Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blog Forum Gdańsk 2012 | Język i styl blogowania: Jak pisać angażująco?

824 views

Published on

Matylda "Segritta" Kozakiewicz, Blog Forum Gdańsk 2012, dzień 1. Sala pucharowa.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Blog Forum Gdańsk 2012 | Język i styl blogowania: Jak pisać angażująco?

  1. 1. Język i styl blogowania Matylda Kozakiewicz
  2. 2. Dotychczas znane style literackie • Styl artystyczny - styl literatury pięknej. Bogate słownictwo, środki obrazowania, celem jest przeniesienie czytelnika w świat przedstawiony i wzbudzenie emocji. • Styl naukowy - styl dzieł specjalistycznych z różnych dziedzin nauki. Terminologia naukowa, brak elementów oceniających, obiektywizm, konkret, funkcja poznawcza. • Styl retoryczny - styl przemówieo. Emocjonalny, mnogośd apostrof, pytao retorycznych, zdao wykrzyknikowych, funkcja perswazyjna. • Styl publicystyczny - styl tekstów dziennikarskich. W zależności od typu publikacji, może mied charakter perswazyjny, potoczny, emocjonalny (felieton) lub byd zwięzły, obiektywny, skupiony na funkcji poznawczej ("news"). • Styl urzędowy - styl instrukcji, regulaminów, powiadomieo i pism urzędowych. Bezosobowy, konkretny, bez emocji, w formie paragrafów i punktów. Funkcja informacyjna. • Styl potoczny - styl mowy potocznej. Ekspresyjny, obrazowy, emocjonalny, dosadny. Zdania niepełne, urwane, pojedyncze. Funkcja komunikacyjna.
  3. 3. DZIENNIKARZ A BLOGER• Pisze na zlecenie • Nie ma szefa• Jego zadaniem jest • Jego zadaniem jest dzielenie przekazywanie informacji się swoimi myślami• Nie ma komentarzy pod • Dostaje feedback w tekstem komentarzach• Często pisze bezosobowo lub • Wyraźne „JA” i „TY”. Nadawca i jako „głos gazety” odbiorca
  4. 4. STWÓRZ SOBIE CZYTELNIKA Do kogo piszesz?• Do jednej osoby – do wszystkich• Do przyjaciela – do wroga• Do inteligenta – do głupka• Do kobiety – do mężczyzny• Do siebie?
  5. 5. WYLUZUJ POŚLADKI!Nie bój się:• Języka potocznego• Skrótów myślowych• Urwanych zdao• Wulgaryzmów• Niepoprawności gramatycznej• Neologizmów i zabawy słowem
  6. 6. TYPOWE BŁĘDYOficjalne zwroty Witajcie Drodzy czytelnicy PozdrawiamObrona przed atakiem To tylko moje zdanie Nie chcę nikogo urazid To tylko moja opiniaŻebrokomentarze A Wy co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu Wasze zdanie Proszę o komentarzeManiera szkolna Możemy tu zauważyd, że... Kolejną sprawą, którą chciałbym poruszyd... Moim zdaniem; uważam że; w mojej opiniiBrak pointy
  7. 7. Dziękuję![klask klask]

×