U ž ivatelé knihoven s  poruchami komunikace (a   jinými komunika č ními problémy ) Eva Cerniňáková
Jak poznáme problémy s   komunikací?
Komunikační problémy <ul><li>Nejsou viditelné na první pohled. </li></ul><ul><li>Mají vliv na definování informačních poža...
Formy komunikace <ul><li>Verbální komunikace. </li></ul><ul><li>Grafická podoba komunikace. </li></ul><ul><li>Neverbální k...
Příčiny poruch komunikace <ul><li>Poruchy řeči. </li></ul><ul><li>Postižení smyslů (zraku a sluchu). </li></ul><ul><li>Men...
Poruchy řeči <ul><li>Pomalé nebo rychlé tempo řeči. </li></ul><ul><li>Řečové vady . </li></ul><ul><li>Hlasové vady . </li...
Komunikace s osobami s   poruchami řeči <ul><li>Přistupovat k nim jako k partnerům. </li></ul><ul><li>Trpělivě naslouchat,...
Sluchové postižení <ul><li>Různé typy sluchových postižení. </li></ul><ul><li>Problematické vnímání složitějších sdělení. ...
Komunikace s osobami s   postižením sluchu <ul><li>Upozornit, že se chystáme něco sdělit. </li></ul><ul><li>Neotáčet se zá...
Postižení zraku <ul><li>Zrak je nejvyužívanějším zdrojem informací. </li></ul><ul><li>Různé stupně a druhy postižení. </li...
Komunikace s osobami se   zrakovým postižením <ul><li>Zajistit vhodné světelné a akustické podmínky. </li></ul><ul><li>Stá...
Mentální retardace <ul><li>Ovlivňuje celou lidskou osobnost. </li></ul><ul><li>Různé stupně, často v kombinaci s dalšími p...
Komunikace s osobami s   mentální retardací <ul><li>Vnímat jejich důstojnost - nejedná se o   „dospělé děti“. </li></ul><...
Poruchy autistického spektra. <ul><li>Pervazivní (všeprostupující). </li></ul><ul><li>„ Cizinci mezi námi“ – neschopnost n...
Komunikace s osobami s   poruchami autistického spektra <ul><li>Přizpůsobit komunikaci konkrétní osobě. </li></ul><ul><li>...
Duševní a behaviorální poruchy <ul><li>Ovlivňují chování nebo vnímání okolního světa. </li></ul><ul><li>Projevy chování ne...
Komunikace s osobami s   duševními poruchami <ul><li>Postoj podpory a tolerance. </li></ul><ul><li>Nenechat se zaskočit ne...
Stáří <ul><li>Úbytek zraku nebo sluchu. </li></ul><ul><li>Snížení soustředění a porozumění složitějšímu sdělení. </li></ul...
Komunikace se seniory <ul><li>Vnímat je jako partnery komunikace. </li></ul><ul><li>Trpělivě naslouchat. </li></ul><ul><li...
Další skupiny osob s potížemi při komunikaci <ul><li>Osoby se specifickými poruchami učení. </li></ul><ul><li>Osoby s těle...
Obecné zásady komunikace <ul><li>Přizpůsobit tempo řeči. </li></ul><ul><li>Zřetelně artikulovat. </li></ul><ul><li>Přizpůs...
Vytvoření vstřícné atmosféry <ul><li>Být „vždy ve střehu“ vůči potřebám uživatelů </li></ul><ul><li>Nenechat se zaskočit. ...
A co potřebují knihovníci? <ul><li>Stanovit (si) hranice </li></ul><ul><li>Vzdělávat se a učit se </li></ul><ul><li>Nenech...
Lidská důstojnost je základem i cílem lidských práv. Je potřebné naučit se vnímat každého člověka v jeho lidské důstojnos...
 
 
 
 
 
 
Literatura k tématu <ul><li>Dobromysl.cz [online]. Praha: Máme otevřeno, 2011 [cit. 2011-05-15]. Kodex podpory. Dostupné z...
Děkuji za pozornost <ul><li>Eva Cerniňáková </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http://knihovna.jabok.cz <...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Uzivatele s poruchami komunikace

1,667 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,667
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
197
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Problém se týká např. starších osob, osob mentálně retardovaných, ale také osob, pro které je jazyk komunikace cizím jazykem nebo je jim cizí kulturní kontext (cizinci, neslyšící)
 • Převodní vady – snížení sluchu Percepční vady – snížení porouzumění šelesty
 • m
 • Přizpůsobit tempo řeči Zřetelná artikulace Dodržovat zásady pro odezírání Přizpůsobit výrazové prostředky výběr slovníku – jiný mají senioři, jiný děti v případě potřeby nepoužívat komplikované konstrukce Být trpělivý, ochotný Snažit se porozumět Soustředit pozornost na osobu s níž komunikuji Netelefonovat, nekatalogizovat, nekomunikovat s asistentem
 • „ Vždy ve střehu“ vůči potřebám uživatelů Nenechat se vyprovokovat nepříjemným nebo nestandardním jednáním Nebýt zaskočený S úsměvem jde všechno líp
 • Uzivatele s poruchami komunikace

  1. 1. U ž ivatelé knihoven s  poruchami komunikace (a   jinými komunika č ními problémy ) Eva Cerniňáková
  2. 2. Jak poznáme problémy s   komunikací?
  3. 3. Komunikační problémy <ul><li>Nejsou viditelné na první pohled. </li></ul><ul><li>Mají vliv na definování informačních požadavků. </li></ul><ul><li>Týkají se širokého okruhu osob. </li></ul><ul><li>Mohou být dočasné. </li></ul>
  4. 4. Formy komunikace <ul><li>Verbální komunikace. </li></ul><ul><li>Grafická podoba komunikace. </li></ul><ul><li>Neverbální komunikace. </li></ul><ul><li>(Sociální kontext). </li></ul>
  5. 5. Příčiny poruch komunikace <ul><li>Poruchy řeči. </li></ul><ul><li>Postižení smyslů (zraku a sluchu). </li></ul><ul><li>Mentální retardace, poruchy autistického spektra. </li></ul><ul><li>Duševní a behaviorální poruchy. </li></ul><ul><li>Neporozumění sociálnímu kontextu. </li></ul><ul><li>Jakékoliv postižení či situace, které přispívají k nejistotě jedince. </li></ul>
  6. 6. Poruchy řeči <ul><li>Pomalé nebo rychlé tempo řeči. </li></ul><ul><li>Řečové vady . </li></ul><ul><li>Hlasové vady . </li></ul><ul><li>Problémy s nalézáním slov. </li></ul><ul><li>Snížená schopnost porozumění složitějším sdělením. </li></ul><ul><li>Nejednoznačné vyjadřování. </li></ul><ul><li>Neschopnost držet se tématu. </li></ul><ul><li>Používání nadbytku slov. </li></ul>
  7. 7. Komunikace s osobami s   poruchami řeči <ul><li>Přistupovat k nim jako k partnerům. </li></ul><ul><li>Trpělivě naslouchat, dát dostatek času. </li></ul><ul><li>Neupozorňovat na poruchy řeči. </li></ul><ul><li>Tam, kde je to vhodné, pomoci ve vyjadřování. </li></ul><ul><li>Využívat možnosti písemné nebo neverbální komunikace, techniky apod. </li></ul><ul><li>Vytvořit klidné prostředí. </li></ul>
  8. 8. Sluchové postižení <ul><li>Různé typy sluchových postižení. </li></ul><ul><li>Problematické vnímání složitějších sdělení. </li></ul><ul><li>Náročnost odezírání. </li></ul><ul><li>Vznik nestandardních situací kvůli nedorozuměním. </li></ul><ul><li>Pro neslyšící s prelingvální hluchotou je mluvená čeština cizí jazyk. </li></ul><ul><li>Nelze využít intonaci k mimoverbálnímu sdělení. </li></ul>
  9. 9. Komunikace s osobami s   postižením sluchu <ul><li>Upozornit, že se chystáme něco sdělit. </li></ul><ul><li>Neotáčet se zády. </li></ul><ul><li>Zajistit vhodné osvětlení. </li></ul><ul><li>Dodržovat přijatelnou vzdálenost. </li></ul><ul><li>Mluvit zřetelně, nepříliš rychle. </li></ul><ul><li>Používat jednoduchá sdělení. </li></ul><ul><li>Používat vhodná gesta a mimiku. </li></ul><ul><li>Odstranit překážky odezírání. </li></ul><ul><li>Obracet se na osobu s níž mluvím. </li></ul><ul><li>Dát pozor na zvukové signály (alarm, zvonek) </li></ul>
  10. 10. Postižení zraku <ul><li>Zrak je nejvyužívanějším zdrojem informací. </li></ul><ul><li>Různé stupně a druhy postižení. </li></ul><ul><li>Snížená schopnost reagovat na nebezpečí. </li></ul><ul><li>Neschopnost nebo snížená schopnost vnímat neverbální sdělení, problémy v učení sociálních vzorců. </li></ul><ul><li>Neschopnost zpětné kontroly artikulace může vést k řečovým potížím. </li></ul>
  11. 11. Komunikace s osobami se   zrakovým postižením <ul><li>Zajistit vhodné světelné a akustické podmínky. </li></ul><ul><li>Stát čelem k osobě, s níž komunikuji. </li></ul><ul><li>Udělat první krok v komunikaci. </li></ul><ul><li>Zareagovat, i když si nejsme jistí, kdo je osloven. </li></ul><ul><li>Upozornit, co se děje. </li></ul><ul><li>Nepoužívat nejasné slovní obraty (tamto, tudy, tam). </li></ul><ul><li>Písemná komunikace s použitím kontrastních barev, elektronická komunikace. </li></ul><ul><li>„ Dívat se“ není zakázané slovo. </li></ul>
  12. 12. Mentální retardace <ul><li>Ovlivňuje celou lidskou osobnost. </li></ul><ul><li>Různé stupně, často v kombinaci s dalšími postiženími. </li></ul><ul><li>Řečové potíže. </li></ul><ul><li>Problematické zvládání neznámých situací. </li></ul><ul><li>Snížená úroveň pozornosti. </li></ul><ul><li>Snížená schopnost porozumění složitějším sdělením. </li></ul><ul><li>Zvýšená emocionalita, snadná manipulovatelnost. </li></ul><ul><li>Nestandardní projevy. </li></ul><ul><li>Potřeba stereotypů. </li></ul>
  13. 13. Komunikace s osobami s   mentální retardací <ul><li>Vnímat jejich důstojnost - nejedná se o   „dospělé děti“. </li></ul><ul><li>Přizpůsobit se individuálním schopnostem. </li></ul><ul><li>Komunikovat jednoduše, stručně, přehledně. </li></ul><ul><li>Opakovat sdělení. </li></ul><ul><li>Nepoužívat ironii, žerty, metafory. </li></ul><ul><li>Dát si pozor na nechtěnou manipulaci. </li></ul>
  14. 14. Poruchy autistického spektra. <ul><li>Pervazivní (všeprostupující). </li></ul><ul><li>„ Cizinci mezi námi“ – neschopnost navazovat vztahy, „sociální slepota „. </li></ul><ul><li>Omezená gesta a mimika. </li></ul><ul><li>Chybí oční kontakt. </li></ul><ul><li>Nereagování na podněty od ostatních nebo neadekvátní reakce. </li></ul><ul><li>Projevy stereotypního chování. </li></ul><ul><li>Problémy s rozvojem řeči (především u   nízkofunkčního autismu). </li></ul><ul><li>Doslovné chápání sdělení (hyperrealistické myšlení). </li></ul>
  15. 15. Komunikace s osobami s   poruchami autistického spektra <ul><li>Přizpůsobit komunikaci konkrétní osobě. </li></ul><ul><li>Používat srozumitelné instrukce (telegrafické vyjadřování). </li></ul><ul><li>Pro totéž sdělení používat stejná slova. </li></ul><ul><li>Zvláštnosti komunikace jsou zde „normální“. </li></ul>
  16. 16. Duševní a behaviorální poruchy <ul><li>Ovlivňují chování nebo vnímání okolního světa. </li></ul><ul><li>Projevy chování neodpovídají inteligenci. </li></ul><ul><li>Nestandardní emocionální projevy. </li></ul><ul><li>Neobvyklé řečové frekvence. </li></ul><ul><li>Nelogická argumentace. </li></ul><ul><li>Podezíravost, agresvita, egoistické jednání. </li></ul>
  17. 17. Komunikace s osobami s   duševními poruchami <ul><li>Postoj podpory a tolerance. </li></ul><ul><li>Nenechat se zaskočit nestandardními projevy. </li></ul><ul><li>Na projevy nepřátelství reagovat s   nadhledem. </li></ul><ul><li>V případě některých deviací nepřistoupit na   způsoby, které jsou pro   nás nepříjemné, urážlivé apod. </li></ul>
  18. 18. Stáří <ul><li>Úbytek zraku nebo sluchu. </li></ul><ul><li>Snížení soustředění a porozumění složitějšímu sdělení. </li></ul><ul><li>Zpomalení reakcí. </li></ul><ul><li>Změna kvality a flexibility hlasu. </li></ul><ul><li>Zpomalení tempa řeči. </li></ul><ul><li>Náchylnost k většímu vnímání stresu. </li></ul>
  19. 19. Komunikace se seniory <ul><li>Vnímat je jako partnery komunikace. </li></ul><ul><li>Trpělivě naslouchat. </li></ul><ul><li>Přizpůsobit slovník. </li></ul><ul><li>Brát ohled na případné handicapy. </li></ul>
  20. 20. Další skupiny osob s potížemi při komunikaci <ul><li>Osoby se specifickými poruchami učení. </li></ul><ul><li>Osoby s tělesnými či zdravotním postižením. </li></ul><ul><li>Osoby s narušenou sociální adaptací a   sociálním znevýhodněním. </li></ul><ul><li>Cizinci, příslušníci menšin. </li></ul><ul><li>Osoby, které v daném prostředí pociťují nejistotu. </li></ul>
  21. 21. Obecné zásady komunikace <ul><li>Přizpůsobit tempo řeči. </li></ul><ul><li>Zřetelně artikulovat. </li></ul><ul><li>Přizpůsobit výrazové prostředky. </li></ul><ul><li>Snažit se porozumět. </li></ul><ul><li>Soustředit pozornost na osobu s níž komunikuji. </li></ul><ul><li>Nezaujímat nadřazený postoj. </li></ul><ul><li>Být si vědom, že projevy chování nebo vnější vzhled nemusí odpovídat schopnostem či   inteligenci jedince. </li></ul>
  22. 22. Vytvoření vstřícné atmosféry <ul><li>Být „vždy ve střehu“ vůči potřebám uživatelů </li></ul><ul><li>Nenechat se zaskočit. </li></ul><ul><li>Používat co nejvíce komunikačních kanálů. </li></ul><ul><li>Naučit se myslet vstřícně a tvořivě. </li></ul><ul><li>Respektovat individualitu každého člověka. </li></ul><ul><li>Soustředit se na člověka, ne na postižení. </li></ul><ul><li>Chovat se jako profesionál. </li></ul><ul><li>Přidat úsměv. </li></ul>
  23. 23. A co potřebují knihovníci? <ul><li>Stanovit (si) hranice </li></ul><ul><li>Vzdělávat se a učit se </li></ul><ul><li>Nenechat se odradit neúspěchy </li></ul><ul><li>Radovat se z hezkých věcí </li></ul><ul><li>Pochválit </li></ul><ul><li>(se) </li></ul>
  24. 24. Lidská důstojnost je základem i cílem lidských práv. Je potřebné naučit se vnímat každého člověka v jeho lidské důstojnosti. Je možné nechat se obdarovat druhými.
  25. 31. Literatura k tématu <ul><li>Dobromysl.cz [online]. Praha: Máme otevřeno, 2011 [cit. 2011-05-15]. Kodex podpory. Dostupné z http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=551 . ISSN 1214-2017 </li></ul><ul><li>SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1733-3. </li></ul><ul><li>SLOWÍK, Josef. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-691-9. </li></ul><ul><li>VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese . Vyd. 4., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2008. 870 s. ISBN 978-80-7367-414-4 </li></ul>
  26. 32. Děkuji za pozornost <ul><li>Eva Cerniňáková </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http://knihovna.jabok.cz </li></ul>Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8, 120 00 Praha 2 http://www.jabok.cz

  ×