandan şimdiye kadar ki kayıt geçmişine ulaşmaya imkan sağlayan sistemler saldırganın günümüz ve geçmişteki whois sorguları ile sistem yöneticisinin bilgilerine ulaşmasına olanak verecektir.
 18. Bilgi Toplama * Saldırgan, web sayfalarının geçmiş görüntülerine arşiv kaydı yapan sistemler vasıtasılya ulaşarak, sistem yöneticisine ulaşmaya çalışabilir. Söz konusu sistemler, web sayfalarının zaman içerisinde ekran görüntülerini arşivliyor olup, bu bilgiler içerisinden sistem yöneticisine ulaşmak bazı durumlarda mümkün olabilir.
 19. Bilgi Toplama * Web sitesinden yayınlanan dosyaların meta verilerinin analizi yapılarak; user names, ip number, client names, server ips, emails, folder names, softwares, operating systems etc. bilgilerinin elde edilmesi mümkündür. Söz konusu işlemi otomatik olarak yapan yazılımlar mevcuttur. Bu yazılımlar kullanılarak, web sayfası üzerinde bulunan meta veriler barındıran (doc, xls, ppt, pps, docx, rtf vb.) dosyalar indirilip, meta veriler analiz edilerek faydalı bilgiler elde etmek mümkündür.
 20. Bilgi Toplama Elde Edilen Bilgiler Sayısı Kullanıcı Adı 132 E-posta Adresi 185 İşletim Sistemi Bilgisi 5 Klasör Yolu 26 Yazıcı Bilgileri 29 Kullanılan Yazılımlar 25 * Bir bakanlık web sitesinden yayınlanan ve meta veriler barındıran (63 adet doc, 57 adet docx, 58 adet pdf, 15 adet ppt, 21 adet pptx, 43 adet xls, 43 adet xls) toplam 300 dosya indirilerek meta veri analizi gerçekleştirilmiştir.
 21. Bilgi Toplama (300 Adet Dosyayanın Meta Veri Analizinde Elde Edilen 132 Adet Kullanıcı Adlarının Bir Bölümü.)
 22. Açık Kaynak Bilgi Toplanmasına Karşı Kurumlar Tarafından Alınabilecek Tedbirler * Sosyal ağların kullanım oranının arttığı günümüzde kurumlar, doğal olarak bu ağlarda yer alarak takipçilerine daha hızlı ulaşmak isteğindedirler. İnternet üzerine taşınan kurumsal veriler kontrol altına alınmadığında türlü riskleri de beraberinde getirecektir.
 23. Doğrudan Etkileyenlere Yönelik Tedbirler * Kurumların internet üzerine yükleyeceği verilerin paylaşılmak istenenden fazla bilgi barındırmaması (İçerik ve meta data yönünden) hususu göz önünde tutulur. Söz konusu incelemenin; bilgi güvenliği farkındalığı yüksek personel tarafından ve tek elden yapılması gerekmektedir.
 24. Açık Kaynak Bilgi Toplanmasına Karşı Kurumlar Tarafından Alınabilecek Tedbirler * Kurumların veya kişilerin internet ortamındaki verileri koruma ve yönetmede, bazı sistematik tedbirler (Siber güvenlik yol haritası Kapsamında düşünülmelidir.) alması gerektiği kanaatindeyiz. Söz tedbirlerinin kurumun doğrudan etkilediği ve dolaylı etkilediği tedbirler olarak ikiye ayrılası mümkündür.
 25. Doğrudan Etkileyenlere Yönelik Tedbirler * Yukarıdaki işlemlerin bir süreç yönetimi (Siber Güvenlik Eylem Planı/Yol Haritası)’nin alt işlemleri şeklinde kurumlar tarafından belli yapılması güvenlikte seviyeyi, etkinliği ve esnekliği arttıracaktır.
 26. Dolaylı Etkileyenlere Yönelik Tedbirler * Siber güvenliği teknik bir olay değil, yönetimsel ve hayati bir olay görerek bunu arttırıcı eğitimlerin alınması, * Özellikle kilit yönetici ve liderlerin farkındalık seviyesinin arttırılması, * Kurum içinde, hem eğitim hem de farkındalık düzeyinin arttırılması maksadıyla, “Bayrağı Yakala (Capture The Flag)” gibi yarışmaların, tatbikatların icra edilmesi fayda sağlayacaktır.
 27. Dolaylı Etkileyenlere Yönelik Tedbirler * Kurum çapında alınacak tedbirlerde, kişisel mahremiyet ve hukuksal kısıtlamalar göz önünde bulundurulmalıdır. * Kurumların işe alma sürecinde başlamak üzere, çalışanın özel hayatında kuruma zarar verebilecek paylaşımlarına engel olacak sözleşme ve prosedürlerin oluşturulmalıdır.
 28. SONUÇ * Akıllı telefon ve cihazların kullanım oranının sürekli arttığı günümüzde siber saldırı yapılmak istenen hedefte; - Internet ağında serbestçe paylaşılan veriler indirilerek, meta analizleri sonucunda kurumda çalışan personele ve sistemlere ait bilgiler (isim, soyisim, organizasyon şeması, iş pozisyonu vb.) elde edilebilir, kurumların organizasyonel yapıları ortaya çıkartılabilir,
 29. SONUÇ * Bu bilgilerden yola çıkarak, sosyal medya ağlarının bir operasyon sahası olarak (sahte profillerle arkadaşlık teklifi, bilgi toplama, güven kazanma sonra oltalama gibi) kullanılabilmesi ile hedefle irtibat kurularak saldırı süreci devam ettirilebilir. İstihbarat toplama amaçlı ortaya çıkan hedef odaklı/karmaşık (APT) zararlı yazılımlar (Aurora, Flame, Red October vb.) sızma yapılan sistemlerde fark edilmeden uzun yıllarca kalmaktadırlar.
 30. SONUÇ * Elde edilmek istenen amaçlara (İtibar kaybı, ekonomik kazanç, propaganda ve algı yönetimi, zarar verme, casusluk vb.), devlet destekli olup olmama durumlarına göre tasnif edilebilen siber taarruzların öncesinde her zaman saldırı yapılmak istenen hedefe ilişkin istihbarata ihtiyaç duyulacağı düşünülmelidir.
 31. SONUÇ * Yapılan analizlerde kurumların paylaşımda bulunduğu dosyaların meta verilerini değiştirmeye yönelik tedbirler geliştirmeleri, * Meta verilerden elde edilen bilgiler ışığında kurumlarda çalışan personelin kişisel ve görev yerlerine ilişkin bilgilerinin buralarda yer almasını önlemeleri, * Bilgi sistem cihazlarında isimlendirmelerin organizasyon veya kişi hakkında bilgi vermeyecek şekilde yapılandırılması, * Siber güvenliğin sadece teknik bir alanla sınırlı olmayıp, artık her bireyi kişisel ve kurumsal alanda etkileyen yaşamın bir parçası olduğu gerçeği unutulmamalıdır.
Advertisement