Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dlaczego opłaca się być innowacyjnym w mleczarstwie? Perspektywy rozwoju branży

473 views

Published on

W prezentacji omawiane są możliwości współpracy krajowej i międzynarodowej w projektach B+R na rzecz innowacji w rolnictwie. W szczególności mowa o rolnictwie precyzyjnym, wykorzystaniu technologii kosmicznych oraz rozwiązaniach wspierających zarządzanie transportem w obszarach wiejskich. XIII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Augustowie (10 września 2015).

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dlaczego opłaca się być innowacyjnym w mleczarstwie? Perspektywy rozwoju branży

  1. 1. Dlaczego opłaca się być innowacyjnym w mleczarstwie? Perspektywy rozwoju branży Dr Mateusz Bonecki Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w BetterSolutions XIII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej Augustów, 10 września 2015 Projekt FLOTA++ Wielokryterialne algorytmy marszrutyzacji dla systemu wspomagającego zarządzanie flotą pojazdów jest finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr PBS3/B3/37/2015)
  2. 2. rozwój produktów przy wykorzystaniu dotacji na prace B+R •  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich •  Horyzont 2020 •  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju •  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości współpraca międzynarodowa i projekty krajowe •  FLOTA++ •  CROWD-IT •  INDICATE produkty dla branży mleczarskiej i transportowej •  MuuMap •  BetterMap •  BetterBox Projekt FLOTA++ Wielokryterialne algorytmy marszrutyzacji dla systemu wspomagającego zarządzanie flotą pojazdów jest finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr PBS3/B3/37/2015)
  3. 3. •  Celem projektu jest stworzenie uniwersalnego silnika optymalizującego służącego do rozwiązywania problemów klasy VRP (vehicle routing problem). •  Problemy tego typu są charakterystyczne dla branży transportowej i logistycznej, gdzie w celu minimalizacji zużycia paliwa konieczne jest tworzenie planów transportu przez wyznaczenie jak najkrótszych tras dla floty odpowiedzialnej za zaopatrzenie zakładów lub dystrybucję produktów. •  Stworzony silnik generował będzie automatycznie plan transportowy uwzględniający okna czasowe, obsługę wielu punktów załadunku i rozładunku oraz ładowność pojazdów. •  Rezultaty projektu zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju technologii wspierających zarządzanie transportem i logistyką. Silnik zostanie zastosowany do ulepszenia produktu MuuMap, będący systemem zarządzania transportem w branży mleczarskiej. •  Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PBS: Program Badań Stosowanych (2015-2016) •  Projekt jest realizowany w partnerstwie z Politechniką Gdańską. FLOTA++ Projekt FLOTA++ Wielokryterialne algorytmy marszrutyzacji dla systemu wspomagającego zarządzanie flotą pojazdów jest finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr PBS3/B3/37/2015)
  4. 4. agenda B+R dla rolnictwa precyzyjnego precyzyjne systemy pozycjonowania (GPS, GNSS, DGPS) pojazdów i maszyn pracujących w polu lub terenach leśnych estymacja ilości biomasy dostępnej na pastwiskach w oparciu o zdjęcia satelitarne (ESA: program Sentinel) oraz dane naziemne rozwiązania telematyczne integrujące dane z różnych sensorów (gleba, woda, warunki atmosferyczne) Projekt FLOTA++ Wielokryterialne algorytmy marszrutyzacji dla systemu wspomagającego zarządzanie flotą pojazdów jest finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr PBS3/B3/37/2015)
  5. 5. •  sieć kontaktów i stała współpraca z wiodącymi w Europie organizacjami badawczo- rozwojowymi: Fraunhofer (Niemcy), TNO (Holandia), VTT (Finlandia) •  doświadczenie w tworzeniu międzynarodowych konsorcjów, znajomość procedur aplikacyjnych •  korzystny poziom dofinansowania dla MŚP: 60% w ECSEL i 70% w H2020 •  środki KE przeznaczone nie tylko na indywidualne projekty •  KE preferuje duże i zróżnicowane konsorcja, które docelowo tworzyć mają modelowe ekosystemy gospodarcze •  możliwość współpracy B+R z podmiotami będącymi docelowymi odbiorcami technologii lub dostawcami technologii komplementarnych Obszary możliwej współpracyDlaczego warto współpracować? Projekt FLOTA++ Wielokryterialne algorytmy marszrutyzacji dla systemu wspomagającego zarządzanie flotą pojazdów jest finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr PBS3/B3/37/2015)
  6. 6. Dziękuję! Dr Mateusz Bonecki mateusz.bonecki@bettersolutions.pl XIII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej Augustów, 10 września 2015 Projekt FLOTA++ Wielokryterialne algorytmy marszrutyzacji dla systemu wspomagającego zarządzanie flotą pojazdów jest finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr PBS3/B3/37/2015)

×