Successfully reported this slideshow.
A médiumok alkalmazása az oktatásban készítette : Berzéki Krisztina
<ul><li>Az utóbbi években gyors gyarapodáson estek át mind mennyiségi mind minőségi értelemben azok a közvetítő eszközök /...
A tankönyv <ul><li>A tankönyv az oktatás fontos eszköze,mely különféle funkciókat tölt be. </li></ul><ul><li>Az elektronik...
Audiovizuális eszközök <ul><li>Fénykép </li></ul><ul><li>Diakép </li></ul><ul><li>Írásvetítő </li></ul><ul><li>Digitális f...
A mozgókép megjelenítésének eszközei <ul><li>Televízió </li></ul><ul><li>Projektor </li></ul><ul><li>Videórendszerek </li...
Oktatófilm <ul><li>A tanítás vizuális eszköze </li></ul><ul><li>A taneszközök,azon belül az audiovizuális eszközök és anya...
Számítógépek az oktatásban <ul><li>A NAT nagyban befolyásolja,hogy mennyit tudnak a tanulók és hogyan használják a tanárok...
Médiapedagógia <ul><li>Fogalma: a neveléstudomány azon ága, amely a médiumoknak a nevelésben betöltött szerepét vizsgálja...
Médiapedagógia <ul><li>A médiumok hatásmechanizmusa a televízió által sugárzott műsorok példáján keresztül jól illusztrálh...
Médiapedagógia <ul><li>A média a diákok életének minden területén meghatározó szerepet játszik: meghatározza hogyan strukt...
Multimédia <ul><li>A multimédia az írott, halott és látott információk együttes megjelenésére szolgál ami számítógép segít...
Internet, távoktatás /E-learning/ <ul><li>A távoktatás olyan lehetőségeket biztosít,melyben az oktató és a hallgató térben...
Pedagógusi kompetenciák <ul><li>A hagyományoktól eltérő tanári szerep, tanári felfogás szükséges a médiapedagógia művelésé...
Felhasznált irodalom <ul><li>http :// www.ektf.hu /~ lenke /tananyag/ ot _ kep _ vizsg _ lenke.pdf http :// edutech.elte.h...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elektronikus Mediumok IntegráLó LehetőSéGei

491 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elektronikus Mediumok IntegráLó LehetőSéGei

 1. 1. A médiumok alkalmazása az oktatásban készítette : Berzéki Krisztina
 2. 2. <ul><li>Az utóbbi években gyors gyarapodáson estek át mind mennyiségi mind minőségi értelemben azok a közvetítő eszközök /médium/ amelyek egyrészt kiegészítik a tankönyveket, másrészt akár önállóan is elektronikus tankönyvekké válhatnak. </li></ul><ul><li>Terjeszkedésüknek korábban gátat szabott a hozzáférhetőség nehézsége ami mára már teljesen megszűnt, viszont új problémák jelentek meg helyette. </li></ul>
 3. 3. A tankönyv <ul><li>A tankönyv az oktatás fontos eszköze,mely különféle funkciókat tölt be. </li></ul><ul><li>Az elektronikus tankönyv az iskolai könyv szinonimájaként használatos,de önálló jelentéssel bír. </li></ul>
 4. 4. Audiovizuális eszközök <ul><li>Fénykép </li></ul><ul><li>Diakép </li></ul><ul><li>Írásvetítő </li></ul><ul><li>Digitális fényképezés- megjelenítése mások számára is: kinyomtatás </li></ul><ul><li>weblapba illesztés </li></ul><ul><li>e-mailben történő továbbítás </li></ul>
 5. 5. A mozgókép megjelenítésének eszközei <ul><li>Televízió </li></ul><ul><li>Projektor </li></ul><ul><li>Videórendszerek </li></ul><ul><li>Digitális videórendszerek </li></ul>A mozgógép nyelvének megértésének problémái
 6. 6. Oktatófilm <ul><li>A tanítás vizuális eszköze </li></ul><ul><li>A taneszközök,azon belül az audiovizuális eszközök és anyagok azon eleme, mely elsősorban folyamatok,események jelenségek dokumentálására szolgál. </li></ul>
 7. 7. Számítógépek az oktatásban <ul><li>A NAT nagyban befolyásolja,hogy mennyit tudnak a tanulók és hogyan használják a tanárok az informatikai eszközöket./ Kárpáti / </li></ul><ul><li>Vannak informatika iskolai tantárgyak,viszont más tantárgyak oktatása gyakran nem tartalmazza a számítógéppel segített alkalmazásukat,tanulási módszereiket. </li></ul><ul><li>Ahol valamennyi tantárgy oktatója köteles számítógépes módszereket alkalmazni, ott a diákok praktikus felhasználói ismereteket szerezhetnek. </li></ul><ul><li>Az egyes országok oktatási céljai az IKT területén nagyon különbözhetnek. </li></ul>
 8. 8. Médiapedagógia <ul><li>Fogalma: a neveléstudomány azon ága, amely a médiumoknak a nevelésben betöltött szerepét vizsgálja. A médiumok jelenthetik mind az oktatás eszközét, mind pedig a tárgyat. </li></ul><ul><li>Milyen médiumok taroznak a médiapedagógia területéhez: televízió,mozi,videó, rádió,fényképészet,reklám,nyomtatott sajtó, zenei felvételek,számítógépes játékok,internet, különféle médiaszövegek </li></ul><ul><li>/Buckinghem,2005.12./ </li></ul>
 9. 9. Médiapedagógia <ul><li>A médiumok hatásmechanizmusa a televízió által sugárzott műsorok példáján keresztül jól illusztrálható. Valamennyien tudjuk,hogy csak képet látunk,mégpedig emberek által létrehozott képet,de gyakorlatban az az érzésünk,hogy a média által meghódítottuk a világot. </li></ul><ul><li>Alapvető veszélyforrás, hogy a diákok sok olyan információhoz jutnak, amelyeket nem tudnak feldolgozni,értelmezni,melyeket esetleg félreértelmeznek. </li></ul><ul><li>További problémát jelent,hogy a média nagyon hamar elveszi gyermekkort a diákoktól. </li></ul>
 10. 10. Médiapedagógia <ul><li>A média a diákok életének minden területén meghatározó szerepet játszik: meghatározza hogyan strukturálják az időt, felgyorsítja érzékelésüket, meghatározza életmódjukat,beszédkultúrájukra hat, értékrendjüket, értékhierarchiájukat módosítja az erkölcsi rend és az erőszak értelmezésében. </li></ul><ul><li>A fiataloknak szóló filmek többsége olyan felfokozott tempójú, hogy befogadásuk során nincs idő a tudati kontrollra, ezek az információk ellenőrzés nélkül hatnak. </li></ul>
 11. 11. Multimédia <ul><li>A multimédia az írott, halott és látott információk együttes megjelenésére szolgál ami számítógép segítségével megvalósítható. </li></ul><ul><li>Forradalmi változás: a programozott oktatás </li></ul><ul><li>Hypertext: olyan interaktív dokumentum mely linkeket biztosít az olvasóknak a szövegek közti átjárhatóság céljából . </li></ul><ul><li>/korszerű tananyag,szemléletes,szimulációs,a programok elágazásának biztosítania kell a magas szintű navigálást, elemzéséket,értékeléseket, visszajelzéseket/ </li></ul>
 12. 12. Internet, távoktatás /E-learning/ <ul><li>A távoktatás olyan lehetőségeket biztosít,melyben az oktató és a hallgató térben és időben,aszinkron módon kerüljön kapcsolatba. </li></ul><ul><li>Nagy hallgatóságot lehet elérni,olcsón. Rendelkezésre áll a legújabb tudásanyag,ami folyamatosan bővíthető és alkalmas a visszacsatolásra. </li></ul>
 13. 13. Pedagógusi kompetenciák <ul><li>A hagyományoktól eltérő tanári szerep, tanári felfogás szükséges a médiapedagógia műveléséhez. </li></ul><ul><li>A tanár nem mindenható,hanem segítő gyermekvezető,irányító és szervező feladatot lát el. Elősegíti a diákok kreatív tanulását. </li></ul><ul><li>Az új tanulás szerint megváltozott tanár-diák viszony. </li></ul><ul><li>Fontos, hogy a pedagógus legalább egy-két területen rendelkezzen magas szintű felkészültséggel. Sok területen pedig tudjon eredményes felhasználóvá válni. Szervesen beilleszkedve az élethosszig tartó tanulás folyamatába. </li></ul>
 14. 14. Felhasznált irodalom <ul><li>http :// www.ektf.hu /~ lenke /tananyag/ ot _ kep _ vizsg _ lenke.pdf http :// edutech.elte.hu / multiped / szst _12/ szst _12.pdf http :// vigzoltan.hu / pub / downloads / okt _ techn _ nszfi.pdf http :// nti.btk.pte.hu / dogitamas /BHF_FILES/ html /28Keri/ html /hefop10.pdf </li></ul>

×