Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Onafhankelijk InleenadviesDienstenoverzicht Labor RedimoAdvies| Realisatie | Tools | Opleidingen
Inleenadvies        Inleenadvies        Onafhankelijk inleenadvies? Labor Redimo!        Onderneminge...
Uw HR-inleenstrategieUw HR-inleenstrategieHoe is zilver, waarom is goudU hebt het operationele instroom en inleenproces go...
Instroomadvies         Instroomadvies         Van inhuurdesk naar instroomdesk         De samensme...
Sourcingstrategie voor flexibel personeelSourcingstrategie voor flexibel personeelVinden en binden van flexibel personeelD...
Strategische personeelsplanning                 Strategische personeelsplanning             ...
Procesdesign en systeeminrichtingProcesdesign en systeeminrichtingMeer controle en minder kostenOnze adviseurs hebben jare...
Onderzoek      Onderzoek      Wat zijn de ontwikkelingen op de (arbeids)markt?      Ondernemingen moeten...
OpleidingenOpleidingenOverdragen van instroom-, en inleenkennisOm professionaliteit en verbeteringen structureel te borgen...
Inleenbeleid                                 en strategie                 ...
InleenTarievenScanInleenTarievenScanInzicht en transparantieWilt u weten echt weten hoe het zit met de tarieven en marges ...
InleenRisicoScan          InleenRisicoScan          Hoeveel inleenrisico loopt u?          Bij ...
Bureau Y te Wageningen            Bureau Y te Groningen          Bureau Y te Enschede        ...
Analyse: InleenScan                                   Bepalen huidige         ...
InleenVolwassenheidsModel                                                 ...
TarievenTool ™         TarievenTool ™         Transparantie in tarieven         Een (financieel be...
Over Labor RedimoLabor Redimo is een onafhankelijk inleenadvies en implementatiebureau.Binnen ons werkgebied willen wij de...
Contactgegevens   Labor Redimo | Steynlaan 8 | 1217 JS Hilversum | T (035) 622 95 82   info@laborredimo.com | www.la...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dienstenoverzicht labor redimo 2012

277 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dienstenoverzicht labor redimo 2012

 1. 1. Onafhankelijk InleenadviesDienstenoverzicht Labor RedimoAdvies| Realisatie | Tools | Opleidingen
 2. 2. Inleenadvies Inleenadvies Onafhankelijk inleenadvies? Labor Redimo! Ondernemingen moeten steeds sneller reageren op nieuwe ontwikkelingen en conjunctuurschommelingen om de concurrentie voor te blijven, zowel nationaal als internationaal. Personeel blijft daarbij een kritische succesfactor. Een flexibele schil vergroot zowel de slagkracht als het incasseringsvermogen. Maar hoe organiseert u dat, nu en in de toekomst? Labor Redimo is gespecialiseerd in het adviseren rondom vraagstukken betreffende de instroom en inleen van personeel. Daarbij adviseren wij graag welke instroomstrategie voor u het beste is en analyseren wij uw inkoopbeleid, recruitmentprocessen, systemen en methodieken. Indien u dat wenst dragen wij graag onze kennis over aan de professionals binnen uw organisatie. www.laborredimo.com
 3. 3. Uw HR-inleenstrategieUw HR-inleenstrategieHoe is zilver, waarom is goudU hebt het operationele instroom en inleenproces goed geregeld en bespaart daarmeemisschien 10% of 15% op uw inleenkosten. Maar een procedure is geen strategie. Naasthet ‘hoe’ is ook het ‘waarom’ essentieel.Organisaties maken zich zorgen over de beschikbaarheid en de kwaliteit van tijdelijkemedewerkers. Met een duidelijke HR-visie op de toekomst wint u de slag om hetpersoneel.Wij helpen u graag om de inleenrichting en inleenprincipes van uw organisatie tebepalen. www.laborredimo.com
 4. 4. Instroomadvies Instroomadvies Van inhuurdesk naar instroomdesk De samensmelting van inleen met recruitment van vast personeel is een belangrijke ontwikkeling. Dit resulteert in een integraal aangestuurde instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Organisaties krijgen hierdoor meer grip op het instroomproces, waardoor zij het beschikbare talent sneller en beter kunnen laten aansluiten op hun doelstellingen. Overweegt u om uw instroom, doorstroom en uitstroom integraal aan te pakken? Labor Redimo beschikt over uitgebreide kennis en ervaring. Door onze multidisciplinaire benadering kunnen we creatieve oplossingen bieden. www.laborredimo.com
 5. 5. Sourcingstrategie voor flexibel personeelSourcingstrategie voor flexibel personeelVinden en binden van flexibel personeelDe Sourcingstrategie per functiegroep bepaalt of uw organisatie efficiënt de juisteflexibele mensen weet te vinden en te binden.Weerstand tegen raamcontracten verdwijnt als sneeuw voor de zon wanneer deSourcingstrategie in lijn wordt gebracht met die van de organisatie. U krijgt hiermee ookregie op het proces en tegelijkertijd een betere kwaliteit tegen lagere kosten.Wij helpen u graag om de Sourcingstrategie van uw organisatie te bepalen en/of teevalueren. www.laborredimo.com
 6. 6. Strategische personeelsplanning Strategische personeelsplanning Bouwsteen voor succes: beschikbaarheid van het juiste personeel Welk personeel heb ik straks nodig? Wat is nu beschikbaar? Wat is de verwachte uitstroom en doorstroom? Wat zijn mijn kernfuncties? Aan de hand van deze vier vragen brengen wij uw toekomstige behoefte in kaart. De hamvraag is: hoe vult u eventuele verschillen in? Vast of flexibel personeel, functieflexibilisering, urenbanken… er zijn vele oplossingen en HR-instrumenten. Met de juiste middelen beschikt uw organisatie op het juiste moment over het juiste personeel. Voor strategische personeelsplanning werken wij samen met FME-CWM HR Consult. Met een integraal aanbod van inleen- en HR-kennis kunnen wij onze opdrachtgevers nog beter helpen. www.laborredimo.com
 7. 7. Procesdesign en systeeminrichtingProcesdesign en systeeminrichtingMeer controle en minder kostenOnze adviseurs hebben jarenlange ICT-ervaring en weten wat er te koop is. Zij denkenmet u mee op strategisch, tactisch en operationeel niveau.Op basis van uw inleenstrategie beschrijven we de gewenste inrichting in detail. Samenmet uw medewerkers in de inleenketen stelt u de business-, proces- en systeemviewvast in het business-informatieplan. Dat vertalen we in een processtart-architectuur. Zobepalen uw bedrijfsprocessen en eisen welke systemen in aanmerking komen.Een kosten- en batenanalyse geeft inzicht in de realisatie van uw doelstellingen. Meercontrole en sturing, lagere inleenproceskosten, hogere contractcompliance, lagereadministratieve lasten, meer transparantie of een combinatie daarvan. www.laborredimo.com
 8. 8. Onderzoek Onderzoek Wat zijn de ontwikkelingen op de (arbeids)markt? Ondernemingen moeten steeds sneller reageren op nieuwe ontwikkelingen en conjunctuurschommelingen om de concurrentie voor te blijven, zowel nationaal als internationaal. Personeel blijft daarbij een kritische succesfactor. Wij onderzoeken de ontwikkelingen doelgericht, op de vaste en de flexibele arbeidsmarkt en op deelmarkten van aanbieders van personeel. Op basis van onze onderzoeksresultaten kunt u uw strategie voor instroom en/of inleen bepalen of bijstellen. Zodat u nu en in de toekomst beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel. www.laborredimo.com
 9. 9. OpleidingenOpleidingenOverdragen van instroom-, en inleenkennisOm professionaliteit en verbeteringen structureel te borgen zijn trainingen essentieel.Wij bieden daarom ook opleidingen en masterclasses voor uw medewerkers, zodat uuw inleenambities kunt vertalen naar de praktijk.Onze Inleenopleidingen:1. Professioneel Inlenen 12. Professioneel Inlenen 23. Professioneel Inlenen 3 www.laborredimo.com
 10. 10. Inleenbeleid en strategie 10 Inleen 9 Beheersing professionals 8 7,8 Inleen risicos 7 6,0 6 5 3,0 4 Beschikbaarheid Inleen 3 Management Organisatie 6,0 InformatieInleenScan 2 4,4 1 0 5,0 5,0 Systemen Marktconformiteit en methodieken Inleentarieven 4,6 5,0 4,2 Processen Processen - Administratief - planning Leeswijzer Spin: 0 = niet aangetroffen/voorhanden Processen 10 = uitstekend, - inkoop “Leadership Resource Management” InleenScan Inzicht in kwaliteit De InleenScan houdt organisaties een onafhankelijke spiegel voor met betrekking tot de wijze waarop de instroom en inleen van personeel is georganiseerd. Met behulp van een aantal (online) vragenformulieren en interviews worden gegevens verzameld en door Labor Redimo geanalyseerd. Op basis van algemene kengetallen en best practices wordt vervolgens bepaald op welk niveau van InleenVolwassenheid de organisatie momenteel inleent en worden aanbevelingen tot verbetering gedaan. www.laborredimo.com
 11. 11. InleenTarievenScanInleenTarievenScanInzicht en transparantieWilt u weten echt weten hoe het zit met de tarieven en marges die uw leveranciers vanpersoneel hanteren?Deze scan maakt een splitsing tussen de loonkosten voor de medewerkers en de kostendie bureaus maken om de gewenste dienstverlening te leveren. We gebruiken deuitgangspunten van uw organisatie en algemene uitgangspunten in de uitzend- endetachering- en consultancybranche als input.Daarnaast spelen ook marktfactoren een rol. Wat betalen vergelijkbare inlenendeorganisaties? We vergelijken de uitkomsten met uw huidige tariefafspraken. www.laborredimo.com
 12. 12. InleenRisicoScan InleenRisicoScan Hoeveel inleenrisico loopt u? Bij het inlenen van personeel loopt een organisatie risico. U kunt dan denken aan inleenaansprakelijkheid (bijvoorbeeld voor werkgeverslasten of omzetbelasting), ZZP-risico’s of buitenlandse inleengerelateerde risico’s (bijvoorbeeld A1/E101- verklaringen). Om uw huidige risicoprofiel te bepalen heeft Labor Redimo de InleenRisicoScan (IRS) ontwikkeld. We verwerken de IRS-uitkomsten in een overzichtelijk rapport dat u inzicht geeft in de kwalitatieve en kwantitatieve inleenrisicos. Daarnaast geven wij aanbevelingen hoe u deze risico’s kunt elimineren of verlagen. www.laborredimo.com
 13. 13. Bureau Y te Wageningen Bureau Y te Groningen Bureau Y te Enschede 1 23 8,50 2 Kwaliteit medewerkers 22 3 1. Opleidingsniveau conform profiel 2. Medewerkers werken volgens normen en regels van ons bedrijf LeverancierPrestatieMeting 7,50 3. Medewerkers hebben voldoende (vak)kennis voor uitvoering van functie 21 4 4. Kwaliteit van afgeleverde werk 5. Medewerkers houden zich aan afspraken 6. Productiviteit en inzet van de medewerkers 7. Medewerkers nemen de veiligheidsregels in acht (indien van toepassing) 20 6,50 5 Leverbetrouwbaarheid 8. Snelheid waarmee medewerker beschikbaar is 9. Brede inzetbaarheid medewerkers 5,50 10. Reactietijd na aanvraag is conform verwachting19 6 11. Medewerkers voltooien opdracht/blijven gedurende opdrachtperiode 12. Voorzieningsgraad uitlener (aantal aanvragen voorzien t.o.v. totaal aantal aanvragen) 4,50 Dienstverlening18 7 13. Bereikbaarheid van contactpersonen 14. Wisselingen in contactpersonen 15. Nazorg & klachtenafhandeling 16. Bureau houdt contact met opdrachtgever en medewerker tijdens de opdracht 17 8 17. Correctheid van facturen 18. Ik beveel deze uitlener ook bij anderen aan 19. Uitlener verzendt vooraf de benodigde persoons- en certificaatgegevens 20. Op veiligheidsbeleid wordt actief gestuurd (indien van toepassing) 16 9 Prijs/kwaliteit 21. Tarief is conform geleverde kwaliteit 22. Tarief is conform geleverde productiviteit 23. Tarieven zijn marktconform 15 10 14 11 13 12 LeverancierPrestatieMeting Inleenkwaliteit meten Labor Redimo heeft een methodiek ontwikkeld om de kwaliteit van de flexibele schil te meten: InleenVergelijk.nl. Met dit onafhankelijke beoordelingssysteem kunnen de prestaties van leveranciers van personeel worden gemeten, zelfs per vestiging. De website wordt onder andere ingezet voor vendor management, leverancierselectie en kwalitatieve beoordelingen van bestaande leveranciers in de analysefase. De online tool maakt de ondoorzichtige inleenmarkt transparanter. Klanten van Labor Redimo kunnen de beoordelingen van de site gratis gebruiken. www.laborredimo.com
 14. 14. Analyse: InleenScan Bepalen huidige Huidige situatie InleenVolwassenheidInleenVerbeterMethodiek Verbeterscenario’s Bepalen gewenste InleenVolwassenheid Ambitie Vaststellen strategie, aanpak en prioritering Implementatieplan - Verbeterprogramma- Doen ! Realisatie Evaluatie InleenVerbeterMethodiek Van analyse tot evaluatie Wij zetten de InleenVerbeterMethodiek met onderliggende kennis en tools graag in om uw huidige InleenVolwassenheid te bepalen en gezamenlijk uw ambities te realiseren. Labor Redimo kijkt daarbij door een onafhankelijke bril naar uw totale inleenketen, van strategische personeelsplanning tot en met de uiteindelijke facturatie. Na een analyse van de huidige situatie stellen wij u een aantal verbeterscenario’s voor om de instroom en inleen van personeel efficiënter en effectiever te organiseren en om de aanpak in lijn te brengen met de doelstellingen (ambities) van uw organisatie. Vervolgens werken we de stappen uit, van planfase, via besluitvorming naar realisatie en evaluatie. www.laborredimo.com
 15. 15. InleenVolwassenheidsModel Fase 5Vraag gericht Fase 4 Managen van resources in de Fase 3 Strategische keten Regie op Inleen Fase 2 Integreren van planning, inleenproces Fase 1 Coördinatie InleenStrategie en –Beleid, Samen totale kosten verlagen Plannen van behoefte, Initiële fase & Optimale AO, functionele Demand management, Leadership Resource Management Formatie en inzetplanning ad hoc stafeigenaren sturen samen op het proces. Wij sturen!Aanbod gericht Samen afspraken maken We beheersen de risico’s Reactieve invulling over inleen Geen sturing op proces Geen kennisbundeling Weten wat we inlenen! Afhankelijk van de markt ! plafond © Labor Redimo Beperkte sturing Beheerst proces Leadership Resource ManagementInleenVolwassenheidsModelUw ambities en wensen geordend en gestructureerd in beeldOm de inleenvisie en strategie te bepalen heeft Labor Redimo hetInleenVolwassenheidsmodel ontwikkeld. Hiermee worden de ambities en wensen vanuw organisatie geordend en gestructureerd inzichtelijk gemaakt. Dit beeld wordtvervolgens vertaald naar een overkoepelend visiedocument en implementatieplan.Het InleenVolwassenheidsModel is een onderdeel van de InleenVerbeterMethodiek,waarin het wordt toegepast om zowel de huidige als de gewenste situatie te definiëren. www.laborredimo.com
 16. 16. TarievenTool ™ TarievenTool ™ Transparantie in tarieven Een (financieel belangrijk) onderdeel in de hele inleenketen is het maken van tariefafspraken met de leverancier van personeel. Hiervoor maken wij gebruik van de TarievenTools van TarievenTool.nl. Met de TarievenTools verkrijgt u inzicht in de tarievenopbouw. En daarnaast de uiteindelijke inleentarieven bepalen, tariefafspraken binnen de organisatie ontsluiten en die afspraken eenvoudig onderhouden. De tool wordt volledig ingericht voor de inlenende organisatie, inclusief de eigen huisstijl. Er zijn drie varianten van de TarievenTool™ : • TarievenTool™ Uitzendbureaus • TarievenTool™ Detachering • TarievenTool™ Interim/ZZP www.tarieventool.nl
 17. 17. Over Labor RedimoLabor Redimo is een onafhankelijk inleenadvies en implementatiebureau.Binnen ons werkgebied willen wij de beste zijn. Wij leveren geen personeelen geen systemen. We zijn ook geen makelaar of Managed Service Provider.Alleen op deze manier kunnen we u volledige onafhankelijkheidgaranderen, en alleen dan kunnen wij het belang van uw bedrijf vooropstellen. Wij adviseren de beste oplossing voor uw organisatie.Ons bureau heeft vier belangrijke pijlers: advies, implementatie , tools enopleidingen. Afhankelijk van de doelstellingen en de vragen van onzeklanten zetten we deze expertises in.Het is onze dagelijkse ambitie om bedrijven te brengen naarInleenVolwassenheid en professioneel opdrachtgeverschap. Niet doorlangdurige interim termijnen, maar door klanten daar waar nodig metspecialisten bij te staan bij allerlei vragen rondom dit thema.Al onze professionals hebben minimaal 5 jaar werkervaring met inleen-en/of inkoopvraagstukken.Labor RedimoSteynlaan 81217 JS Hilversum035 - 622 95 82info@laborredimo.comwww.laborredimo.com
 18. 18. Contactgegevens Labor Redimo | Steynlaan 8 | 1217 JS Hilversum | T (035) 622 95 82 info@laborredimo.com | www.laborredimo.com | twitter: @LaborRedimo

×