Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intern presentasjon for miljøenheten.nov

857 views

Published on

Presentasjon på en enhetssamling for miljøenheten i Trondheim kommune. Presentasjonen handler om BetaTrondheim og bruk av sosiale medier i Torndheim kommune

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Intern presentasjon for miljøenheten.nov

 1. 1. Foto: Carl-Erik Eriksson BetaTrondheim Stiklestad, 19. november 2010
 2. 2. Liss Johansen Sandø IT-tjenesten Ingri Furuly Eriksen Kommunikasjonsenheten Presentasjonen ligger på www.slideshare.net/betatrondheim
 3. 3. Hva er BetaTrondheim?  Ei gruppe som skal være et kompetansesenter som skal hjelpe Tk i å lykkes med sosiale medier  Vi skal komme med anbefalinger til organisasjonen for bruk av sosiale medier  Vi skal være en ressurs og en samtalepartner  Initiere, fange opp og legge til rette for prosjekter innen fagområdet
 4. 4. Hvorfor sosiale medier i Tk?  Åpen, modig og kompetent  Fra rådmannens hovedsatsingsområder, høsten 2010:  ”En av kommuneplanens viktige hovedgrep er samhandling. Samhandling skal komme til uttrykk både gjennom godt samarbeid internt i kommunen, og sammen med eksterne aktører som for eksempel frivillige. Samhandlingsarbeid vil derfor prege oss i lang tid framover.”
 5. 5. Hvorfor sosiale medier i Tk?  Fra budsjettet 2011:  ”…styrke samarbeidet, samordningen og samhandlingen mellom aktører som jobber mot felles målgrupper.”  ”…bedre innbyggernes mulighet til kommunikasjon og utførelse av tjenester elektronisk.”  ”…innbyggerne selv kan kommunisere med kommunen på en brukervennlig og effektiv måte.”
 6. 6. Utfordringer  Hvordan skal vi videreutvikle vår kommunikasjon med innbyggere og næringsliv ved bruk av sosiale medier?  Hvordan kan vi ta i bruk sosiale medier for å kommunisere og samarbeide bedre internt i Tk?
 7. 7. Hvorfor Beta?  Testing er lov!  Teste ny teknologi og involvere brukerne  Tumleplass for ny teknologi  Senker forventningene
 8. 8. Hva gjør vi  Målgruppens behov  Utprøving  Kartlegging  Kompetanseinnhenting  Feiling  Læring  Vurdering  Anbefaling
 9. 9. Hva gjør vi ikke  Innføre og drifte alle nye verktøy  Ta over oppgavene til andre enheter  Lede alle nye prosjekter
 10. 10. www.facebook.com/trondheimkommune
 11. 11. www.facebook.com
 12. 12. twitter.com/trondheim
 13. 13. Search.twitter.com
 14. 14. www.betatrondheim.com/raadmann
 15. 15. www.betatrondheim.com
 16. 16.  Bloggpost på betatrondheim?  Skriv en e-post til: it-tjenesten.postmottak@trondheim.kommune.no
 17. 17. Flickr
 18. 18. Finn fine bilder •www.flickr.com •www.flickr.com/photos/trondheim_byarkiv/ •http://www.flickr.com/creativecommons/
 19. 19. Fiks gata mi
 20. 20. Nettsamfunn  Wiki  Microblogg  Diskusjon  Blogg  Grupper  Chat  Profilsider
 21. 21. Nettsamfunn  Wiki  Microblogg  Diskusjon  Blogg  Grupper  Chat  Profilsider =SAMHANDLING
 22. 22. Microblogg
 23. 23. Blogg
 24. 24. Gruppe
 25. 25. wiki
 26. 26. Diskusjoner
 27. 27. Chat
 28. 28. Vil du være med å prøve?  Send en e-post til: it-tjenesten.postmottak@trondheim.kommune.no
 29. 29. Google docs
 30. 30. docs.google.com
 31. 31. Yammer
 32. 32. www.yammer.com
 33. 33. Hva skal DU bruke?  Ingen anbefalinger, enda  Hva har du bruk for?  BetaTrondheim tester, men test gjerne du også!  Kom med innspill til hva som fungerer og hva som ikke fungerer
 34. 34. Retningslinjer for sosiale medier  Ansatte har ytringsfrihet, men taushetsplikten gjelder også i de sosiale mediene  Presiser at du ikke ytrer deg på vegne av Trondheim kommune hvis det kan reises tvil om din rolle  Henvendelser direkte til Trondheim kommune skal besvares av administrator på de forskjellige kontoene  Husk at internett er permanent, det kan være vanskelig å slette det du har sagt
 35. 35. Retningslinjer for sosiale medier  Vær bevisst på rollen din som ansatt i Trondheim kommune  Vær gjerne aktiv i faglige diskusjoner, vær åpen om hvor du jobber når det er relevant  Vurder nøye om du som privatperson skal ha kontakt med elever/brukere/pårørende eller leverandører i sosiale medier. Selv om du i utgangspunktet synes det er greit å skille mellom rollene, kan dette over tid føre til situasjoner som kan oppleves problematisk for begge parter
 36. 36. Takk for oss! www.betatrondheim.com http://Twitter.com/betatrondheim www.nettsamfunn.trondheim.kommune.no www.trondheim.kommune.no/sosialemedier

×