Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
plus
              Slechthorend -     .nl   Een andere kijk op
     HOREN

 Horen wij soms a...
plus
             Slechthorend -     .nl
   JAZEKER
    zeg ik dan volmondig


Op basis van de ...
plus
                        Slechthorend -      .nl
             Mag ik mij...
plus
                           Slechthorend -     .nl


  Relevant voor mijn inbreng in ...
plus
                            Slechthorend -     .nl
  Gehoorexpertise:
  Sinds 19...
plus
              Slechthorend -     .nl  Vandaar die intrigerende titel:


Op basis van de fysi...
plus
                            Slechthorend -     .nl


  Punten van kritiek op de hui...
plus
                       Slechthorend -     .nl
Het gehoor schematisch weergegeven:
 ...
plus
                    Slechthorend -      .nl
    Het slakkenhuis in detail:
stijgbeuge  ...
plus
                          Slechthorend -     .nl
  Scala media in detail:
scala vestib...
plus
                            Slechthorend -     .nl
  Een opmerkelijk experiment uit...
plus
                             Slechthorend -     .nl

  Resultaten:
  Beide venst...
plus
                       Slechthorend -     .nl
  Latere verificatie door:
  S.E. Voss,...
plus
                               Slechthorend -      .nl
  Conclusies:

  Wever ...
plus
                            Slechthorend -      .nl

  Mijn conclusies:
  Er wor...
plus
                       Slechthorend -     .nl
Ons gehoor
   differentieert en kwadrateer...
plus
                     Slechthorend -     .nl

En die wet van Bernoulli luidt formeel:

In een...
plus
                      Slechthorend -     .nl

De wet van Bernoulli in formulevorm
en toegep...
plus
                    Slechthorend -     .nl
  Wat levert dit voor een enkelvoudige toon
  ...
plus
                        Slechthorend -     .nl

  Uitwijking of verplaatsing van de pe...
plus
                 Slechthorend -     .nl
Van perilymfe snelheid naar membraandruk in
figuurvorm:...
plus
                     Slechthorend -     .nl


Dat druksignaal op het basilair membraan
 bes...
plus
                        Slechthorend -     .nl

  En wat gebeurt er bij twee tonen met ...
plus
                        Slechthorend -     .nl

  Die mengterm kan als volgt worden aan...
plus
                        Slechthorend -     .nl

  Dit levert uiteindelijk als resultaat...
plus
         Slechthorend -     .nl
In figuurvorm:
                  26
plus
                      Slechthorend -     .nl

  U moet zich nu wel het volgende realiser...
plus
                       Slechthorend -     .nl
De consequenties:
  Georg Von Békésy’s “my...
plus
                      Slechthorend -
  Maar er is meer:                   ...
plus
                       Slechthorend -     .nl

  En de door alle gehoordeskundigen gezo...
plus
                           Slechthorend -     .nl

  Consequenties van die hypothes...
plus
                       Slechthorend -     .nl

  En het andere uiterste?
  Als delen v...
plus
                        Slechthorend -     .nl

  Hoe past het fenomeen OAE in dit mod...
plus
                        Slechthorend -     .nl

Analyse van zo’n willekeurig SOAE spectr...
plus
                         Slechthorend -      .nl
Opgemeten spectrum:
        Ta...
plus
                          Slechthorend -     .nl

 Resultaat:
  3 tripletten met bij...
plus
                            Slechthorend -     .nl

  De nu geldende hypothese voor...
plus
                             Slechthorend -     .nl
  Maar in 2004 verscheen de vo...
plus
                             Slechthorend -     .nl
  Eén van Ren’s ongewilde aan...
plus
                                Slechthorend -       .nl


  Hoe moet men die ...
plus
                            Slechthorend -     .nl

  Consequenties:

  In dat ve...
plus
  Maar wat voor golfbeweging            Slechthorend -     .nl

  wordt er dan waargenomen ?
  ...
plus
                           Slechthorend -      .nl

  Dat gekoppeld aan de mechanis...
plus
                             Slechthorend -     .nl

  En waar kunnen we dit mee ...
plus
                         Slechthorend -      .nl
  En als je dat berekent en als een...
plus
                            Slechthorend -     .nl

  Maar toen was het gehoormode...
plus
                        Slechthorend -     .nl


  En bij de anatomie van het oor vond ...
plus
                         Slechthorend -     .nl


  En dat bracht mij op het volgende ...
plus
                        Slechthorend -     .nl


  Consequenties daarvan zijn:
  Net ...
plus
                           Slechthorend -     .nl

   En wat betekent dat voor de K...
plus
                        Slechthorend -     .nl

  Of een wat meer complex geval:
  Bi...
plus
                            Slechthorend -     .nl
  Een uitermate trieste geschied...
plus
                  Slechthorend -     .nl


Op de website:
    www.slechthorend-plus.nl
is ...
plus
                    Slechthorend -     .nl
Finale conclusie:
Wordt bij serieus onderzoek dat...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gehoorwerking Populair

4,800 views

Published on

Een nieuw gehoormodel, Pim Heerens, beter horen, wetenschap, KNO.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gehoorwerking Populair

 1. 1. plus Slechthorend - .nl Een andere kijk op HOREN Horen wij soms anders dan de gehoordeskundigen nu denken ? Willem Chr. Heerens
 2. 2. plus Slechthorend - .nl JAZEKER zeg ik dan volmondig Op basis van de fysica zou ons gehoor heel anders kunnen werken.
 3. 3. plus Slechthorend - .nl Mag ik mij even voorstellen  Willem Chr. Heerens Pim [1940]  Natuurkundig ingenieur [1967]  Gepromoveerd in de technische wetenschappen [1979]  Vervroegd gepensioneerd UHD TU-Delft [1999]  Gehoor publicaties: http://www.een-andere-kijk-op-horen.nl/ [2003] 3
 4. 4. plus Slechthorend - .nl Relevant voor mijn inbreng in “gehoorzaken”: Technische en wiskundige expertise, in het bijzonder:  Mechanica : Membraan- & plaatuitwijkingen.  Vacuümtechniek & drukmeettechniek.  Fysische transportverschijnselen & stromingsleer.  Elektriciteit & magnetisme.  Sensor technologie & elektrische meettechnieken.  Fourier analyse & bijzondere functie theorie.  Differentiaal- & integraalrekening.  Complexe functietheorie. 4
 5. 5. plus Slechthorend - .nl Gehoorexpertise:  Sinds 1985 Ménière patiënt en daardoor “Ervaringsdeskundige”.  Jarenlang vele “rechtstreekse” waarnemingen gedaan van vele gehoorfenomenen en effecten.  Sinds 2001 op eigen kracht theoretisch gehooronderzoeker.  Geestelijk vader van een revolutionair en alternatief gehoormodel gebaseerd op strenge toepassing van wetten en regels van de fysica.  Wat kan leiden tot een omwenteling in denken over horen, een paradigmawisseling 5
 6. 6. plus Slechthorend - .nl Vandaar die intrigerende titel: Op basis van de fysica zou ons gehoor heel anders kunnen werken 6
 7. 7. plus Slechthorend - .nl Punten van kritiek op de huidige modellen:  Leveren slechts gedeeltelijk antwoorden voor problemen op.  Teveel gehoorfenomenen blijven volledig onverklaard.  Onverklaarbare eigenschappen worden vaak zonder onderbouwing toegeschreven aan hersenwerking.  Moderne onderzoek methodes leveren in toenemende mate resultaten op die afwijkend of strijdig zijn en met de huidige gehoormodellen.  Op zich respect afdwingend onderzoek gaat vaak mank aan plausibele logische verklaringen. Maar bovenal:  Diverse tot gehoortheorie verheven hypotheses zijn in strijd met fundamentele fysische wetten. 7
 8. 8. plus Slechthorend - .nl Het gehoor schematisch weergegeven:  Oorschelp  Trommelvlies spiertje  Uitwendige gehoorgang  Slakkenhuis  Trommelvlies  Gehoorzenuw  Gehoorbeen keten. 8
 9. 9. plus Slechthorend - .nl Het slakkenhuis in detail: stijgbeuge helicotrema l ovale venster scala vestibuli orgaan van Corti scala media ronde venster scala tympani 9
 10. 10. plus Slechthorend - .nl Scala media in detail: scala vestibuli tectoriaal Reissner membraan membraan binnenste haarcel buitenste haarcelle n scala media gezamenlijke verbinding naar hersenen basilair membraan gehoorzenuw scala tympani 10
 11. 11. plus Slechthorend - .nl Een opmerkelijk experiment uit 1950: Ernest Glen Wever en Merle Lawrence: The acoustic pathways to the cochlea JASA 1950 July, 22: 460-467 Experiment:  Bij een kat verwijderden ze trommelvlies + gehoorbeen keten.  Brachten een koker aan rond het ronde venster.  Stimuleerden met zuivere tonen als volgt: alleen op ovale venster. alleen op ronde venster. op beide vensters onderling verschillend in fases variërend van 0o – 180o.  Registreerden de “cochlear microphonics”, het signaal dat rechtstreeks in verband wordt gebracht met het signaal via de gehoorzenuw naar de hersenen. 11
 12. 12. plus Slechthorend - .nl Resultaten:  Beide vensters afzonderlijk met hetzelfde signaal: gelijke veranderingen van de “cochlear microphonics” [CM].  Gelijktijdig stimuleren van beide vensters in dezelfde richting leverde op: CM = 0  Stimuleren van beide vensters in tegengestelde richting leverde op: CM = maximaal  Maximum was 6 dB hoger dan elk van beide stimuli apart. 12
 13. 13. plus Slechthorend - .nl Latere verificatie door: S.E. Voss, J.J. Rosowski, W.T Peake: Is the pressure difference between the oval and round windows the stimulus for cochlear responses? JASA(1996) Sep.,100(3): 1602-16. leverde op:  Bevestiging van de resultaten van Wever & Lawrence. 13
 14. 14. plus Slechthorend - .nl Conclusies: Wever & Lawrence:  Elk van beide wegen levert hetzelfde resultaat op de gehoorzenuw.  Over verreweg het grootste deel van het frequentiebereik: Minimum in respons als beide trillingen in fase op het ovale en ronde venster vallen. Maximum in respons als beide trillingen in tegengestelde fase op ovale en ronde venster vallen Voss, Rosowski, Peake:  Het drukverschil tussen het ovale en het ronde venster is, bij goede benadering, de effectieve akoestische stimulus voor het slakkenhuis. 14
 15. 15. plus Slechthorend - .nl Mijn conclusies:  Er wordt pas een signaal naar de hersenen opgewekt als er sprake is van een beweging van de perilymfe in het slakkenhuis kanaal.  Bij maximale samenwerking tussen de twee gelijke stimuli [tegengesteld bewegend] is de totale beweging 2 keer zo groot.  Maar: De verandering in het elektrische signaal niet 2 keer maar 4 keer zo groot. Immers: 10 × 10log 4 = 6 dB  Het opgewekte elektrische signaal is evenredig met het kwadraat van de perilymfe snelheid. 15
 16. 16. plus Slechthorend - .nl Ons gehoor differentieert en kwadrateert Maar dan komt direct de vraag op: Bestaat er in de fysica een dergelijk werkingsmechanisme? En het antwoord luidt: ja dat is reeds lang bekend: De wet van Bernoulli gepubliceerd in 1738. 16
 17. 17. plus Slechthorend - .nl En die wet van Bernoulli luidt formeel: In een stromende vloeistof is de som van de statische en dynamische druk constant. Statische druk = druk uitgeoefend op de wand. Dynamische druk = druk die deeltjes door te stromen op elkaar uitoefenen. Dynamische druk is evenredig met het kwadraat van de vloeistofsnelheid v en de dichtheid ρ van de vloeistof. 17
 18. 18. plus Slechthorend - .nl De wet van Bernoulli in formulevorm en toegepast op het slakkenhuiskanaal: Druk opgewekt op de wand van scala tympani, dus ook op het basilair membraan: ∆p = - ½ ρ v 2 ∆p : drukverandering [Pa] ρ : dichtheid perilymfe [kg/m3] v : snelheid perilymfe [m/s] 18
 19. 19. plus Slechthorend - .nl Wat levert dit voor een enkelvoudige toon met frequentie f op ?  De geluidsgolf veroorzaakt voor het trommelvlies opeenvolgende stijgingen en dalingen van druk: ∆P = ∆P0 sin[2πf t]  Uitwijking trommelvlies is daarmee evenredig.  Via een reductie [door gehoorbeen keten] geldt dat ook voor de stijgbeugel en perilymfe beweging. 19
 20. 20. plus Slechthorend - .nl  Uitwijking of verplaatsing van de perilymfe: A = A0 sin[2πf t]  Levert na differentiëren een perilymfe snelheid op: v = A0 2πf cos[2πf t] Snelheid = afgeleide naar de tijd van de uitwijking of verplaatsing = differentiëren naar de tijd 20
 21. 21. plus Slechthorend - .nl Van perilymfe snelheid naar membraandruk in figuurvorm: 21
 22. 22. plus Slechthorend - .nl Dat druksignaal op het basilair membraan bestaat uit twee delen: Niet hoorbaar constant druksignaal: - ½ ∆p0 Evenredig met de gemiddelde geluidsintensiteit. Hoorbaar wisselend druksignaal: - ½ ∆p0 cos[4πf t] Evenredig met de momentane geluidsintensiteit. 22
 23. 23. plus Slechthorend - .nl En wat gebeurt er bij twee tonen met frequenties f1 en f2 ?  Geluidsgolf  stijgingen en dalingen van druk: ∆P = ∆P1 sin[2πf1t] + ∆P2 sin[2πf2t]  En verder zijn alle stappen hetzelfde tot en met de perilymfe snelheid.  Maar het kwadrateren van die perilymfe snelheid moet volgens de algebra regel: (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 23
 24. 24. plus Slechthorend - .nl Die mengterm kan als volgt worden aangepakt:  Goniometrie regel voor producten van sinus en cosinus: 2 cos a cos b = cos (a - b) + cos (a + b) toepassen levert uiteindelijk voor de bijdragen van de mengterm op het basilair membraan op:  De verschilfrequentie bijdrage: - ½ ∆p0m cos[2π(f1 - f2) t]  De somfrequentie bijdrage: - ½ ∆p0m cos[2π (f1 + f2) t] 24
 25. 25. plus Slechthorend - .nl Dit levert uiteindelijk als resultaat: Elke twee aangeboden zuivere tonen f1 en f2 leveren samen in totaal vijf signalen op het basilair membraan op, te weten:  Een constante bijdrage evenredig met de totale gemiddelde geluidsintensiteit.  Voor elke toon een signaal met frequentie één octaaf hoger dan de aangeboden frequentie 2f1 respectievelijk 2f2  Een somfrequentie f1 + f2  Een verschilfrequentie f1 - f2 = pitch of grondtoon. 25
 26. 26. plus Slechthorend - .nl In figuurvorm: 26
 27. 27. plus Slechthorend - .nl U moet zich nu wel het volgende realiseren:  In ons gehoororgaan wordt volgens de fysica de ontbrekende grondtoon of pitch gegenereerd. Niet in onze hersenen. En wat het totale zenuwsignaal betreft:  1 toon  1 frequentie + 1 constant signaal 2 tonen  4 frequenties + 1 constant signaal 100 tonen  10.000 frequenties + 1 constant signaal Wat een “ENIGMATISCHE CODE” oplevert. 27
 28. 28. plus Slechthorend - .nl De consequenties:  Georg Von Békésy’s “mystery of the missing pitch” is geen mysterie meer.  Vioolvirtuoos Tartini kon daarom zijn viool als een cello laten klinken.  Op kleinere kerkorgels ontbreekt de 32 – voets pijp. Maar als de organist in de juiste amplitude verhouding gelijktijdig de 16 – voets en 10 2/3 – voetspijp laat klinken, horen zijn toehoorders toch die zeer lage bastoon van die grote pijp. Alleen hun maag trilt niet mee. Dat gebeurt pas als hij de echte pijp kan laten klinken.  De boeken over “virtual pitch” in geluidsperceptie zijn waardeloos geworden. 28
 29. 29. plus Slechthorend - Maar er is meer: .nl  Is een kind op jonge leeftijd al muzikaal te noemen?  Al die extra frequenties zijn niet om aan te horen in een kwadraterend gehoor. Gewoon de bouw en niet muzikaal. 29
 30. 30. plus Slechthorend - .nl En de door alle gehoordeskundigen gezochte “Cochleaire Versterker” ?  Het aanspannen van het trommelvlies spiertje levert een verandering in signaal van ruim 30 keer op.  Het stijgbeugel spiertje is ook goed voor ruim 30 keer.  Samen een effect van 1.000 keer op de beweging van het ovale venster.  Door het kwadrateren wordt dit 1.000.000 oftewel 60 dB.  En het stuursignaal daarvoor? Het druksignaal op het basilair membraan evenredig met de geluidsenergie kan hiervoor dienst doen. 30
 31. 31. plus Slechthorend - .nl Consequenties van die hypothese? Een statisch onderdruk effect op het basilair membraan door een andere oorzaak dan geluid levert als symptoom gehoorvermindering. Vergezeld van een drukkend gevoel in het oor.  De onaangename gehoor gewaarwordingen tijdens stijgen en dalen van een vliegtuig.  Toenemende, soms tijdelijke slechthorendheid bij oplopende endolymfatische hydrops bij Ménière patiënten.  Plotsdoofheid die zich spontaan weer kan herstellen.  Gehoorvermindering voor luchtgeleiding bij het PET syndroom door drukfluctuaties in de middenoor holte op het ritme van de eigen ademhaling. 31
 32. 32. plus Slechthorend - .nl En het andere uiterste?  Als delen van het orgaan van Corti niet goed meer werken, wordt ook het statisch druksignaal verminderd doorgegeven, een verlies van dynamiek: Recruitment  Een trauma of een ander fenomeen veroorzaakt verminderde of zelfs verdwenen werking van die twee spiertjes: Een uitzonderlijk luid horen van wat hardere geluiden. Een vorm van: Hyperacusis Maar voor dit fenomeen zijn nog meer oorzaken te geven. 32
 33. 33. plus Slechthorend - .nl Hoe past het fenomeen OAE in dit model? Stelling:  Als een Spontane Oto Akoestische Emissie [SOAE] een reactie is op eerder gehoorde signalen en door trommelvlies spiertje / stijgbeugel spiertje wordt gegenereerd, dan moet het SOAE frequentiespectrum duidelijk de sporen vertonen van door kwadrateren opgewekte tooncombinaties.  Die tooncombinaties moeten dan opgebouwd zijn uit: Twee frequenties met daar midden tussenin een derde frequentie. Het zogenaamde “triplet” Een singuliere frequentie gelijk aan de afstand tussen de frequenties in het triplet. De “pitch” horend bij het triplet. 33
 34. 34. plus Slechthorend - .nl Analyse van zo’n willekeurig SOAE spectrum: Uit Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde September 2001 Emile de Kleine: “Oorgeluiden op het kantelbed” 34
 35. 35. plus Slechthorend - .nl Opgemeten spectrum: Tabel 1. Gemeten frequentie pieken in OAE - spectrum Nr Freq. Piek Nr Freq. Piek Nr Freq. Piek 1 816 Z 14 1741 Z 27 3532 ZZ 2 870 M 15 1947 M 28 3668 ZZ ZZ zeer zwak 3 966 M 16 2033 Z 29 3795 Z Z zwak 4 1000 ZZ 17 2097 S 30 3847 Z 5 1056 S 18 2160 ZZ 31 3987 S M matig 6 1172 M 19 2297 S 32 4180 M S sterk 7 1240 ZZ 20 2564 ZZ 33 4288 ZZ 8 1286 S 21 2650 Z 34 4452 Z 9 1300 ZZ 22 2746 Z 35 4572 Z 10 1310 ZZ 23 2830 S 36 4660 S 11 1368 S 24 3138 Z 37 4750 ZZ 12 1608 ZZ 25 3202 S 38 4840 ZZ 13 1674 S 26 3374 M 39 4898 Z 35
 36. 36. plus Slechthorend - .nl Resultaat:  3 tripletten met bijbehorende pitch.  6 tripletten zonder pitch. Pitch was lager dan de ondergrens van 800 Hz. Voorbeeld triplet + pitch:  Pitch Piek: 6 f : 1172 Hz  Triplet Pieken: 13 - 23 - 31 f : 1674 - 2830 - 3987 Hz. Triplet afstanden: 1156 respectievelijk 1157 Hz. Nauwkeurigheid doorgaans binnen 1 % v.d. pitch afstand. Dit kan geen toeval meer zijn ! 36
 37. 37. plus Slechthorend - .nl De nu geldende hypothese voor OAE’s ? Die luidt heel anders:  Die tonen worden opgewekt door gezamenlijke inspanning van buitenste haarcellen, die een terugwaarts lopende golf in het slakkenhuis richting ovale venster produceren, welke vervolgens via de gehoorbeen keten het trommelvlies in trilling brengt.  Wat in overeenstemming is met de gangbare hypothese van lopende golven in het slakkenhuis. Dus volgens Georg von Békésy’s “Traveling wave theory” 37
 38. 38. plus Slechthorend - .nl Maar in 2004 verscheen de volgende publicatie: Tianying Ren Reverse propagation of sound in the gerbil cochlea Nature Neuroscience 7, pp 333 - 334 (2004) Brief Communications Onderwerp van vele discussies Pro en Contra. Experiment:  Uiterst nauwkeurige meting van basilair membraan bewegingen.  Gelijktijdige registratie van stijgbeugelbewegingen.  Bij stimuli, die DPOAE’s [Distorsion Product OAE’s] opwekken. Meetresultaten:  Er worden geen in tegengestelde richting lopende golven gevonden.  Wel een voorwaarts golvende beweging van ronde venster richting helicotrema loopt, gelijk aan die bij gewoon inkomend geluid.  De stijgbeugel beweegt een fractie eerder dan het basilair membraan. 38
 39. 39. plus Slechthorend - .nl Eén van Ren’s ongewilde aanvallen op Von Békésy’s “Traveling Wave Theory” De eerdere publicatie van Ren was ook al spraakmakend: Longitudinal pattern of basilar membrane vibration in the sensitive cochlea Proceedings of the National Academy of Sciences - pnas.org PNAS | December 24, 2002 | vol. 99 | no. 26 | 17101-17106. Experiment:  Uiterst nauwkeurige meting van basilair membraan bewegingen.  In het 13,3 – 19 kHz gebied bij een gerbil. Resultaten:  De beweging van het basilair membraan, vanaf ronde venster richting helicotrema, beperkte zich tot 300 µm aan weerskanten van het punt van maximale activiteit.  De bewegingsvorm was exact symmetrisch rond dit punt. 39
 40. 40. plus Slechthorend - .nl Hoe moet men die golfbeweging dan interpreteren ? Daarbij moeten we de volgende fysische feiten meenemen:  In een medium [gas, vloeistof, vaste stof] bestaat er een vaste relatie tussen de voortplantingssnelheid v van geluid of trilling, de frequentie f en de golflengte λ van de geluids- of trillingsgolf : v=f×λ  v is het laagst in gassen In lucht 330 m/s  v in water maar ook in perilymfe 1500 m/s  v is het hoogst in vaste stoffen tot ca. 8000 m/s Samen met de laagste en hoogste geluidsfrequenties die wij kunnen horen, varieert de golflengte in de perilymfe van 75 meter bij 20 Hz tot 7,5 cm bij 20.000 Hz. Altijd veel groter dan de afmetingen van het slakkenhuis. 40
 41. 41. plus Slechthorend - .nl Consequenties:  In dat veel te korte perilymfe kanaal kan geen geluidsgolf lopen.  De perilymfe tussen ovale en ronde venster beweegt wel heen en weer.  Weefsel rond het perilymfe kanaal gedraagt zich eerder als vaste stof dan als vloeistof.  Dat heeft dus nog grotere afmetingen nodig voor een lopende golf. Conclusie: Er kan geen lopende golf in het slakkenhuis optreden. 41
 42. 42. plus Maar wat voor golfbeweging Slechthorend - .nl wordt er dan waargenomen ? Daarvoor moeten we eerst het bewegingsgedrag van een enkelvoudige resonator beschouwen.  Een resonator bestaat uit een massa verbonden met een veer en bezit in de praktijk ook een demping.  Als de massa, tegen de veerwerking in, een uitwijking wordt gegeven en losgelaten, slingert die massa met afnemende uitwijking om een evenwichtspunt. De frequentie daarbij heet resonantiefrequentie fr  Wordt de resonator onder uitwendige dwang in trillende / slingerende beweging gebracht, dan ontstaan er, afhankelijk van de aangeboden trillingsfrequentie f t.o.v. fr drie verschillende situaties: daarbij fasehoek: f < fr beperkt gelijk meebewegen 0 f = fr opslingering maar ook achterblijven in beweging ½π f > fr sterk verminderde en tegengestelde beweging π 42
 43. 43. plus Slechthorend - .nl Dat gekoppeld aan de mechanische bouw van het basilair membraan [BM]: Dit BM bestaat uit een aaneenschakeling van smalle resonatoren, die vanaf het ronde venster naar het helicotrema toe geleidelijk in resonantie frequentie afnemen. En dan gebeurt er bij een overal gelijke stimulus over het volledige BM het volgende:  Alle delen van het BM met fr > f bewegen in fase met de stimulus.  Die beweging wordt groter naarmate fr dichter f nadert en gaat langzaam aan in fase achterlopen. Bij resonantie ontstaat sterke opslingering en gaat de response 90o = ½ π in fase achterlopen.  Alle delen van het BM met fr < f bewegen meer en meer in tegenfase met de stimulus. En doen dat met steeds mindere uitwijkingen. 43
 44. 44. plus Slechthorend - .nl En waar kunnen we dit mee vergelijken? De “wave” in het stadion! En afhankelijk van de resonantie kwaliteit wordt het meebewegende gebied smaller, maar wordt de maximale uitwijking ook groter.  Geen wonder dat die golvende beweging van het BM altijd vanaf het ronde venster richting helicotrema verloopt.  Het is een lokaal gebonden reactiegedrag op een universeel aanwezige stimulus.  M.b.v. de materiaal specificaties is dit gedrag uitstekend uit te rekenen. 44
 45. 45. plus Slechthorend - .nl En als je dat berekent en als een filmpje afdraait, gaat het er zo uitzien:  Ronde venster Helicotrema  Basilair membraan f / fr = 0,1 Resonantie punt f = fr f / fr = 10  Hoge frequenties Lage frequenties  45
 46. 46. plus Slechthorend - .nl Maar toen was het gehoormodel nog niet compleet. Het fenomeen “Beengeleiding” ontbrak nog Uit eigen waarnemingen constateerde ik:  Beengeleiding verschilt niet echt van luchtgeleiding. Dus moet daar net zo goed kwadrateren optreden.  Het beengeleiding signaal is bij mij zeer sterk als het wordt ingeleid op de plaatsen waar de schedelbeenderen relatief dun zijn.  De constructie van het slakkenhuis in het hardste bot van ons lichaam maakt trillingsoverdracht via vervorming ervan nagenoeg onmogelijk. 46
 47. 47. plus Slechthorend - .nl En bij de anatomie van het oor vond ik nog:  Tussen de schedelholte en het slakkenhuis bestaat, naast het mij reeds bekende endolymfe kanaal tussen scala media en saccus endolymfaticus, ook nog het rechtstreekse verbindingskanaal, het cochleair aqueduct.  Het cochlear aqueduct mondt relatief dicht bij het ronde venster uit in de scala tympani en wisselt perilymfe uit tussen schedelholte en slakkenhuis. 47
 48. 48. plus Slechthorend - .nl En dat bracht mij op het volgende idee:  Beengeleiding signalen worden helemaal niet opgewekt door trillingen via de bot omhulling van het slakkenhuis, zoals algemeen wordt verondersteld.  Het “beengeleiding” signaal ontstaat door stuwing van perilymfe via het cochleair aqueduct. En dit op het ritme van de aanwezige trilling.  Elke plek met grote elasticiteit en flexibiliteit, grenzend aan die cerebro-spinale ruimte, komt als plaats in aanmerking voor het inleiden van beengeleiding signalen. 48
 49. 49. plus Slechthorend - .nl Consequenties daarvan zijn:  Net als de luchtgeleiding stimuli wekken beengeleiding stimuli veranderende snelheden in het perilymfe kanaal op.  De beengeleiding snelheden zijn tegengesteld gericht aan die van de luchtgeleiding door de plaats van inleiding ervan in het slakkenhuis.  De stuwing via het cochleair aqueduct wordt wel verdeeld tussen meer stroming rechtstreeks richting ronde venster en minder stroming langs het basilair membraan via helicotrema naar het ovale venster toe.  Maar door het kwadraterend effect wordt ook van de beengeleiding signalen de geluidsintensiteit geregistreerd. 49
 50. 50. plus Slechthorend - .nl En wat betekent dat voor de KNO-praktijk?  Bij een kind met middenoorontsteking wordt door vochtophoping in dat oor de uitwijkingsmogelijkheid van het ronde venster belemmerd, waardoor het beengeleiding signaal de weg van de minste weerstand zal volgen. Langs het basilair membraan via helicotrema, ovale venster, de gehoorbeen keten en het trommelvlies richting de omgevingslucht. Het beengeleiding signaal wekt een verhoogde snelheid op van de perilymfe langs het basilair membraan in het ontstoken oor. Dus daar een sterker signaal.  De KNO-arts plaatst een trillende stemvork midden op het voorhoofd van het kind en vraagt: “In welk oor hoor je de toon het hardst?”  Het kind wijst naar het ontstoken oor en de KNO-arts zegt dan: “Weber lateraliseert naar het ontstoken oor.” 50
 51. 51. plus Slechthorend - .nl Of een wat meer complex geval:  Bij het PET syndroom blijft de buis van Eustachius permanent geopend, zodat de spraak van de patiënt ook in de middenoor holte een variërende druk opwekt. Het trommelvlies zal dan door die drukvariaties gaan bewegen en zal dan via de gehoorbeen keten ook de perilymfe in het slakkenhuis in die beweging meeslepen. Maar wel met dezelfde fase als de stuwing van het normale “beengeleidingsignaal”, waardoor die twee signalen elkaar juist versterken.  Gelijktijdig met het eerder vermelde slechter horen van het luchtgeleidingssignaal hoort de patiënt zijn eigen stem veel luider en gaat daarom zachter spreken. 51
 52. 52. plus Slechthorend - .nl Een uitermate trieste geschiedenis:  Eind 1993 kreeg een toen 29-jarige vrouw een enorme klap vol op haar linkeroor. Daardoor ontwikkelde zich bij haar in dat linkeroor, maar ook in het rechteroor in wat mindere mate, een intens sterke overgevoeligheid voor wat hardere geluiden. Niemand geloofde haar, waardoor ze 6 jaar lang behandeld werd als psychiatrisch patiënte. In een roddelblad las ze in 1999 dat haar aandoening een naam heeft: Hyperacusis. Nu alweer 6 jaar later en na diverse consulten bij gehoordeskundigen wordt zij nog altijd met veel scepsis bejegend en is er geen adequate hulp voor haar. Men gelooft haar eigenlijk nog steeds niet. En men beschouwt haar meer als neurotisch persoon dan als iemand met een ernstig gehoorprobleem.  Met die perilymfe stuwing volgens mijn gehoormodel is hyperacusis niet iets extravagants, maar kan ontstaan door overrekken van de membranen. De perilymfe bewegingen kunnen sterk vergroot worden, waardoor na kwadrateren een uitermate sterk signaal in het slakkenhuis kan worden opgewekt. Een volkomen normaal fenomeen. 52
 53. 53. plus Slechthorend - .nl Op de website: www.slechthorend-plus.nl is inmiddels een lijst van gehoor fenomenen te vinden welke, net als de nu besproken gevallen door gebruik te maken van het door mij ontwikkelde gehoormodel, fysisch correct verklaard kunnen worden. En deze lijst groeit nog steeds. 53
 54. 54. plus Slechthorend - .nl Finale conclusie: Wordt bij serieus onderzoek dat gehoormodel van mij als correct bevestigd, dan ben ik ervan overtuigd dat ik hiermee een kijkje heb gegund In de heilige graal van ons gehoororgaan Zo niet dan kan ik gaan genieten van mijn pensioen. Ik dank u voor uw aandacht. 54

×