Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CENZUROWANIEBLOGOSFERY - CO WOLNO ACZEGO NIE BLOGEROMDr Przemysław PolańskiAkademia Leona KoźmińskiegoWydawnictwo C.H. Beck
Ograniczeniawolności słowaWszystkie państwa naświecie ograniczają wpewnym zakresiewolność słowa.Ramy dla graniczeniawolnoś...
Konstytucja         • 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania          swoich poglądów oraz pozyskiwa...
OGRANICZENIABLOGERA JAKOWYDAWCYWybrane zagadnienia
Kiedy cenzurować cudze komentarze?                      Wiarygodna                  ...
Odpowiedzialność za cudze dane• Art. 14 (1). Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając za...
Monitoring danych• Art. 15 Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przek...
• „…charakter czysto techniczny,Zachowanie         automatyczny i bierny, któryprzechowującego      zakłada,...
Zachowanie przechowującego      UE             PL• „usuwanie lub       • Brak procedur usuwania un...
Nakazy sądowe i administracyjne• Ograniczenia odpowiedzialności usługodawców będących pośrednikami przewidziane w niniejs...
Cenzura wsieci•  Deep Packet  Inspection•  Retencja danych  telekomunikacyjnych•  Uprawnienia służb  mundurowych
OGRANICZENIABLOGERA JAKOTWÓRCYWybrane zagadnienia
Granice wolności słowa                  Szerzenie Zniesławienie   Groźba               ...
ZniesławienieWyrok SN z 8 marca 2012                 • „…ocena zniesławiającego   "X., wyp...j z forum"...
ZniesławieniePrzekroczenie ram dyskursu• „Wypowiedzi pozwanego skierowane do powoda przekroczyły nie tylko ramy dopuszcza...
ZniesławienieWulgaryzmy• „Można zgodzić się ze stwierdzeniem, że używanie wulgarnego języka w dyskusji na forum interneto...
GroźbaGroźba a groźba karalna• „ (…) język internautów, co jest rzeczą powszechnie znaną, jest dosadny, skrótowy, często ...
Prawo do krytyki w prawie prasowym• Art. 41 PrPras• Publikowanie zgodnych z prawdą i rzetelnych sprawozdań z jawnych posie...
Meandry prawaautorskiego•  Każdy kraj ma inne•  Polska ma PrAut   •  liberalne w     zakresie     korzysta...
Które utwory można wykorzystywać?              Publiczna              domena        Dozwo...
Prawo cytatu• Art. 29 (1). Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub...
Chroń cudze „dane wrażliwe”! Pochodzenie  Poglądy   Przynależność         Kod  Zdrowie           N...
Ochrona danych osobowych• Art. 27 (1) Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, pog...
Przepisy karne a prywatność• Art. 49 (1). Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszcz...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Blog Forum Gdańsk 2012 | Cenzurowanie blogosfery - co wolno a czego nie blogerom

974 views

Published on

Dr Przemysław Polański, Blog Forum Gdańsk 2012, dzień 1. Sala Pucharowa

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Blog Forum Gdańsk 2012 | Cenzurowanie blogosfery - co wolno a czego nie blogerom

 1. 1. CENZUROWANIEBLOGOSFERY - CO WOLNO ACZEGO NIE BLOGEROMDr Przemysław PolańskiAkademia Leona KoźmińskiegoWydawnictwo C.H. Beck
 2. 2. Ograniczeniawolności słowaWszystkie państwa naświecie ograniczają wpewnym zakresiewolność słowa.Ramy dla graniczeniawolności słowa wprzepisachkonstytucyjnych: Konstytucja RP Karta Praw Podstawowych Europejska Konwencja Praw Człowieka „Niewinność muzułmanów”
 3. 3. Konstytucja • 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Art. 54 • 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. • 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, Art. 31 ust. 3 bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 4. 4. OGRANICZENIABLOGERA JAKOWYDAWCYWybrane zagadnienia
 5. 5. Kiedy cenzurować cudze komentarze? Wiarygodna wiadomość Rejestrować blog? Komentarze na blogu Urzędowe zawiadomie nie Nakaz monitoringu
 6. 6. Odpowiedzialność za cudze dane• Art. 14 (1). Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę• nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności,• a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 7. 7. Monitoring danych• Art. 15 Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14.
 8. 8. • „…charakter czysto techniczny,Zachowanie automatyczny i bierny, któryprzechowującego zakłada, że podmiot świadczącyWyrok Trybunału usługi społeczeństwaSprawiedliwości UE wsprawie Louis Vuitton v informacyjnego nie posiadaGoogle wiedzy o informacjach przekazywanych lub przechowywanych ani kontroli nad nimi” (motyw 42 dyrektywy)
 9. 9. Zachowanie przechowującego UE PL• „usuwanie lub • Brak procedur usuwania uniemożliwianie treści w Polsce dostępu musi być przeprowadzane w • Sprawa tarnowska / poszanowaniu zasady krakowska i HFPCz wolności wyrażania opinii oraz procedur ustanowionych w tym celu na poziomie krajowym;” • motyw 46 dyrektywy
 10. 10. Nakazy sądowe i administracyjne• Ograniczenia odpowiedzialności usługodawców będących pośrednikami przewidziane w niniejszej dyrektywie nie mają wpływu na możliwości zakazów sądowych różnych typów;• zakazy takie mogą przede wszystkim przybierać formę orzeczeń sądów lub innych organów administracyjnych wymagających, aby usunąć lub zapobiec każdemu naruszeniu prawa, łącznie z usunięciem bezprawnych informacji lub uniemożliwieniem dostępu do nich.
 11. 11. Cenzura wsieci• Deep Packet Inspection• Retencja danych telekomunikacyjnych• Uprawnienia służb mundurowych
 12. 12. OGRANICZENIABLOGERA JAKOTWÓRCYWybrane zagadnienia
 13. 13. Granice wolności słowa Szerzenie Zniesławienie Groźba nienawiści Przekroczenie Znaki Plagiat prawa cytatu towarowe Tajemnica Prywatność Dane osobowe korespondencji
 14. 14. ZniesławienieWyrok SN z 8 marca 2012 • „…ocena zniesławiającego  "X., wyp...j z forum" i charakteru wypowiedzi nie "X.Y.ssie„ może być dokonywana  "X. mój najdroższy. Mój według subiektywnej, precelku. Moja indywidualnej wrażliwości schizofrenio...Mam osoby, która czuje się nią wy...ane na to co dotknięta, lecz według wygłaszasz. kryterium obiektywnego, Zadośćuczynienie? To uwzględniającego reakcje k...a jedynie może przed przeciętnego, Bogiem się doczekasz„ rozsądnego człowieka…”
 15. 15. ZniesławieniePrzekroczenie ram dyskursu• „Wypowiedzi pozwanego skierowane do powoda przekroczyły nie tylko ramy dopuszczalne w dyskursie politycznym ale także ramy wyznaczone specyfiką dyskursu na forum internetowym (…) ”• Są to niewątpliwie wypowiedzi obraźliwe, poniżające powoda i nie można wymagać od ich adresata aby tolerował je i nie poszukiwał ochrony sądowej.• Wypowiedzi te nie służyły rozwojowi debaty ale miały charakter osobistej zniewagi. (…)” • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2012 r. V CSK 109/11
 16. 16. ZniesławienieWulgaryzmy• „Można zgodzić się ze stwierdzeniem, że używanie wulgarnego języka w dyskusji na forum internetowym, niewątpliwie naganne i nie tak jak przyjął sąd - akceptowane, lecz co najwyżej tolerowane w społeczeństwie, samo w sobie nie stanowi naruszenia dóbr osobistych uczestników dyskusji.• Także ostrość sformułowań ocennych, odnoszących się do osób uczestniczących w dyskusji i wyrażanych przez nie poglądów na forum internetowym nie uzasadnia powstania roszczeń służących ochronie dóbr osobistych, jeśli ta krytyka nie zawiera sformułowań uwłaczających godności, naruszających dobre imię lub cześć dyskutantów.”
 17. 17. GroźbaGroźba a groźba karalna• „ (…) język internautów, co jest rzeczą powszechnie znaną, jest dosadny, skrótowy, często odbiega od standardów komunikacji, jakie obowiązują w społeczeństwie.• Powyższe sprawia, że także wulgaryzmy, które służą podkreśleniu ekspresji wypowiedzi, są akceptowane i powszechnie używane.• Dla wzmocnienia wypowiedzi mogły pojawiać się również groźby, które należy jednak odróżnić od przestępstwa groźby karalnej regulowanego Kodeksem karnym.• Przede wszystkim nie można pominąć, że kwestionowane przez powoda sformułowania odnoszą się nie do jego osoby, ale do sposobu formułowania przez niego wypowiedzi w ramach publicznej dyskusji, a miara negatywnej oceny nie przekracza dopuszczalnej granicy (...)” • Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2009 r. I ACa 949/09
 18. 18. Prawo do krytyki w prawie prasowym• Art. 41 PrPras• Publikowanie zgodnych z prawdą i rzetelnych sprawozdań z jawnych posiedzeń Sejmu i rad narodowych oraz ich organów, a także publikowanie rzetelnych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego ujemnych ocen dzieł naukowych lub artystycznych albo innej działalności twórczej, zawodowej lub publicznej służy realizacji zadań określonych w art. 1 i pozostaje pod ochroną prawa; przepis ten stosuje się odpowiednio do satyry i karykatury.
 19. 19. Meandry prawaautorskiego• Każdy kraj ma inne• Polska ma PrAut • liberalne w zakresie korzystania z utworów • Rygorystyczne jeżeli chodzi o odpowiedzialność naruszającego
 20. 20. Które utwory można wykorzystywać? Publiczna domena Dozwolony użytek Brak ochrony
 21. 21. Prawo cytatu• Art. 29 (1). Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.
 22. 22. Chroń cudze „dane wrażliwe”! Pochodzenie Poglądy Przynależność Kod Zdrowie Nałogi genetyczny Życie Skazania Orzeczenia seksualne
 23. 23. Ochrona danych osobowych• Art. 27 (1) Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 24. 24. Przepisy karne a prywatność• Art. 49 (1). Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.• 2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

×