Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Creatie magazine, special on Dutch Digital Design

3,223 views

Published on

Creatie magazine: Dutch Digital Design
As published by Adfo Groep, April 2014

The Netherlands is one of the leading countries when it comes to digital design. They are among the most awarded countries, but also Dutch digital designers are a force to be reckoned with in the United States when it comes to user experience and no-nonsense user interface design - with names such as Bas Ording (ex-Apple), Folkert Gorter (Cargo), Irene Pereyra (Fantasy Interactive), Sebastiaan de With (doubleTwist) and Remon Tijssen (Adobe).

The Dutch Digital Design works at the Dutch reputation in digital design by celebrating the best work and raising awareness in the Netherlands and abroad. This Creatie embraces this objective: they asked Bert Hagendoorn to be the Guest Editor-in-Chief for this special, bilingual edition. The editorial board is comprised of Dutch agencies Achtung, MediaMonks, DDB & Tribal Amsterdam, Code d’Azur, Born05, DigitasLBi, Mirabeau, Isobar, Tam Tam, Momkai and Fabrique. They have assisted Bert Hagendoorn in developing the content for this edition. Made in Holland.

In this edition of Creatie magazine, you will read all about Dutch Digital Design: what is it, why the Dutch stand out, the best cases, about digital talent, Dutch abroad, the international awards won by The Netherlands the past years in the categories digital and design, the clients speaking, international digital hotshots on the Dutch - and the future.

Follow Dutch Digital Design:
Facebook https://www.facebook.com/DutchDigital
Twitter https://twitter.com/dutch_digital

Published in: Design
 • It doesn't matter how long ago you broke up, these methods will make your Ex crawling back! See how at here. ●●● http://goo.gl/nkXEkK
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Creatie magazine, special on Dutch Digital Design

 1. 1. creatie 3 Digitale koplopers Digital leaders Nederlanders hebben als het gaat over digitaal design in het buitenland nul reputatie. Dat was in 2012 het statement van Victor Knaap en Wesley ter Haar van MediaMonks op de Dutch Design Week in Eindhoven. Toch doen ‘we’ het goed op het internationale prijzentoneel. Maar op de een of an-dere manier staat niemand erbij stil dat Nederland voorop loopt in digital design. Het initiatief Dutch Digital Design werkt aan een grotere bekendheid door partijen samen te brengen, het beste werk te vieren en te zorgen voor bewustwording in binnen-en buitenland. Deze Creatie draagt daaraan bij. Aanleiding voor deze editie was de blogpost van Bert Hagendoorn over dit onderwerp op Adforma-tie. nl. Creatie vroeg hem gasthoofdredacteur te zijn van deze speciale tweetalige uitgave, met inhoude-lijke steun van bureaus die lid werden van de redac-tieraad: Achtung, MediaMonks, DDB & Tribal Am-sterdam, Code d’Azur, Born05, DigitasLBi, Mirabeau, Isobar, Tam Tam, Momkai en Fabrique. Nederland behoort wereldwijd tot de digitale koplo-pers - na het lezen van deze Creatie hopen we dat jullie daar ook van overtuigd zijn. Astrid Prummel Nils Adriaans Bert Hagendoorn c o n t e n t nr. 1 04 Guest Editor-in-Chief: Bert Hagendoorn, digital connoisseur 06 Main Article: What is Dutch Digital Design? 13, 18, 19, 30, 31, 36, 41, 46, 47, 58, 59 Ambassadors of Dutch Digital Design 14 Top cases: Made in Holland 20 Wesley ter Haar (MediaMonks) on nding the right talent 24 Dutchmen abroad: Bas Ording, formerly Apple, and others 32 The industry on the future 34 Centerfold: The Netherland’s international awards cabinet 37 The invisibles: three digital magicians 42 The client speaks 48 ‘Those crazy Dutch’: Nicolas Roope (Poke) and Mike Kruzeniski (Twitter) give their opinion 54 The future of digital design: the answers 60 The best international digital work according to three curators 64 Bert’s favourites Digital art according to Bert Hagendoorn Cover: Illustratie Cynthia Mergel, Cléa Dieudonné (Momkai) Design Harald Dunnink (Momkai) Concept Jort Schutte, Daniel Sytsma (Achtung), Harald Dunnink The Dutch have zero reputation internationally in the eld of digital design. That is what Victor Knaap and Wesley ter Haar of MediaMonks said at the Dutch Design Week in Eindhoven in 2012. The Ne-therlands does, however, actually perform well on the international awards stage. But for some rea-son nobody realises that the Netherlands leads the way in digital design. The Dutch Digital Design initi-ative is working at this reputation by bringing orga-nisations together, celebrating the best work and raising awareness in the Netherlands and abroad. This Creatie helps achieve this objective. Bert Hagendoorn’s blog post on Adformatie.nl on this topic was the inspiration for this edition. Crea-tie asked him to be the Guest Editor-in-Chief for this special bilingual edition. The editorial board is com-prised of Dutch agencies Achtung, MediaMonks, DDB Tribal Amsterdam, Code d’Azur, Born05, Di-gitasLBi, Mirabeau, Isobar, Tam Tam, Momkai and Fabrique. They have assisted Bert Hagendoorn in developing the content for this edition. The Netherlands is one of the leaders in digital worldwide and we hope that after reading this Crea-tie you too will be convinced of this fact. Astrid Prummel Nils Adriaans Bert Hagendoorn
 2. 2. Als je Bert Hagendoorn heet… Bert Hagendoorn, gasthoofdredacteur en initiator van deze speciale Dutch Digital Design Creatie, is een creatieve duizendpoot met veel petten op. Wil de echte Bert Hagendoorn opstaan? 4 creatie If your name is Bert Hagendoorn … Bert Hagendoorn, Guest Editor-in-Chief and initiator of this special Dutch Digital Design Creatie is a jack-of-all-trades who wears a number of different hats. Will the real Bert Hagendoorn please stand up?
 3. 3. creatie 5 tekst / text Astrid Prummel fotograe / photography Maurice Mikkers Een ontwapenende lach geeft het antwoord: Bert Hagendoorn is het al-lemaal. Consultant voor creatieve bureaus, specialist in positioneringen communicatiestrategie voor veel van de bureaus achter deze specia-le editie van Creatie, ambassadeur voor bureaus bij de SpinAwards, blogger bij onder meer Adformatie, jaarjurylid van The FWA, organisator van evenementen als Digital Dinner Amsterdam en initiatiefnemer van Dutch Digital Design. Zijn achtergrond ligt bij creatie: hij begon met grafti, volgde het Gra- sch Lyceum Amsterdam en werkte daarna bij bureaus als designer. Hij werkte met video en 3D en was artdirector, maar als creatief vond hij zichzelf niet goed genoeg. ‘Ik maakte wel werk waar ik trots op was, maar had niet het gevoel dat ik echt door zou gaan stoten op dat ge-bied. Ik ben veel organisatorisch bezig geweest, was altijd wel ergens voorzitter van.’ Grasch vakblad Dzone trok hem aan en als hoofdredacteur bleek hij een gouden greep, want in die functie ontpopte hij zich als een geboren netwerker en een verbinder pur sang. Daar werd ook zijn liefde opge-wekt voor ‘digitaal’. Hagendoorn: ‘Ik ben altijd getriggerd geweest door vorm, kleur en compositie en die komen digitaal op een volgend niveau door de toevoeging van interactiviteit.’ Later kwam hij bij Adobe te-recht, waar hij werkte op de marketingafdeling en voorzitter werd van de Adobe User Group Nederland. Tien jaar lang was hij jurylid en -voorzitter van de SpinAwards. ‘Digitaal is mijn taal geworden.’ En waar je van houdt, daar maak je je ook graag hard voor als ambassadeur, daar zet je je netwerk voor in, om mensen en ideeën met elkaar te verbinden. Tenminste, als je Bert Hagendoorn heet. Zo verwoordde hij het in een mailtje: ‘Ik ben als een vis in het wa-ter tussen creatieven en de digitale bureaus. Door mijn werk ben ik in staat bureaus een stap verder te brengen. En de business succesvoller te maken.’ Van het een komt steeds het ander. Zo leidde zijn blogpost van 3 de-cember 2013 onder de kop ‘Nederlands digitaal werk: een goed be-waard geheim’ op Adformatie.nl tot deze Creatie. Het stukje kwam recht uit zijn hart en vloeide voort uit bijeenkomsten die hij organiseerde om bureaus aan tafel te brengen. ‘We doen te weinig samen, hoorde ik bu-reaus vaak zeggen. Het eerste dat uit die meetings kwam, was dat we iets aan opleiding moeten doen, en ten tweede aan zichtbaarheid, inter-nationaal.’ Vandaar zijn oproep, op Adformatie.nl: ‘Wat Nederland kan op creatief digitaal vlak, met name op interactief en digitaal designgebied, is onder-belicht. Op het nationale toneel, maar vooral op het internationale toneel. We maken hier mooi en succesvol werk, dat moeten we vieren en aan de wereld laten zien. Een betere positie levert voor iedereen voordeel op. Wat moeten we eraan doen om deze mogelijkheid te verzilveren?’ Aan die opleiding wordt gewerkt, zoals elders in deze Creatie te lezen valt, en ook aan diverse evenementen. Hoe deze gasthoofdredacteur dat allemaal doet? ‘Ik heb van mijn werk mijn hobby gemaakt’, klinkt het opgeruimd. Bert Hagendoorn denkt niet in termen van werk of hobby, hij heeft ze met elkaar versmolten. www.berthagendoorn.nl g u e s t e d i t o r - i n - c h i e f A disarming smile reveals the answer: Bert Hagendoorn is all of the above. He is a consultant for creative agencies, a specialist in positio-ning communications strategy for many of the agencies behind this special edition of Creatie, ambassador for agencies at the SpinAwards, blogger for media including Adformatie, jury member for The FWA, or-ganiser of events such as Digital Dinner Amsterdam and initiator of Dutch Digital Design. His background is in creation. He started with grafti, studied at the Gra- sch Lyceum Amsterdam and then worked at agencies as a designer. He worked with video and 3D and held the position of Art Director, but he did not think he was good enough as a creative. ‘I made a lot of work I was proud of, but I didn’t have the feeling I would really break through in that eld. I had carried out a lot of organisational activities throughout my career; I was always the chairman of something.’ The graphic design trade journal Dzone offered him a position as Editor-in- Chief and it turned out to be a golden opportunity. It became apparent in this role that Bert is a born networker and a connector par excellence. This is also where he discovered his love for ‘digital’. Hagendoorn: ‘I have always been triggered by form, colour and composition and digital brings them to the next level through the addition of interactivity.’ He later took up a position at Adobe in the marketing department and was appointed Chairman of the Adobe User Group Netherlands. He served as a member and Chairman of the SpinAwards jury for ten years. ‘Digital has become my language.’ And if you love something, you want to promote it as ambassador, deploy your network to support it and connect people and ideas with each other. At least you do if your name is Bert Hagendoorn. He put it this way in an e-mail: ‘I am like a sh in water amid creatives and digital agencies. My work enables me to take agen-cies a step forward. And to make the business more successful.’ One thing leads to another. For example, his blog post on Adformatie.nl on 3 December 2013 with the headline ‘Dutch digital work: A well-kept secret’ led to this Creatie. He wrote the blog straight from his heart and ensued from meetings he had organised with agencies with the aim of bringing them together. ‘I often heard the agencies say that we don’t do enough together. The rst thing that emerged from those meetings was that we have to do something in the eld of training and education and secondly we have to work on our international visibility.’ That was the idea behind the call to action in his blog on Adformatie.nl: ‘The Netherlands’ ability and skills in the eld of digital in general and in the area of interactive and digital design in particular are underexposed. This is true both on the national and international stage. We create attrac-tive and successful work in this country. It is something we should cele-brate and show the world. A better position will produce benets for eve-ryone. What do we need to do in order to cash in on this opportunity?’ The training is being developed, which is discussed in another article in this Creatie, and a number of events are also being organised. How does this Guest Editor-in-Chief do all of this? ‘I have turned my work into my hobby,’ he says matter-of-factly. Bert Hagendoorn does not think in terms of work or hobby, he has merged the two. www.berthagendoorn.nl
 4. 4. tekst / text Bert Hagendoorn, Nils Adriaans illustratie / illustration Marius Roosendaal Dutch Digital Design Nuchterheid, lef en eigenzinnigheid Als het aankomt op het winnen van prijzen in digital design, telt Nederland internatio-naal mee. Toch heeft digitaal design uit ons land nog niet de faam van ‘Dutch Design’. Hoe komt dat? Wat is eigenlijk Dutch Digital Design? En wat zijn de kansen? 6 creatie Dutch Digital Design Down-to-earth, daring and different The Netherlands is an international contender when it comes to winning awards in digital design. But Dutch digital design has still not achieved the fame of ‘Dutch Design’. Why is that? What is Dutch Digital Design? And what opportunities are on the horizon?
 5. 5. i s s u e creatie 7 De beste internationale reputatie op het gebied van digitaal design hebben de Zweden, met bureaus als North Kingdom, B-Reel, Fantasy Interactive en de befaamde Hyper Island-aca-demie. Ook de Amerikanen, Engelsen, Brazilianen en de Rus-sen worden genoemd. En wij? Nederland is wereldberoemd met zijn Dutch Design, maar dat gaat vooral over product design, ruimtelijk design en ook over grasch design. Als het gaat over digitaal design, hebben we in het buitenland niet of nauwelijks een naam. Op zich is dat vreemd, want op het internationale prijzenfront voor digitaal werk doet Nederland het goed. In Cannes win-nen ‘we’ in de categorie Cyber en Design, bij de Eurobest scoren we, bij The FWA doen we het al jaren goed en we win-nen ook veel bij de Webby’s, de European Design Awards, de Lovie Awards en de Red Dot Awards. Digitaal design heeft impact op alle dingen om ons heen. We leven in een wereld waarin digitale uitingen, interactiviteit, schermen en devices een steeds belangrijkere rol spelen. De snel groeiende markt van digitaal, nu al de grootste werkge-ver binnen de creatieve industrie, heeft ook steeds meer im-pact op andere sectoren van de industrie. Waarom zijn we ons dan nog niet voldoende bewust van onze kracht? Heeft Dutch Digital Design een duidelijke signatuur? Wat zijn de kan-sen die we kunnen benutten? Op die vragen probeerde de redactieraad van deze Creatie, met daarin vertegenwoordigers van Achtung, MediaMonks, DDB Tribal Amsterdam, Code d’Azur, Born05, DigitasLBi, Mirabeau, Isobar, Tam Tam, Momkai en Fabrique, een ant-woord te geven. BESTAAT DUTCH DIGITAL DESIGN? Over de exacte denitie valt te twisten, maar iedereen is het hierover eens: het vakgebied is vooral breed. Het strekt zich uit van de reclamische, visuele en actiemarketing kant tot aan functioneel ontwerp zoals user interface design - met motion design en alles wat er tussen en omheen zit: het is terrein dat moeilijk af te bakenen valt, maar dat moet ook niet het streven zijn. Harald Dunnink (Momkai): ‘Dutch Digital Design is de voor-zetting van onze rijke Nederlandse designtraditie van helder-heid, sobere esthetiek, structuur en totaalervaringen, nu toe-gepast in de digitale omgeving van schermen, communicatie over en weer en online gemeenschappen.’ Sweden has the best international reputation in the eld of digital design with agencies such as North Kingdom, B-Reel, Fantasy Interactive and the highly acclaimed Hyper Island Academy. The Americans, British, Brazilians and Russians also receive honourable mention. And what about the Dutch? The Netherlands is world-famous for its Dutch Design, which encompasses primarily product design, spatial design and graphic design. The Dutch have not, however, established real international standing in the eld of digital design. This lack of international prominence is surprising when you consider that the Netherlands scores very well in terms of international awards for digital work. The Dutch pick up awards in Cannes in the Cyber and Design categories and score well at Eurobest. The country has also been a top per-former at the FWA for years and has picked up its share of awards at the Webby’s, the European Design Awards, the Lo-vie Awards and the Red Dot Awards. Digital design has an impact on everything around us. We live in a world in which digital communications, interactivity, screens and devices play an increasingly more important role. The fast-growing digital market has emerged as the largest employer within the creative industry and is having an increasingly greater impact on other sectors of the industry. So why are the Dutch not yet sufciently aware of their strength? Does Dutch Digital Design have a distinctive signa-ture? What opportunities can be seized by the Netherlands? The editorial board of this edition of Creatie, with representa-tives from Achtung!, MediaMonks, DDB Tribal Amsterdam, Code d’Azur, Born05, DigitasLBi, Mirabeau, Isobar, Tam Tam, Momkai and Fabrique, attempts to answer these questions. IS THERE ANY SUCH THING AS DUTCH DIGITAL DESIGN? While the exact denition is open to discussion, everyone agrees that it is a relatively broad eld. It spans the spectrum from advertising, visual and promotional marketing to functio-nal design, such as user interface design, and motion design and everything in between. This makes it a eld that is dif- cult to delineate, but that should not be the aim anyway. Harald Dunnink (Momkai): ‘Dutch Digital Design is the conti-nuation of our rich Dutch design tradition that is built on clari-ty, a subdued aesthetic, structure and total experiences. The-se qualities are now being applied in the digital environment of screens, mutual communications and online communities.’
 6. 6. Wat is digital design? Het is moeilijk tot een scherpe definitie te komen, mede doordat het vakgebied relatief nieuw en sterk in ontwikkeling is - we proberen hier wat duiding geven. Digitaal design is een multidisciplinair gebied dat we tegenkomen in bijvoorbeeld interactieve lms en televisie, games, exposities, instal-laties, internet en virtuele werelden. Ontwerp wat je digitaal tot je neemt, waarbij interactie met de gebruiker voor een groot gedeelte het verschil met traditionele media bepaalt. Interaction design of user interface design is ontwerp dat er op ge-richt is de interactie voor de gebruiker zo helder en effectief als mo-gelijk te maken. Daarbij kan de informatie worden opgeslagen, waar-door er dynamisch relevante, persoonlijke content kan worden getoond. Met de komst van verschillende devices moest het design zich aanpassen aan verschillende schermresoluties en de verschil-lende manieren van gebruik als muis, toetsenbord en touchscreen via responsive en adaptive design. De gebruiker staat centraal waar-bij geluid, animatie, video, design en interactie gecombineerd wor-den voor een optimale gebruikservaring of een prachtige campagne-site waar al die disciplines een totaalbeleving maken. Motion design, 3D modelling, visualisatie en animatie worden ook vaak toegepast. Datavisualisatie richt zich op het visueel weergeven van gegevens. Als de gebruiker verleid moet worden (aangezet moet worden tot actie) hebben we het over persuasive design. Service design is het ontwerpen en verbeteren van de diensten en service om de relatie tussen klant, merk, product of organisatie te optimaliseren. Het meest in ontwikkeling zijnde gebied op dit moment is het de-sign voor de connected wereld: digitaal ontwerp voor het gebied waar de digitale (of virtuele, niet bestaande) en echte wereld sa-men komen. Trends op dit gebied laten een integratie van die virtu-ele wereld met de echte wereld zien, denk aan augmented reality en toepassingen zoals de Oculus Rift. Maar denk ook aan bijvoor-beeld connected products, waaronder ‘wearables’ en ’quantied self’ – de ’Internet of things’. 8 creatie What is digital design? It is difficult to pin down a precise definition. This is partly be-cause it is a relatively new sector that is developing rapidly. But we will give it a shot. Digital design is a multidisciplinary eld that you encounter in a range of media, including interactive lms and television, games, exhibitions, installations, internet and virtual worlds. It is design that you consume digitally. Interaction with the users is largely what distinguishes digital from traditional media. Interaction design or user interface design is design that is aimed at making the interaction as clear and effective as possible for the user. The information can also be stored, which means that dyna-mically relevant and personal content can be shown. The introducti-on of various devices meant that the design had to adapt to diffe-rent screen resolutions and the different ways of using things such as a mouse, keyboard and touchscreen via responsive and adap-tive design. The user is in the driver’s seat with sound, animation, video, design and interactive being combined to create an opti-mum user experience or an attractive campaign site in which all the disciplines work together for a total experience. Motion design, 3D modelling, visualisation and animation are also frequently used. Data visualisation focuses on displaying information visually. We refer to persuasive design when the user has to be enticed (a call to action). Service design is the design and improvement of the services aimed at optimising the relationship between the custo-mer and the brand, product or organisation. The eld that is currently undergoing the most extensive and rapid development is design for the connected world: digital design for the area in which the digital (i.e. virtual, non-existent) and real world meet. Trends in this eld reveal an integration of this virtual world with the real world. Examples of this include augmented reality and applications such as the Oculus Rift. Connected products, including wearables and quantied self - the Internet of Things – also attest to this trend.
 7. 7. ‘Dutch Digital Design is the continuation of our design tradition that is built on clarity, a subdued aesthetic, structure and total experiences’ Harald Dunnink (Momkai) creatie 9 ‘Dutch Digital Design is de voorzetting van onze designtraditie van helderheid, sobere esthetiek, structuur en totaalervaringen’ Harald Dunnink (Momkai) Roel Faulhaber (DigitasLBi): ‘Het is niet alleen de “Neder-landse” vormfactor, het gaat ook over user experience de-sign: de optimale combinatie van insights, strategie, con-cept, interactie, vorm, content en techniek om het gewenste gedrag te bereiken.’ Robbin Cenijn (DDB Tribal Amsterdam): Nederlands de-sign staat vanuit de historie voor less is more. Elegantie in eenvoud, maar het is een noemer voor een uitgebreid pallet aan talent.’ HEEFT DUTCH DIGITAL DESIGN EEN EIGEN SIG-NATUUR? Jeroen van Erp (Fabrique): ‘Dutch Design en ook Dutch Di-gital Design heeft niet zozeer een vorm-signatuur, maar voor-al een eigen mentaliteit. Wij hebben als Nederlanders een open houding ten aanzien van de problematiek die we moe-ten oplossen.’ Henk Haaima (Mirabeau): ‘Het zit hem niet in stijl, maar in karakter, de mentaliteit waarmee het gemaakt wordt. Neder-landers hebben minder last van conventies en verkennen graag de grenzen.’ Roel Faulhaber (DigitasLBi): ‘Bij een aantal internationale be-drijven zijn Nederlandse ontwerpers bepalend voor de design-richting, zoals Remon Thijssen bij Adobe en Bas Ording eerder bij Apple. Zij hebben daar voor vernieuwing gezorgd. Dutch De-sign heeft altijd een pioniersrol gehad, dus doen we dat in digi-taal ook. Wat het Dutch maakt is durf en eigenzinnigheid.’ Nik Nieuwenhuijs (Code d’Azur): ‘Ik denk aan pragmatisch, minimalistisch en strak design. Maar het is wel minder her-kenbaar dan ons wereldberoemde product design.’ Max Pinas (Tam Tam): ‘Designs uit ons land zijn vaker uni-verseel mooi. Wij zijn bereid te breken met het oude: wij gaan veel harder. En we hebben onze nuchterheid.’ Roel Faulhaber (DigitasLBi): ‘It is not only the “Dutch” form factor, it also has to do with user experience design: the optimum combination of insights, strategy, concept, in-teraction, form, content and technology to attain the de-sired behaviour.’ Robbin Cenijn (DDB Tribal Amsterdam): ‘Dutch design has traditionally stood for the idea of “less is more”. It is all about elegance in simplicity, but it is a term that is used to descri-be a wide spectrum of talent.’ DOES DUTCH DIGITAL DESIGN HAVE ITS OWN SIGNATURE? Jeroen van Erp (Fabrique): ‘Dutch Design and Dutch Digital Design do not embody a form signature as much as they re-present a very typical mindset. In the Netherlands we have an open attitude towards the issues we have to solve.’ Henk Haaima (Mirabeau): ‘The signature isn’t found in style, but rather in character, in other words the mindset with which it is made. The Dutch are less impeded by conventions and like to push the boundaries.’ Roel Faulhaber (DigitasLBi): ‘Dutch designers are decisive for the design direction at a number of international compa-nies such as Remon Tijssen at Adobe and Bas Ording who previously worked at Apple. They have brought about innova-tion at these companies. Dutch Design has always played a pioneering role, so we’re doing the same thing in digital as well. Boldness and unconventionality make it Dutch.’ Nik Nieuwenhuijs (Code d’Azur): ‘It brings pragmatic, mini-malistic and sleek design to mind. But it is not as recognisa-ble as our world-famous product design.’ Max Pinas (Tam Tam): ‘Designs from the Netherlands are often more universally attractive. We are prepared to break with the past: we move much faster. And we have our down-to- earth nature.’
 8. 8. 10 creatie Harald Dunnink (Momkai): ‘Indachtig de inspirerende totaal-ontwerpers als Berlage, Dudok en Crouwel is ons sterkste werk ook op digitaal vlak waar die totaalervaring wordt gecre-eerd: van concept en branding tot interface en campagne.’ WAAROM HEEFT ONS DIGITALE WERK INTERNATI-ONAAL NOG NIET DE FAAM VAN DUTCH DESIGN? Henk Haaima (Mirabeau): ‘Het is valse bescheidenheid. Maar we dragen als industrie niet uit dat we echt goed werk maken.’ Jeroen van Erp (Fabrique): ‘Ook omdat we het waanzinnig druk hebben.’ Roel Faulhaber (DigitasLBi): ‘Ja, we zijn vooral druk met het werk voor onze klanten, maar daardoor misschien nog een beetje te veel naar binnen gekeerd. Toch iets van Hollandse nuchterheid: niet lullen, maar poetsen.’ Max Pinas (Tam Tam): ‘Terwijl ons service design goed is: het is strak, slim en ziet er goed uit, zeggen ze in het buiten-land. Het is ook de rust die het uitstraalt. Veel landen worden daar heel erg blij van, zeker vergeleken met de designs uit Duitsland en Frankrijk.’ Jeroen van der Meer (MediaMonks): ‘Ons digitale werk wordt internationaal onderschreven, maar we missen een herkenbare stijl die terugleidt naar Nederland.’ Thuy Tran (Achtung): ‘Er wordt veel goed werk gemaakt, maar het heeft niet de herkenbare stijl die wel te herkennen is in traditioneel Dutch Design. Uiteindelijk wordt Dutch De-sign gevormd door maar een klein aantal “helden” - die moet Dutch Digital Design ook vinden.’ Sjors van Hoof (Born05): ‘We hebben onze sporen verdiend in ons reclameverleden, maar mogen onszelf nu herontdek-ken. Scandinavische bureaus blinken uit met storytelling, die worden nu gevraagd voor grote producties. Het is bijna kunst, het vormt mede hun signatuur.’ Robbin Cenijn (DDB Tribal Amsterdam): ‘Ik heb wel nog te vaak de discussie dat het concept belangrijker is dan de vorm. Maar een concept komt pas tot zijn recht, als het ook goed is uitgevoerd.’ Nik Nieuwenhuijs (Code d’Azur): ‘Er is nog geen herkenbare signatuur bij ons digitale werk, maar ik ben van mening dat die wel gaat komen.’ Sven Huberts (Isobar): ‘Het is natuurlijk een vrij jong vakge-bied waarin er nog geen initiatieven zijn geweest die de con-nectie tussen Dutch Design en digital hebben gemaakt. Met dit initiatief gaan we daar verandering in brengen.’ Harald Dunnink (Momkai): ‘Following in the footsteps of in-spiring Dutch total designers including Berlage, Dudok and Crouwel, we also achieve our strongest work in the eld of digital when we create a total experience that extends from concept and branding to interface and campaign.’ WHY HAS DUTCH DIGITAL WORK NOT YET ACHIEVED THE INTERNATIONAL FAME DUTCH DESIGN HAS? Henk Haaima (Mirabeau): ‘It is a false sense of modesty. But as an industry we do not convey the fact that we make really good work.’ Jeroen van Erp (Fabrique): ‘Also because we’re just incredi-bly busy.’ Roel Faulhaber (DigitasLBi): ‘That’s right, we are primarily busy with the work for our clients, but as a result we may be a little too introvert. It comes down to the Dutch no-nonsense ap-proach: less talk, more work.’ Max Pinas (Tam Tam): ‘Even though our service design is good. It is viewed internationally as sleek, smart and attrac-tive. This is also thanks to the serenity it exudes. It is some-thing that many countries really love, especially compared to the designs from Germany and France.’ Jeroen van der Meer (MediaMonks): ‘Even though our digital work does receive international acclaim, we still lack a recog-nisable style that can be traced back to the Netherlands.’ Thuy Tran (Achtung!): ‘While a lot of great work is created, it doesn’t have the distinctive style that is recognisable in tradi-tional Dutch Design. At the end of the day Dutch Design is formed by a small group of “heroes”. Dutch Digital Design must now nd its own heroes.’ Sjors van Hoof (Born05): ‘While we have won our spurs in our advertising pasts, we now have the opportunity to redis-cover ourselves. Scandinavian agencies excel in storytelling and are now being asked for big productions. It is almost an art form and is part of their signature.’ Robbin Cenijn (DDB Tribal Amsterdam): ‘I still too often have discussions about whether the concept is more impor-tant than the form. But a concept only works when it is also well executed.’ Nik Nieuwenhuijs (Code d’Azur): ‘Our digital work does not yet have a recognisable signature, but I am convinced it won’t be long before it does.’ Sven Huberts (Isobar): ‘It is naturally a relatively new specia-lisation and there have not yet been initiatives in the eld that have made the connection between Dutch Design and digital. We are now going to change that through this initiative.’
 9. 9. creatie 11 WAT ZIJN DE KANSEN, WAT KAN ER BETER? Nik Nieuwenhuijs (Code d’Azur): ‘Wat er moet gebeuren is een initiatief zoals Dutch Digital Design: bureaus die samen-komen, benoemen wat er goed is en wat er moet veranderen - de nuchterheid samen te lijf gaan, naar buiten treden.’ Jeroen van der Meer (MediaMonks): ‘We moeten meer gaan uitdragen waar we mee bezig zijn. Dan komt het besef dat we goed zijn in digitaal design, en dan volgt het vertrou-wen én het budget.’ Thuy Tran (Achtung): ‘En educatie, scholing! Als we dat strak kunnen krijgen, volgt de rest wel.’ Nik Nieuwenhuis (Code d’Azur): ‘Opleidingen moeten echt be-ter. Ik vind dat wij als bureaus verplicht zijn hiermee te helpen.’ Harald Dunnink (Momkai): ‘Daarnaast moeten we ook inzet-ten op innovatie en eigen ondernemerschap. Gewoon zelf maken!’ Robbin Cenijn (DDB Tribal Amsterdam): ‘Zo is ons bureau bezig met interactieve oplossingen die niet leven op web of device, zoals Heineken Ignite: digital design is meer dan alleen pixels op een scherm.’ Sjors van Hoof (Born05): ‘Vanuit resultaten en langetermijn-impact moet er een statement komen richting opdrachtge-vers en de internationale markt.’ Sven Huberts (Isobar): ‘Dit initiatief moet gecontinueerd worden. Het moet het uithangbord worden voor de industrie, zowel lokaal als internationaal.’ Roel Faulhaber (Digitas LBi): ‘Waar je met deze uitgave te-recht wil komen, is de raad van bestuur, de directie.’ Jeroen van Erp (Fabrique): ‘Het is belangrijk dat de creatie-ve sector en overheid zich realiseren dat digital snel groeit en over vijf jaar naar schatting 80 procent van de banen in de creatieve industrie genereert. We moeten met de bureaus positie bepalen. Thought leadership uitdragen. Deze Creatie moet een ambassadeursfunctie krijgen voor onze sector, dit gaat ons allemaal helpen.’ facebook.com/DutchDigital, twitter.com/Dutch_Digital WHAT ARE THE OPPPORTUNITIES AND WHERE IS THERE ROOM FOR IMPROVEMENT? Nik Nieuwenhuijs (Code d’Azur): ‘What we need is an initia-tive such as Dutch Digital Design: agencies coming together and talking about what is being done well and what needs to be changed. So that means joining forces to tackle the no-nonsense attitude and presenting a clear picture to the outsi-de world.’ Jeroen van der Meer (MediaMonks): ‘We have to do a bet-ter job of letting the world know what we are doing. This will lead to a growing realisation that we excel in digital design and this will be followed by both condence and budgets.’ Thuy Tran (Achtung!): ‘And education and training are crucial! If we can succeed in streamlining the education, the rest will follow.’ Nik Nieuwenhuijs (Code d’Azur): ‘The training clearly has to be improved. I think that we as agencies have an obligation to help with this.’ Harald Dunnink (Momkai): ‘We must also focus on innovati-on and individual entrepreneurship. Just make it yourself!’ Robbin Cenijn (DDB Tribal Amsterdam): ‘Our agency is, for example, working on interactive solutions that do not exist on the web or on a device, such as Heineken Ignite. Di-gital design is more than just pixels on a screen.’ Sjors van Hoof (Born05): ‘We have to make a statement to-wards clients and the international market that is based on results and long-term impact.’ Sven Huberts (Isobar): ‘This initiative must be continued. It should become the showcase for the industry, both locally and internationally.’ Roel Faulhaber (Digitas LBi): ‘The people we aim to reach through this publication are the members of the Board of Di-rectors and the Management Team.’ Jeroen van Erp (Fabrique): ‘It’s important that the creative sector and the government realise that digital is growing ra-pidly and is expected to generate 80 percent of the jobs in the creative industry within ve years. We have to dene our position with the agencies. And communicate thought leader-ship. This Creatie must serve as an ambassador for our sec-tor; this is going to help all of us.’ facebook.com/DutchDigital, twitter.com/Dutch_Digital ‘Over vijf jaar genereert digital naar schatting 80 procent van de banen in de creatieve industrie’ Jeroen van Erp (Fabrique) ‘Digital is expected to generate 80 percent of the jobs in the creative industry within ve years’ Jeroen van Erp (Fabrique)
 10. 10. Hoe denken kopstukken uit de designwereld over dit initiatief? Thijs de Boer, digitaal strateeg, en Hans Wolbers, creatief directeur van Lava: ‘Digital Design wordt pas echt “Dutch” als we in de traditie van Dutch Design in staat zijn om eigenzinnige, con-ceptuele en soms tegendraadse interactieve ervaringen te ontwer-pen die niet bedacht zijn vanuit technische mogelijkheden.’ Lennart Boorsma, global head of digital bij Heineken: ‘Ameri-kaanse en Britse bureaus zijn sterren in hun eigen verkooppraatje. Aan die skill ontbreekt het vaak bij Nederlandse bureaus. Dutch Di-gital Design heeft de wereld meer dan genoeg te bieden. Dat heb-ben we meer dan eens bewezen.’ Wim Crouwel (85), eminence grise van Dutch Design: ‘Is er een typische Nederlandse signatuur te ontdekken in dit digitale ont-werpen? Als je goed gaat schiften zeker wel. Graag wijs ik op het wereldvermaarde Nederlandse letterontwerpen, zoals van Gerard Unger, waarop de ontwikkeling van de digitale techniek van grote invloed is geweest. Het is het resultaat van ons ontwerponderwijs dat zich sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw sterk heeft ont-wikkeld in experimentele en conceptuele richting. Om dat Dutch Design te noemen, is een handige marketingtruc.’ Richard van der Laken, oprichter De Designpolitie en het evenement What Design Can Do: ‘Met het wegvallen van de overheid als traditionele afnemer van Dutch Graphic Design en het wegvallen van “radicale” drukkers, is de verwezing onder niet-digi-tale ontwerpers compleet. Het begin van een nieuwe designontwik-keling wordt gevormd door de digitale designers die in staat zijn om samen te werken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.’ Peter Kentie, advisory board member Dutch Design Week en directeur citymarketing Eindhoven365: ‘Nederlandse digi-tale ontwerpers deniëren de instrumenten die we inzetten, nu en in de toekomst. Zij bepalen de uitgangspunten en zijn bepalend voor de algemeen geldende digitale trends. Dat is de ware kracht van Dutch Digital Design; alweer in de startblokken voor Internet of Things, de volgende Dutch sweep.’ 12 creatie How do the leaders in the Dutch design world view this initiative? Thijs de Boer, Digital Strategist, and Hans Wolbers, Creative Director at Lava: ‘Digital Design will only truly be “Dutch” if we are able to genuinely follow in the tradition of Dutch Design by cre-ating unconventional, conceptual and sometimes rebellious interac-tive experiences that are not conceived on the basis of technical possibilities.’ Lennart Boorsma, Global Head of Digital at Heineken: ‘Agen-cies in the US and UK are stars at making their own sales pitches. Dutch agencies often lack that skill. Dutch Digital Design has more than enough to offer the world. We’ve proved that repeatedly.’ Wim Crouwel (85), Éminence Grise of Dutch Design: ‘Is it possible to detect a characteristic Dutch signature in this digi-tal design? It is if you really separate the wheat from the chaff. I al-ways like to point out the globally acclaimed Dutch letter designs, like the ones by Gerard Unger, which were strongly inuenced by developments in digital technology. This is the outcome of our de-sign education that has developed very much in the experimental and conceptual direction since the 1970s. Calling that Dutch De-sign is a convenient marketing trick.’ Richard van der Laken, Founder of De Designpolitie and the What Design Can Do event: ‘The loss of the government as the traditional customer of Dutch Graphic Design and the loss of “radical” printers makes the abandonment of non-digital designers complete. The start of a new design development is formed by digital designers who are able to work together and develop new initiatives.’ Peter Kentie, Advisory Board Member of Dutch Design Week and Director of City Marketing at Eindhoven365: ‘Dutch digi-tal designers are the ones who dene the instruments that we will deploy both now and in the future. They determine the starting points and are decisive for the generally applicable digital trends. That is the real strength of Dutch Digital Design, which is now al-ready once again back in the starting blocks for the Internet of Things, the next Dutch sweep.’
 11. 11. ‘BLIJF BEWEGEN ALS BUREAU’ ‘KEEP MOVING AS AN AGENCY’ JEROEN VAN ERP, FABRIQUE Jeroen van Erp is creatief directeur van Fabrique (‘multidisciplinair ontwerpbureau’) en lid van de redactieraad van deze Creatie over Dutch Digital Design. Jeroen van Erp is creative director of Fabrique (‘multidisciplinary design agency’) and member of the editorial board of this Creatie on Dutch Digital Design. What we are specifi cally working on is designs, including for sites and apps, always coming from a brand concept. But what we are most interested in is new and complex challenges. Wherever interactive design, graphic design, service design, front-end and back-end development, conversion, brand, visual identity, copy and content come together, we make solutions that make the difference to the eye (and to the user!). This initiative is important to us because Creatie is a wonderful forum. Whenever you get a chance to get in on a forum like this and interact with the big names in your discipline, you don’t have to think twice. Especially when you realise that the editorial staff has pulled out all the stops to keep the content razor-sharp:). So let’s say, you get handed the un-Dutch budget of €300,000... then we would come up with a project that would be a bene t to all. How great would it be to help the government better run its tendering processes, so they could learn to make better agency selections? Or start up an exciting project to work with urban ‘WE ARE MOST INTERESTED IN NEW AND COMPLEX CHALLENGES’ planners, anthropologists and other disciplines to develop a vision of something like online and of ine retail as it relates to the city centre? And let’s not just assume that 300,000 is such a crazy amount for the Netherlands! Where do you see the future of Dutch Digital Design? A lot of people think that Dutch Design is a style or a school. But really, it’s more of a mentality of just basically being very open-minded. The great thing about this approach is that it crosses all domains. From the Delta Works to the supermarket cooking app, from TomTom to KLM’s social media strategy. It offers great perspectives, as long as you keep daring to act on them. Final word We develop future visions, strategies, apps, websites, campaigns, visual identities, products and printed materials. But most importantly, we keep developing ourselves! Keeping moving as an agency is absolutely vital. creatie 13 Wij houden ons specifi ek bezig met ontwerpen, onder andere van sites en apps, altijd denkend vanuit het merk. Maar we houden vooral van nieuwe en complexe uitdagingen. Daar waar interactieontwerp, gra sch ontwerp, service design, front end- en back end-ontwikkeling, conversie, merk, huisstijl, copy en content samenkomen maken we oplossingen die op het oog (en in gebruik!) het verschil maken. Dit initiatief is belangrijk voor ons omdat Creatie een prachtig podi-um is. Als je daarin samen met de toppers uit je discipline mag acteren, dan hoef je niet lang na te denken. Zeker als je be-denkt dat de redactie zich uit de naad heeft gewerkt om de inhoud razor sharp te krijgen : ) Stel, je krijgt het on-Nederlandse budget van 3 ton, dan zouden we een project optuigen waar ieder-een pro jt van heeft. Hoe mooi zou het zijn om de overheid beter te helpen aanbesteden waardoor ze betere bureauselecties leren doen? Of om een span-nend traject te starten om samen met stedebouwkun-digen, antropologen en andere disciplines een visie te ontwikkelen op bijvoorbeeld online en of ine retail in relatie tot de bin-nenstad? En laten we er niet zomaar van uit gaan dat drie ton voor Ne-derland een raar bedrag is! Hoe zie je de toekomst van Dutch Digital Design? Veel mensen den-ken dat Dutch Design een stijl of oplossingsrichting is. Maar het is veel meer een mentaliteit waarbij we in de basis heel open geesten zijn. Het j-ne van deze benadering is dat ze domeinoverschrijdend is. Van de delta-werken tot aan de Allehande Koken-app, van TomTom tot aan de KLM so-cial media strategie. Dat biedt mooie perspectieven, mits je maar lef blijft tonen. Tot slot Wij ontwikkelen toekomstvisies, strategieën, apps, websites, campagnes, huisstijlen, producten en drukwerk. Maar vooral ook steeds weer onszelf! Het is van vitaal belang te blijven bewegen als bureau. www.fabrique.nl l e a d e r s
 12. 12. Nederland presenteert Creatie selecteerde uit het beste werk van de bureaus uit de redactieraad. Een reeks eigenzinnige cases. KLM Space Bureau: DDB Tribal Amsterdam i.s.m. Rapp (productie: MediaMonks) http://award-entry.nl/2013/cases/klm/space/design Met KLM Space konden deelnemers online voorspellen welke plek een unieke weerballon in de ruimte zou bereiken. Tijdens de vlucht was de ballon live te volgen via mobiele en desktop sites. De combinatie van prachtig design met de meeslepende interactieve ervaring leidde tot wereldwijd succes en een regen aan nationale en internationale prijzen. 14 creatie Netherlands presents Creatie’s editorial board’s selection of the best work of the agencies. A series of standout cases. KLM Space Agency: DDB Tribal Amsterdam in collaboration with Rapp (producti-on: MediaMonks) http://award-entry.nl/2013/cases/klm/space/design In KLM Space, participants could make online predictions of where a unique weather balloon would enter outer space. During the ight, users could follow the balloon live through mobile and desktop sites. The combination of stunning design and exciting interactive experience was a worldwide hit and was showered with international prizes.
 13. 13. adidas Nitrocharge Your Game Agency: DDB Tribal Amsterdam (pro-duction: www.nitrochargeyourgame.com The Nitrocharge football shoe was laun-ched with an interactive game, in which players, using their mobile phones as controller, competed a series of rapid- re challenges to ‘nitrocharge’ certain football moves. The more energy the players put into the moves, the more explosive the game. The Netherlands won the FWA’s People’s Choice Award for the rst time with this case. creatie 15 adidas Nitrocharge Your Game Bureau: DDB Tribal Amsterdam (pro-ductie: MediaMonks) www.nitrochargeyourgame.com De Nitrocharge voetbalschoen werd ge-introduceerd met een interactieve game waarin spelers - met hun mobiel als con-troller - een serie snelle challenges uit-voeren om bepaalde voetbal moves te ‘Nitrochargen’. Hoe meer energie spe-lers in het spel stopten, hoe explosiever het spel. Nederland won met deze case voor het eerst de People’s Choice Award jaarprijs bij The FWA. Geox Amphibiox: 7 days of rain Agency: MediaMonks, SMFB http://amphibiox.geox.com For seven days long, a British man is plagued by an articial rain cloud that follows him everywhere. Despite the in-cessant downpour, his Geox shoes stay dry. A combination of the convincing lm and digital production (incorpora-ting smart close-ups of the shoes) and interactive reporting of the experiment. De Correspondent Bureau: Momkai https://decorrespondent.nl Een online platform dat met behulp van een wereldrecord in journalistieke crowdfunding tot stand kwam: bijna 19.000 mensen zorgden in 30 dagen voor het recordbedrag van 1,3 mil-joen euro. Er zijn nu al meer dan 30.000 betalende leden. Momkai is als medeoprichter behalve voor de web-site ook verantwoordelijk voor het merk, de huisstijl, de campagnes en het in huis ontwikkelde Respondens CMS. Excellence in design. Geox Amphibiox: 7 days of rain Bureau: MediaMonks, SMFB http://amphibiox.geox.com Een Brit wordt zeven dagen geplaagd door een kunstmatige regenwolk die hem overal volgt. Ondanks de water-overlast blijven zijn Geox-schoenen droog. Een combinatie van de overtui-gende lm- en digitale productie (waar slim close-ups van de schoenen in ver-werkt werden) en interactieve verslag-legging van het experiment. Rijksmuseum website Bureau: Fabrique www.rijksmuseum.nl Een paar maanden voor de opening van het verbouwde Rijksmuseum werd de tablet-rst responsive website gelan-ceerd, waar high-res afbeeldingen van 125.000 kunstwerken kunnen worden gedownload. Deze onconventionele move met het heldere, eenvoudige en mooie design leverde een nieuwe stan-daard en een geweldig resultaat op. m a d e i n h o l l a n d MediaMonks) De Correspondent Agency: Momkai https://decorrespondent.nl An online platform that came about thanks to a world record in journalism crowdfunding: nearly 19,000 people raised a record total amount of €1.3 million in 30 days. The site now has over 30,000 paying members. In ad-dition to being co-founder, Momkai is also responsible for the brand, the house style, the campaigns and the Respondens CMS, developed fully in-house. Excellence in design. Rijksmuseum website Agency: Fabrique www.rijksmuseum.nl A few months before the opening of the renovated Rijksmuseum, Fabrique launched the tablet-rst responsive website, offering HD downloads of 125,000 works of art. The unconventi-onal nature of this offering combined with the clear, simple and engaging design set a new standard and made for an amazing result.
 14. 14. KLM Must See Map Bureau: Code d’Azur http://mustseemap.klm.com Met deze campagne verzamel je gemak-kelijk de beste tips van je vrienden voor je stedentrip. De tips worden toege-voegd via Facebook, Twitter of e-mail en automatisch geplaatst op Google Maps. Vervolgens wordt de gedrukte kaart gra-tis thuisbezorgd. Een simpel idee, dat inspeelt op een behoefte, gecombineerd met een strak design - het resulteerde in wereldwijde aandacht. 16 creatie KLM iFly Magazine Bureau: Born05 www.iymagazine.com iFly Magazine wordt al vijf jaar door Born05 ontwikkeld om het contact tus-sen KLM en haar reizigers te onderhou-den. Een loyaliteitsmedium met een overtuigend design, rijke fotograe, high-end videoproductie, soundtracks en interactieve elementen, dat via slimme storytelling reizigers redenen geeft om op reis te gaan. KLM Must See Map Agency: Code d’Azur http://mustseemap.klm.com This campaign makes it easy for you to collect the best city trip tips from your friends. The tips are posted via Face-book, Twitter or e-mail, and automatical-ly pinned on Google Maps. You are then delivered the printed map at home abso-lutely free. This simple idea that plays to a need, coupled with sleek design, gar-nered worldwide attention. Vaarwater app Bureau: Tam Tam www.waternet.nl/themas/vaarwater Het verkeer op de 150 km Amsterdam-se grachten beter spreiden is voor Wa-ternet een uitdaging. Deze app laat je navigeren met een routeplanner, waarbij door TNO ontwikkelde sensoren in de kades passerende boten tellen, zodat je ziet waar het rustig of druk is. De app toont ook het logboek met benzinever-bruik, een vaardashboard met snel-heidsmeter en het actuele weer. Quest for the Perfect Pop – Grolsch Global Bureau: Isobar http://theperfectpop.com Op deze responsive microsite waren drie karakters op zoek naar de perfec-te manier om de iconische Grolsch beu-gel es te openen. Elke keer na de lm volgde een activatie waarin je bijvoor-beeld zelf het geluid van de ’pop’ van de es kon bewerken met effecten via sliders - en zo kans maakte op een prijs. De site won prijzen bij de FWA en Awwwards. KLM iFly Magazine Agency: Born05 www.iymagazine.com Born05 developed iFly Magazine ve years ago with the object of maintaining contacts between KLM and its passen-gers. It is a loyalty medium with a solid design, rich photography, high-end video production, soundtracks and interactive elements that, with its smart storytelling, gives travellers a reason to take a trip. Vaarwater app Agency: Tam Tam www.waternet.nl/themas/vaarwater A better distribution of trafc on the 150 km of Amsterdam’s navigable canals is one of Waternet’s challenges. This app allows users to navigate with a route planner that interfaces with sen-sors specially developed by TNO to count passing boats in the canals so the app can show you where trafc is heavy or light. It also provides a log showing fuel consumption, a trip dash-board with speedometer and current weather conditions. Quest for the Perfect Pop – Grolsch Global Agency: Isobar http://theperfectpop.com On this responsive micro-site, three characters searched for the perfect method of opening the Grolsch swing-top bottle. Each video was followed by an activation in which users could apply effects to the ’pop’ sound using sliders (and with a chance to win a prize). The site won several prizes of its own, at the FWA and at Awwwards.
 15. 15. O’Neill Agency: DigitasLBi www.oneill.com The new worldwide online platform for lifestyle brand O’Neill, a branded shop-ping experience, with shoppable look-books, an event calendar and a lifestyle blog about Surf and Snow. The brand developed this lively platform for smart-phone, tablet and desktop to strengthen its relationship with young consumers. creatie 17 O’Neill Bureau: DigitasLBi www.oneill.com Het nieuwe wereldwijde online platform voor lifestylemerk O’Neill, een branded shopping experience, met shoppable lookbooks, eventkalender en een life-style blog over Surf en Snow. Met dit levendige platform wil het merk de rela-tie met de jonge consument versterken. Het is ontwikkeld voor de smartphone, tablet en desktop. Porsche Blind Trade Agency: Achtung www.porscheblindtrade.nl Porsche challenged users to go for a blind trade-in of their own cars for a new model yet to be unveiled. A total of €84 million in cars was raised in the rst 10 days. Convincing uniformity in 3-D animations, sound design and inter-active effects. The campaign generated a great deal of attention for the new model. Transavia Bureau: Mirabeau www.transavia.com (nieuwe versie zichtbaar vanaf zomer 2014) De nieuwe Transavia-site gaat de ko-mende maanden stap voor stap live. Het belooft een mooi voorbeeld te worden van user-driven design: de in-terface vormt zich naar de wensen van de gebruiker. De beeldtaal is drie-dimensionaal, organisch en transpa-rant. Hierdoor ontstaat een wereld waar de bezoeker in wil stappen en die uitnodigt tot interactie. Porsche Blind Trade Bureau: Achtung www.porscheblindtrade.nl Porsche daagt bezoekers uit hun eigen auto blind in the ruilen voor een nieuw model dat nog onthuld moet worden. Binnen 10 dagen werd er ter waarde van € 84.000.000 aan auto’s ingezet. Overtuigende uniformiteit qua 3D-anima-ties, sounddesign en interactieve effec-ten. Met als resultaat veel aandacht voor het nieuwe model. Sweetie Bureau: Lemz https://vimeo.com/86895084 Het haalde het wereldnieuws: met be-hulp van virtuele lokmeisje Sweetie wer-den door stichting Terre des Hommes binnen 10 weken al meer dan 1000 mannen opgespoord, die zich schuldig maakten aan misbruik van Filipijnse kin-deren via de webcam. Door de overtui-gende graphics was het meisje niet van echt te onderscheiden - en werden te-gelijk kinderen gered. Transavia Agency: Mirabeau www.transavia.com (new version visi-ble starting summer 2014) Over the coming months, the new Transavia website is going live a little bit at a time. It promises to be an amazing example of user-driven de-sign: the interface adapts itself to the needs of the user. The visual langua-ge is three-dimensional, organic and transparent, creating a world that the user cannot resist stepping into and interacting with. Sweetie Agency: Lemz https://vimeo.com/86895084 Sweetie’s story made world news: with this virtual Filipino girl as ‘bait’, Dutch foundation Terre des Hommes snared over 1,000 men who were abusing Filipino children by webcam, in just 10 weeks. The amazing graphics made Sweetie indistinguishable from real – and helped save real children.
 16. 16. ‘BLIJF VECHTEN VOOR HET WERK DAT JE ZELF WILT MAKEN’ ‘KEEP FIGHTING FOR THE WORK THAT THUY TRAN, ACHTUNG! Thuy Tran, Interactive Art Director and Designer at ACHTUNG! (‘creative agency with a digital heart’) and member of the editorial board of this Creatie on Dutch Digital Design. Wij houden ons specifi ek bezig methet bedenken en uitvoeren van verhalen voor merken. Van een interactieve campagne die zich online en op tv afspeelt, tot het ontwikkelen we characters en animaties voor een app voor kinderen, tot een zware product experience met gelikte inter-face. Dit initiatief is belangrijk voor ons omdat meer klanten meer marke-tingbudget durven besteden aan digitaal, als we digitaal werk meer zicht-baar maken en meer vieren. Tevens hoop ik dat we meer designtalent aantrekken voor het vak en in Neder-land kunnen behouden. Stel dat je het on-Nederlandse budget van 3 ton krijgt… dan zouden we iets maken voor Sports Illus-trated… Kate Upton... Oeps, daar ging de 3 ton. De toekomst van Dutch Digital Design? Ik denk niet dat we ooit een echte eigen identiteit zullen krij-gen ‘I HOPE THAT WE CAN ATTRACT MORE DESIGN TALENT TO OUR INDUSTRY‘ zoals dat met Dutch Design wel is - daar is digi-tal design te internationaal voor. Wat we wel kunnen doen is bewust na-denken over hoe we meer design talent van eigen bodem kunnen opleiden en behouden. Tot slot Blijf vechten voor het werk dat je zelf wilt maken. Bij klanten maar ook binnen je bureau. Je moet niet vergeten waarom je dit bent gaan doen. Dan ontstaat het mooie werk. 18 creatie YOU YOURSELF WANT TO MAKE’ Thuy Tran, interactive artdirector en designer bij ACHTUNG! (‘creatief bureau met een digitaal hart’) en lid van de redactieraad van deze Creatie over Dutch Digital Design. What we are specifi cally working on isconceiving and implementing stories for brands. From an interactive campaign that plays out simultaneously online and on TV, to the development of characters and animations for an app for children, to a heavy product experience with slick interface. This initiative is important to us because more clients will dare to spend more of their marketing budgets on digital if we make digital work more visible and celebrate it more. I also hope that we can attract more design talent to our industry and keep more of it in the Netherlands. So let’s say, you get handed the un-Dutch budget of €300,000... then we would make something for Sports Illustrated… Kate Upton... Oops, there went that three hundred grand. The future of Dutch Digital Design? I don’t think that we’ll ever really get our own identity like Dutch Design has – digital design is just too international for that. What we can do, though, is to think very seriously about how to train and keep more home-grown design talent. Final word Keep ghting for the work that you yourself want to make. Among clients, but also within your own agency. Never forget why you started doing this. That’s when your best work comes out. www.achtung.nl
 17. 17. ‘WERKELIJK RISICO DRAGEN’ ‘ASSUME REAL RISKS’ HARALD DUNNINK, MOMKAI Harald Dunnink is oprichter en creative director van Momkai (‘wij ontwikkelen innovatieve digitale projecten en merken die werkelijk inspireren en interactie bieden’) en lid van de redactieraad van deze Creatie over Dutch Digital Design. Harald Dunnink is founder and creative director of Momkai (‘we develop innovative digital projects and brands that truly inspire and offer interaction’) and member of the editorial board of this Creatie on Dutch Digital Design. What we are specifi cally working on is on the one hand, our own projects, in which we are co-proprietor, like the journalism platform De Correspondent or electronics brand Lowdi, and on the other, working for strong brands like Red Bull and Bugaboo, for which we do digital strategy and develop platforms and branding. This initiative is important to us because we need to be seen more outside of our national borders. We have to understand that there is both beauty and economic value in what is being designed digitally right here. We see this as a logical consequence of a rock-solid tradition of Dutch design, that always succeeds in weaving clarity, pragmatism and aesthetics in extraordinary ways. This initiative should set as its most important goal raising attention to these aspects among policymakers and clients. So let’s say, you get handed the un-Dutch budget of €300,000... thanks to the crowdfunding success of De Correspondent, we’re very happy to say that this ‘WE NEED TO BE SEEN MORE OUTSIDE OF OUR NATIONAL is no longer a fantasy for us, and we are now applying this kind of budget towards making (and redeveloping) what we’ve wanted for so long: a podium for stories and writers who deserve the spotlight. Where do you see the future of Dutch Digital Design? I see a bright future. It always takes a little while before we as a community recognise the developments that are going on, but once we see them, we as the Netherlands are de nitely a society that looks after its cultural heritage and promotes it to a broad and international audience. Final word There is no bigger statement than assuming real risks. creatie 19 Wij houden ons specifi ek bezig met enerzijds eigen projecten waar we zelf in mee-ondernemen, zoals journalistiek platform De Correspon-dent en elektronicamerk Lowdi - anderzijds werken we voor sterke mer-ken, zoals Red Bull en Bugaboo, waarbij we aan de digitale strategie wer-ken en waarvoor we platformen en branding ontwikkelen. Dit initiatief is belangrijk voor ons omdat we over de landgrenzen meer getoond worden. We moeten beseffen dat er hier schoonheid én economische waarde zit in wat er digitaal wordt ont-worpen. Dat we zien dat dit een logisch gevolg is van een ijzersterke traditie van het Nederlands ontwerp, die helderheid, zakelijkheid en esthetiek altijd zo bij-zonder weet te verbinden. Dit initiatief zou als belang-rijkste doel mogen hebben om deze aspecten meer onder de aandacht te brengen bij beleidsmakers en opdrachtgevers. Stel dat je het on-Nederlandse budget van 3 ton krijgt … dankzij het crowdfund succes van De Cor-respondent is dit voor ons gelukkig geen fantasie meer en kunnen we met dergelijke budgetten maken (en doorontwikkelen) wat we al zo lang wens-ten: een podium voor verhalen en schrijvers die de spotlight verdienen. Hoe zie je de toekomst van Dutch Digital Design? Die zie ik zonnig in. Het duurt altijd een tijd voor we als gemeenschap erkennen welke ontwik-kelingen gaande zijn, maar als die eenmaal onderkend worden zijn we als Nederland juist een maatschappij die haar culturele erfenis goed beschermt en bij een breed en internationaal publiek onder de aandacht brengt. Tot slot Geen groter statement dan werkelijk risico dragen. BORDERS‘ www.momkai.com l e a d e r s
 18. 18. Jong digitaal talent gezocht Wie afzwemt krijgt een iPhone en binnenkort moeten gezinnen zonder tablet zich bij de kinder-rechter verantwoorden. Toch is de aanwas van jong digitaal talent schrikbarend dun. Creatieve bureaus in de digitale sector hebben de grootste moeite met het vinden van geschikte mensen, zo blijkt uit een rondvraag langs Nederlandse bureaus. Wesley ter Haar van MediaMonks pleit voor een structurele oplossing. 20 creatie Wanted: Young Digital Talent We live in a time where kids routinely receive iPhones as a reward for passing their rst swimming test, and there will no doubt come a day when Dutch families that don’t own a tablet will have to fear being reported to child protection services. So why is the current crop of young Dutch digital talent so slim? As a recent survey of seven domestic agencies reveals, creative players in the digital media industry are nding it a big challenge to recruit quali ed professionals. Wesley ter Haar from MediaMonks pleads for a permanent solution. #durftevragen #daretoask
 19. 19. creatie 21 tekst / text Wesley ter Haar (MediaMonks) beeld / imagery LUST, Den Haag / The Hague, LostFound, 2009 t a l e n t Op de portfolio-avonden van JongeHonden – het of ine por-taal van de creatieve industrie – kom je soms geen laptop of tablet tegen. Het lijkt alsof digitaal design en denken jonge creatieven nauwelijks bezighoudt. Waarom een app ontwer-pen als je de zoveelste ‘plaatje-praatje-advertentie’ in een bill-board kan photoshoppen? Onze generatie ‘digital natives’ staat niet voor een revolutie. Geen directories maar mappen, liever een Leeuw dan een Wereld Wijde Webby. Een jaar lang sparen voor biertjes in Cannes heeft nog altijd de voorkeur boven de betaalbare barbecue in Austin. Toch is het niet zo dat jonge ontwerpers helemaal niets van digitaal moeten hebben. Maar veel studenten hebben tijdens hun opleiding nauwelijks aandacht aan (up-to-date) digitale vaardigheden besteed. Met als gevolg dat dit zich niet ver-taalt naar de digitale werkvloer, zo is de ervaring van veel bureaus. Te weinig diepgang in de kennis en kunde, en vaak ook niet de interesse om zich het vak volledig eigen te ma-ken, zo blijkt. Uitlaatklep Dutch Design is een internationaal begrip, maar op het ge-bied van digitaal design hebben we naam noch faam. Twee jaar geleden hebben wij dit probleem aangekaart in een wat recalcitrante presentatie tijdens de Dutch Design Week. Nota bene de eerste editie waarin in actieve rol was weggelegd voor digitaal… Destijds was het vooral een uitlaatklep; een keynote-kadaster van de problemen waar we bij MediaMonks tegenaan liepen. Het bleef een preek voor eigen parochie. Bureau na bureau bleek te kampen met een gat tussen theorie – de creatieve (media)opleidingen – en praktijk. Zoals Nik Nieuwenhuis (Code d’Azur) terecht opmerkt is het te gek voor woorden dat hele curricula nog zijn ingericht voor het ontwerpen van printadvertenties. Digitaal design is zoveel meer dan alleen ontwerp; we zoeken mensen die kunnen (en willen) nadenken over interactie en animatie, ows en functie snappen en reso-luties hebben ingeruild voor pixels. Digitaal design wordt op dit moment vooral in de praktijk ge-leerd. Zelfs de beste designstudenten beschikken niet over de kwaliteiten die nodig zijn om in te stappen. Uit een rond-vraag van Bert Hagendoorn onder bureaus komt naar voren dat slechts een handjevol studenten aan de verwachting van de digitale bureaus voldoet. Volgens Max Pinas van Tam Tam heeft zelfs de allerbeste leerling dikwijls ‘geen idee’ als het op digitaal aankomt. En ook andere bureaus spreken over ‘één écht talent’ per jaar; een schamele score voor een land met een van de hoogste internetpenetraties in de wereld. Did you know you can spend an entire evening at one of the portfolio events organised by the Dutch Young Creatives, or JongeHonden – the of ine platform for new blood looking to break into the creative industry – without spotting a single laptop or tablet? You’d be forgiven for thinking that young cre-atives simply don’t care about digital design and digital con-cepts. Why go to the trouble of designing an app when you can simply Photoshop another run-of-the-mill ‘image-and-slo-gan ad’ for use on a billboard? It looks like, paradoxically, our generation of digital natives are embracing the status quo rather than hailing the revoluti-on. Snubbing electronic directories in favour of physical fol-ders, they’d rather nab a Lion than a Webby Award. Saving all year to live it up in Cannes for a couple of nights is obvi-ously more appealing to them than chowing down on ribs at a barbecue in Austin. Of course young designers have not completely turned their backs on digital media. But the fact is that many students barely scrape the digital surface during their college or uni-versity degree, as a result of which – many ad agencies are nding – most job applicants simply don’t have the skills nee-ded for the digital workplace. They lack the in-depth know-ledge and expertise required, and more often than not they lack the interest to develop true mastery of the eld. Space to vent While Dutch Design is celebrated the world over, when it co-mes to digital design, we are hopeless underachievers. We addressed this problem two years ago in a somewhat icono-clastic presentation during Dutch Design Week – the rst editi-on of this event in which digital media played a signi cant role. At the time, we were mainly looking for a place to vent: the event gave us the opportunity to deliver a ‘woe-is-me-note’ address lamenting the problems we were running into at Me-diaMonks. It turned out we were preaching to the choir. Other agencies knew only too well what we were talking about: they all bemoaned the gap between theory – creative (media-rela-ted) education courses – and practice. As Code d’Azur’s Nik Nieuwenhuijs rightly notes, it’s sheer madness that entire curriculums continue to be devoted exclu-sively to print advertising design, with digital barely getting a look in. Digital design involves so much more than design al-one: we’re looking for people who can – and want to – think about interaction and animation; who understand ows and functions and who have traded resolutions for pixels.
 20. 20. 22 creatie Een bijkomend probleem is het ‘Eredivisiesyndroom’. De ta-lenten die uitgroeien tot vaste waarde, vertrekken kort daar-na naar het buitenland. Max Pinas heeft het over eenrich-tingsverkeer: talenten willen overal heen, behalve naar Nederland. Dat Nederland niet wordt gerekend tot de digitale top heeft directe gevolgen voor de binnenlandse markt. Inter-nationale erkenning gaat niet om naam en prestige maar sim-pelweg om lijfsbehoud; als gevolg van deze situatie verliezen we zowel werk als mensen aan het buitenland. Naar eigen schatting lopen Nederlandse digitale bureaus mil-joenen euro’s per jaar mis. Meerdere bureaus hebben het over onnodig verloren pitches door een gebrek aan digitaal vakman-schap onder first-jobs. Het is een nijpend probleem waar we veel te vaak tegenaan lopen: ideeën zonder interactie en de-signs zonder digitaal bestaansrecht. Het intern opleiden van mensen is te duur en dus niet de oplossing. De stap van gra-fisch naar digitaal ontwerper lijkt klein, maar kost bureaus al gauw 50k of meer. En dat voor een functie waarin het verloop schrikbarend hoog is, met meer af- dan aanhakers. Ambitie Maar er is hoop. Het gebrek aan jong digitaal talent ligt na-melijk niet aan het creatieve potentieel van de studenten, noch aan hun affiniteit met digitale media. Volgens de mees-te bureaus is het met name een gebrek aan ervaring. Oplei-dingen worden (deels afgedwongen door het Rijk, red.) zo breed ingestoken dat studenten de diepgang missen die no-dig is om zonder een overdaad aan begeleiding aan de slag te gaan. Je wordt ergens goed in door het veel (na) te doen, je moet door de modder gaan, volgens Roel Faulhaber (Digi-tas LBi); maken, maken, maken en op je bek gaan. Wat we dus nodig hebben, is een aanvullende topopleiding van niveau, volledig gericht op digitaal design. Kijk naar lan-den als Frankrijk en Zweden. Die leveren de ene na de ande-re digitale designtopper af. Opleidingsinstituten als Hyper Is-land en het Instituut voor Internet en Multimedia in Parijs bieden een curriculum aan dat studenten klaarstoomt voor de digitale arbeidsmarkt. Studenten werken daar aan portfo-liowaardige opdrachten, die als wapenfeit gepresenteerd kun-nen worden aan werkgevers. Met onze opleidingsinstituten, stimuleringsfondsen en aanmoe-digingsprijzen zijn we er nog niet in geslaagd om het kwalita- As it happens, kids currently tend to learn digital design mostly in the workplace. By all accounts, even the top design graduates are not up to scratch. An informal survey conduc-ted by Bert Hagendoorn reveals that only a handful of stu-dents meet the expectations of the digital media agencies. According to Tam Tam’s Max Pinas, even students who gra-duated top of their class in many cases still don’t have a clue when it comes to digital media. Other agencies report co-ming across only ‘one real talent’ each year – slim pickings for a country with one of the world’s highest internet penetra-tion rates. An additional problem is what we refer to as ‘Premier League syndrome’: the talented young professionals who do manage to maximise their potential soon end up leaving the country for greener, international pastures. According to Max Pinas, this job market is a one-way street: talented people in the advertising industry are willing to work anywhere – except the Netherlands. The fact that this country is not considered part of the global digital elite has a direct impact on the domestic market. International re-cognition is not about prestige and notoriety, but simply about self-preservation: we’re losing both jobs and talent to other countries. By their own estimate, Dutch digital media agencies are los-ing out on millions of euros every year. Several agencies talk about unnecessarily losing pitches due to a lack of digital know-how among entry-level workers. It’s a serious problem we encounter time and again: young designers come up with ideas that involve no real interactive component and designs that score zero in a digital context. Providing in-house trai-ning is expensive, making it far from an ideal solution. Alt-hough the step from graphic designer to digital designer may seem small, the training involved can easily set an agency back 50K or more. And we’re talking about a profession with a sky-high turnover rate, with far more people opting out than signing up. Ambition And yet there’s hope: the dearth of young digital talent is not about the creative potential of the students themselves or an indifference to digital media on their part. In fact, the reason most frequently cited by agencies is a lack of experience. Courses cover so much territory (partly because of govern-ment restrictions, ed.) that students often lack the depth to get started in their new jobs without being coddled every step of the way. Practice makes perfect – according to Digi-tas LBi’s Roel Faulhaber, you need to get your hands dirty first. Create, create, create – and don’t be afraid to fail along the way. What we need, then, is a high-quality training programme de-voted to digital design. Countries such as France and Swe-den are churning out digital design talent on a conveyor belt: higher education institutions like Hyper Island and the Paris-based Institute for Internet and Multimedia offer curriculums that fully prepare students for the digital job market. Stu-dents at those schools work on assignments they’ll be able to use in their portfolios and present to prospective employ-ers as proof of the strength of their work. For all the range of our higher education institutions, and all our financial incentives and start-up awards, we still haven’t managed to bridge the quality gap. We intend to change this Wesley ter Haar (MediaMonks)
 21. 21. creatie 23 by launching a new additional programme initiated by Dutch digital media agencies. Our goal: becoming not only the best elite training programme for digital concept and design in the Netherlands, but one of the very best worldwide. See the box to nd out how we intend to achieve this goal. tieve gat te dichten. Met een door de digitale bureaus geïniti-eerde topopleiding, een initiatief van de industrie zelf, kunnen we daar iets aan doen. Door verantwoordelijkheid te nemen, in de hoop dat bestaande opleidingen en de overheid ook mee-doen, willen we daar verandering in brengen. De ambitie: niet alleen de beste topopleiding voor digital concept en design van Nederland worden, maar ook een van de beste ter wereld! Hoe we te werk willen gaan, lees je in het kader. Nieuwe topopleiding Na het statement in 2012 van MediaMonks op het PIBN-event bij Dutch Design Week, organiseerde Bert Hagendoorn een aantal bijeenkomsten met bureaus, waarin duidelijk werd dat educatie de meest urgente gezamenlijke uitdaging was. Er werd een kernteam gevormd van Victor Knaap (MediaMonks), Paul Manuel (Tam Tam), Bert Hagendoorn en Hennie van Velzen (SpinAwards) die met behulp van een kleine nanciële bijdrage van de bureaus een onderzoek startte bij opleidingen, bureaus, opdrachtgevers en jong talent. De ambitie: de beste topopleiding voor digital concept en design van Nederland (tevens een van de beste internationaal) opzetten: 1 jaar fulltime, combinatie werken en studeren, internationaal toegang, Engels als voertaal, niveau van master (geen accreditatie), studeren in groepsverband, voornamelijk best in class met een focus op op-leiden. Begin van dit jaar werd de tweede fase in gegaan, waarbij het traject is overgenomen door specialist Matthijs Leendertse (ELM Concepts / Erasmus Universiteit). Matthijs in momenteel bezig met het opstellen van een onderzoeksverslag, waar eerst de exacte be-hoefte van de bureaus en potentiële studenten in kaart wordt ge-bracht, bekeken wordt welke brancheorganisaties en opleidingsin-stellingen kunnen participeren, literatuuronderzoek en casestudies van internationale initiatieven wordt betrokken en bekeken wordt op welke subsidies ingezet kan worden. Daarna volgt een presentatie van de voorlopige bevindingen aan bureaus, de publicatie van het rapport en een roadshow bij mogelijke partners en nanciers. Ver-volgens kan er subsidie aangevraagd worden en is het de bedoeling dat de opleiding gerealiseerd wordt. Wanneer je vragen hebt of interessante info die hieraan kan bijdra-gen, kun je dit sturen aan matthijs@elmconcepts.com New elite programme After MediaMonks had its say at the 2012 PIBN event held during Dutch Design Week, Bert Hagendoorn organised a series of mee-tings with agencies, which made it clear that education was the most pressing challenge facing the industry. A core team was set up inclu-ding MediaMonks’ Victor Knaap, Tam Tam’s Paul Manuel and Hennie van Velzen of SpinAwards, along with Hagendoorn. With a modest budget provided by the agencies, they launched a survey among hi-gher education institutions, ad agencies, clients and talented young professionals. Their goal: to establish the best elite programme for digital concept and design in the Netherlands (as well as one of the best in the world). This would be a full-time, one-year (non-accredited) Master’s programme offering a combination of work and study, with international access, English as the language of instruction, and a seminar teaching style – mainly best-in-class with a vocational empha-sis. The second phase of the programme began early this year, run by specialist Matthijs Leendertse of ELM Concepts / Erasmus Univer-sity. Matthijs is currently preparing a research report which rst iden-ti es the exact need of agencies and potential students, examines what professional associations and higher education institutions are eligible and able to participate, includes a literature review and case studies of international initiatives, as well as considering for what type of funding the programme might be eligible. The preliminary ndings of the study will go on to be presented to agencies, followed by the publication of the report and a road show bringing the ndings to the of ces of potential partners and nan-ciers. A grant application can then be submitted, after which the pro-gramme – ngers crossed – will nally become a reality. If you have any questions or interesting information to contribute, please send an e-mail to matthijs@elmconcepts.com.
 22. 22. tekst / text Peter van der Klugt Hollandse interface-revolutionair Toen Apple even helemaal niet zo hip was, bood Steve Jobs hem een baan aan. Hij twijfelde. Toch koos Bas Ording voor Apple en werd er een van de meest succesvolle interfacedesigners. Na vijftien jaar stapte hij op. De toekomst? ‘Er gebeurt nog steeds heel veel in de Valley.’ 24 creatie Interface revolutionary from The Netherlands Back when Apple wasn’t quite so hip, Steve Jobs offered him a job. He hesi-tated. But Bas Ording eventually took the job, and went on to become one of the world’s most successful interface designers. After fteen years, he walked away. And the future? ‘There’s still a whole lot going on in the Valley.’ Het glijdende schaal-effect van Ording / Genie by Ording
 23. 23. creatie 25 Het bekende dock vergrotingseffect / Dock magnification effect Hoe kwam je bij Apple binnen? ‘Ik was in 1995 al een keer als student met een tripje van de HKU naar Silicon Valley geweest, en dat was echt van... wow! Je voelde dat er van alles gaande was. Dus na de oplei-ding ben ik als freelancer teruggegaan en via een docent van de HKU, Dick Rijken, kreeg ik een introductie bij Apple om wat dingetjes te laten zien. Kleine demootjes, interactieve voorbeeldjes, een paar leuke oplossingen voor kleine interfa-ceprobleempjes. En dat vonden ze wel interessant.’ En dat was in ...? ‘...In 1998. Maar Apple was helemaal niet zo top toen en ik had eigenlijk meer zin in een ander bedrijf, MetaCreations. Daar waren ze erg bezig met interface design, heel spannend. Maar ik was de deur nog niet uit bij Apple of er lag al een mail-tje of ik nog ’s een-op-een met mensen uit het interfaceteam wilde komen praten. En aan het eind van die dag zei de mana-ger: “Steve wil je zien!” Dus ik naar de boardroom op de vierde etage en daar stond midden in die kamer een iMac! De eerste die ik in het echt zag, want hij was nog niet uit. Dat was toch wel wat. Dus ik heb op die iMac mijn demootjes nog ’s laten draaien en Steve zei van sommige dingetjes dat hij het cool vond. En van andere dingetjes dat hij het niks vond.’ Direct na het gesprek met Jobs kreeg Bas Ording een baan bij Apple aangeboden en belde hij MetaCreations af. Of dat de goede keuze was wist hij toen niet, inmiddels wel. Het veelbelovende MetaCreations ging binnen een paar jaar min of meer in rook op, Apple stond aan het begin van een onge-kende bloeiperiode. Ording bemoeide zich de eerste jaren vooral met Mac OS X binnen het interfaceteam, en dat leidde bijvoorbeeld tot het bekende dock vergrotingseffect dat op zijn naam staat, net als een aantal andere ‘knopjes’ en ‘windowtjes’. ‘Allemaal van die dingen die je nu als gebruiker volstrekt nor-maal vindt maar die het toen niet waren. Een animatie hier, een pulserende OK-knop daar. Heel gaaf om te maken en Steve ging er helemaal voor, dat was geweldig. We zaten echt in een ow. Elke week of twee weken met demootjes d u t c h a b r o a d How did you end up at Apple? ‘Back in 1995, I had already been out to Silicon Valley as a student, on a trip with the HKU (University of the Arts Utrecht), and I was just like… wow! You just felt like every-thing was happening there. After I nished school I went back there with the intention to do a freelance project, and then through one of the teachers at HKU, Dick Rijken, I got a chan-ce to show some things over at Apple. Just little demos, in-teractive examples, a couple of neat solutions for minor in-terface problems. And they were really interested.’ And that was in...? ‘...In 1998. But back then, Apple wasn’t at all what it is today, and I was actually more interested in this other company, Me-taCreations. They were really doing exciting things with inter-face design. But before I had even got out the door after doing my presentation at Apple, I had an e-mail asking me whether I’d like to maybe have some one-on-one meetings with people on the interface team. And at the end of that day, the manager goes: “Steve wants to see you!” So there I am, off to the boardroom on the fourth oor, and there in the middle of the room is an iMac! The rst one I ever saw in real life, because it hadn’t even come out yet. So that was quite something. So I ran my little demos on that iMac, and there were some things that Steve said he thought were really cool. And then there were other things that he didn’t like at all.’ Immediately after that meeting with Jobs, Bas Ording was offered a job at Apple, and he called MetaCreations to decli-ne their offer. At the time, he didn’t know whether he was ma-king the right decision. He does now. The then very pro-mising MetaCreations more or less went down in ames within a couple of years, just as Apple was at the start of an era of unprecedented success. In the early years on the interface team, Ording primarily wor-ked on Mac OS X. That work led to things like the now-famous dock magnication effect – registered in Ording’s name, as are many of the little touches on the ‘buttons’ and ‘windows’. ‘All those things that as a user today you absolutely take for
 24. 24. 26 creatie naar Steve, die ging er dan mee naar de programmeurs en die vonden dat dan best ingewikkeld om te maken. Maar Ste-ve douwde dan echt door. Heel tof!’ Ergens in 2003 kwam toen de volgende stap: touch screen. ‘Steve wilde een “glasplaatje” (een tablet) waar je je e-mail op kan lezen, en waarop je met meerdere vingers dingen kon doen. En dan met een lichte aanraking en niet zoals bij een pinautomaat waar je harder moet duwen. ‘Dat was een revolutie op zich. De eerste demo’s moesten we met een projector op een multitouchpad projecteren. Doorzichtige multitouch-technologie bestond toen nog niet. ‘En wat later, op een goede dag begin 2005, belde Steve en zei: “We’re gonna do a phone”. Hij vroeg of ik een interactie-ve demo kon maken waarmee je door een lijstje namen kan scrollen, zodat je iemand kan kiezen om te bellen.’ Belangrijke claim to fame van Bas Ording in de ontwikkeling van de iPhone is het subtiele bounce back-effect tijdens het scrollen door een screen. Hij denkt dat dit soort subtiele toe-voegingen een van de redenen is waarom het zo goed klikte met Steve Jobs. ‘Mijn stijl heeft Steve altijd erg aangesproken. Hij hield van dynamiek, maar ook van een bepaalde eenvoud. Het moest toegankelijk zijn, vriendelijk ook. Leuk maar functioneel. En daar ben ik goed in, vind ik ook leuk. Die kleine details, dat het net even wat lekkerder beweegt allemaal. Zodat je als gebruiker aan het scrollen bent en onwillekeurig denkt: hé, wat grappig. En het dan nog een keer doet. Haha, snap je?’ Je bent vorig jaar opgestapt bij Apple. Waarom? ‘Daar waren een paar redenen voor. Met de dood van Steve is er toch een bepaalde periode afgesloten, althans voor mij. We waren geen vrienden in de zin van dat we bij elkaar over de vloer kwamen, maar we hadden wel een heel goede werk-relatie. Dat mis je. En dan realiseer je je ook dat het vijftien jaar heel hard werken is geweest. De druk is altijd hoog, de verwachtingen zijn hoog, er staat toch altijd veel spanning op wat je doet.’ Een bijkomende reden voor zijn vertrek had te maken met de vele patenten die Ording op zijn naam heeft staan. ‘In eerste Bas Ording granted, but they didn’t exist back then. A little animation here, a pulsing OK button there… It was awesome to make these things, and Steve totally went for them, it was great. We really had a ow going. Every week or two, I did a few little demos for Steve, and he would take it to the programmers, and they always thought it was pretty complicated to develop. But Ste-ve would always push it through. Totally awesome!’ Then, somewhere around 2003, came the next step: the touchscreen. ‘Steve really wanted a “sheet of glass” (a tablet) where you can read your email on and that you could operate using multiple ngers. And do all of this with just a light touch, not like on tho-se touchscreens on ATMs that you really have to push hard. ‘That was a revolution in itself. We did the rst demos using a projector on a multi-touchpad. Translucent multi-touch tech-nology didn’t exist at that point. ‘And then a little later, one ne day in early 2005, Steve called and said: “We’re gonna do a phone”. So he asked whether I could pull off an interactive demo where you could scroll down a list of names to select someone to call.’ One of Bas Ording’s biggest claims to fame in the develop-ment of the iPhone is the subtle bounce-back effect you get when you scroll down a screen. He thinks that it’s this kind of subtle addition that made things click so well between him and Steve Jobs. ‘My style always really spoke to Steve. He loved dynamics, but at the same time, a certain simplicity. It had to be acces-sible, but also friendly. Fun, but functional. And that’s some-thing I’m very good at, that’s what I like too. The little details, that it all moves just a little bit cooler. So that the user is sit-ting there scrolling and can’t help thinking: hey, check that out. And does it again. Haha, get it?’ Last year you left Apple. Why? ‘There were a couple of reasons. When Steve died, it was real-ly the end of an era, at least for me. It’s not that we were friends, like, we didn’t hang out together or anything, but we did have a really good working relationship. And you miss that. And that also makes you realise that it has been fteen years of working at out. The pressure is always high, the expectati-ons are high, there’s always a lot riding on what you’re doing.’
 25. 25. creatie 27 instantie ben je daar blij mee, het geeft toch een erkenning. Maar ik werd steeds minder blij toen al die rechtszaken kwa-men tussen Apple en Samsung en Nokia en HTC en noem maar op. Ik zat de laatste jaren vaker in de rechtszaal dan dat ik aan het werk was.’ De patentenstrijd leveren miljoenen op voor advocaten en veel minder voor de bedenkers, mensen als Bas Ording. Toch is hij via opties en bonussen voldoende beloond om het even wat rustiger aan te kunnen doen.‘Ik ben nu al een tijdje de garage aan het opruimen en wat aan het rommelen. Ik praat weer ’s bij met iedereen, er is genoeg te doen hier in San Francisco.’ Ook voor jonge ontwerpers uit Nederland? ‘O ja, zeker. Er gebeurt nog steeds heel veel in de Valley. Echt golden opportunities, ik kan het iedereen aanraden. Er zitten hier een paar Nederlanders die goed bezig zijn. Marcel van Os zit nog bij Apple. Remon Tijssen bij Adobe. ‘Er zijn relatief weinig mensen die echt goed zijn in dynamisch interfacedesign. En Nederlanders doen het dan niet slecht. Je herkent ook wel een bepaald soort benadering die wij hebben. Een soort nuchterheid, praktisch denken, logica. En dat zie je wel terug. Maar er loopt hier ook een briljante Canadees rond, hoor. En Mike Matas, die Paper voor Facebook ontwierp, echt een goede, dat is gewoon een Amerikaan. ‘De toekomst van interfacedesign? Dzjeee... Dingen verande-ren echt heel snel. Als je ziet in hoe korte tijd zo’n iPhone tot stand is gekomen en hoe gewoon dat nu alweer is.... En de iPad net zo! Dus er zal over een paar jaar zeker weer iets heel nieuws zijn. Iets in de sfeer van Google Glass, de weara-bles. Dat kan weer een heel nieuwe revolutie worden.’ En voor jezelf al plannen? ‘Ik heb nog even geen haast, maar wat ik wel een heel inte-ressant bedrijf vind is Tesla, die nieuwe auto. Dat dashboard wat één groot touchscreen is! Heel nieuw en heel interessant! Another reason for his departure had to do with the many pa-tents that Ording has to his name. ‘On the face of it, of course that makes you very proud, it does give you a kind of recognition. But I was a lot less happy when all those laws-uits came along between Apple and Samsung, and Nokia, and HTC, and on, and on, and on. In the last couple of years I was in court more than I was at my desk.’ The patent wars made millions for lawyers, but not nearly so much for the visionaries like Bas Ording. That said, between his stock options and bonuses, he has earned enough to take it a little easier for a while. ‘Well, I’ve been cleaning out the garage, you know, just messing around. Catching up with everybody. There’s enough to do here in San Francisco.’ Even for young designers from the Netherlands? ‘Oh yeah, definitely. There’s still a whole lot going on in the Valley. Real golden opportunities. I can recommend it to eve-ryone. There are a few Dutch people out here who are doing great things. Marcel van Os is still at Apple. Remon Tijssen over at Adobe. There are not many people who are really good at dynamic interface design. So the Dutch are not doing too bad at all. You really do see that certain type of approach we have. A kind of down-to-earthness, practical thinking, logic. And you see it in the product. But there’s also this Canadian genius out here too. And Mike Matas, who developed Paper for Facebook, really a great designer, and he’s an American. The future of interface design? Gee... Things change so fast. Really, really fast. When you see how fast something like the iPhone comes along and how fast it becomes normal… and it’s the same with the iPad! So I’m absolutely sure in a couple of years it will be something else totally new. Something going in a direction like Google Glass, the wearables. That could really be the next big revolution.’ As for yourself, do you have any plans? ‘I’m not in a hurry right now, but one company I do find very interesting is Tesla, that new car. That dashboard, which is just one giant touchscreen? Very new and very interesting!’ ‘Ik zat de laatste jaren vaker in de rechtszaal dan dat ik aan het werk was’ ‘In the last couple of years I was in court more than I was at my desk.’
 26. 26. Meer succesvolle Nederlanders in het buitenland More successful Dutch digital designers abroad Folkert Gorter, Cargo Interface designer Folkert Gorter woont sinds z’n 28ste in Los Angeles. In 2009 lanceerde hij het per-sonal publishing-platform Cargo, dat via een bijna onzichtbare interface getalenteerde individuen de technische middelen biedt hun werk met haast speels gemak en in ‘eigen’ stijl te publiceren op het web. Sinds Cargo begon, komen er honderden ver-zoeken per dag binnen om tot het platform en net-werk te worden toegelaten. Die worden lang niet allemaal ingewilligd, en ook een overnamebod van een Silicon Valley-gigant is al meerdere keren vrien-delijk maar resoluut afgewimpeld. Samen met part-ners heeft Gorter nu 12 mensen in dienst om de wereldwijde Cargo-gemeenschap van honderddui-zenden overwegend creative professionals en veelal betalende leden de juiste functionaliteit te bieden. Sinds een jaar werkt Gorter aan een nieuw project, ‘Observatory’, een nieuwe methode van beelden ‘le-zen’, selecteren en publiceren in de browser; een interface die breekt met de eindeloze afdaling van de verticale scroll. 28 creatie Folkert Gorter, Cargo Interface Designer Folkert Gorter has been living in Los Angeles since the age of 28. In 2009, he laun-ched the personal publishing platform Cargo, which offers talented individuals a nearly invisible interface, allowing creatives to publish their work in their ‘own’ style with almost playful ease. Since Cargo was laun-ched, the platform has received hundreds of re-quests per day for space on the platform and ac-cess to the network. Not all such requests are granted, by any means, and Gorter is also selective in other ways: a takeover bid by one Silicon Valley gi-ant has already been graciously but resolutely de-clined more than once. He and his partners now em-ploy 12 people, who make sure that the worldwide Cargo community, consisting of hundreds of thousands of largely creative professionals (most of them paying members) continually have access to the functionality they need. For the past year Gorter has been working on a new project, ‘Observatory’, a new method of ‘reading’, selecting and publishing in the browser. An interface that abandons the familiar endless descent of the vertical scroll. tekst / text Adam Eeuwens Digitale designers uit Nederland spelen vooral in de Verenigde Staten een belangrijke rol als het gaat om user experience en no-nonsense user interface design. Digital designers from the Netherlands are a force to be reckoned with in the United States when it comes to user experience and no-nonsense user interface design.
 27. 27. Irene Pereyra, Fantasy Interactive Irene Pereyra works in New York as a user experi-ence designer for Fantasy Interactive. ‘Good design is invisible’ is her motto. Her proudest achievement: the redesign of the electronic version of USA Today – America’s last national newspaper, with 6.6 million readers, generally seen as a successful translation of the short and to the point style of the paper versi-on into a custom-designed experience on web, ta-blet and mobile (arguably, an even better reading experience than the ‘real thing’). Born in Peru, grew up in Amsterdam from age 6 to age 17, Pereyra now leads the life of a workaholic in Brooklyn, in the heart of the media capital of the world. creatie 29 Sebastiaan de With, doubleTwist Sebastiaan de With (25) is the same age as the world wide web. He moved from Groningen to San Francisco three years ago to work as a freelancer for companies including Apple, where he designed the iCloud icon. He is now Chief Creative Ofcer at start-up company doubleTwist. The audio app of the same name is the favourite of tens of millions of An-droid users. Nearly 90,000 Google Play users have also given it a ve-star rating. The player is universal-ly praised for its crystal-clear interface and sleek de-sign, without having one pixel too many. And the ex-tremely popular Alarm Clock App has since recently let users wake up to their favourite music. His Twit-ter feed has 17,000 followers and on Flickr he re-ports on the trips he takes on his motorcycle around the Bay Area and to Yosemite with his wonderful wife on his side and the world at his feet. Remon Tijssen, Adobe Bij Adobe in San Francisco is het sinds 2008 aan Remon Tijssen (40) als Principal UX Designer om toekomstmuziek te laten klinken. Hij ziet zelf zijn werk als het maken van een nieuwe generatie ge-reedschap voor creatieven. Daarvoor heeft hij de af-gelopen twee jaar uitvoerige experimenten gedaan en prototypes ontwikkeld om met onder meer arm-gebaren holograsche data aan te sturen. Anderhalf jaar werkte Tijssen als een soort startup met partner Wired Magazine aan Project Context, waarbij op de redactie grote digitale touchscreens aan elkaar zijn gekoppeld, waarop het hele creatieve proces van tekst tot beeld tot opmaak en advertenties samen-komt; alles is in één oogopslag te zien en kan met een ferme handbeweging veranderd en verbeterd worden. Net als Bas Ording schrijft Tijssen inmiddels het ene na het ander andere patent op zijn naam. Remon Tijssen, Adobe Remon Tijssen (40) has been Principal UX Designer at Adobe in San Francisco since 2008. That makes it his job to put the future in your hands today. Or, as he describes it, to create the next generation of tools for creatives. To do this, he’s been experimen-ting heavily for the past two years, working with pro-totypes he has developed to control holographic data with arm gestures and other movements. For a year and a half, Tijssen partnered with Wired Maga-zine on Project Context, something of a start-up, where they linked-up large digital touchscreens in the editorial ofce, bringing the entire creative process together, from text to image to layout and advertise-ments. All can be seen at a glance, and anything can be changed and improved with a resolute hand ge-sture. Like Bas Ording, Tijssen now has an impressi-ve list of patents to his name. Irene Pereyra, Fantasy Interactive Irene Pereyra werkt in New York als user experience designer bij Fantasy Interactive. ‘Goed ontwerp zie je niet’, is haar credo. Meest geroemde wapenfeit: het redesign van de digitale USA Today - de laatste lan-delijke krant, met 6,6 miljoen lezers dat alom wordt gezien als een geslaagde vertaling van de korte en krachtige stijl van de papieren versie naar een op maat gemaakte, en zelfs betere leeservaring op web, tablet en mobile. Geboren in Peru en van haar zesde tot zeventiende gevormd in Amsterdam, leidt Pereyra nu een ‘workaholic’ bestaan in Brooklyn, middenin de mediastad van de wereld. Sebastiaan de With, doubleTwist Sebastiaan de With (25) is net zo oud als het wereld-wijde web. Drie jaar geleden verkaste hij van Gronin-gen naar San Francisco, waar hij freelance werkte voor onder andere Apple (en het icoon van iCloud ontwierp). Nu is hij Chief Creative Ofcer bij de star-tup doubleTwist, waarvan de gelijknamige audio-app de favoriet is van tientallen miljoenen Android-gebrui-kers. Alom wordt de speler geroemd - en bijna 90.000 keer door gebruikers van Google Play met 5 sterren beloond - om de glasheldere interface en strakke vormgeving, met geen pixel te veel. En met de om zijn klassieke design enorm gewaardeerde Alarm Clock App kunnen gebruikers zich sinds kort laten wekken met hun favoriete muziek. Zijn Twitter-feed wordt gevolgd door 17.000 mensen en op Flickr doet hij verslag van de trips op z’n motor rond de Bay Area en naar Yosemite, fantastische vrouw aan zijn zijde, de wereld aan zijn voeten. Over de auteur Adam Eeuwens is schrijver, redacteur en strateeg. Adam is co-auteur van het boek “False Flat, Why Dutch Design is so Good”, correspondent voor het Nederlandse digitale lifestyle magazine Bright en schrijver van de boeken Calligraffiti en Painter, over het werk van Niels Shoe Meulman. Over de auteur Adam Eeuwens is schrijver, redacteur en strateeg. Adam is co-auteur van het boek “False Flat, Why Dutch Design is so Good”, correspondent voor het Nederlandse digitale lifestyle magazine Bright en schrijver van de boeken Calligraffiti en Painter, over het werk van Niels Shoe Meulman.

×