Ereader vs tablet PC

2,323 views

Published on

The e-reader is dead, the future is to tablet computers.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,323
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
265
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ereader vs tablet PC

 1. 1. eÉÉÑí=ÇÉ=í~ÄäÉí=ÇÉ=ÉÓêÉ~ÇÉê=áå=ëåÉäÜÉáÇ=ÖÉå ãÉå _Éêí=s~å=t~ëëÉåÜ îÉ ÉJêÉ~ÇáåÖ=ÉîÉåí=NMLMSLOMNM ! ! ! " # $ % & ' ( % $ ) *" + % vrijdag 11 juni 2010
 2. 2. _Éêí=s~å=t~ëëÉåÜ îÉ Managing Director bij Amphion Non-executive director bij ONE Agency Publiceer in Inside/Digimedia/De Morgen/... http://www.ibert.be (blog) http://www.linkedin.com/in/bertvanwassenhove (voor professionele verzoeken) www.twitter.com/ibert (voor interactieve tips en fun) http://www.facebook.com/bertvanwassenhove (vriendschap niet gegarandeerd) http://www.gowalla.com (als je wil weten waar ik ben ) vrijdag 11 juni 2010
 3. 3. bJêÉ~ÇÉêë=òáàå=åì=~ä=î êÄáàÖÉëíêÉÉÑÇI ÇÉ=í~ÄäÉí=Å ãéìíÉê=áë=ÇÉ=í Éâ ãëíK ! ! ! " # $ % & ' ( % $ ) *" + % vrijdag 11 juni 2010
 4. 4. =ÉJêÉ~ÇÉê==í~ÄäÉí=éÅ= ! ! ! " # $ % & ' ( % $ ) *" + % vrijdag 11 juni 2010
 5. 5. =ÉJêÉ~ÇÉê==í~ÄäÉí=éÅ= Lezen E-inkt Prijs ! ! ! " # $ % & ' ( % $ ) *" + % vrijdag 11 juni 2010
 6. 6. =ÉJêÉ~ÇÉê==í~ÄäÉí=éÅ= Applicaties Lezen Internet E-inkt Video Prijs Commerce ! ! ! " # $ % & ' ( % $ ) *" + % vrijdag 11 juni 2010
 7. 7. ÉJêÉ~ÇÉêë=ÇáÖáí~äáëÉêÉå=ÇÉ=~å~ä ÖÉ=ïÉêÉäÇ ! ! ! " # $ % & ' ( % $ ) *" + % vrijdag 11 juni 2010
 8. 8. ÉJêÉ~ÇÉêë=ÇáÖáí~äáëÉêÉå=ÇÉ=~å~ä ÖÉ=ïÉêÉäÇ ! ! ! " # $ % & ' ( % $ ) *" + % vrijdag 11 juni 2010
 9. 9. ÉJêÉ~ÇÉêë=ÇáÖáí~äáëÉêÉå=ÇÉ=~å~ä ÖÉ=ïÉêÉäÇ ! ! ! " # $ % & ' ( % $ ) *" + % vrijdag 11 juni 2010
 10. 10. s êÄÉÉäÇW=_~êåÉë=C=k ÄäÉ ! ! ! " # $ % & ' ( % $ ) *" + % vrijdag 11 juni 2010
 11. 11. s êÄÉÉäÇW=_~êåÉë=C=k ÄäÉ ! ! ! " # $ % & ' ( % $ ) *" + % vrijdag 11 juni 2010
 12. 12. s êÄÉÉäÇW=_~êåÉë=C=k ÄäÉ ! ! ! " # $ % & ' ( % $ ) *" + % vrijdag 11 juni 2010
 13. 13. s êÄÉÉäÇW=_~êåÉë=C=k ÄäÉ ! ! ! " # $ % & ' ( % $ ) *" + % vrijdag 11 juni 2010
 14. 14. q~ÄäÉí=Å ãéìíÉêë=ÖÉÄêìáâÉå=ÇÉ= ÇáÖáí~äÉ=ã ÖÉäáàâÜÉÇÉå=íÉå=î ääÉK ! ! ! " # $ % & ' ( % $ ) *" + % vrijdag 11 juni 2010
 15. 15. aÉã =ám~Ç Video demo ! ! ! " # $ % & ' ( % $ ) *" + % vrijdag 11 juni 2010
 16. 16. Laptops have always been a compromise solution. Theyʼre awkward and unergonomic, slow compared to their desktop counterparts, have poor battery life, and are just as complex and confusing to operate as their larger brethren. píÉîÉ=g Äë======K Enter the iPad. Simpler, more convenient, and for 99% of uses, good enough. See a pattern? … And, like your cameraphone, itʼs going to sneak up on you. But one day, pretty soon, youʼll realize that you havenʼt used your laptop in days. That you tend to grab your iPad first whenever you need to visit a website or ! ! ! " # $ % & ' ( % $ ) *" + % answer email. That your laptop never leaves your desk anymore. vrijdag 11 juni 2010
 17. 17. !i~íÉ=~Ç éíÉêÒ=ÉÑÑÉÅí ! ! ! " # $ % & ' ( % $ ) *" + % vrijdag 11 juni 2010
 18. 18. a~~ê ã=ÜÉÉÑí=Éäâ=ÖÉòáåëäáÇ=ëíê~âë= ÉÉå=éÉêë åäáàâÉ=í~ÄäÉí=m`K ! ! ! " # $ % & ' ( % $ ) *" + % vrijdag 11 juni 2010
 19. 19. eÉí=é~éáÉêÉå=Ä Éâ=âêáàÖí=å Ö=ÉÉå=é~~ê=à~~ê==ìáíëíÉäK ! ! ! " # $ % & ' ( % $ ) *" + % vrijdag 11 juni 2010
 20. 20. ÉJêÉ~ÇÉêëW=î ê=éê ÑÉëëá åÉÉä=ÖÉÄêìáâ ! ! ! " # $ % & ' ( % $ ) *" + % vrijdag 11 juni 2010
 21. 21. sê~ÖÉå ! ! ! " # $ % & ' ( % $ ) *" + % _Éêí=s~å=t~ëëÉåÜ îÉ vrijdag 11 juni 2010
 22. 22. sê~ÖÉå a~åâìïÉäK ! ! ! " # $ % & ' ( % $ ) *" + % _Éêí=s~å=t~ëëÉåÜ îÉ vrijdag 11 juni 2010

×