Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop latex

651 views

Published on

Inleiding op LaTeX: documentstructuur, basiscommando's

Published in: Education
 • Be the first to comment

Workshop latex

 1. 1. Workshop LTEX ABert Van Vreckem (bert.vanvreckem@hogent.be)
 2. 2. Inhoud 1 Inleiding Filosofie, geschiedenis Voorbeelden Hulp zoeken A 2 Aan de slag met LTEX Werkomgeving opzetten Documentstructuur Tekst schrijven 3 Figuren, tabellen, enz. invoegen Figuren Tabellen Broncode Literatuurlijst 4 Tot slot A Workshop LTEX 2013-02-12 2/34
 3. 3. Bert Van Vreckem • Linux systeembeheer (I ♥ Linux & Open Source) • Co¨rdinator Bachelorproef o • Contact: • bert.vanvreckem@hogent.be • @bertvanvreckem A Workshop LTEX 2013-02-12 3/34
 4. 4. Filosofie: waarom LTEX? A • WYSYWYG tekstverwerkers dwingen auteurs om de vormgeving te verzorgen. A Workshop LTEX 2013-02-12 4/34
 5. 5. Filosofie: waarom LTEX? A • WYSYWYG tekstverwerkers dwingen auteurs om de vormgeving te verzorgen. • Gevolg is slechte, inconsistente opmaak van documenten. A Workshop LTEX 2013-02-12 4/34
 6. 6. Filosofie: waarom LTEX? A • WYSYWYG tekstverwerkers dwingen auteurs om de vormgeving te verzorgen. • Gevolg is slechte, inconsistente opmaak van documenten. • Goede vormgeving van teksten is een specialisatie, en wordt best uit handen van auteurs genomen. A Workshop LT X 2013-02-12 4/34
 7. 7. Filosofie: waarom LTEX? A • WYSYWYG tekstverwerkers dwingen auteurs om de vormgeving te verzorgen. • Gevolg is slechte, inconsistente opmaak van documenten. • Goede vormgeving van teksten is een specialisatie, en wordt best uit handen van auteurs genomen. • LTEX zorgt dat auteurs enkel over de inhoud en structuur van A de tekst moet nadenken. A Workshop LTEX 2013-02-12 4/34
 8. 8. Geschiedenis • 1977: Donald Knuth vindt de drukproeven van zijn boek The art of Computer Programming afschuwelijk A Workshop LTEX 2013-02-12 5/34
 9. 9. Geschiedenis • 1977: Donald Knuth vindt de drukproeven van zijn boek The art of Computer Programming afschuwelijk • 1978: Schreef dan maar zelf een tekstzetsysteem, TEX A Workshop LTEX 2013-02-12 5/34
 10. 10. Geschiedenis • 1977: Donald Knuth vindt de drukproeven van zijn boek The art of Computer Programming afschuwelijk • 1978: Schreef dan maar zelf een tekstzetsysteem, TEX • 1989: Versie 3.0, sindsdien enkel bugfix-releases (convergeren naar π) A Workshop LTEX 2013-02-12 5/34
 11. 11. Geschiedenis • 1977: Donald Knuth vindt de drukproeven van zijn boek The art of Computer Programming afschuwelijk • 1978: Schreef dan maar zelf een tekstzetsysteem, TEX • 1989: Versie 3.0, sindsdien enkel bugfix-releases (convergeren naar π) • 1980s: Leslie Lamport ontwikkelt A markup-taal voor TEX: LTEX A Workshop LTEX 2013-02-12 5/34
 12. 12. Voorbeelden—papers A LTEX is de norm voor wetenschappelijke publicaties in computerwetenschappen, wiskunde, fysica, enz. A Workshop LTEX 2013-02-12 6/34
 13. 13. Voorbeelden—boeken Ook: cursussen, thesissen, enz. A Workshop LTEX 2013-02-12 7/34
 14. 14. Voorbeelden—presentaties vb. deze presentatie. . . A Workshop LTEX 2013-02-12 8/34
 15. 15. Voor- en nadelen • Voordelen: A Workshop LT X 2013-02-12 9/34
 16. 16. Voor- en nadelen • Voordelen: • Enkel bezighouden met inhoud, goede en consistente opmaak gegarandeerd. A Workshop LT X 2013-02-12 9/34
 17. 17. Voor- en nadelen • Voordelen: • Enkel bezighouden met inhoud, goede en consistente opmaak gegarandeerd. • Tekstformaat ⇒ geschikt voor versiebeheersysteem! A Workshop LTEX 2013-02-12 9/34
 18. 18. Voor- en nadelen • Voordelen: • Enkel bezighouden met inhoud, goede en consistente opmaak gegarandeerd. • Tekstformaat ⇒ geschikt voor versiebeheersysteem! • Is de norm in verschillende onderzoeksdomeinen, o.a. computerwetenschappen A Workshop LTEX 2013-02-12 9/34
 19. 19. Voor- en nadelen • Voordelen: • Enkel bezighouden met inhoud, goede en consistente opmaak gegarandeerd. • Tekstformaat ⇒ geschikt voor versiebeheersysteem! • Is de norm in verschillende onderzoeksdomeinen, o.a. computerwetenschappen • Nadelen: A Workshop LTEX 2013-02-12 9/34
 20. 20. Voor- en nadelen • Voordelen: • Enkel bezighouden met inhoud, goede en consistente opmaak gegarandeerd. • Tekstformaat ⇒ geschikt voor versiebeheersysteem! • Is de norm in verschillende onderzoeksdomeinen, o.a. computerwetenschappen • Nadelen: • Leercurve (copy paste voorbeelden, gebruik infobronnen, vraag hulp) A Workshop LTEX 2013-02-12 9/34
 21. 21. Voor- en nadelen • Voordelen: • Enkel bezighouden met inhoud, goede en consistente opmaak gegarandeerd. • Tekstformaat ⇒ geschikt voor versiebeheersysteem! • Is de norm in verschillende onderzoeksdomeinen, o.a. computerwetenschappen • Nadelen: • Leercurve (copy paste voorbeelden, gebruik infobronnen, vraag hulp) • Soms is gewenste opmaak niet makkelijk te bereiken (vb. tabellen) A Workshop LTEX 2013-02-12 9/34
 22. 22. Hulp zoeken • Tobias Oetiker, et al., The Not So Short Introduction to A LTEX 2ε , 2008 (a.k.a. “lshort”) • LTEX Wikibook, http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX A • Hypertext help with LTEX, http: A //www.ics.uci.edu/~pan/documents/latex/ltx-2.html A Workshop LTEX 2013-02-12 10/34
 23. 23. Werkomgeving opzetten • Windows: • MikTeX http://miktex.org/ • Editor: TeXnicCenter http://www.texniccenter.org/ • Zie ook: http://www.vtk.ugent.be/wvs/wiki/index. php/LaTeX_en_Windows • MacOS: MacTeX distribution • http://www.tug.org/mactex/2011/ • incl. editor TeXShop • Linux: zit in repositories (vb. Debian/Ubuntu) • apt-get install texlive • verschillende editors, bv.texmaker, gedit-latex-plugin A Workshop LTEX 2013-02-12 11/34
 24. 24. Werkwijze • Schrijf tekst in LTEX A = tekstbestand! (markuptaal zoals HTML) A Workshop LTEX 2013-02-12 12/34
 25. 25. Werkwijze • Schrijf tekst in LTEX A = tekstbestand! (markuptaal zoals HTML) • Compileer met pdflatex (evt. verschillende keren) A Workshop LT X 2013-02-12 12/34
 26. 26. Werkwijze • Schrijf tekst in LTEX A = tekstbestand! (markuptaal zoals HTML) • Compileer met pdflatex (evt. verschillende keren) • Bekijk resultaat in PDF A Workshop LTEX 2013-02-12 12/34
 27. 27. LTEX commando’sA Basis-syntax commandonaam[optionele,argumenten]{arg1}{arg2} A Workshop LT X 2013-02-12 13/34
 28. 28. LTEX commando’sA Basis-syntax commandonaam[optionele,argumenten]{arg1}{arg2} Bijvoorbeeld: • documentclass[a4paper,pdftex,12pt]{paper} A Workshop LT X 2013-02-12 13/34
 29. 29. LTEX commando’sA Basis-syntax commandonaam[optionele,argumenten]{arg1}{arg2} Bijvoorbeeld: • documentclass[a4paper,pdftex,12pt]{paper} • ’{e}l‘{e}ve ⇒ ´l`ve ee A Workshop LT X 2013-02-12 13/34
 30. 30. LTEX commando’sA Basis-syntax commandonaam[optionele,argumenten]{arg1}{arg2} Bijvoorbeeld: • documentclass[a4paper,pdftex,12pt]{paper} • ’{e}l‘{e}ve ⇒ ´l`ve ee • begin{itemize} item lijst end{itemize} A Workshop LT X 2013-02-12 13/34
 31. 31. Een document opbouwen Definitie documentsoort (hier: artikel) documentclass[a4paper,12pt]{article} A Workshop LTEX 2013-02-12 14/34
 32. 32. Een document opbouwen “body” van het document documentclass[a4paper,12pt]{article} begin{document} end{document} A Workshop LTEX 2013-02-12 14/34
 33. 33. Een document opbouwen Documentinhoud documentclass[a4paper,12pt]{article} begin{document} Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. end{document} A Workshop LT X 2013-02-12 14/34
 34. 34. Een document opbouwen Extra functionaliteit beschikbaar maken documentclass[a4paper,12pt]{article} usepackage[dutch]{babel} begin{document} Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. end{document} A Workshop LT X 2013-02-12 14/34
 35. 35. Een document opbouwen Titel, auteur komt in “preamble” documentclass[a4paper,12pt]{article} usepackage[dutch]{babel} title{Minimaal {LaTeX} document} author{Bert {Van Vreckem}} date{today} begin{document} Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. end{document} A Workshop LT X 2013-02-12 14/34
 36. 36. Een document opbouwen Titel in document invoegen documentclass[a4paper,12pt]{article} usepackage[dutch]{babel} title{Minimaal {LaTeX} document} author{Bert {Van Vreckem}} date{today} begin{document} maketitle Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. end{document} A Workshop LT X 2013-02-12 14/34
 37. 37. Resultaat A Workshop LTEX 2013-02-12 15/34
 38. 38. Documenttypes documentclass[OPTIONS]{TYPE} TYPE soort document article artikel, paper, korte tekst beamer presentatie book boek report (lang) rapport, thesis, verslag, . . . A Workshop LTEX 2013-02-12 16/34
 39. 39. Documenttypes documentclass[OPTIONS]{TYPE} OPTION soort document 12pt 12-puntsletters (ipv 10pt) a4paper A4 (ipv Am. Letter) twocolumn gebruikelijk bij artikels twoside voor dubbelzijdig afdrukken A Workshop LTEX 2013-02-12 16/34
 40. 40. Documentstructuur part (geen invloed op hoofdstuknummers) chapter (enkel in book, report) section subsection subsubsection (niet in book, report) paragraph subparagraph appendix vanaf hier wordt chapter een Bijlage label{...} voor verwijzingen (met ref{LABEL}) A Workshop LTEX 2013-02-12 17/34
 41. 41. Preamble—Nuttige packages usepackage{amsfonts} AMS math packages: extra wiskundige usepackage{amsmath} symbolen (o.a. getallenverzamelingen usepackage{amssymb} N, R, Z, Q, etc.) A Workshop LTEX 2013-02-12 18/34
 42. 42. Preamble—Nuttige packages usepackage{amsfonts} AMS math packages: extra wiskundige usepackage{amsmath} symbolen (o.a. getallenverzamelingen usepackage{amssymb} N, R, Z, Q, etc.) usepackage[dutch]{babel} Taalinstellingen: woordsplitsingen, commando’s voor speciale karakters (”dutch”voor NL) A Workshop LTEX 2013-02-12 18/34
 43. 43. Preamble—Nuttige packages usepackage{amsfonts} AMS math packages: extra wiskundige usepackage{amsmath} symbolen (o.a. getallenverzamelingen usepackage{amssymb} N, R, Z, Q, etc.) usepackage[dutch]{babel} Taalinstellingen: woordsplitsingen, commando’s voor speciale karakters (”dutch”voor NL) usepackage{eurosym} Euro-symbool (e) A Workshop LTEX 2013-02-12 18/34
 44. 44. Preamble—Nuttige packages usepackage{amsfonts} AMS math packages: extra wiskundige usepackage{amsmath} symbolen (o.a. getallenverzamelingen usepackage{amssymb} N, R, Z, Q, etc.) usepackage[dutch]{babel} Taalinstellingen: woordsplitsingen, commando’s voor speciale karakters (”dutch”voor NL) usepackage{eurosym} Euro-symbool (e) usepackage{fancyhdr} Pagina-opmaak met hoofd- en voettekst A Workshop LTEX 2013-02-12 18/34
 45. 45. Preamble—Nuttige packages usepackage{amsfonts} AMS math packages: extra wiskundige usepackage{amsmath} symbolen (o.a. getallenverzamelingen usepackage{amssymb} N, R, Z, Q, etc.) usepackage[dutch]{babel} Taalinstellingen: woordsplitsingen, commando’s voor speciale karakters (”dutch”voor NL) usepackage{eurosym} Euro-symbool (e) usepackage{fancyhdr} Pagina-opmaak met hoofd- en voettekst usepackage{graphicx} Invoegen van figuren A Workshop LTEX 2013-02-12 18/34
 46. 46. Preamble—Nuttige packages usepackage[pdftex,bookmarks=true]{hyperref} PDF krijgt klikbare links & verwijzingen, inhoudstafel A Workshop LTEX 2013-02-12 19/34
 47. 47. Preamble—Nuttige packages usepackage[pdftex,bookmarks=true]{hyperref} PDF krijgt klikbare links & verwijzingen, inhoudstafel usepackage[utf8]{inputenc} Accenten gebruiken in tekst (vb. ´ ipv ’e) e A Workshop LTEX 2013-02-12 19/34
 48. 48. Preamble—Nuttige packages usepackage[pdftex,bookmarks=true]{hyperref} PDF krijgt klikbare links & verwijzingen, inhoudstafel usepackage[utf8]{inputenc} Accenten gebruiken in tekst (vb. ´ ipv ’e) e usepackage{listings} Broncode mooi opmaken A Workshop LTEX 2013-02-12 19/34
 49. 49. Preamble—Nuttige packages usepackage[pdftex,bookmarks=true]{hyperref} PDF krijgt klikbare links & verwijzingen, inhoudstafel usepackage[utf8]{inputenc} Accenten gebruiken in tekst (vb. ´ ipv ’e) e usepackage{listings} Broncode mooi opmaken usepackage{multirow} Tekst over verschillende cellen in tabellen A Workshop LTEX 2013-02-12 19/34
 50. 50. Preamble—Nuttige packages usepackage[pdftex,bookmarks=true]{hyperref} PDF krijgt klikbare links & verwijzingen, inhoudstafel usepackage[utf8]{inputenc} Accenten gebruiken in tekst (vb. ´ ipv ’e) e usepackage{listings} Broncode mooi opmaken usepackage{multirow} Tekst over verschillende cellen in tabellen usepackage{natbib} Betere bibliografiestijlen A Workshop LTEX 2013-02-12 19/34
 51. 51. Preamble—Nuttige packages usepackage[pdftex,bookmarks=true]{hyperref} PDF krijgt klikbare links & verwijzingen, inhoudstafel usepackage[utf8]{inputenc} Accenten gebruiken in tekst (vb. ´ ipv ’e) e usepackage{listings} Broncode mooi opmaken usepackage{multirow} Tekst over verschillende cellen in tabellen usepackage{natbib} Betere bibliografiestijlen usepackage{rotating} Tabellen en figuren roteren A Workshop LTEX 2013-02-12 19/34
 52. 52. Tekstopmaak • Speciale tekens (LTEX syntax): % $ & { } enz: A % $ & { } textbackslash{} A Workshop LTEX 2013-02-12 20/34
 53. 53. Tekstopmaak • Speciale tekens (LTEX syntax): % $ & { } enz: A % $ & { } textbackslash{} • Ligaturen: fi fl ffi ffl (automatisch opgemaakt) A Workshop LTEX 2013-02-12 20/34
 54. 54. Tekstopmaak • Speciale tekens (LTEX syntax): % $ & { } enz: A % $ & { } textbackslash{} • Ligaturen: fi fl ffi ffl (automatisch opgemaakt) • Accenten: ´ ` ˆ ¨ ¯ c enz. eeeee¸ ’{e} ‘{e} ^{e} "{e} ={e} c{c} enz. A Workshop LTEX 2013-02-12 20/34
 55. 55. Tekstopmaak • Speciale tekens (LTEX syntax): % $ & { } enz: A % $ & { } textbackslash{} • Ligaturen: fi fl ffi ffl (automatisch opgemaakt) • Accenten: ´ ` ˆ ¨ ¯ c enz. eeeee¸ ’{e} ‘{e} ^{e} "{e} ={e} c{c} enz. • Ellipsis (. . . ): ldots A Workshop LTEX 2013-02-12 20/34
 56. 56. Tekstopmaak • Speciale tekens (LTEX syntax): % $ & { } enz: A % $ & { } textbackslash{} • Ligaturen: fi fl ffi ffl (automatisch opgemaakt) • Accenten: ´ ` ˆ ¨ ¯ c enz. eeeee¸ ’{e} ‘{e} ^{e} "{e} ={e} c{c} enz. • Ellipsis (. . . ): ldots • Aanhalingstekens: ‘enkel’ “dubbel” ‘enkel’ ‘‘dubbel’’ A Workshop LTEX 2013-02-12 20/34
 57. 57. Letterstijlen Commando resultaat emph{xxx} Benadrukken (cursief of ‘slanted’) textit{xxx} Cursieve tekst textbf{xxx} Vetgedrukte tekst texttt{xxx} Monogespatieerde letters textrm{xxx} Schreefletters textsf{xxx} Schreefloze letters textsc{xxx} Small Caps A Workshop LTEX 2013-02-12 21/34
 58. 58. Lijstomgevingen begin{itemize} • Een onderdeel item Een onderdeel item Nog een onderdeel • Nog een onderdeel end{itemize} A Workshop LTEX 2013-02-12 22/34
 59. 59. Lijstomgevingen begin{itemize} • Een onderdeel item Een onderdeel item Nog een onderdeel • Nog een onderdeel end{itemize} begin{enumerate} item Een onderdeel 1 Een onderdeel begin{enumerate} 1 extra niveau item extra niveau end{enumerate} 2 Nog een onderdeel item Nog een onderdeel end{enumerate} A Workshop LT X 2013-02-12 22/34
 60. 60. Figuren invoegen Figuur: Donald Knuth, auteur van TEX begin{figure} label{fig:don} caption{Donald Knuth, auteur van {TeX}} includegraphics[width=textwidth] {img/donald_knuth} end{figure} A Workshop LTEX 2013-02-12 23/34
 61. 61. Figuren invoegen Figuur: Donald Knuth, auteur van TEX begin{figure} label{fig:don} caption{Donald Knuth, auteur van {TeX}} includegraphics[width=textwidth] {img/donald_knuth} end{figure} A Workshop LTEX 2013-02-12 23/34
 62. 62. Figuren invoegen Figuur: Donald Knuth, auteur van TEX begin{figure} label{fig:don} caption{Donald Knuth, auteur van {TeX}} includegraphics[width=textwidth] {img/donald_knuth} end{figure} A Workshop LTEX 2013-02-12 23/34
 63. 63. Figuren invoegen Figuur: Donald Knuth, auteur van TEX begin{figure} label{fig:don} caption{Donald Knuth, auteur van {TeX}} includegraphics[width=textwidth] {img/donald_knuth} end{figure} A Workshop LTEX 2013-02-12 23/34
 64. 64. Tabellen invoegen begin{table} label{tab:vb_tabel} caption{Een voorbeeldje van wat je met tabellen kan doen} begin{tabular}{l||c|r} Tabel: Een voorbeeldje van hline wat je met tabellen kan doen cel11 & cel11 cel12 multicolumn{2}{c}{cel12} hline hline cel21 cel22 cel23 cel21 & cel22 & cel31 cel32 multirow{2}{*}{cel23} cel31 & cel32 & end{tabular} end{table} A Workshop LTEX 2013-02-12 24/34
 65. 65. Tabellen invoegen begin{table} label{tab:vb_tabel} caption{Een voorbeeldje van wat je met tabellen kan doen} begin{tabular}{l||c|r} Tabel: Een voorbeeldje van hline wat je met tabellen kan doen cel11 & cel11 cel12 multicolumn{2}{c}{cel12} hline hline cel21 cel22 cel23 cel21 & cel22 & cel31 cel32 multirow{2}{*}{cel23} cel31 & cel32 & end{tabular} end{table} A Workshop LTEX 2013-02-12 24/34
 66. 66. Tabellen invoegen begin{table} label{tab:vb_tabel} caption{Een voorbeeldje van wat je met tabellen kan doen} begin{tabular}{l||c|r} Tabel: Een voorbeeldje van hline wat je met tabellen kan doen cel11 & cel11 cel12 multicolumn{2}{c}{cel12} hline hline cel21 cel22 cel23 cel21 & cel22 & cel31 cel32 multirow{2}{*}{cel23} cel31 & cel32 & end{tabular} end{table} A Workshop LTEX 2013-02-12 24/34
 67. 67. Tabellen invoegen begin{table} label{tab:vb_tabel} caption{Een voorbeeldje van wat je met tabellen kan doen} begin{tabular}{l||c|r} Tabel: Een voorbeeldje van hline wat je met tabellen kan doen cel11 & cel11 cel12 multicolumn{2}{c}{cel12} hline hline cel21 cel22 cel23 cel21 & cel22 & cel31 cel32 multirow{2}{*}{cel23} cel31 & cel32 & end{tabular} end{table} A Workshop LTEX 2013-02-12 24/34
 68. 68. Tabellen invoegen begin{table} label{tab:vb_tabel} caption{Een voorbeeldje van wat je met tabellen kan doen} begin{tabular}{l||c|r} Tabel: Een voorbeeldje van hline wat je met tabellen kan doen cel11 & cel11 cel12 multicolumn{2}{c}{cel12} hline hline cel21 cel22 cel23 cel21 & cel22 & cel31 cel32 multirow{2}{*}{cel23} cel31 & cel32 & end{tabular} end{table} A Workshop LTEX 2013-02-12 24/34
 69. 69. Tabellen invoegen begin{table} label{tab:vb_tabel} caption{Een voorbeeldje van wat je met tabellen kan doen} begin{tabular}{l||c|r} Tabel: Een voorbeeldje van hline wat je met tabellen kan doen cel11 & cel11 cel12 multicolumn{2}{c}{cel12} hline hline cel21 cel22 cel23 cel21 & cel22 & cel31 cel32 multirow{2}{*}{cel23} cel31 & cel32 & end{tabular} end{table} A Workshop LTEX 2013-02-12 24/34
 70. 70. Tabellen invoegen begin{table} label{tab:vb_tabel} caption{Een voorbeeldje van wat je met tabellen kan doen} begin{tabular}{l||c|r} Tabel: Een voorbeeldje van hline wat je met tabellen kan doen cel11 & cel11 cel12 multicolumn{2}{c}{cel12} hline hline cel21 cel22 cel23 cel21 & cel22 & cel31 cel32 multirow{2}{*}{cel23} cel31 & cel32 & end{tabular} end{table} A Workshop LTEX 2013-02-12 24/34
 71. 71. Broncode invoegen: simpel begin{verbatim} public class MyApp { public static void main(String args[]) { System.out.println("Hello World"); } } end{verbatim} ⇒ public class MyApp { public static void main(String args[]) { System.out.println("Hello World"); } } A Workshop LTEX 2013-02-12 25/34
 72. 72. Broncode invoegen: usepackage{listings} lstset{% language=java, breaklines=true, numbers=left, frame=single, caption={Mijn eerste Java-programma.}, label=code:helloworld } begin{lstlisting} public class MyApp { public static void main(String args[]) { System.out.println("Hello World"); } } end{lstlisting} A Workshop LTEX 2013-02-12 26/34
 73. 73. Broncode invoegen: usepackage{listings} Listing 1: Mijn eerste Java-programma.1 p u b l i c c l a s s MyApp {2 p u b l i c s t a t i c v o i d main ( S t r i n g a r g s [ ] ) {3 System . o u t . p r i n t l n ( ” H e l l o World ” ) ;4 }5 } A Workshop LTEX 2013-02-12 27/34
 74. 74. Literatuurlijst • Literatuurlijst is belangrijk onderdeel van een thesis A Workshop LTEX 2013-02-12 28/34
 75. 75. Literatuurlijst • Literatuurlijst is belangrijk onderdeel van een thesis • Strakke regels voor opmaak A Workshop LTEX 2013-02-12 28/34
 76. 76. Literatuurlijst • Literatuurlijst is belangrijk onderdeel van een thesis • Strakke regels voor opmaak • Enkel publicaties komen in aanmerking A Workshop LT X 2013-02-12 28/34
 77. 77. Literatuurlijst • Literatuurlijst is belangrijk onderdeel van een thesis • Strakke regels voor opmaak • Enkel publicaties komen in aanmerking • Enkel werken waarnaar verwezen wordt in de tekst A Workshop LTEX 2013-02-12 28/34
 78. 78. Literatuurlijst • Literatuurlijst is belangrijk onderdeel van een thesis • Strakke regels voor opmaak • Enkel publicaties komen in aanmerking • Enkel werken waarnaar verwezen wordt in de tekst • LTEX, meer bepaald BibTEX helpt: A A Workshop LTEX 2013-02-12 28/34
 79. 79. Literatuurlijst • Literatuurlijst is belangrijk onderdeel van een thesis • Strakke regels voor opmaak • Enkel publicaties komen in aanmerking • Enkel werken waarnaar verwezen wordt in de tekst • LTEX, meer bepaald BibTEX helpt: A • “bibliografische databank” (in tekstformaat) A Workshop LTEX 2013-02-12 28/34
 80. 80. Literatuurlijst • Literatuurlijst is belangrijk onderdeel van een thesis • Strakke regels voor opmaak • Enkel publicaties komen in aanmerking • Enkel werken waarnaar verwezen wordt in de tekst • LTEX, meer bepaald BibTEX helpt: A • “bibliografische databank” (in tekstformaat) • Automatische opmaak, sortering literatuurlijst A Workshop LT X 2013-02-12 28/34
 81. 81. Literatuurlijst • Literatuurlijst is belangrijk onderdeel van een thesis • Strakke regels voor opmaak • Enkel publicaties komen in aanmerking • Enkel werken waarnaar verwezen wordt in de tekst • LTEX, meer bepaald BibTEX helpt: A • “bibliografische databank” (in tekstformaat) • Automatische opmaak, sortering literatuurlijst • Verwijzingen vanuit uit de tekst (cite{}) A Workshop LT X 2013-02-12 28/34
 82. 82. Literatuurlijst • Literatuurlijst is belangrijk onderdeel van een thesis • Strakke regels voor opmaak • Enkel publicaties komen in aanmerking • Enkel werken waarnaar verwezen wordt in de tekst • LTEX, meer bepaald BibTEX helpt: A • “bibliografische databank” (in tekstformaat) • Automatische opmaak, sortering literatuurlijst • Verwijzingen vanuit uit de tekst (cite{}) • Ondersteuning via externe tools (e.g. JabRef, Mendeley Desktop) A Workshop LT X 2013-02-12 28/34
 83. 83. Literatuurlijst Voorbeeld inhoud BibTEX-bestand (*.bib): @book{Knuth1998, author = {Knuth, Donald E.}, title = {The art of computer programming, volume 3: sorting and searching}, year = {1998}, publisher = {Addison Wesley}, address = {Redwood City, CA, USA} } A Workshop LTEX 2013-02-12 29/34
 84. 84. Literatuurlijst Voorbeeld inhoud BibTEX-bestand (*.bib): @book{Knuth1998, author = {Knuth, Donald E.}, title = {The art of computer programming, volume 3: sorting and searching}, year = {1998}, publisher = {Addison Wesley}, address = {Redwood City, CA, USA} } Of: article, inproceedings, inbook, phdthesis, misc, . . . A Workshop LTEX 2013-02-12 29/34
 85. 85. Literatuurlijst Voorbeeld inhoud BibTEX-bestand (*.bib): @book{Knuth1998, author = {Knuth, Donald E.}, title = {The art of computer programming, volume 3: sorting and searching}, year = {1998}, publisher = {Addison Wesley}, address = {Redwood City, CA, USA} } Sommige velden verplicht, afh. type publicatie A Workshop LTEX 2013-02-12 29/34
 86. 86. Literatuurlijst Voorbeeld inhoud BibTEX-bestand (*.bib): @book{Knuth1998, author = {Knuth, Donald E.}, title = {The art of computer programming, volume 3: sorting and searching}, year = {1998}, publisher = {Addison Wesley}, address = {Redwood City, CA, USA} } Verwijzing in de tekst: cite{Knuth1998} ⇒ [1] of [Knuth1998] of (Knuth, 1998) of . . . (afh. gekozen stijl) A Workshop LTEX 2013-02-12 29/34
 87. 87. Literatuurlijst Bibliografie invoegen: bibliographystyle{plain} bibliography{mybibfile} Donald E. Knuth. The art of computer programming, volume 3: (2nd ed.) sorting and searching. Addison Wesley Longman Publishing Co., Inc., Redwood City, CA, USA, 1998. A Workshop LTEX 2013-02-12 30/34
 88. 88. Literatuurlijst Korte teksten: genummerd, volgens voorkomen (e.g. article) Langere teksten: namen, alfabetisch (e.g. report, book) A Workshop LTEX 2013-02-12 31/34
 89. 89. Literatuurlijst—Aanbeveling ... usepackage{natbib} % in preamble ... Verwijzingen in de tekst~citep{label}. ... bibliographystyle{plainnat} bibliography{thesis-example} A Workshop LTEX 2013-02-12 32/34
 90. 90. Tot slot • Een heleboel niet besproken: • Wiskundige formules, vb. $x=-frac{b pm sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ √ b2 −4ac x = − b± 2a A Workshop LTEX 2013-02-12 33/34
 91. 91. Tot slot • Een heleboel niet besproken: • Wiskundige formules, vb. $x=-frac{b pm sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ √ 2 x = − b± b −4ac 2a • Honderden packages (RTFM, Google is your friend) A Workshop LTEX 2013-02-12 33/34
 92. 92. Tot slot • Een heleboel niet besproken: • Wiskundige formules, vb. $x=-frac{b pm sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ √ 2 x = − b± b −4ac 2a • Honderden packages (RTFM, Google is your friend) • Presentaties met Beamer (baseer je bv. op dit document) A Workshop LT X 2013-02-12 33/34
 93. 93. Tot slot • Een heleboel niet besproken: • Wiskundige formules, vb. $x=-frac{b pm sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ √ 2 x = − b± b −4ac 2a • Honderden packages (RTFM, Google is your friend) • Presentaties met Beamer (baseer je bv. op dit document) • Hulp nodig? Na googlen, contacteer bert.vanvreckem@hogent.be A Workshop LT X 2013-02-12 33/34
 94. 94. Bedankt! http://slideshare.net/bertvanvreckem/ workshop-latex-16420450 https://bitbucket.org/bertvanvreckem/workshop-latex A Workshop LTEX 2013-02-12 34/34

×