Prosjekt Digital Kompetanse Representasjon 2

1,185 views

Published on

Presentasjon av prosjektet Digital kompetanse i Trondheim kommune

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,185
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Prosjekt Digital Kompetanse Representasjon 2

  1. 1. Prosjekt dig IT al kompet @ nse
  2. 2. Oppdrag <ul><li>Prosjektet Digital kompetanse er faseinndelt og omfatter følgende hovedoppgaver: </li></ul><ul><li>Definere generelle og spesielle it-kompetansebehov for ulike yrkesgrupper </li></ul><ul><li>Kartlegge nåsituasjonen mht it-kompetanse for utvalgte yrkesgrupper på utvalgte enheter </li></ul><ul><li>Etablere/utarbeide egnede metoder for it-kompetanseheving </li></ul><ul><li>I prosjektperioden skal overfor nevnte oppgaver gjennomføres på et utvalgt antall enheter. Et hovedmål med prosjektet er at det utvikles verktøy for kartlegging og kompetansetiltak/ metoder som gjør enhetene i stand til på egen hånd å ta ansvar for, og gjennomføre de overfor nevnte aktiviteter. </li></ul>
  3. 3. Forankring <ul><li>IT-strategi for Trondheim kommune 2007-2010 </li></ul><ul><ul><li>” En av kommunens største utfordringer blir IT-kompetanse: har våre ansatte den kompetansen vi trenger for å bruke nye IT-verktøy? </li></ul></ul><ul><ul><li>En stor gruppe internt i kommunen sliter allerede i dag og har kanskje ikke forutsetning for å lære ny teknologi.” </li></ul></ul><ul><ul><li>… tilrettelegge for å gi de ansatte økt it-kompetanse” </li></ul></ul><ul><li>eKommune 2012: </li></ul>
  4. 4. Hypoteser (erfaringer fra Drammen kommune) <ul><li>Større og større gap mellom de som mestrer og de som ikke mestrer. </li></ul><ul><li>Trolig for svak utnyttelse av programmenes muligheter. </li></ul><ul><li>Utfordringer vedr taushetsplikt, datasikkerhet og personopplysninger. </li></ul><ul><li>Uforholdsmessig stor del av arbeidsdagen går med til lese/skrive/digitalt arbeid, som tas fra pasientrettet arbeid. Heving av den enkeltes kompetanse innenfor området vil føre tid tilbake til pasientrettet arbeid. </li></ul><ul><li>Turnover på bakgrunn av lav mestring. Medarbeidere slutter/står i fare for å slutte i jobben som følge av dette. Medarbeidere som henger etter, i økende grad, på lese/skrive/digitale verktøy har også en nedadgående opplevelse av helsefaglig mestring. </li></ul>
  5. 5. Hvem omfatter prosjektet <ul><li>Enheter innen helse & velferd: </li></ul><ul><li>Forvaltningskontor </li></ul><ul><li>Bo-tiltak </li></ul><ul><li>Hjemmetjeneste </li></ul><ul><li>Helse- & velferdssenter </li></ul><ul><li>Planlegger å ha med 8 enheter i piloten </li></ul>
  6. 6. Samarbeidspartner <ul><li>Ferdigstilling av kompetansetester </li></ul><ul><li>Drift av kompetansetestene </li></ul><ul><li>Drift og support av e-læringsplattformen </li></ul>
  7. 7. Ønsket gevinst <ul><li>økt kompetanse på bruk og forståelse av it-verktøy </li></ul><ul><li>økt tilgang til informasjon </li></ul><ul><li>bedret (digital) kommunikasjon med kollegaer og ledelsen </li></ul><ul><li>forenkle og effektivisere arbeidsprosesser ved bedre utnyttelse av programmene </li></ul><ul><li>mindre tidsforbruk på ”ikke å finne frem” eller ”prøve og feile” </li></ul><ul><li>tids- og kostnadseffektivisert opplæring ved bruk av e-læring og klasseromundervisning </li></ul>
  8. 8. Aktuelle program <ul><li>Word </li></ul><ul><li>Excel </li></ul><ul><li>PoverPoint </li></ul><ul><li>Internett/intranett </li></ul><ul><li>(GroupWise) </li></ul><ul><li>elektronisk lønnsslipp </li></ul><ul><li>ADTravel </li></ul><ul><li>e-handel </li></ul><ul><li>kvalitetsweben </li></ul><ul><li>Gerica </li></ul><ul><li>Gat/minGat </li></ul><ul><li>K2000/ESA </li></ul><ul><li>SamPro </li></ul><ul><li>PDA </li></ul>
  9. 9. Kompetansekrav <ul><li>Systemadministratorer for de aktuelle programmene og representanter fra enhetene definerer kompetansekrav for hvert program. </li></ul><ul><li>Ansatte grupperes ut i fra stilling, tittel eller funksjon. Setter så resultatkrav til gruppene på hvert program. </li></ul><ul><li>Spørsmål utarbeides i samarbeid med systemadministratorene, enhetene og Datapower. </li></ul>
  10. 10. Opplæringstien…
  11. 11. Kompetansekartlegging <ul><li>Hvert program har inntil 40 spørsmål, avh. av programmets størrelse. </li></ul><ul><li>Tilfeldig utvalg med ca 10 spm pr. program. </li></ul><ul><li>Spørsmålene kategoriseres for å finne sterke/svake områder. </li></ul><ul><li>Oppnådd score kommer opp for hver kategori etter endt programtest sammen med anbefaling om opplæring på aktuelt nivå. </li></ul>I fanen min tilgjengelighet og valget hurtig tilgjengelighet, kan du registrere både dag-, aften-, og nattevakter samtidig. Kan du hake av for flere ulike vakter på samme dag slik eksemplet viser? Ja det går helt fint Ja, men da kan det hende du må gå flere vakter på rad Nei det kan du ikke
  12. 12. Hvordan lage gode tester? <ul><li>To alternativer: </li></ul><ul><li>Alle får samme spørsmål hver gang testen kjøres (krever færre spørsmål) Fordeler: Lettere å sammenligne alle brukerne, lettere å se ”felles problemer” Ufordringer : Lettere å ”jukse”, brukere som tar testen flere ganger får fordeler </li></ul><ul><li>Tilfeldige spørsmål hentes ut fra en større spørsmålsbase (krever mange flere spørsmål (f.eks. dobbelt så mange enn det testen skal inneholde) Fordeler: Større variasjon og ”spenning”, vanskeligere å jukse Ufordringer : Må ”finne på” flere gode spørsmål. </li></ul>
  13. 13. Hvordan lage gode tester? <ul><li>Det største ”problemet” er å finne på gale svaralternativer som likevel realistiske/fornuftige for brukere som ikke behersker emnet. </li></ul><ul><li>Unngå bruk av ”nektelser”, slik som Hvilket svar er ikke riktig . </li></ul><ul><li>Unngå å ”avsløre” korrekt svar i spørsmålet, slik som: Hvilken kvinnelig norsk forfatter har skrevet… - William Shakespeare - Sigrid Undset - Franz Kafka - Henrik Ibsen </li></ul><ul><li>Unngå ”tvetydige” spørsmål. </li></ul><ul><li>” Vanskelighetsgrad” / ”kompetansenivå” </li></ul><ul><ul><li>- Hva betyr forkortelsen XXX? </li></ul></ul><ul><ul><li>- Hvilke av disse oppgavene kan du utføre i programmet? </li></ul></ul><ul><ul><li>- Hvilken meny må du velge for å få tilgang til verktøyet for XXX i programmet? </li></ul></ul><ul><ul><li>- Hvilken av disse knappene må du klikke på for å XXX? </li></ul></ul><ul><ul><li>- Du klikker på XXXX. Hva skjer? </li></ul></ul>
  14. 14. Blooms taksonomi: <ul><ul><li>Kunnskap – Forståelse – Anvendelse – Analyse – Syntese – Vurdere </li></ul></ul>Nivå Spørsmål 6. Vurdering Bedømme - Vurdere - Drøfte - Diskutere - Avgjøre Begrunne Sannsynlighetsberegne 5. Syntese Kombinere - Foreslå - Velge - Konkludere 4. Analyse Analysere - Identifisere - Undersøke - Finne ut - Skjelne mellom Fortolke - Gjøre rede for 3. Anvendelse Finne - Bruke - Beregne 2. Forståelse Forklare - Påpeke forskjeller - Karakterisere 1. Kunnskap Gjengi - Angi - Definere – Beskrive - Navngi
  15. 15. Kompetansekartlegging <ul><li>Tilgang til kartleggingsbasen ønskes som link på skrivebordet og ”single sign on”. </li></ul><ul><li>Administrator kan hente frem resultater og statistikk over brukerne. </li></ul>
  16. 16. Adm. Verktøy Datapower
  17. 17. Adm. Verktøy Datapower
  18. 18. Adm. Verktøy Datapower
  19. 19. Kompetanseheving <ul><li>Det skal lages en ”verktøykasse” med ulike metoder for opplæring på ulike program. </li></ul><ul><li>Verktøykassen kan bestå av bla: </li></ul><ul><ul><li>Oversikt over kurs i regi av TK. </li></ul></ul><ul><ul><li>Oversikt over veiledere. </li></ul></ul><ul><ul><li>Opplæringshefter </li></ul></ul><ul><ul><li>Opplæringsvideoer </li></ul></ul><ul><ul><li>Lenker til opplæringssteder på nett. </li></ul></ul><ul><li>En egen kurs-/kompetanseside ønskes opprettet. </li></ul>
  20. 20. Opplæringsvideoer <ul><li>Med svært lave kostnader kan opplæringsvideoer på alle typer program lages. </li></ul><ul><li>Skjermbildeopptak av fremgangsmåter hvor tale, tekst og andre effekter kan legges inn </li></ul>

  ×