X. MANUEL BESTEIRO
INTRODUCIÓN• XEOLOXÍA: Ciencia que estuda o relevo terrestre, os procesos que o orixinan e os axentes que lle dan forma• ...
AXENTES XEOLÓXICOS• Os axentes xeolóxicos son os responsábeis dos cambios sufridos no relevo terrestre• AXENTES XEOLÓXICO...
Os procesos xeolóxicos externos son as accións    realizadas polos axentes externos ,e,   que provocan a modificacii...
A METEORIZACIÓNQue é      Quen       Como           Que forma        Conxuntamente:  Meteori...
A EROSIÓNQue e      Quen       Como        Que forma                         ...
O TRANSPORTEQue é       Quen      Como           Que forma                  O tran...
A SEDIMENTACIÓNQue é      Quen      Como          Que forma                Acumulando ...
FACTORES QUE CONDICIONAN A DIVERSIDADE DE        RELEVOS  O tipo de rocha  O clima.   clima  Determina o ...
RELEVOS CÁRSTICOS
Son relevos orixinados pola disolución de rochascalcarias (Formadas por CaCO3)• Axente externo que actúa: a AGUA que se  ...
FORMAS EXOKÁRSTICAS           Dolina
DOLINASFormación de DOLINAS:-Por disolución das rochas-Por desplome do teitodunha cova
FORMAS ENDOKÁRSTICAS
FORMAS ENDOKÁRSTICAS                 ‘Órganos’Columnas
Cova do Drach (Mallorca)
Cova da Águia (Ávila)
Cova de Nerja (Málaga)
O relevo cárstico en Castela- A          mancha…TORCAS DE PALANCARES (Cuenca)Enormes depresiones de entre 30 – 50...
TORCAS DE LAGUNASECA (Cuenca)Catalogadas como MONUMENTO NATURAL
NACEMENTO DO RÍO CUERVO (Cuenca)   Catalogado como Monumento naturalTobas e Travertinos
RELEVOS GRANÍTICOSCaracterísticas do granito: Moi resistentes a meteorización física Vulnerabeis á meteorización quími...
DiáclasesLehm              Penedía    Pedras    cabaleiras
PROCESOS GRAVITACIONAIS O desprazamento de materiais cara zonas máis baixas prodúcese pola acción directa da gravidade ...
ACCIÓN DAS AUGAS SUPERFICIAISAUGAS SUPERFICIAIS:  Augas salvaxes ou de arroiada:  Son as augas superficiais non canali...
MORFOLOXÍA DOS CLIMAS TEMPERADOSAs augas superficiais, axudada polos procesos gravitacionais, son o axente xeolóxico exte...
FORMAS ORIXINADAS POLAS AUGAS SALVAXES1.-En lugares nos que alternan rochas resistentes á  erosión como cuarcitas ou calc...
FORMAS ORIXINADAS POLAS AUGAS SALVAXES2.-En terreos brandos a erosión é maior e fórmanse  cavorcos e Bad-lands
FORMAS ORIXINADAS POLOS RÍOS1.- Vales en V nas zonas de montaña2.- Vales en artesa en tramos baixos  O río erosiona máis ...
OS GLACIARESUn glaciar é unha extensa masa de xeo que se despraza sobre a  superficie terrestreTipos de glaciares: Casqu...
O GLACIAR COMO AXENTE XEOLÓXICOErosión (abrasión):Os materiais que van englobados no xeo orixinan sucos e estríasTransport...
O GLACIAR COMO AXENTE XEOLÓXICOSedimentación(Till)Os materiais transportados forman as morenas, están formadas por materi...
MORFOLOXÍA GLACIARIAHa 15000 anos os xeos cubrían o 30% dos continentes, hoxe só o 10%. As pegadas da actividade golaciar...
MORFOLOXÍA GLACIARIA   Val suspendido
MORFOLOXÍA GLACIARIA   Lagoas(ibóns)
ACCIÓN DO VENTO O vento é un axente xeolóxico externo activado pola enerxía solar  que provoca as diferencias de tempera...
ACCIÓN DO VENTO Abrasión eólica: Os materiais transportados polo vento desgastan e púen a superficie das rochas orixinan...
ACCIÓN DO VENTO Abrasión eólica: Os materiais transportados polo vento desgastan e púen a superficie das rochas orixinan...
ACCIÓN DO VENTOTransporteA capacidade de transporte depende depende da súa velocidadeSó pode transportar materiais de tama...
ACCIÓN DO VENTOSedimentaciónO vento deposita os materiais que transporta ao diminuír a súa  velocidade. Os materiais qued...
AS DUNASSon grandes acumulacións de area depositada polo vento.
Loess
MORFOLOXÍA DOS CLIMAS ÁRIDOSOs climas áridos caracterízanse por:   Baixas precipitacións   Escasa vexetaciónOs princip...
ACCIÓN XEOLÓXICA DO MARÉ o axente que intervén nunha zona máis ampla xa que cubre o 70%  da superficie do planetaMovement...
O MAR EROSIONAAs ondas son a cáusa principal da erosión.           Acantilado
O MAR EROSIONA Socavadura
O MAR EROSIONA    Beiril
O MAR EROSIONA  Plataforma de abrasión
O MAR TRANSPORTAAs correntes mariñas e as ondas no litoral so as reponsábles dosdesprazamentos nos océanos
O MAR SEDIMENTAA maioría dos materiais deposítanse na plataforma continental, nonoiro e incluso na chaira abisal
FORMAS LITORAIS ORIXINADAS POLA EROSIÓN        Acantilado
FORMAS LITORAIS ORIXINADAS POLA EROSIÓN       Promontorio
FORMAS LITORAIS ORIXINADAS POLA EROSIÓN       Illotes costeiros
FORMAS LITORAIS ORIXINADAS POLA EROSIÓN       Arcos naturais          As Catedrais(Lugo)
FORMAS LITORAIS ORIXINADAS POLA SEDIMENTACIÓN        Praias
FORMAS LITORAIS ORIXINADAS POLA SEDIMENTACIÓN          Deltas
FORMAS LITORAIS ORIXINADAS POLA SEDIMENTACIÓN          Barras
FORMAS LITORAIS ORIXINADAS POLA SEDIMENTACIÓN          Frechas
FORMAS LITORAIS ORIXINADAS POLA SEDIMENTACIÓN                   Tómbolo               Peñ...
FORMAS LITORAIS ORIXINADAS POLA SEDIMENTACIÓN         Albufeira
INFLUENCIA DA ESTRUTURA NO RELEVOAs diferenzas entre un relevo e outro pode deberse a:   Disposición dos estratos   ...
Desprendemento
Escorregadura
Fluxo
Reptación
CIUDADENCANTADAde  Cuenca
La Ciudad EncantadaSituada en un extenso pinar en medio de la Serranía conquense, laCiudad Encantada es uno de los más bel...
Torcal de AntequeraExemplo de paisaxe ruiniforme característico domodelado cárstico.
Morfoloxía cársticaCallejones Cársticos en Tuerces, Palencia
Morfoloxía cársticaDolinas en Asturias.Covadonga
Morfoloxía cárstica                          Poljé de los Llanos                ...
5      9  2    3    7  81              10    4  6
CURIOSIDADESA estalactita de maior lonxitud coñecida mide… 7 metros!! atópase               en Irlanda. A e...
Dolina xiganteO 8 de maio de 1981 produciuse, ao longo de 3días, unha dolina xigante en Winter Park,Florida.Esta dolina, d...
CURIOSIDADES La estalactita de mayor longitud conocida mide… 7 metros!! Se           encuentra en Irlanda.  L...
Relevo GraníticoFACTORES LITOLÓXICOSEstes teñen que ver co tipo derochas, e que condicionan omodelado, xa que a resistenci...
FACTORES CLIMÁTICOSO clima determina que axente actuará nunha rexión determinada. Nosclimas secos e áridos actuará o vento...
FACTORES ESTRUCTURAISDependen da disposición das rocHas nasuperficie terrestre. Algúns son:• Altura de la costa: nunha cos...
Os seres humanos tamén son axentes que modifican orelevo:Urbanización do territorioProvoca movementos de terra e destrució...
Vias de comunicaciónRequiere movemento deterras,   excavación   detúneles. Produce a vecesinestabilidade das ladeiras
Mineria   Minas de Riotinto         Minas de almadénAs explotacións mineiras a ceo aberto provoca grandescambio...
CultivosO cultivo en ladeiras supón realizar bancais para levalo acabo.
CURIOSIDADES La estalactita de mayor longitud conocida mide… 7 metros!! Se           encuentra en Irlanda.  L...
XelifracciónFragmentación da rocha debido ás tensións que produce a conxelación e desconxelación da auga nos ocos e gr...
HidroclastiaFragmentación da rocha debida ás tensións que produce o aumento e redución de volume de determinadas roch...
Canchal, L.lera, L.leirón
CorrasiónA corrasión é un proceso de  erosión mecánica producido  por golpes que producen os  materiais que transporta ...
CarbonataciónÉ a capacidad del dióxido de carbono para actuar por si mismo, ou para disolverse na auga e formar ácido ...
Fotos de Lapiaz
OxidaciónAspecto vermello do solo debido ao óxido de ferro que aflora na súa superficie              Depós...
Seres vivosCoa rotura das rochas pola actividade de animais e plantas            Raíz facendo presión sobre as...
Abrasión eólicaImaxe da Esfinxe de Gizéh, na que se aprecia o desgaste ocasionado polos golpes dos grans de area sobr...
Efecto da abrasión producida por ventos rasantes que arrastran area que     incide na base da rocha adquirindo esta cu...
CorrimentoArgayu, Fana
Escorrentía:Nesta foto vemos como unha árbore aparece dobrada pola súa base. Esto é porque cando era pequeno houbo un des...
Desertización:A ausencia de vexetación facilita que a agua arrastre as capas fértiles do solo propiciando así a desertizac...
Cavorcos:
Chemineas de fadas:
Val fluvialDesfiladeiro      Val en “V”   Cañón do Colorado  Val Navia
Desfiladeiro
Meandros  Meandro abandonado
Marmitas de xigante         A corrente de         agua forma         remuiños onde,        ...
Estalactitas e estalagmitas       Estalactita        Estalagmita
Lago La Ercina
Acantilado
Plataforma de abrasión
CaboEl Cabu Peñes
Evolución da costa
Modelado kárstico mariño                   A praia de Gulpiyuri é una dolina              ...
Pozo Artesano• Esquema dun pozo artesano:  – A capa freática está atrapada entre dous estratos de rocha   impermeable ...
Lago EnolLago Enol, onde se ve o val glaciar á esquerda cun perfil en U e o lago         que se formou na zona de...
Val do Lago             SomiedoVese o aspecto xeral dun val glaciar á esquerda con perfil en U
Glaciares desde un satéliteGlaciares nos Alpes  Glaciares na base do Everest
En SomiedoCirco, val e lago glaciares
Pholas dactylus“Barrena común”
Terrazas para o cultivo
Mina a ceo aberto.Mina de ouro de NGM en Belmonte      Altitude:69 Km      Altitude:17 Km      Altitud: ...
Tormentas de area
DunasObserva o sentido do vento. A pendente máis pronunciada é a contraria aovento (sotavento) e a máis suave é a que sopo...
Os movementos da AtmósferaA Atmósfera é a capa de gases que rodea á TerraO Sol quenta irregularmente a superficie terrestr...
Ventos predominantesVentos predominantes no mes de Xaneiro. Destacan pola súa forza os ventos do oeste das latitudes medi...
Ventos predominantesVentos predominantes en Xulio. O máis notable son os monzóns,                     ...
O SOLO              É a capa superficial dO terreo,             formada por substancias minerais ...
ESTRUCTURA DO SOLO           Horizonte A           Horizonte B           Horizonte C
As augas salvaxes:         1. Augas de arroiada1. Augas de Arroiada•  A auga de chuvia ao chegar ao solo pode inf...
As augas salvaxes:               2. Torrentes2. Torrentes-Os Torrentes son correntes de auga discontinuas (s...
Os ríos:Os ríos son correntes continuas de auga que discorren por un cauce fixo•   PARTES: distínguense tres: Curso Alto...
As augas subterráneas  Son as que se infiltran no terreo e pasan ao subsolo-  A auga fíltrase polas rochas permeabeis ...
As augas mariñas  Son as que están nos mares e océanos. A súa acción erosiva  maniféstase na costa e débese ás olas, cor...
Erosión Biolóxica     É a debida á actividade dos seres vivosPosiblemente o grupo de seres vivos que máis interveña na...
Os Glaciares   Son masas de xio que se van deslizando pendente   abaixo polo seu peso. Teñen gran capacidade erosiva...
Transporte de materiais nos ríos                     Sentido da corrente  Flotación        ...
MorrenasÉ o conxunto de materiais que transporta un glaciar.Concéntranse na fronte e nos laterais.As veces hai morrenas ce...
Sedimentación eólicaDeserto de Libia          Campo de dunas
Sedimentación fluvial               Desembocadura dun río tapada cunha               barraTe...
Sedimentación glaciar                 Bloque erráticoMorrenas laterais e terminal
Sedimentación mariñaPraia e frecha                  Tómbolos
Unha chea
O RÍO EROSIONA
O RÍO TRANSPORTA
O RÍO SEDIMENTA
VALES EN V
VALES EN ARTESA
TERRAZAS FLUVIAIS
INFLUENCIA DA ESTRUTURA NO RELEVO Chaira estrutural   Meseta            Outeiro           teste...
INFLUENCIA DA ESTRUTURA NO RELEVO                               Relevo en costa   Ca   ...
INFLUENCIA DA ESTRUTURA NO RELEVO            Cristas ou cordas
Tema 9 bio 4º
Tema 9 bio 4º
Tema 9 bio 4º
Tema 9 bio 4º
Tema 9 bio 4º
Tema 9 bio 4º
Tema 9 bio 4º
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tema 9 bio 4º

316 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema 9 bio 4º

 1. 1. X. MANUEL BESTEIRO
 2. 2. INTRODUCIÓN• XEOLOXÍA: Ciencia que estuda o relevo terrestre, os procesos que o orixinan e os axentes que lle dan forma• CAMBIOS DE GRAN INTENSIDADE NA SUPERFICIE TERRESTRE • Erupcións volcánicas • Terremotos • Cheas• CAMBIOS DE BAIXA INTENSIDADE NA SUPERFICIE TERRESTRE • Erosión das montañas
 3. 3. AXENTES XEOLÓXICOS• Os axentes xeolóxicos son os responsábeis dos cambios sufridos no relevo terrestre• AXENTES XEOLÓXICOS EXTERNOS: Son activados por:  Enerxía solar  Gravidade Exemplos:  Ríos  Mares  Glaciares  Aire
 4. 4. Os procesos xeolóxicos externos son as accións realizadas polos axentes externos ,e, que provocan a modificaciión do relevo PROCESOS XEOLÓXICOS EXTERNOSMeteorizació Erosión Transporte Sedimentaci n ónDestrución das Desgaste Desprazamento Acumulación nosrochas pola superficial dos materiais sitios baixos dosacción da auga pola acción erosionados materiaise do aire: da AGUA e cara outro0 transportados. DO VENTO lugar A GRAVIDADEPode ser: ou de exerce deFÍSICA, calquera selectora doQUÍMICA e axente “gran”BIOLÓXICA xeolóxico externo
 5. 5. A METEORIZACIÓNQue é Quen Como Que forma Conxuntamente: Meteorización Física Canchales Xelifracción Gretas de desecación Hidroclastia Acanaladuras A Atmósfera CorrasiónÉa Meteorizacióndestrución Químicadas rochas Disolución Depósitos salinosda superficieterrestre A Auga Oxidación Depósitos alteración Carbonatación Meteorización Biolóxica Lapiaz Os seres vivos Pola acción dos seres vivos O SOLO
 6. 6. A EROSIÓNQue e Quen Como Que forma “Seta” Conxuntamente: Erosión eólica Corrementos Escorrentía Abrasión E a retirada A Atmósfera Desertización de materiais Erosión hídrica Cavorcos A Auga dunha zona Augas Chemineas de fadas Vales da superficie Salvaxes Desfiladeiros terrestre Ríos Meandros producida pola Augas “Marmitas” Subterráneas Pozo Artesano intervención Modelado Kárstico dulgún Augas Mariñas axente Acantilados Glaciares xeolóxico Plataforma de abrasión Os seres vivos externo Erosión biolóxica Cabos Vales glaciares Actividade dos seres vivos Lagos glaciares Barrena común
 7. 7. O TRANSPORTEQue é Quen Como Que forma O transporte eólico é Tormentas de A Atmósfera moi importante nas area partículas de pequenoDesprazamento tamaño: areas, limos e Dunasdos materiais arxilas Observa estaerosionados animación A auga dos RÍOS aocara outro lugar A Auga: ter maior viscosidade Una riada -Ríos que o aire é capaz de Otra transportar partículas moito maiores -Glaciares O xeo, ao ser sólido, Morrenas leva de todo: grande, pequeno e microscópico. Os materiais que viaxan no seu seo chámanse MORRENAS
 8. 8. A SEDIMENTACIÓNQue é Quen Como Que forma Acumulando area Desertos nas zonas baixas areososDepósito dos A Atmósfera Ao perder Dunasmateriais velocidade depositatransportados os materiais por Terrazas ou orden de peso e Vegas tamaño na A Agua: desembocadura -Ríos Deltas, Barras O xeo, ao fundirse libera todo o -Glaciares material en Morrenas acumulacións de Bloques erráticos MORRENAS -Mar As corrientes Praias transportan area ata as enseadas Tómbolos formando PRAiAS
 9. 9. FACTORES QUE CONDICIONAN A DIVERSIDADE DE RELEVOS  O tipo de rocha  O clima. clima Determina o tipo de axente externo que predomina nunha zona  Estructura dos materiais. materiais Un mesmo tipo de rocha orixinará relevos diferentes seundo estea pregada ou non  Antigüidade do relevo  Acción antrópica
 10. 10. RELEVOS CÁRSTICOS
 11. 11. Son relevos orixinados pola disolución de rochascalcarias (Formadas por CaCO3)• Axente externo que actúa: a AGUA que se actúaINFILTRA dende a superficie. As augas de chuviaincorporan CO2 do aire que ao reaccionar coa augaforma o ácido carbónico que ten a capacidade dedisolver ao CaCO3. (Insoluble) Ca(CO3H)2 (bicarbonato de calcio) (soluble)
 12. 12. FORMAS EXOKÁRSTICAS Dolina
 13. 13. DOLINASFormación de DOLINAS:-Por disolución das rochas-Por desplome do teitodunha cova
 14. 14. FORMAS ENDOKÁRSTICAS
 15. 15. FORMAS ENDOKÁRSTICAS ‘Órganos’Columnas
 16. 16. Cova do Drach (Mallorca)
 17. 17. Cova da Águia (Ávila)
 18. 18. Cova de Nerja (Málaga)
 19. 19. O relevo cárstico en Castela- A mancha…TORCAS DE PALANCARES (Cuenca)Enormes depresiones de entre 30 – 500 metros dediámetro en terreno calcáreo. Empezaron aformarse hace aprox 80 millones de años por laacción de aguas carbónicas en las rocas calizas.Un clima favorable y corrientes subterráneasocasionaron los hundimientos del terreno.Podemos ver unas 20 torcas, entre ellas la Torcadel Lobo, una de las más bellas, la del Agua,Torcazo, Torquete, de la Novia, la Torca Larga,que es la más extensa, la Torca de las Colmenas,de cien metros de desnivel, la Torca Rubia, que esla más imponente. Los nombres de algunas torcas vienen dados porsu vegetación o por el nombre de susdescubridores: del tío Demetrio, del tío Agustín, delSastre...
 20. 20. TORCAS DE LAGUNASECA (Cuenca)Catalogadas como MONUMENTO NATURAL
 21. 21. NACEMENTO DO RÍO CUERVO (Cuenca) Catalogado como Monumento naturalTobas e Travertinos
 22. 22. RELEVOS GRANÍTICOSCaracterísticas do granito: Moi resistentes a meteorización física Vulnerabeis á meteorización química Presentan gretas ou diáclases polas que penetra a auga e comeza a meteorización química de micas e feldespatos Fórmanse bloques arredondados A area grosa resultante da erosión:Lehm Penedía: penedos de granito en disposición caótica
 23. 23. DiáclasesLehm Penedía Pedras cabaleiras
 24. 24. PROCESOS GRAVITACIONAIS O desprazamento de materiais cara zonas máis baixas prodúcese pola acción directa da gravidade Non intervén ningún axente intermedio (auga, xeo, aire) Actúa sempre que haxa pendente Sistema de erosión máis eficaz sobre a superficie terrestreTIPOS DE PROCESOS GRAVITACIONAIS: Desprendemento Derrubamento Envorco Escorregadura Fluxo Reptación
 25. 25. ACCIÓN DAS AUGAS SUPERFICIAISAUGAS SUPERFICIAIS:  Augas salvaxes ou de arroiada: Son as augas superficiais non canalizadas  Regueiros  Torrentes  Ríos As augas superficiais son o axente xeolóxico que máis inflúe na modelaxe terrestre
 26. 26. MORFOLOXÍA DOS CLIMAS TEMPERADOSAs augas superficiais, axudada polos procesos gravitacionais, son o axente xeolóxico externo predominanteOs responsábeis da morfoloxía destes climas son:  Augas salvaxes  Ríos
 27. 27. FORMAS ORIXINADAS POLAS AUGAS SALVAXES1.-En lugares nos que alternan rochas resistentes á erosión como cuarcitas ou calcarias e outras pouco resistentes como arxilas,xesos, margas,etc, xéranse desigualdades no terreo (escarpas)e formas rechamantes como as chemineas de fadas
 28. 28. FORMAS ORIXINADAS POLAS AUGAS SALVAXES2.-En terreos brandos a erosión é maior e fórmanse cavorcos e Bad-lands
 29. 29. FORMAS ORIXINADAS POLOS RÍOS1.- Vales en V nas zonas de montaña2.- Vales en artesa en tramos baixos O río erosiona máis as paredes axudado polos procesos gravitacionais. O val ensancha. En épocas de chea o río cobre unha maior parte do val chamada chaira de inundación3.- Terrazas fluviais Cando o ríos profundizaron tanto no leito que a chaira de inundación quedou moi por encima do nivel das augas
 30. 30. OS GLACIARESUn glaciar é unha extensa masa de xeo que se despraza sobre a superficie terrestreTipos de glaciares: Casquete polar De val ou alpino Lingua Circo Zona terminal
 31. 31. O GLACIAR COMO AXENTE XEOLÓXICOErosión (abrasión):Os materiais que van englobados no xeo orixinan sucos e estríasTransporte: AbrasiónOs materiais transportados polosGlaciares non arredondan xa que nonrodan
 32. 32. O GLACIAR COMO AXENTE XEOLÓXICOSedimentación(Till)Os materiais transportados forman as morenas, están formadas por materiais de tamaño diverso. A súa compactación forma as tillitas Morena central Morena lateral Morena terminal
 33. 33. MORFOLOXÍA GLACIARIAHa 15000 anos os xeos cubrían o 30% dos continentes, hoxe só o 10%. As pegadas da actividade golaciaria quedaron ao descuberto ao fundírense os xeos Vales en U
 34. 34. MORFOLOXÍA GLACIARIA Val suspendido
 35. 35. MORFOLOXÍA GLACIARIA Lagoas(ibóns)
 36. 36. ACCIÓN DO VENTO O vento é un axente xeolóxico externo activado pola enerxía solar que provoca as diferencias de temperatura Erosión:  Deflacción: O vento levanta os materiais soltos de tamaño pequeño e mediano (deflacción selectiva) formando o pavimento desértico DeflacciónCondicións ideais paraunha acción eficaz•Materiais soltos•Escasa vexetación•Escasa humidade Reg( deserto de pedras)
 37. 37. ACCIÓN DO VENTO Abrasión eólica: Os materiais transportados polo vento desgastan e púen a superficie das rochas orixinando alvéolos e rochas en forma de cogomelo Erosión alveolar
 38. 38. ACCIÓN DO VENTO Abrasión eólica: Os materiais transportados polo vento desgastan e púen a superficie das rochas orixinando alvéolos e rochas en forma de cogomelo Abrasión eólica
 39. 39. ACCIÓN DO VENTOTransporteA capacidade de transporte depende depende da súa velocidadeSó pode transportar materiais de tamaño fino(limos,arxilas) e medio(areas)Modos de transporte: Suspensión(materiais finos) Saltación(areas) rara vez soben máis dun metro Tormenta de area Ripples
 40. 40. ACCIÓN DO VENTOSedimentaciónO vento deposita os materiais que transporta ao diminuír a súa velocidade. Os materiais quedan moi ben seleccionados en función do seu tamaño formando sedimentos homoxéneos
 41. 41. AS DUNASSon grandes acumulacións de area depositada polo vento.
 42. 42. Loess
 43. 43. MORFOLOXÍA DOS CLIMAS ÁRIDOSOs climas áridos caracterízanse por:  Baixas precipitacións  Escasa vexetaciónOs principais axentes externos que modelan este relevo son:  Vento(pavimento desértico,dunas, cogumelos…)  Augas superficiais( orixinan cavorcos e bad-lands) Bad-lans Arco natural
 44. 44. ACCIÓN XEOLÓXICA DO MARÉ o axente que intervén nunha zona máis ampla xa que cubre o 70% da superficie do planetaMovementos das augas mariñas  Ondas ( producidas polo vento)  Mareas( causadas pola atracción da Lúa e do Sol)  Correntes(causadas polos cambios de Tª)
 45. 45. O MAR EROSIONAAs ondas son a cáusa principal da erosión. Acantilado
 46. 46. O MAR EROSIONA Socavadura
 47. 47. O MAR EROSIONA Beiril
 48. 48. O MAR EROSIONA Plataforma de abrasión
 49. 49. O MAR TRANSPORTAAs correntes mariñas e as ondas no litoral so as reponsábles dosdesprazamentos nos océanos
 50. 50. O MAR SEDIMENTAA maioría dos materiais deposítanse na plataforma continental, nonoiro e incluso na chaira abisal
 51. 51. FORMAS LITORAIS ORIXINADAS POLA EROSIÓN Acantilado
 52. 52. FORMAS LITORAIS ORIXINADAS POLA EROSIÓN Promontorio
 53. 53. FORMAS LITORAIS ORIXINADAS POLA EROSIÓN Illotes costeiros
 54. 54. FORMAS LITORAIS ORIXINADAS POLA EROSIÓN Arcos naturais As Catedrais(Lugo)
 55. 55. FORMAS LITORAIS ORIXINADAS POLA SEDIMENTACIÓN Praias
 56. 56. FORMAS LITORAIS ORIXINADAS POLA SEDIMENTACIÓN Deltas
 57. 57. FORMAS LITORAIS ORIXINADAS POLA SEDIMENTACIÓN Barras
 58. 58. FORMAS LITORAIS ORIXINADAS POLA SEDIMENTACIÓN Frechas
 59. 59. FORMAS LITORAIS ORIXINADAS POLA SEDIMENTACIÓN Tómbolo Peñíscola(castellón)
 60. 60. FORMAS LITORAIS ORIXINADAS POLA SEDIMENTACIÓN Albufeira
 61. 61. INFLUENCIA DA ESTRUTURA NO RELEVOAs diferenzas entre un relevo e outro pode deberse a:  Disposición dos estratos  Presenza de dobras e fracturasTipos de relevos segundo a disposición dos estratosA alternancia de capas duras e brandas orixina relevos diferentes dependendo do modo de estratificación  Chaira estrutural Os estratos manteñen a disposición horizontal. Os materias duros protexen aos brandos situados debaixo  Relevo en costa En terreos suavemente inclinados  Cristas ou cordas En terreos con estratificación vertical
 62. 62. Desprendemento
 63. 63. Escorregadura
 64. 64. Fluxo
 65. 65. Reptación
 66. 66. CIUDADENCANTADAde Cuenca
 67. 67. La Ciudad EncantadaSituada en un extenso pinar en medio de la Serranía conquense, laCiudad Encantada es uno de los más bellos parajes calcáreoscreado por los caprichos de la naturaleza.En un laberinto de formaciones rocosas aparecen fantásticas figurasbautizadas por la imaginación popular con nombres de animales yobjetos. Todo el recorrido está señalizado, resultando su visita unagradable paseo. Con sus puentes, calles, plazas y moradorespétreos esta ciudad imaginaria fue declarada Sitio Natural deInterés Nacional el 11 de junio de 1929. Su formación geológicase remonta a la Era Secundaria.                                                                          
 68. 68. Torcal de AntequeraExemplo de paisaxe ruiniforme característico domodelado cárstico.
 69. 69. Morfoloxía cársticaCallejones Cársticos en Tuerces, Palencia
 70. 70. Morfoloxía cársticaDolinas en Asturias.Covadonga
 71. 71. Morfoloxía cárstica Poljé de los Llanos de Líbar (Málaga)Lapiaz en torrecillas (Cerro del Hierro, Sevilla) Garganta del Chorro (Málaga)
 72. 72. 5 9 2 3 7 81 10 4 6
 73. 73. CURIOSIDADESA estalactita de maior lonxitud coñecida mide… 7 metros!! atópase en Irlanda. A estalagmita máis larga mide 32 metros e atópase na República Checa.-Aproximadamente un 0,6% da auga da Terra forma parte das augassubterráneas.
 74. 74. Dolina xiganteO 8 de maio de 1981 produciuse, ao longo de 3días, unha dolina xigante en Winter Park,Florida.Esta dolina, duns 190 metros de diámetro e uns50 metros de profundidade, enguliu variascasas, unha rúa, a piscina municipal, comercios,postes de electricidade e canto se atopaba nazona de afundimento.
 75. 75. CURIOSIDADES La estalactita de mayor longitud conocida mide… 7 metros!! Se encuentra en Irlanda. La estalagmita más larga mide 32 metros y se encuentra en la República Checa.-Aproximadamente un 0,6% del agua de la Tierra forma parte de lasaguas subterráneas.
 76. 76. Relevo GraníticoFACTORES LITOLÓXICOSEstes teñen que ver co tipo derochas, e que condicionan omodelado, xa que a resistencia queofrecen aos axentes xeolóxicos asdistintas rochas é diferente. Arxilas:Bad-lands Relevo Cárstico
 77. 77. FACTORES CLIMÁTICOSO clima determina que axente actuará nunha rexión determinada. Nosclimas secos e áridos actuará o vento, nos húmidos os ríos e torrentes,nos moi fríos os glaciares. En función do clima, existen zonas noplaneta con relevos característicos, chamados SISTEMASMORFOCLIMÁTICOS:
 78. 78. FACTORES ESTRUCTURAISDependen da disposición das rocHas nasuperficie terrestre. Algúns son:• Altura de la costa: nunha costa altafórmanse acantilados; sen embargo,nunha costa baixa aparecen praias ebarras de area.• A pendente das ladeiras: Nasmontañas, a pendente é acusada, poloque os ríos teñen maior poder erosivo ediscorren encaixados en vales con formade «V» cerrada. Pero nun lugar deescaso desnivel, o poder erosivo dacorrente será menor e a «V» do valfluvial é moito máis aberta.• Disposición dos estratos: as ladeiras dasmontañas erosiónanse máis facilmente seos estratos están inclinados no mesmosentido da pendente que se o están ensentido contrario
 79. 79. Os seres humanos tamén son axentes que modifican orelevo:Urbanización do territorioProvoca movementos de terra e destrución de formasnaturais do relevo
 80. 80. Vias de comunicaciónRequiere movemento deterras, excavación detúneles. Produce a vecesinestabilidade das ladeiras
 81. 81. Mineria Minas de Riotinto Minas de almadénAs explotacións mineiras a ceo aberto provoca grandescambios no relevo
 82. 82. CultivosO cultivo en ladeiras supón realizar bancais para levalo acabo.
 83. 83. CURIOSIDADES La estalactita de mayor longitud conocida mide… 7 metros!! Se encuentra en Irlanda. La estalagmita más larga mide 32 metros y se encuentra en la República Checa.-Aproximadamente un 0,6% del agua de la Tierra forma parte de lasaguas subterráneas.
 84. 84. XelifracciónFragmentación da rocha debido ás tensións que produce a conxelación e desconxelación da auga nos ocos e gretas que presenta a rocha. Os trozos can pola gravidade e vanse acumulando pola ladeira Representación Observa el proceso Representación Canchal,
 85. 85. HidroclastiaFragmentación da rocha debida ás tensións que produce o aumento e redución de volume de determinadas rochas cando se empapan e se secan
 86. 86. Canchal, L.lera, L.leirón
 87. 87. CorrasiónA corrasión é un proceso de erosión mecánica producido por golpes que producen os materiais que transporta un fluido (aire, auga ou xeo) sobre una rocha sa.A reiteración dos golpes acaba por fragmentar tanto a rocha sa como o proxectil.O resultado á a abrasión (desgaste por fricción) da rocha e a ablación (cortar, separar e quitar) dos materiais
 88. 88. CarbonataciónÉ a capacidad del dióxido de carbono para actuar por si mismo, ou para disolverse na auga e formar ácido carbónico.A auga carbonatada reacciona con rochas cuxos minerais predominantes sexan calcio, magnesio, sodio ou potasio, dando lugar aos carbonatos e bicarbonatos. Lapiaz
 89. 89. Fotos de Lapiaz
 90. 90. OxidaciónAspecto vermello do solo debido ao óxido de ferro que aflora na súa superficie Depósito de oligisto (óxido de hierro)
 91. 91. Seres vivosCoa rotura das rochas pola actividade de animais e plantas Raíz facendo presión sobre as rochas do solo
 92. 92. Abrasión eólicaImaxe da Esfinxe de Gizéh, na que se aprecia o desgaste ocasionado polos golpes dos grans de area sobre a súa superficie
 93. 93. Efecto da abrasión producida por ventos rasantes que arrastran area que incide na base da rocha adquirindo esta curiosa forma
 94. 94. CorrimentoArgayu, Fana
 95. 95. Escorrentía:Nesta foto vemos como unha árbore aparece dobrada pola súa base. Esto é porque cando era pequeno houbo un deslizamiento do solo e quedou inclinado e logo seguiu medrando buscando a vertical
 96. 96. Desertización:A ausencia de vexetación facilita que a agua arrastre as capas fértiles do solo propiciando así a desertización
 97. 97. Cavorcos:
 98. 98. Chemineas de fadas:
 99. 99. Val fluvialDesfiladeiro Val en “V” Cañón do Colorado Val Navia
 100. 100. Desfiladeiro
 101. 101. Meandros Meandro abandonado
 102. 102. Marmitas de xigante A corrente de agua forma remuiños onde, como neste caso, pode quedar apresado un anaco de rocha, que ao xirar vai erosionando a rocha do substrato e a sí mesma
 103. 103. Estalactitas e estalagmitas Estalactita Estalagmita
 104. 104. Lago La Ercina
 105. 105. Acantilado
 106. 106. Plataforma de abrasión
 107. 107. CaboEl Cabu Peñes
 108. 108. Evolución da costa
 109. 109. Modelado kárstico mariño A praia de Gulpiyuri é una dolina comunicada co mar, que queda baleira na baixamar e chea en pleamarBUFÓN. Unah ola métese por unha grutasubmariña con saida á superficie e fai que oaire saia violentamente mesturado coa auga
 110. 110. Pozo Artesano• Esquema dun pozo artesano: – A capa freática está atrapada entre dous estratos de rocha impermeable – Se se abre un pozo sairá un chorro de auga que tenderá a alcanzar o nivel freático debido á presión que exerce a auga
 111. 111. Lago EnolLago Enol, onde se ve o val glaciar á esquerda cun perfil en U e o lago que se formou na zona de ablación
 112. 112. Val do Lago SomiedoVese o aspecto xeral dun val glaciar á esquerda con perfil en U
 113. 113. Glaciares desde un satéliteGlaciares nos Alpes Glaciares na base do Everest
 114. 114. En SomiedoCirco, val e lago glaciares
 115. 115. Pholas dactylus“Barrena común”
 116. 116. Terrazas para o cultivo
 117. 117. Mina a ceo aberto.Mina de ouro de NGM en Belmonte Altitude:69 Km Altitude:17 Km Altitud: 8 Km Altitude:100 m
 118. 118. Tormentas de area
 119. 119. DunasObserva o sentido do vento. A pendente máis pronunciada é a contraria aovento (sotavento) e a máis suave é a que soporta o vento (barlovento)As marcas da cara esquerda chámanse “ripples”
 120. 120. Os movementos da AtmósferaA Atmósfera é a capa de gases que rodea á TerraO Sol quenta irregularmente a superficie terrestre, máis na zonaecuatorial (os raios chegan máis perpendiculares), que nas zonaspolares, aonde chegan con moita inclinaciónOs gases aumentan o seu volume ao quentar, diminuen a súadensidade e, ao seren fluidos, ascenden. O sitio que deixan éocupado polos gases fríos.Esta é orixe dos ventos (de Xaneiro e de Xulio), que renovan aatmósfera, e, co seu movemento, son capaces de arrastrar aspartes máis sutiles da corteza terrestre.Podes consultar estas páxinas especializadas neste tema:http://www.astromia.com/tierraluna/vientolluvia.htmhttp://www.astromia.com/tierraluna/circulatmosfera.htm
 121. 121. Ventos predominantesVentos predominantes no mes de Xaneiro. Destacan pola súa forza os ventos do oeste das latitudes medias, se ben soplan con maior discontinuidade que os alisios tropicais
 122. 122. Ventos predominantesVentos predominantes en Xulio. O máis notable son os monzóns, monzóns ventos húmidos que penetran en áreas tropicais do hemisferio norte. Afectan especialmente ao sur de Asia.
 123. 123. O SOLO É a capa superficial dO terreo, formada por substancias minerais e substancias orgánicas ESTRUTURA COMPOÑENTES -O solo orixínase a partir da1. Compoñentes orgánicos descomposición da roccha baseO HUMUS, orixinado pola ou “rocha nai”.descomposición da materiaorgánica que cai ao solo: -Dabaixo arriba pódenseprantas e animais mortos distinguir as siguientes capas:2. Compoñentes -Rocha Naiinorgánicos: ARXILAS, partículas -Horizonte C, formado por-O AIRE menores de 0’004 mm restos da meteorización da-A AUGA LIMOS, entre 0’004 mm e rocha nai-As PARTÍCULAS 0’06 mm -Horizonte B, onde seSÓLIDAS, que segundo AREAS, de 0’06 mm a 2 mmdeijxen pasar ou non a GRAVA e CANTOS, maiores mesturan restos de rocha naiauga fan que os solos de 2 mm con substancias que arrastrasexan permeabeis ou a auga dende a superficie,impermeabeis por infiltración -Horizonte A, rico en materia orgánica (o humus)
 124. 124. ESTRUCTURA DO SOLO Horizonte A Horizonte B Horizonte C
 125. 125. As augas salvaxes: 1. Augas de arroiada1. Augas de Arroiada• A auga de chuvia ao chegar ao solo pode infiltrarse e contribuir a desestabilizalo, producíndose “corrementos” de terra en ladeiras inclinadas• Ou pode deslizarse polo solo, arrastrando os materiais soltos (escorrentía), contribuindo á “desertización”• Cando forma fiiños deslizándose pode chegar a formar cárcavas• En solos brandos con rochas na superficie, pode arrastrar materiais dos arredores delas, quedando aprisionado polo peso o que está directamente debaixo; fórmanse así as chemineas de fadas
 126. 126. As augas salvaxes: 2. Torrentes2. Torrentes-Os Torrentes son correntes de auga discontinuas (só cando chovemoito) que van por un cauce fixo e de forte pendente-Distínguense tres partes: -Cunca de recepción -Canal de desaugüe -Cono de dexección
 127. 127. Os ríos:Os ríos son correntes continuas de auga que discorren por un cauce fixo• PARTES: distínguense tres: Curso Alto, Curso Medio e Curso Baixo• Os procesos xeolóxicos son distintos en cada parte dependendo da pendente, da velocidade da auga e do caudal Curso Alto Curso Medio Curso Baixo EROSIÓN ALTA BAJA MOI BAIXA TRANSPORTE ALTO ALTO BAIXO SEDIMENTACIÓN MOI BAIXA BAIXA ALTAOs vales constitúen as máis características formas erosivas dos ríos - Teñen perfil en “V” - No curso alto son estreitos e profundos e no curso medio e baixo son anchos e abertos. Néstes o río describe amplias curvas chamadas “meandros”
 128. 128. As augas subterráneas Son as que se infiltran no terreo e pasan ao subsolo- A auga fíltrase polas rochas permeabeis ata chegar a unha zona onde as rochas son impermeabeis. Vaise formando unha concentración de auga que se chama acuífero ou capa freática- Ésta constitúe unha reserva moi importante e desde lonxanos tempos perforáronse pozos para o seu aproveitamento- O modelado kárstico prodúcese por unha clase de meteorización química: a carbonatación- O CO2 do aire disólvese na auga de chuvia ou nas salpicaduras das olas ou nas correntes dos ríos, formándose auga carbonatada, que é ácida e pode disolver a rocha caliza. Ésta NON é soluble en auga, pero é atacada polo ácido carbónico mediante unha reacción química na que se forma bicarbonato de calcio, que SÍ é soluble en auga. Así orixínanse tódalas formas características do modelado kárstico: Lapiaces, Covas, Dolinas… O bicarbonato de calcio (soluble) pode convertirse novamente en carbonato de calcio (insoluble), que se separa e forma estalactitas y estalagmitas
 129. 129. As augas mariñas Son as que están nos mares e océanos. A súa acción erosiva maniféstase na costa e débese ás olas, correntes e mareas - As olas baten contra a costa podendo desprender grandes anacos de rocha - Estes anacos son empuxados polas mesmas olas contra a base do acantilado producindo estes efectos: - Covas - Plataforma de abrasión - Cantos rodados - Regresión do acantilado - Modelado kárstico, cando a costa está formada por rocha kárstico calizaEVOLUCIÓN DA COSTAA capacidade erosiva das olas desgasta a líña da costa nos sitios máisdébiles, formando golfos e enseadas, quedando zonas de rocha máisresistente en forma de cabos
 130. 130. Erosión Biolóxica É a debida á actividade dos seres vivosPosiblemente o grupo de seres vivos que máis interveña naactividade erosiva da paisaxe sexa o dos humanos, debidoa que a súa actividade require cada vez de maioresinfraestruturas.Para o transporte: estradas , aeroportos, autopistasPara a enerxía: embalses, centrais, parques eólicosPara o cultivo: roturación do terreo para prados de pasto,terrazas…Para a extracción de minerais: minas a ceo aberto
 131. 131. Os Glaciares Son masas de xio que se van deslizando pendente abaixo polo seu peso. Teñen gran capacidade erosivaTeñen tres partes: EROSIÓN GLACIAR- Circo A forza e consistencia do xeo arranca grandes- Lingua anacos de rocha do leito- Zona de da montaña. O efecto ablación máis evidente, unha vez Vista de satélite dunha desaparecido o xeo, é a zona de glaciares alpinos e dun glaciar persistencia dun “val do Everest glaciar” con perfil característico en UEn Asturies hai formas erosivas de glaciarismo en gran parte da cordilleira Cantábrica, queestivo cuberta de xeos na última glaciación, hai uns 10.000 anosDurante a glaciación os xeos glaciares cubriron grandes extensións da superficie terrestre,máis alá das rexións alpinas e polares.. O impacto da glaciación sobre unha paisaxe libre dexeos, deixa ao descuberto os seus efectos (vales en “U”), como se pode ver nestasfotografías. Vega e lago Enol Val de Somiedo
 132. 132. Transporte de materiais nos ríos Sentido da corrente Flotación SuspensiónRodadura Corrasión y Arrastre Arrastre Saltación
 133. 133. MorrenasÉ o conxunto de materiais que transporta un glaciar.Concéntranse na fronte e nos laterais.As veces hai morrenas centrais, que resultan daunión de dous glaciares.
 134. 134. Sedimentación eólicaDeserto de Libia Campo de dunas
 135. 135. Sedimentación fluvial Desembocadura dun río tapada cunha barraTerraza ou vega do río Ebro Delta en proceso de formación
 136. 136. Sedimentación glaciar Bloque erráticoMorrenas laterais e terminal
 137. 137. Sedimentación mariñaPraia e frecha Tómbolos
 138. 138. Unha chea
 139. 139. O RÍO EROSIONA
 140. 140. O RÍO TRANSPORTA
 141. 141. O RÍO SEDIMENTA
 142. 142. VALES EN V
 143. 143. VALES EN ARTESA
 144. 144. TERRAZAS FLUVIAIS
 145. 145. INFLUENCIA DA ESTRUTURA NO RELEVO Chaira estrutural Meseta Outeiro testemuña Mesa
 146. 146. INFLUENCIA DA ESTRUTURA NO RELEVO Relevo en costa Ca Ca Ca pa pa pa du du Ca du ra Ca ra pa raCa pa bra pa bra nd bra nd a nd a a
 147. 147. INFLUENCIA DA ESTRUTURA NO RELEVO Cristas ou cordas

×