Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

tutorial modificacio openofice

162 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

tutorial modificacio openofice

  1. 1. Elisabet Oller FunolletConfiguració i adaptació del programari a lempresaObjectiu:Aprendre a configurar una aplicació per adaptar-la a les necessitats de lusuari.ProcedimentTreballeu per parelles per fer el següent i explicar-lo en un tutorial, amb textos i captures.Dins del Writer de lOpenOffice 1. Afegiu un nou menú, que es dirà "Personal". Fem click a herramientas, personalizar. I sobrirà una finestra on escollint lopció menus, podem crear i modificar el nou menú. 2. Feu que aquest menú aparegui en primer lloc, abans del menú "Fitxer"Tornem a anar a lopció menús i cliquem a menú, i sobrirà lopció mover. Pitgem a mover i dirigimel nostre menú amb les fletxes que ens surten amunt i avall. 1
  2. 2. 3. Les entrades del menú seran les següents: • Edita > Enllaç • Edita > Pinzell de format • Insereix > Taula • Taula > Suprimeix la columna • Taula > Suprimeix la filaSeleccionem el menú en el qual volem afegir les entrades i fem clik a agregar. Busquem lentradaque ens interessa i pitjem acceptar. 4. Feu que el menú sobri amb les tecles Alt+PObrim el menú Herrammientas, i a la finestra que sens obra escollim lopció menús. Seleccionemel menú Personal i pitjem renombrar. A davant de la P hi posem ~ és a dir: ~Personal. Pitgemacceptar i comprovem que apretant Alt+P sens obra el menú Personal. 2
  3. 3. 5. Feu dos grups dins del menú, amb les dues primeres entrades a un grup i les altres tres, al segonDesprés dafegir les entrades fem clik a modificar, i trobem lopció de crear un grup. Pitgem aquí iapareix una línia, la podem fer pujar i baixar segons on ens interessa separar-ho. 6. Creeu un submenú que es digui "Taula". Fem la mateixa operació que abans, i anemv a agregar submenú. Sens obra una finestra on ens permet escollir el nom del submenú. 3
  4. 4. 7. Esborreu les entrades del segon grup del menú i poseu-les al submenú que heu creat Per esborrar les entrades clikem sobre lentrada i pitgem la tecla Supr. Per afegir-les en el sub grup escollim el menú Personal | taula creat anteriorment i afegim entrades igual que en un menú normal, escollim la categoria i lopció que volem.8. Del menú Fitxer, esborreu els submenús "Documents recents" i "Auxiliars" Anem a personalitzar i seleccionem el menú Fitxer i seleccionem documents recents i pitgem Supr. I igual amb els Auxiliars, com que ens queda una barra de separació de menús, també pitgem supr. O bé anem a modificar, i escollim la opció Borrar. 4
  5. 5. 9. Creeu una nova barra deines amb les vostres eines preferides. Anem a lopció barra deines i pitgem sobre nou. Li posem el nom que volem i tot seguit seleccionem les eines que hi volem col·locar. Ens apareixarà a la part dreta del document la nostre barra deines.10. Esborreu alguna icona de les barres deines estàndard i formatació (sobre tot si coincideix amb alguna de la nova barra deines. Obrim lopció de barre deines, i escollim la estàndard. Seleccionem una opció i fem clik a modificar, i tot seguit a borrar. 5
  6. 6. 11. Feu visible la barra deines per al disseny de formularis. Anem al menú Ver, barra de herramientas i clikem sobre lopció disseny de formularis. 12. Reinicialitza la configuració dels menús per tornar als valors inicials. Tornem a obrir lopció personalitzar i dins dels menús, pitgem a Reinicialitzar.MemòriaEnvieu tots dos el document en pdf i amb el corrector passat. Poseu el vostre nom a lacapçalera del document i en el nom del mateix document. 6

×