Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guia de signaturas da BEUP

1,001 views

Published on

Guía de signaturas da Biblioteca da E. U. Politécnica de Ferrol

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Guia de signaturas da BEUP

  1. 1. Biblioteca E. U. Politécnica Guía de signaturasExplicación das signaturas. Color da etiqueta:Color da etiqueta Materia Bibliografía recomendada Enxeñaría industrial Ciencias Enxeñaría naval Materias comúns Obras excluídas de préstamo1
  2. 2. Biblioteca E. U. Politécnica Guía de signaturas Signaturas de enxeñaría industrialSignatura MateriasAU Automatización. Control automático, enxeñaría de sistemas, intelixencia artificial, robótica, automatismos.EL Electrotecnia. Correntes eléctricas e circuítos.EM Máquinas eléctricas.EC Centrais, sistemas e redes.ET Electrónica, compoñentes e circuítosTL Telecomunicacións.IF Informática, programas e programación, sistemas operativos, ordenadores. Signaturas de cienciasSignatura MateriasF Física xeralFE Teoría da electricidade, magnetismo, electromagnetismo.FM Mecánica. Mecánica de fluídos, de gases. Hidráulica.C Ciencias, medio ambiente, agricultura, minería, pesca.FT Termodinámica e calor.FV Vibracións, ondas acústicas, óptica, física nuclear.G Xeoloxía, meteoroloxía, oceanografía, xeografía.M Matemáticas, xeneralidades e principios.MA Álxebra e xeometría. Análises.ME Estatística e estatística matemática, teoría dos xogos.MM Métodos numéricos, análise numérico e combinatorio, matemáticas computacionais, cibernética matemática.Q Química, enxeñaría química e industrial.2
  3. 3. Biblioteca E. U. Politécnica Guía de signaturas Signaturas de enxeñaría navalSignatura MateriasDA Dereito marítimo, mariña de guerra, enxeñaría militar, historia naval.CN Construción e arquitectura naval, teoría do buque, equipos e servizos.CNT Tipos e características de buques, barcos e estruturas.NA Astronomía e navegación.NT Enxeñaría de transporte e transportes marítimos, salvamento marítimo. Signaturas de materias comúnsSignatura MateriasCM Ciencia dos materiais, ensaios e resistencia.CMM Materiais, procesos, metalurxia, materiais plásticos e polímeros.DI Debuxo, deseño técnico e industrial, sistemas de representación.EA Administración e organización de empresas, técnica comercial, calidade, traballo.EE Economía, economía industrial e de empresas, contabilidade e finanzas.I Enxeñaría xeral, enxeñaría técnica e industrial.IM Enxeñaría mecánica e nuclear, mecanismos, máquinas motores, metroloxía, oleohidráulica, soldadura.SL Luminotecnia, climatización e instalacións sanitarias.TR Tecnoloxía enerxética, produtos enerxéticos, termotecnia, motores térmicos.TC Topografía, construción, enxeñaría civil, arquitectura, construcións hidráulicas, construcións marítimas.ST Técnica sanitaria, augas, residuos, seguridade e hixiene.CO Coñecemento xeral, ensinanza, universidades.ID Idiomas, inglés, galego...3
  4. 4. Biblioteca E. U. Politécnica Guía de signaturas Signaturas das obras excluídas de préstamoSignatura MateriasADD Dicionarios.ADE Enciclopedias.ADG Fontes de información, catálogos, guías, directorios.Regras de clasificación de buquesRA American Bureau of ShippingRB Bureau VeritasRD Det Norske VeritasRF FidenavisRG Germanischer LLoydRI IntertankoRI IntertankoLL Lloyds RegisterM Maritime and Coastguard AgencyNormas: NTE, UNE, UNE EN, DIN, DIN E, IEEE, ISO, IEC, NBE, NTE, ASTMCatálogos comerciaisFolletosAnuarios4

×