Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BLOG I …             Wiesław Godzic, SWPSPrzetwarzad czy tworzyd? Czy Sied jest do-pisania        czy ...
BLOG I …„Ale ja wcale nie jestem przekonany, że na tychportalach tworzą się społeczności. One się raczejpojawiają i znikaj...
BLOG I …       IO tym, który przed ekranem    (na piśmie)               3
BLOG I …- „(…) media, by przetrwad, muszą osiągnądodpowiednią zgodnośd z ludzkim sposobempostrzegania”        (Paul...
BLOG I …Krzysztof Czerski „Do analogowych”, „Polityka”, 2012„Sied nie jest dla nas czymś zewnętrznym wobec rzeczywistości,...
BLOG I …- „Technologie refleksyjności“ – skupiamy się na rolinowych mediów jako jednocześnie narzędziuspołecznienia i indy...
BLOG I …Prof. Łukasz Turski, Onet 10.10.2012 rozmawia Jacek Gądek, Znieść w Polsce maturę!- „Europa nie jest w stanie zroz...
BLOG I …       IIO tym, który przed ekranem   (na obrazkach)               8
BLOG I …     IIIBlogi, czyli literatura   I co z nich wynika?              9
BLOG I …- Blogi zmieniają oblicze dzisiejszego dziennikarstwa i marketingu.- Blogowanie to praktyczna czynnośd, nie można ...
BLOG I …Polscy blogerzy:- Ryszard Czarnecki: „umie się bawid w te klocki”- Salon24.pl (Igor Janke) niezależne forumpublicy...
BLOG I …Blogi w perspektywie medialnej: co, w jakim celu, z jaki           skutkiem?- Blogi osobiste(zasłony ekr...
BLOG I …- Maria Popova pomoże nam zgłupied … późniejniż wcześniej(V. Makarenko)- Blog jako terapia      (M. Piechota)...
BLOG I …         Pytania ostatnie:- Czy blogi niszczą kultury etniczne?- Czy narcyzm jest odmianą humanizmu?- Czy...
BLOG I …               Do przemyślenia:1.    Blogi są przeznaczone do oglądania i do czytania. Ale topier...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Blog Forum Gdańsk 2012 | Przetwarzać czy tworzyć? Konstruowanie treści w mediach społecznościowych

Wiesław Godzic, Blog Forum Gdańsk 2012, dzień 2. Sala Pucharowa

 • Be the first to comment

Blog Forum Gdańsk 2012 | Przetwarzać czy tworzyć? Konstruowanie treści w mediach społecznościowych

 1. 1. BLOG I … Wiesław Godzic, SWPSPrzetwarzad czy tworzyd? Czy Sied jest do-pisania czy do-oglądania?- Wartościowe treści w mediach społecznych- Popularnośd kontra fachowośd 1
 2. 2. BLOG I …„Ale ja wcale nie jestem przekonany, że na tychportalach tworzą się społeczności. One się raczejpojawiają i znikają. Migocą. Bo networki służąnie do budowania wspólnot, ale do wymianydwierkao i wytwarzania poczucia, że się gdzieśnależy.”Zygmunt Bauman, rozmawia Tomasz Kwaśniewski, DF GW 18 listopada 2010 r., ss. 2-4 2
 3. 3. BLOG I … IO tym, który przed ekranem (na piśmie) 3
 4. 4. BLOG I …- „(…) media, by przetrwad, muszą osiągnądodpowiednią zgodnośd z ludzkim sposobempostrzegania” (Paul Levinson, Miękkie ostrze, 1999)- „Interakcje ludzi z komputerami, telewizją oraznowymi mediami są z zasady społeczne inaturalne, tak jak interakcje w rzeczywistymżyciu”(Reeves, Nass, Media i ludzie, 2000)- antropomorfizowanie sprzętu komputerowegoi monitorów TV 4
 5. 5. BLOG I …Krzysztof Czerski „Do analogowych”, „Polityka”, 2012„Sied nie jest dla nas czymś zewnętrznym wobec rzeczywistości, ale jejelementem. My nie korzystamy z sieci, my w niej i z nią żyjemy. Gdybyśmymieli opowiedzied wam, analogowym, nasz Bildungsroman: w każdymkształtującym nas doświadczeniu istniał naturalny pierwiastek internetowy.W sieci nawiązywaliśmy przyjaźnie i kłóciliśmy się, w sieci przygotowywaliśmyściągi, tam umawialiśmy się na imprezy i wspólną naukę, zakochiwaliśmy się irozstawaliśmy. Sied nie jest dla nas technologią, której musieliśmy się nauczydi w której udało nam się odnaleźd. Sied jest procesem, który dzieje się inieustannie przekształca na naszych oczach; z nami i przez nas.Technologie pojawiają się, a potem znikają, serwisy powstają i gasną, ale siedtrwa, bo sied to my: komunikujący się ze sobą w naturalny dla nas sposób,bardziej intensywny i wydajny niż kiedykolwiek w historii ludzkości.Wychowani w sieci myślimy trochę inaczej”. 5
 6. 6. BLOG I …- „Technologie refleksyjności“ – skupiamy się na rolinowych mediów jako jednocześnie narzędziuspołecznienia i indywidualizacji. Zapośredniczającpowstawanie nowego rodzaju wspólnot, uczestniczą onejednocześnie w wyłanianiu się specyficznej formy „ja”.- Włączając się w proces kształtowania tożsamości, nowetechnologie komunikowania stają się „technikami siebie”.- Nowe media to nie tylko artefakty z porządkutechnologii, ale też historycznie nowe sposoby myślenia,czucia i działania w społeczeostwie.Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, 2010, SWPS 6
 7. 7. BLOG I …Prof. Łukasz Turski, Onet 10.10.2012 rozmawia Jacek Gądek, Znieść w Polsce maturę!- „Europa nie jest w stanie zrozumied, że ostatnie 11 lat to rewolucjacywilizacyjna większa od rewolucji Gutenberga”.- „(Rewolucja) całego paradygmatu. (…) Ten autorytet zawsze byłoparty na nauce i wiedzy, a my trwamy w bełkocie wywołanymkolejnymi zarządzeniami Unii Europejskiej”.- (…) teraz to rozrywka powoduje rozwój.- Od dnia, w którym pojawił się IPod, zaczęliśmy inaczej konsumowadcywilizację, kulturę, sztukę, a przekaz informacji i kultury zmienił się.- To wielkie wyzwanie, żeby kulturę IPhone’a przełożyd na edukacjępolską.- Obecnie cyzelujemy system nauczania z XIX wieku.- Zindywidualizowanie systemu kształcenia: uczmy człowieka, a nieprzedmiotu 7
 8. 8. BLOG I … IIO tym, który przed ekranem (na obrazkach) 8
 9. 9. BLOG I … IIIBlogi, czyli literatura I co z nich wynika? 9
 10. 10. BLOG I …- Blogi zmieniają oblicze dzisiejszego dziennikarstwa i marketingu.- Blogowanie to praktyczna czynnośd, nie można rozpoznad jej bezpraktyki.- Tworzą nowoczesną sferę publiczną. Df. - strona internetowa- często odświeżana/uzupełniana- uporządkowana antychronologcznie 3 cechy- częstośd- zwięzłośd- osobowośdJill Rettberg, Blogowanie, 2012 10
 11. 11. BLOG I …Polscy blogerzy:- Ryszard Czarnecki: „umie się bawid w te klocki”- Salon24.pl (Igor Janke) niezależne forumpublicystów: czuje ‘power’- Piotr Waglowski (Vagla.pl): ‘nie jestembloggerem’- Honey, Natalia i celebryci- blogi pomocowe(?), profesjonalne(?) 11
 12. 12. BLOG I …Blogi w perspektywie medialnej: co, w jakim celu, z jaki skutkiem?- Blogi osobiste(zasłony ekranu – narzędzia do tworzenia własnego ‘ja’- Blogi filtrujące(dokumentują doświadczenia sieciowe)- Blogi tematyczne(o czym Wam się nie śniło, z polityką na czele) Jill Rettberg, Blogowanie, 2012- Dziennikarz profesjonalista kontra dziennikarz „obywatelski”- Najnudniejszy blog świata – i co o nas mówi- Wtórna oralnośd potwierdzona? Jakośd języka – wątpliwa, źródłanauki – zaprzeczone. 12
 13. 13. BLOG I …- Maria Popova pomoże nam zgłupied … późniejniż wcześniej(V. Makarenko)- Blog jako terapia (M. Piechota)- Blogi śledzą blogi i trendy – blogi ubierająnas/się 13
 14. 14. BLOG I … Pytania ostatnie:- Czy blogi niszczą kultury etniczne?- Czy narcyzm jest odmianą humanizmu?- Czy blogi stosują rzeczywiście nowe chwytyretoryczne i narracyjne?- Zadanie: zaprzeczyd „Nieznośnej lekkości bitu” - więcej pauz, przestrzeni bez obrazów 14
 15. 15. BLOG I … Do przemyślenia:1. Blogi są przeznaczone do oglądania i do czytania. Ale topierwsze może zawierad pismo, a to drugie także obraz („czytad”obraz!). Czy są już gLOKalne?2. Prawie zawsze przetwarzamy, żeby tworzyd. Problemautorstwa (plagiatowania) - niebezpiecznie obniżył się stopieoświadomości tego zjawiska („znalazłem na Internecie”).3. Wzrośnie liczba i rola (przede wszystkim to drugie) celebrytówprzyciągających uwagę („terapia uprawiana przez 19-latkę?”).4. Koniec* ekspertów, początek „ekspertów”. Koniecautorytetów, początek …?5. Koniec* języka i komunikacji: proSUment spotyka prodUSera,ale tylko w niszy prodUCera.*- koniec takiego świata, jaki znamy 15

×