Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vad kan vi lära av unga nätstjärnor. Webbdagarna. Gbg, Sept 2013.

345 views

Published on

Efter den stora succén på Webbdagarna Stockholm i mars så fortsätter diskussionen med några av Sveriges mest framgångsrika Youtube- och bloggstjärnor. Varför lyckas dagens unga videokändisar? Och vad kan etablerade företag och varumärken lära av dem? Beata Wickbom samtalar med Marcus Nyman (STAMSITEs) och Nellie Berntsson, Sveriges 4:e största bloggare, om hur man utvecklar en egen röst, om den viktiga dialogen med tittarna och om deras syn på reklam, sponsring och traditionella företags webbnärvaro.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vad kan vi lära av unga nätstjärnor. Webbdagarna. Gbg, Sept 2013.

  1. 1. Unga stjärnor på nätet - vad kan vi lära? Webbdagarna Gbg 2013 Beata Wickbom @beataw Marcus Nyman @STAMSITEs Nellie Berntsson
  2. 2. Unga stjärnor på nätet - vad kan vi lära? Beata Wickbom @beataw Slideshare: slideshare.net/beson
  3. 3. Starkt engagemang för fansen.
  4. 4. Pedagogiskt.
  5. 5. Inte alltid perfekt.
  6. 6. Experter på dialog och relationsbygge.
  7. 7. Tilltalar nya målgrupper.
  8. 8. Agerar som förebilder.

×