Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
O díodo na electrónica
Exposición bibliográfica
Ano 2014
O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014
1
Índice
1. Presentación................................................
O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014
2
1. Presentación
A Asemblea Xeral das Nacións Unidas proclamou 2014 ...
O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014
3
electrónico con dúas terminais, (ánodo e cátodo), que permite circu...
O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014
4
 Díodo de barreira Schottky = díodo Schottky. Díodo formado por un...
O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014
5
 Fotodíodo. Díodo cuxas características eléctricas dependen da pot...
O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014
6
Diode array detection in HPLC / ed. by Ludwig Huber, Stephan A. Geo...
O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014
7
Ruiz Vassallo, Francisco.
Manual de diodos semi-conductores.
Barcel...
O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014
8
Coughlin, Robert F.
Amplificadores operacionales y circuitos integr...
O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014
9
González de la Rosa, Juan José.
Circuitos electrónicos aplicados co...
O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014
10
Ferrero Corral, José M.
Manual de diseño de circuitos analógicos c...
O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014
11
Fukuda, Mitsuo.
Reliability and degradation of semiconductor laser...
O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014
12
Cano Martínez, J.M.; Fuente, M. de la “Anemómetro mediante diodo z...
O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014
13
Torralba Collados, Gloria M.; Martos Torres, Julio “Experiencias d...
O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014
14
Baker, Bonnie C. “Un sencillo circuito dedicado al sensor de tempe...
O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014
15
7. Traballos fin de carreira na BEUP
García Sieira, José Francisco...
O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014
16
o Multímetro digital. Comprobación de diodos / Marín-Roig Ramón, J...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Expodiodos

801 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Expodiodos

 1. 1. O díodo na electrónica Exposición bibliográfica Ano 2014
 2. 2. O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014 1 Índice 1. Presentación........................................................................................................................... 2 2. Monografías clásicas de díodos ............................................................................................. 5 3. Monografías de díodos máis recentes .................................................................................. 7 4. Libros electrónicos ................................................................................................................ 11 5. Artigos de revistas ................................................................................................................. 11 6. Normas UNE........................................................................................................................... 14 7.Traballos fin de carreira na EUP.............................................................................................. 15 8.Outros recursos na rede ......................................................................................................... 15 8.1 Revistas electrónicas subscritas pola UDC ............................................................. 15 8.2 Vídeos ..................................................................................................................... 15 8.3 Patentes da UDC ..................................................................................................... 16 8.4 Fotografías .............................................................................................................. 16
 3. 3. O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014 2 1. Presentación A Asemblea Xeral das Nacións Unidas proclamou 2014 Ano Internacional da Cristalografía , IYCr2014, para conmemorar o centenario da difracción de raios X como ferramenta do estudo da materia cristalina e o 400 aniversario da observación da simetría nos cristais de xeo (Kepler, 1611). Na resolución considerouse “que os efectos da cristalografía fanse sentir en todos os aspectos da vida cotiá, no deseño de medicamentos modernos, na nanotecnoloxía e na biotecnoloxía, e que nela se sustenta a creación de todos os novos materiais, desde os dentífricos ata os compoñentes dos avións”. A aplicación da cristalografía é fundamental para as novas tecnoloxías e resulta esencial nos novos materiais. Así, utilízanse cristais líquidos para reloxos e teléfonos, cristais para os láseres, semicondutores para os compoñentes electrónicos dos chips, … Desde a biblioteca da EUP queremos participar desta declaración elaborando una exposición bibliográfica coa que buscamos achegármonos ao mundo dos cristais a través dos díodos semicondutores, xa que é un dos elementos que maior repercusión tivo no desenvolvemento da Electrónica. Como veremos, as estruturas cristalinas están na base de moitos dos avances da Electrónica e, por conseguinte, de numerosos instrumentos e aplicacións domésticas e industriais que forman parte da nosa vida. O obxectivo desta exposición é dupla: axudar a difundir o Ano Internacional da Cristalografía ao tempo que difundir os nosos fondos e recursos bibliográficos. Eliximos o díodo por ser este un compoñente básico da Electrónica que nos permite mostrar unha selección de materiais que alberga esta biblioteca e de outros recursos aos que podemos acceder a través da web. O díodo: notas históricas e definicións En 1784, Karl Ferdinand Braun descubriu que certos cristais semicondutores conducen a corrente nunha soa dirección. Os semicondutores son elementos que, en condicións normais, son illantes, mais tamén poden comportarse como condutores se se modifica a súa configuración molecular. Debido á súa estrutura cristalina, os semicondutores non dispoñen de electróns libres capaces de establecer corrente eléctrica, pero os seus electróns de valencia si poden ser liberados baixo determinadas condicións e, como consecuencia, convírtense en corpos condutores. O procedemento máis habitual para lograr que se convirtan en condutores consiste na introdución de impurezas no seu interior e denomínase dopaxe. 1904 considérase a data do nacemento da Electrónica xa que foi cando se inventou o díodo termoiónico ou de baleiro. Un díodo, na súa configuración máis sinxela, é un dispositivo
 4. 4. O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014 3 electrónico con dúas terminais, (ánodo e cátodo), que permite circular a corrente nun único sentido mentres que a bloquea no sentido contrario. Cando se inventaron, os díodos, denomináronse rectificadores. Fue William Henry Eccles, quen en 1919 lles asignou o termo díodo, creado a partir das palabras gregos δύο (dous) e ὁδός (camiño). Antes do uso dos semicondutores, os díodos baseábanse en válvulas de baleiro. John Ambrose Fleming estudando o motivo da rápida destrución das lámpadas de incandescencia e ao rodear o filamento cun cilindro metálico creou e patentou (1904) o primeiro díodo da historia, a “válvula díodo” ou “válvula termoiónica de baleiro”. Este tipo de válvula empregouse nos primeiros circuítos electrónicos, e ata a segunda metade do século XX, foi moi común nos circuítos electrónicos analóxicos de radios, televisores e outros dispositivos. Os díodos semicondutores ou de estado sólido están formados pola unión de dous cristais semicondutores, un de tipo P (ánodo) e outro de tipo N (cátodo), entre os que se forma unha zona illante que desaparece cando se aplica unha tensión en sentido directo (entre ánodos e cátodos). O cristais empregados son de silicio ou de xermanio. O díodo de John A. Fleming foi perfeccionado pouco despois (1906) por Lee De Forest. O que fixo foi situar entre o ánodo e o cátodo un terceiro eléctrodo, denominado reixa, que permite o goberno do paso da corrente entre cátodo e ánodo. Esta válvula á que se lle chamou tríodo, foi a orixe dos circuítos denominados amplificadores. Aplicacións básicas nas que pode intervir o díodo Como rectificadores : son dispositivos ou circuítos usados para permitir o fluxo de corrente nun só sentido, convertendo unha voltaxe alterna en voltaxe de corrente continua. Como amplificadores: son dispositivos ou circuítos usados para aumentar ou amplificar un sinal. O sinal amplificado pode ser voltaxe ou corrente ou ambas as dúas. Como osciladores: son dispositivos ou circuítos para crear un sinal electrónico. O sinal créase a unha frecuencia específica. Algúns tipos de díodos  Díodo de unión = díodo PN. Díodo formado por unha unión pn. John Ambrose Fleming 1890
 5. 5. O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014 4  Díodo de barreira Schottky = díodo Schottky. Díodo formado por unha unión metal- semicondutor.  Díodo de capacidade variable. Capacidade variable coa tensión aplicada a un díodo polarizado inversamente.  Díodo emisor de luz = díodo led = LED. Díodo semicondutor capaz de emitir radiación luminosa nunha banda de lonxitudes de onda cando se lle aplica unha tensión directa.  Díodo Gunn. Dispositivo de dúas terminais que presenta resistencia negativa nunha rexión de súas características e é usado para realizar osciladores.  Díodo láser. Díodo semicondutor que emite una radiación óptica coherente mediante un proceso resoante opticamente estimulado resultante da recombinación radioactiva entre niveis enerxéticos nos que hai inversión de poboación.  Díodo mesa. Díodo en cuxo proceso de fabricación, o illamento e pasivación periféricos prodúcense mediante a eliminación química dunha fina capa nos seus bordos.  Díodo PIN. Díodo semicondutor formado por tres rexións, as dúas máis exteriores están fortemente dopadas P e N e a zona central está moi pouco dopada.  Díodo Read. Díodo semicondutor de alta frecuencia formado por unha rexión onde se produce a avalancha de portadores inducida por campo eléctrico elevado e unha zona de arrastre na que os portadores circulan ata o contacto.  Díodo túnel = díodo Esaki. Díodo semicondutor no que as dúas rexións semicondutoras están fortemente dopadas de forma que nun certo intervalo de valores da tensión aplicada prodúcese condución túnel o que produce a aparición dunha condutancia diferencial negativa.  Díodo varactor = varicap. Díodo utilizado como condensador variable baseado na modulación da anchura da zona de carga espacial pola polarización inversa aplicada.  Díodo Zener = díodo de avalancha = díodo rectificador de avalancha. Díodo de silicio no que os niveis de dopado elíxense de xeito que a tensión de ruptura inversa teña un valor menor que o de ruptura por avalancha. O díodo pode traballar a esa tensión, denominada Zener, nun amplo rango de correntes inversas.
 6. 6. O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014 5  Fotodíodo. Díodo cuxas características eléctricas dependen da potencia luminosa incidente.  Fotodíodo de avalancha. Fotodíodo que funciona cunha polarización inversa de xeito que a corrente fotoeléctrica primaria é amplificada. 2. Monografías clásicas de díodos dispoñibles na biblioteca Lob, Udo. Aplicaciones del diodo Barcelona : Marcombo ; Berlin : Siemens, 1988 Signatura: ET 98 Ruiz Vassallo, Francisco. Componentes electrónicos Barcelona : CEAC, 1987 Signatura: ET 145 Arnau Vives, Antonio. Componentes electrónicos Valencia : Universidad Politécnica, Servicio de Publicaciones, [1989] Signatura: ET 509 Lob, Udo. Curvas características de diodos. Barcelona : Marcombo, D.L. 1987. Signatura: ET 97
 7. 7. O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014 6 Diode array detection in HPLC / ed. by Ludwig Huber, Stephan A. George. New York : Marcel Dekker, 1993. Signatura: Q 545 Muiderkring, De. Diodos equivalencias diodos de Zener, tiristores, triacs, diacs, L.E.D. / De Muiderkring ; A.M. Hoebeek e.e. Madrid : Paraninfo, 1983. Signatura: ET 131 Lehmann, J. Diodos y transistores Madrid : Paraninfo, 1981 Signatura: ET 156 Angulo Usategui, Jose María. Electrónica fundamental : teoría y práctica : desde la válvula hasta el circuito integrado. t.V. Diodos Madrid : Paraninfo, 1985-1988. Signatura: ET 14-V Lob, Udo. Funcionamiento del diodo semiconductor Barcelona : Marcombo, D.L. 1987 Signatura: ET 96
 8. 8. O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014 7 Ruiz Vassallo, Francisco. Manual de diodos semi-conductores. Barcelona : CEAC, 1989. Signatura: ET 212 Davis, Rex M. Power diode & thyristor circuits. London : Peter Peregrinus : The Institution of Electrical Engineers, 1988. Signatura: ET 205 3. Monografías máis recentes de díodos dispoñibles na biblioteca Martínez Cerver, Juan A. Amplificadores operacionales: problemas resueltos / Juan A. Martínez Cerver, José M.Benavent García, Marcos Pascual Moltó. Vaencia : Universidad Politécnica, Departamento de Ingeniería Electrónica, [2001]. Signatura: ET 458 García López, R. (Ricardo.) Amplificadores, osciladores y fuentes de alimentación Alcalá de Henares : Universidad de Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones, 1994 Signatura: ET 329 Jung, Walter G. Amplificadores operacionales integrados : circuitos prácticos Madrid : Paraninfo, 1991 Signatura: 8.116
 9. 9. O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014 8 Coughlin, Robert F. Amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales / Robert F. Coughlin, Frederick F. Driscoll México [etc] : Prentice Hall,|c1993 Signatura: ET 481 Fiore, James M. Amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales: teoría y aplicación Madrid : Thomson, [2002] Signatura: ET 522 Pertence Junior, Antonio. Amplificadores operacionales y filtros activos: teoría, proyectos y aplicaciones prácticas Madrid [etc] : McGraw-Hill, 1991 Signatura: ET 320 Graf, Rudolf F. Circuitos amplificadores Madrid : Paraninfo, 1999 Signatura: ET 407 Horrocks, D. H. Circuitos con retroalimentación y amplificadores operacionales Argentina : Addison-Wesley, [1994] Signatura: ET 396
 10. 10. O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014 9 González de la Rosa, Juan José. Circuitos electrónicos aplicados con amplificadores operacionales : teoría y problemas / Juan José González de la Rosa, Antonio Moreno Muñoz Cádiz: Universidad, [2009]. Signatura: ET 732 González de la Rosa, Juan José. Circuitos electrónicos con amplificadores operacionales : problemas, fundamentos teóricos y técnicas de identificación y análisis Barcelona : Marcombo, [2001] Signatura: ET 444 Neudeck, Gerold W. El Diodo PN de unión Argentina ; España [etc] : Addison-Wesley Iberoamericana, cop. 1993 Signatura: ET 389 Franco, Sergio. Diseño con amplificadores operacionales y circuitos integrados analógicos México, D.F. : McGraw-Hill, [2005] Signatura: BR ET 33 Morthier, Geert Handbook of distributed feedback laser diodes / Geert Morthier, Patrick Vankwikelberge Boston : Artech House, 2013 Signatura: ET 17
 11. 11. O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014 10 Ferrero Corral, José M. Manual de diseño de circuitos analógicos con amplificadores operacionales / José Mª Ferrero Corral, José Mª Ferrero y de Loma-Osorio Valencia : Editorial U.P.V., [2001]. Signatura: ET 574 Ruiz Vassallo, Francisco. Manual de rectificadores Barcelona : CEAC, 1990 Signatura: ET 377 Ruiz Vassallo, Francisco. Manual de rectificadores controlados por silicio Barcelona : CEAC, 1991 Signatura: ET 431 Stanley, William D. Operational amplifiers with linear integrated circuits Englewood Cliffs (NJ) : Prentice-Hall, 1994 Signatura: 9.609 Angulo del Otero, Carlos. Prácticas de electrónica. 1, Semiconductores Básicos : diodo y transistor / Carlos Angulo del Otero, Aurelio MuñozRobles, Jesus Pareja García Madrid [etc.] : McGraw-Hill, D.L. 1993 Signatura: ET 307
 12. 12. O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014 11 Fukuda, Mitsuo. Reliability and degradation of semiconductor lasers and LEDS. Boston ; London : Artech House, cop.1991. Signatura: ET 327 4. Libros electrónicos High Power Diode Lasers and Systems Conference, 2009. HPD 2009. Organised by the Scottish Chapter of the IEEE Photonics Society. New York: IEEE, 2009 Texto electrónico dispoñible vía IEEE Xplore Conferences (IEL) High Power Diode Lasers and Systems Conference (HPD), 2010. Organised by the Scottish Chapter of the IEEE Photonics Society. New York: IEEE, 2010 Texto electrónico dispoñible vía IEEE Xplore Conferences (IEL) High Power Diode Lasers and Systems Conference (HPD), 2013. Organised by the Scottish Chapter of the IEEE Photonics Society. New York: IEEE, 2013 Texto electrónico dispoñible vía IEEE Xplore Conferences (IEL) High Power Diode Pumped Lasers and Systems, 2006. The Institution of Engineering and Technology Seminar on. London : Institution of Engineering and Technology , 2006 Texto electrónico dispoñible vía IEEE Xplore Conferences (IEL) Schubert, E. Fred. Light-Emitting Diodes. Cambridge, Uk : Cambridge University Press, 2003 Texto electrónico dispoñible vía EBSCOhost Ebooks 5. Artigos de revistas dispoñibles na biblioteca Thiesler, K.-J. “Agrupación de Diodos LEDS : bloques de matices para proyectos de iluminación”. Elektor, 2003, Nº 277, p. 44-47 Schachenmayer, Hannes “Alimentación de aplicaciones de video con LED”. Mundo electrónico, 2011, Nº 427, p. 18-21 Hermoso Orzáez, Manuel Jesús; Andrés Díaz, José Ramón de “Análisis y resultados de regular lámparas led con estabilizadores-reductores de flujo en cabecera”. Técnica industrial, 2014, Nº 305, p. 34-42
 13. 13. O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014 12 Cano Martínez, J.M.; Fuente, M. de la “Anemómetro mediante diodo zener”. Mundo electrónico, 1999, Nº 295, p. 40-42 “Antorcha de diodos LEDs: semiconductor de luz blanca”. Elektor, 2002, Nº 267, p. 62-63 Peña, Javier; Garciandía, F.; Bocos, J.L.; Cortiella, A.; Zubiri, F. “Aplicación del láser de diodo para la soldadura en tailored blanks”. Revista de metalurgia, 2004, Vol. 40, Nº 2, p. 146-151 Weber, Reinhardt “Caja de luz con diodos UV: exposición de una placa de circuito impreso más eficiente”. Elektor, 2006, Nº 314, p. 30-33 Sánchez Castillo, A.; Pou Sarracho, Juan María; Lusquiños Rodríguez, Fernando “Características dimensionales de soldaduras formadas sobre el acero AISI 1045 mediante la aplicación del láser diodo de alta potencia”. Revista de metalurgia, 2004, Vol. 40, Nº 3, p. 204-208 Kleine, Gregor “Circuito integrado conversor con diodo Schottky integrado”. Elektor, 2005, Nº 304, p. 60-61 Herman, Jean “Comprobador de diodos Zéner”. Elektor, 2010, Nº 357, p.4 “Comprobador de puerto COM: con tres diodos LEDs y cuatro conmutadores, diseñado por P. Goossens”. Elektor, 2003, Nº 276, p. 68-74 Santos Sánchez-Crespo, Jesús “El diodo láser VCSEL”. Revista española de electrónica, 2000, Nº 542, p. 32 Bellers, Dieter “Diodo Zéner ajustable”. Elektor, 2004, Nº 292, p. 49-50 Salgado, Juan José “Diodos LED de alta luminosidad : unos dispositivos maduros”. Mundo electrónico, 2002, Nº 331, p. 78-80 Okumura, Keiji; Hase, Nobuhiro; Ino, Kazuhide; Nakamura, Takashi; Tanimura, Masanori “Dispositivos Trench de Sic con una Ron extremadamente baja”. Revista española de electrónica, 2012, Nº 694, p. 106-108 Kainka, Burkhard “Electrónica para principiantes (1): Diodos y LEDs”. Elektor, 2012, Nº 379, p. 24-27 Gualda Gil, Juan Andrés “Estabilizador de CA por troceo diferencial”. Mundo electrónico, 2007, Nº 387, p. 50-57 Gualda Gil, Juan Andrés “Estabilizadores de CA con transformador de tomas: conmutación con diodos de avalancha controlada”. Mundo electrónico, 2008, Nº 397, p. 48-51
 14. 14. O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014 13 Torralba Collados, Gloria M.; Martos Torres, Julio “Experiencias didácticas con microcontroladores: presentador alfanumérico en matriz de LED (1). Diseño de Hardware”. Revista española de electrónica, 2001, Nº 564, p. 82-86 Monreal Mengual, Llúcia; Torralba Collados, Gloria M.; Martos Torres, Julio “Experiencias didácticas con microcontroladores : presentador alfanumérico en matriz de LED. (II) Diseño del Sw”. Revista española de electrónica, 2001, Nº 565, p. 64-67 “Fuentes de alimentación conmutadas : mejora de la corrección del factor de potencia y reducción de EMI”. Mundo electrónico, 2002, Nº 335, p. 52-55 Zeiller, W. “Lámpara LED de dos ojos: una lámpara y tres tipos de diodos LEDs”. Elektor, 2003, Nº 278, p. 40-42 Emmerson, Andrew “Luz sólida: la famosa historia del diodo LED”. Elektor, 2011, Nº 372, p. 68-69 Verne, Santiago A.; González, Sergio A.; Valla, María I. “Modulación vectorial de inversores multinivel de enclavamiento por diodos con balance del bus de Continua”. Revista iberoamericana de automática e informática industrial 2009, Vol. 6, Nº 2, p. 69-78 González Caballero, A.; Valverde Sánchez, J. “Modelo matemático de comportamiento para diodos semiconductores”. Eurofach electronica: actualidad y tecnología de la industria electrónica, 2001, Vol. 25, Nº 292, p. 54-55 Harper, Jon “MOSFET de recuperación rápida”. Mundo electrónico, 2007, Nº 387, p. 58-62 Stojcic, G.; Guerra, A. “MOSFET primarios en convertidores CC/CC”. Mundo electrónico, 2001, Nº 326, p. 64-69 Kainka, Burkhard “Radio con diodo para auriculares de baja impedancia”. Elektor, 2000, Nº 244, p. 49-50 Molpeceres, J.L.; Tomás Herreros, María Jesús; Pérez, B.; Leal, L. “Recubrimientos superficiales con láseres de diodos de alta potencia”. Revista de metalurgia, 1998, 34, 2, p. 170-17 Volk, Karl R. “Reguladores LDO para control de balastos de LED”. Mundo electrónico, 2003, Nº 343, p. 48-49 Goossens, P. “Ruleta a Diodos Led”. Elektor, 2004, Nº 286, p. 44-47 Sebastián, Javier; Rodríguez, Miguel; Millán, José “Semiconductores de potencia de banda prohibida ancha”. Mundo electrónico, 2008, Nº 400, p. 164-170
 15. 15. O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014 14 Baker, Bonnie C. “Un sencillo circuito dedicado al sensor de temperatura”. Revista española de electrónica, 2003, Nº 582, p. 50-51 Hueskens, Jochen “Sistemas de conversión de potencia de próxima generación gracias a los dispositivos de potencia de SiC”. Revista española de electrónica, 2013, Nº 708, p. 62-64 Navarro, A. Edith; Ramírez, D.; Salazar, A.; Casans, Silvia “Sistemas de instrumentación y medida distribuidos (y II)”. Mundo electrónico, 2003, Nº 343, p. 38-42 Sánchez, Juan Antonio “Soldadura de metales con láseres de diodo de alta potencia (INNOVA INSTRUMENTACIÓN)”. IMHE: Información de máquinas-herramienta, equipos y accesorios, 2002, Nº 277, p. 44-49 Hoyos Núñez, Mario “Tecnologías de impresión de polímeros : procesos y aplicaciones” Revista de plásticos modernos, 2013, Nº 677, p. 174-181 Peng, Koay Hui; Chew,Tong Fatt; Chia, Chee Wai; Nik, Faralunisia “Tendencias en LEDs (diodos emisores de luz) visibles”. Revista española de electrónica, 2002, Nº 576, p. 52-54 “Tiristores GCT con diodo asociado para aplicaciones de alta potencia”. Eurofach electronica: actualidad y tecnología de la industria electrónica, 2001, Nº 304, p. 40-41 Radler, M. “Tube Box : la auténtica válvula de sonido utilizando diodos”. Elektor, 2002, Nº 267, p. 6-21 Salgado, Juan José “Vatímetros para RF e hiperfrecuencias, la precisión es esencial”. Mundo electrónico, 2000, Nº 305, p. 74-76 6. Normas UNE Componentes para dispositivos de protección contra sobretensiones de baja tensión. Parte 321: Especificación para diodos de avalancha (ABD). UNE-EN 61643-321:2003 Odontología. Activadores eléctricos de polimerización. Parte 2: Lámparas de diodo de emisión de luz (LED). (ISO 10650-2:2007). UNE-EN ISO 10650-2:2008 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 5: Semiconductores y tubos electrónicos. UNE-EN 60617-5:1997 Vocabulario electrotécnico. Parte 521: Dispositivos semiconductores y circuitos integrados. UNE 21302-521:2004
 16. 16. O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014 15 7. Traballos fin de carreira na BEUP García Sieira, José Francisco. Estudio, desarrollo y montaje de una lámpara LED. 2012 Signatura: TCD 1646 Barbeira Barreiro, José. Simulación y diseño de un sistema de iluminación LED. 2012 Signatura: TCD.1658 8. Outros recursos na rede 8.1. Revistas electrónicas subscritas pola UDC (sobre semiconductores) o IEEE Journal of Solid-State Circuits o IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing o Solid State Technology 8.2. Vídeos o Diodos láser de alto brillo / Ignacio Esquivias (Universidad Politécnica de Madrid). Publicado o 31/3/2014 o La Unión PN. ¿Cómo funcionan los diodos? . Proxecto de innovación docente 11-293 da Universidad de Granada. Publicado o 4/5/2013 o Video 1 Semiconductores y Diodos. Procecto de Innovación Docente “Flipping the analogue electronics” da Universidad Carlos III. Publicado o 1/7/2013 o Video 2 Semiconductores y Diodos : los dispositivos con semiconductores . Proxecto de Innovación Docente “Flipping the analogue electronics” da Universidad Carlos III. Publicado o 14/6/2013 o Video 3 Semiconductores y Diodos : los diodos. Proxecto de Innovación Docente “Flipping the analogue electronics” da Universidad Carlos III. Publicado o 14/6/2013 o Video 4 Semiconductores y Diodos. Proxecto de Innovación Docente “Flipping the analogue electronics” da Universidad Carlos III. Publicado o 6/9/2013 o Polarización con Diodos / Asunción Pérez Pascual (Universitat Politècnica de València). Publicado o 11/10/2013 o Polarización con Diodos Zener / Asunción Pérez Pascual (Universitat Politècnica de València). Publicado o 11/10/2013
 17. 17. O díodo na electrónica Exposición bibliográfica 2014 16 o Multímetro digital. Comprobación de diodos / Marín-Roig Ramón, José (Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia). Publicado o 16/11/2011 o Componentes electrónicos activos / José Luis Martínez De Juan (Universitat Politècnica de València). Actualizado o 26/9/2011 8.3. Patentes da UDC o Adaptador de portalámparas (con o sin diodo economizador). 16-08-2000 o Conmutador de alumbrado de tres posiciones normal-0-economizador. 16-03-2001 o Módulo de ajuste de cierre de un contactor. 01-03-2001 o Sistema de conexión de transformadores trifásicos de potencia. 01-04-2003 8.4. Fotografías o Interesting diodes. Dispoñible en https://www.flickr.com/photos/lenore- m/sets/72157630595305984/with/7579165506/ Bibliografía: DEI : Diccionario español de ingeniería de la Real Academia Española de Ingeniería Jolly, W.P. Electrónica Barcelona: Pirámide, [1998] Ruiz Vassallo, Francisco. Componentes electrónicos Barcelona: CEAC, 1987 Bolgert, P. A. Electrónica Barcelona: Marcombo, D.L. 1976 Manual de ingeniería electrónica / Donald G. Fink, Donald Christiansen, eds. Barcelona: Boixareu ; México : Marcombo, D.L. 1990 Fundamentos físicos de la ingeniería: electricidad y electrónica Juan Vicente Míguez Camiña ... [et al.] Madrid: McGraw Hill, [2010] González Bernaldo de Quirós, J. Ingeniería electrónica Madrid: Bellisco, [2009] Símbolos de díodos: SEE: símbolos eléctricos & electónicos. Dispoñible en:http://www.simbologia- electronica.com/simbolos-electricos-electronicos/simbolos-diodos.htm Electronicaestudio.com. Dispoñible en:http://www.electronicaestudio.com/simbologia.htm

×