Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blog Forum Gdańsk 2012 | Przetwarzać czy tworzyć? Konstruowanie treści w mediach społecznościowych

596 views

Published on

Wiesław Godzic, Blog Forum Gdańsk 2012, dzień 2. Sala Pucharowa

Published in: Technology
 • Wiele osób twierdzi, że nie można samodzielnie i szybko nauczyć się chińskiego w domu. Oszczędność pieniędzy - do nauki języka chińskiego przez Skype nie są wymagane żadne dodatkowe podręczniki. kursy intensywny chinski Gdańsk - już nie musisz wozić dzieci na zajęcia dzięki skorzystaniu z możliwości jakie dają ekorepetycje. Jestem przekonana, że znajdziesz na http://forum.aekatowice.pl/korepetycje-z-rachunkowosci-t-5051.html#pid44812 dużo informacji dotyczących nauki języka chińskiego przez skypa za darmo oraz innych języków w formie potocznie zwanej ekorepetycje. Skupiamy się na 'głębokim czytaniu oraz słuchaniu' co pozwoli lepiej przyswoić słówka/ wyrażenia do Twojej podświadomości, a przez to polepszyć jakość komunikacji w języku chińskim. Lekcje/nauka prowadzone przez doświadczonych lektorów.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Blog Forum Gdańsk 2012 | Przetwarzać czy tworzyć? Konstruowanie treści w mediach społecznościowych

 1. 1. BLOG I … Wiesław Godzic, SWPSPrzetwarzad czy tworzyd? Czy Sied jest do-pisania czy do-oglądania?- Wartościowe treści w mediach społecznych- Popularnośd kontra fachowośd 1
 2. 2. BLOG I …„Ale ja wcale nie jestem przekonany, że na tychportalach tworzą się społeczności. One się raczejpojawiają i znikają. Migocą. Bo networki służąnie do budowania wspólnot, ale do wymianydwierkao i wytwarzania poczucia, że się gdzieśnależy.”Zygmunt Bauman, rozmawia Tomasz Kwaśniewski, DF GW 18 listopada 2010 r., ss. 2-4 2
 3. 3. BLOG I … IO tym, który przed ekranem (na piśmie) 3
 4. 4. BLOG I …- „(…) media, by przetrwad, muszą osiągnądodpowiednią zgodnośd z ludzkim sposobempostrzegania” (Paul Levinson, Miękkie ostrze, 1999)- „Interakcje ludzi z komputerami, telewizją oraznowymi mediami są z zasady społeczne inaturalne, tak jak interakcje w rzeczywistymżyciu”(Reeves, Nass, Media i ludzie, 2000)- antropomorfizowanie sprzętu komputerowegoi monitorów TV 4
 5. 5. BLOG I …Krzysztof Czerski „Do analogowych”, „Polityka”, 2012„Sied nie jest dla nas czymś zewnętrznym wobec rzeczywistości, ale jejelementem. My nie korzystamy z sieci, my w niej i z nią żyjemy. Gdybyśmymieli opowiedzied wam, analogowym, nasz Bildungsroman: w każdymkształtującym nas doświadczeniu istniał naturalny pierwiastek internetowy.W sieci nawiązywaliśmy przyjaźnie i kłóciliśmy się, w sieci przygotowywaliśmyściągi, tam umawialiśmy się na imprezy i wspólną naukę, zakochiwaliśmy się irozstawaliśmy. Sied nie jest dla nas technologią, której musieliśmy się nauczydi w której udało nam się odnaleźd. Sied jest procesem, który dzieje się inieustannie przekształca na naszych oczach; z nami i przez nas.Technologie pojawiają się, a potem znikają, serwisy powstają i gasną, ale siedtrwa, bo sied to my: komunikujący się ze sobą w naturalny dla nas sposób,bardziej intensywny i wydajny niż kiedykolwiek w historii ludzkości.Wychowani w sieci myślimy trochę inaczej”. 5
 6. 6. BLOG I …- „Technologie refleksyjności“ – skupiamy się na rolinowych mediów jako jednocześnie narzędziuspołecznienia i indywidualizacji. Zapośredniczającpowstawanie nowego rodzaju wspólnot, uczestniczą onejednocześnie w wyłanianiu się specyficznej formy „ja”.- Włączając się w proces kształtowania tożsamości, nowetechnologie komunikowania stają się „technikami siebie”.- Nowe media to nie tylko artefakty z porządkutechnologii, ale też historycznie nowe sposoby myślenia,czucia i działania w społeczeostwie.Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, 2010, SWPS 6
 7. 7. BLOG I …Prof. Łukasz Turski, Onet 10.10.2012 rozmawia Jacek Gądek, Znieść w Polsce maturę!- „Europa nie jest w stanie zrozumied, że ostatnie 11 lat to rewolucjacywilizacyjna większa od rewolucji Gutenberga”.- „(Rewolucja) całego paradygmatu. (…) Ten autorytet zawsze byłoparty na nauce i wiedzy, a my trwamy w bełkocie wywołanymkolejnymi zarządzeniami Unii Europejskiej”.- (…) teraz to rozrywka powoduje rozwój.- Od dnia, w którym pojawił się IPod, zaczęliśmy inaczej konsumowadcywilizację, kulturę, sztukę, a przekaz informacji i kultury zmienił się.- To wielkie wyzwanie, żeby kulturę IPhone’a przełożyd na edukacjępolską.- Obecnie cyzelujemy system nauczania z XIX wieku.- Zindywidualizowanie systemu kształcenia: uczmy człowieka, a nieprzedmiotu 7
 8. 8. BLOG I … IIO tym, który przed ekranem (na obrazkach) 8
 9. 9. BLOG I … IIIBlogi, czyli literatura I co z nich wynika? 9
 10. 10. BLOG I …- Blogi zmieniają oblicze dzisiejszego dziennikarstwa i marketingu.- Blogowanie to praktyczna czynnośd, nie można rozpoznad jej bezpraktyki.- Tworzą nowoczesną sferę publiczną. Df. - strona internetowa- często odświeżana/uzupełniana- uporządkowana antychronologcznie 3 cechy- częstośd- zwięzłośd- osobowośdJill Rettberg, Blogowanie, 2012 10
 11. 11. BLOG I …Polscy blogerzy:- Ryszard Czarnecki: „umie się bawid w te klocki”- Salon24.pl (Igor Janke) niezależne forumpublicystów: czuje ‘power’- Piotr Waglowski (Vagla.pl): ‘nie jestembloggerem’- Honey, Natalia i celebryci- blogi pomocowe(?), profesjonalne(?) 11
 12. 12. BLOG I …Blogi w perspektywie medialnej: co, w jakim celu, z jaki skutkiem?- Blogi osobiste(zasłony ekranu – narzędzia do tworzenia własnego ‘ja’- Blogi filtrujące(dokumentują doświadczenia sieciowe)- Blogi tematyczne(o czym Wam się nie śniło, z polityką na czele) Jill Rettberg, Blogowanie, 2012- Dziennikarz profesjonalista kontra dziennikarz „obywatelski”- Najnudniejszy blog świata – i co o nas mówi- Wtórna oralnośd potwierdzona? Jakośd języka – wątpliwa, źródłanauki – zaprzeczone. 12
 13. 13. BLOG I …- Maria Popova pomoże nam zgłupied … późniejniż wcześniej(V. Makarenko)- Blog jako terapia (M. Piechota)- Blogi śledzą blogi i trendy – blogi ubierająnas/się 13
 14. 14. BLOG I … Pytania ostatnie:- Czy blogi niszczą kultury etniczne?- Czy narcyzm jest odmianą humanizmu?- Czy blogi stosują rzeczywiście nowe chwytyretoryczne i narracyjne?- Zadanie: zaprzeczyd „Nieznośnej lekkości bitu” - więcej pauz, przestrzeni bez obrazów 14
 15. 15. BLOG I … Do przemyślenia:1. Blogi są przeznaczone do oglądania i do czytania. Ale topierwsze może zawierad pismo, a to drugie także obraz („czytad”obraz!). Czy są już gLOKalne?2. Prawie zawsze przetwarzamy, żeby tworzyd. Problemautorstwa (plagiatowania) - niebezpiecznie obniżył się stopieoświadomości tego zjawiska („znalazłem na Internecie”).3. Wzrośnie liczba i rola (przede wszystkim to drugie) celebrytówprzyciągających uwagę („terapia uprawiana przez 19-latkę?”).4. Koniec* ekspertów, początek „ekspertów”. Koniecautorytetów, początek …?5. Koniec* języka i komunikacji: proSUment spotyka prodUSera,ale tylko w niszy prodUCera.*- koniec takiego świata, jaki znamy 15

×