Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Duurzaamheid, innovatie en strategische initiatieven als
bruggen naar de onbekende toekomst
Bridges2Beyond begeleidt organ...
Duurzame levensvatbaarheid is van cruciaal
belang voor de bedrijfsvoering
2
Bridges2Beyond ondersteunt organisaties op weg naar het onbekende
Duurzame levensvatbaarheid is van cruciaal
belang voor d...
De kern is de behoefte om de belangen van meer belanghebbenden dan alleen de
aandeelhouders en de klanten te wegen in de b...
Afhankelijk van hun bedrijfstak ervaren
organisaties met meer of minder aspecten
• Sustainable development...

... is deve...
Modellen duurzame organisatie, ©Bridges2Beyond
Duurzame bedrijfsvoering en producten vormen
samen duurzaamheid als onderde...
Modellen duurzame organisatie, ©Bridges2Beyond
Duurzame bedrijfsvoering en producten vormen
samen duurzaamheid als onderde...
Modellen duurzame organisatie, ©Bridges2Beyond
Duurzame bedrijfsvoering en producten vormen
samen duurzaamheid als onderde...
Modellen duurzame organisatie, ©Bridges2Beyond
Integrale verandering van uw organisatie is nodig
voor de implementatie van...
Modellen duurzame organisatie, ©Bridges2Beyond
Integrale verandering van uw organisatie is nodig
voor de implementatie van...
Modellen duurzame organisatie, ©Bridges2Beyond
Integrale verandering van uw organisatie is nodig
voor de implementatie van...
Bron: Desso
Desso heeft er voor gekozen hun tapijten
Cradle2Cradle te maken
• Focus op hernieuwbare materialen in een indu...
Tevens is de concurrentiepositie en de aanwezigheid op nieuwe markten in het geding
Bedrijfsmatig vertaalt duurzaamheid zi...
Tevens is de concurrentiepositie en de aanwezigheid op nieuwe markten in het geding
Bedrijfsmatig vertaalt duurzaamheid zi...
Daarnaast heeft duurzaamheid impact op de
waarde van de onderneming
9
Balans
Bezittingen
Vaste activa
• gebouwen
• machine...
Rendements-
verbetering
Daarnaast heeft duurzaamheid impact op de
waarde van de onderneming
9
Balans
Bezittingen
Vaste act...
Bron: Trendanalyse, ©Bridges2Beyond
Welke duurzaamheidstrends vormen de
organisaties in de duurzame economie?
10
Bron: Trendanalyse, ©Bridges2Beyond
Welke duurzaamheidstrends vormen de
organisaties in de duurzame economie?
10
Steeds me...
Bron: Trendanalyse, ©Bridges2Beyond
Welke duurzaamheidstrends vormen de
organisaties in de duurzame economie?
10
Investeer...
Bron: Trendanalyse, ©Bridges2Beyond
Welke duurzaamheidstrends vormen de
organisaties in de duurzame economie?
10
Investeer...
De trends inspireren tot innovatie!
Bron: Trendanalyse, ©Bridges2Beyond
Welke duurzaamheidstrends vormen de
organisaties i...
Zie ook www.econovatie.nl
Met €COnovatie© spelen organisaties in op de
trends qua duurzaamheid
Mogelijke oplossingen:
• In...
Zie ook www.econovatie.nl
Met €COnovatie© spelen organisaties in op de
trends qua duurzaamheid
Mogelijke oplossingen:
• In...
Bron: Miele Laundrette
Van nieuwe bedrijfsmodellen is betere en
duurzamere dienstverlening het gevolg
• Wasmachines en dro...
Voor het implementeren van duurzaamheid biedt Bridges2Beyond een (kennis)netwerk in
duurzaamheid en een inspirerende en ge...
Voor meer informatie zie www.bridges2beyond.nl en www.econovatie.nl
14
Bridges2Beyond
Bert Bruns
+31 6-26558757
bert.bruns...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bureaupresentatie Bridges2Beyond

611 views

Published on

Bridges2Beyond begeleidt organisaties naar een duurzame toekomst

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bureaupresentatie Bridges2Beyond

 1. 1. Duurzaamheid, innovatie en strategische initiatieven als bruggen naar de onbekende toekomst Bridges2Beyond begeleidt organisaties naar een duurzame toekomst
 2. 2. Duurzame levensvatbaarheid is van cruciaal belang voor de bedrijfsvoering 2
 3. 3. Bridges2Beyond ondersteunt organisaties op weg naar het onbekende Duurzame levensvatbaarheid is van cruciaal belang voor de bedrijfsvoering 2 Strategis che initiatieven D uurzaamheidInnovatie
 4. 4. De kern is de behoefte om de belangen van meer belanghebbenden dan alleen de aandeelhouders en de klanten te wegen in de bedrijfsvoering Duurzaamheid als containerbegrip veroorzaakt onduidelijkheid en vertraagt de actie 3
 5. 5. Afhankelijk van hun bedrijfstak ervaren organisaties met meer of minder aspecten • Sustainable development...
 ... is development that meets the needs of the present world without compromising the ability of future generations to meet their own needs (Brundtland, 1987) • Duurzaamheid...
 ... gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen opraken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen (Wikipedia). • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen...
 ...betekent dat u naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van uw activiteiten op het milieu (planet) en dat u oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat er om een balans te vinden tussen people, planet en profit (MVO Nederland, 2009) 4 Belangrijke aspecten: ‣Energieverbruik ‣Materiaalverbruik ‣Milieubelasting ‣Werkomstandigheden/kinderarbeid ‣Fair trade (salarissen, IP, etc.) ‣Mensenrechten en gelijkheid ‣Culturele diversiteit ‣Noord-zuid problematiek ‣........
 6. 6. Modellen duurzame organisatie, ©Bridges2Beyond Duurzame bedrijfsvoering en producten vormen samen duurzaamheid als onderdeel van MVO 5 Visie Balans & Resultatenrekening Organisatie Grondstoffen
 & energie Diensten ecosysteem Afval & uitstoot Producten 
 & diensten Arbeid
 7. 7. Modellen duurzame organisatie, ©Bridges2Beyond Duurzame bedrijfsvoering en producten vormen samen duurzaamheid als onderdeel van MVO 5 Visie Balans & Resultatenrekening Organisatie Grondstoffen
 & energie Diensten ecosysteem Afval & uitstoot Producten 
 & diensten Duurzame bedrijfsvoering Duurzame producten Verbeterde resultaten: •Verbetering imago •Rendements-
 verbetering •Gemotiveerdere
 medewerkers •Nieuwe markten •Compliance •Gunstiger financiering ! Maatschappelijke toegevoegde waarde Arbeid
 8. 8. Modellen duurzame organisatie, ©Bridges2Beyond Duurzame bedrijfsvoering en producten vormen samen duurzaamheid als onderdeel van MVO 5 Visie Balans & Resultatenrekening Organisatie Grondstoffen
 & energie Diensten ecosysteem Afval & uitstoot Producten 
 & diensten Duurzame bedrijfsvoering Duurzame producten Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Verbeterde resultaten: •Verbetering imago •Rendements-
 verbetering •Gemotiveerdere
 medewerkers •Nieuwe markten •Compliance •Gunstiger financiering ! Maatschappelijke toegevoegde waarde Arbeid Thuismarkt(en) Doelmarkt(en)
 9. 9. Modellen duurzame organisatie, ©Bridges2Beyond Integrale verandering van uw organisatie is nodig voor de implementatie van duurzaamheid 6 Visie Balans & Resultatenrekening Grondstoffen
 & energie Diensten ecosysteem Afval & uitstoot Producten 
 & diensten Arbeid
 10. 10. Modellen duurzame organisatie, ©Bridges2Beyond Integrale verandering van uw organisatie is nodig voor de implementatie van duurzaamheid 6 Visie Balans & Resultatenrekening Grondstoffen
 & energie Diensten ecosysteem Afval & uitstoot Producten 
 & diensten Bedrijfsprocessen Innovatie/
 €COnovatie© Inkoop Kennis &
 vaardigheden Arbeid
 11. 11. Modellen duurzame organisatie, ©Bridges2Beyond Integrale verandering van uw organisatie is nodig voor de implementatie van duurzaamheid 6 Visie Balans & Resultatenrekening Grondstoffen
 & energie Diensten ecosysteem Afval & uitstoot Producten 
 & diensten Leiderschap &
 bedrijfscultuur Informatie-
 systemen Bedrijfsprocessen Technologie &
 infrastructuur Stakeholder
 management & PR Innovatie/
 €COnovatie© Risico- management Inkoop Kennis &
 vaardigheden 0-meting Besturings-
 cyclus Arbeid
 12. 12. Bron: Desso Desso heeft er voor gekozen hun tapijten Cradle2Cradle te maken • Focus op hernieuwbare materialen in een industrie die sterk is gebaseerd op chemicaliën • Ontwikkelen en produceren met hernieuwbare energiebronnen 7
 13. 13. Tevens is de concurrentiepositie en de aanwezigheid op nieuwe markten in het geding Bedrijfsmatig vertaalt duurzaamheid zich in kansen en risico’s in de bedrijfsvoering 8 Debet CreditResultatenrekening Kosten Operationele kosten • personeel • huisvesting • energie • grondstoffen • ... Afschrijvingen ... Opbrengsten Omzet • producten • diensten • duurzame diensten • ... Buitengewone baten ...
 14. 14. Tevens is de concurrentiepositie en de aanwezigheid op nieuwe markten in het geding Bedrijfsmatig vertaalt duurzaamheid zich in kansen en risico’s in de bedrijfsvoering 8 Debet CreditResultatenrekening Kosten Operationele kosten • personeel • huisvesting • energie • grondstoffen • ... Afschrijvingen ... Opbrengsten Omzet • producten • diensten • duurzame diensten • ... Buitengewone baten ... Stijgende kosten voor energie en grondstoffen Kansen voor duurzame innovatie Herontwerp reduceert gebruik grondstoffen Opbrengsten Intellectueel Eigendom Boetes voor niet voldoen (milieu) wetgeving Afnemend marktaandeel niet-duurzame producten
 15. 15. Daarnaast heeft duurzaamheid impact op de waarde van de onderneming 9 Balans Bezittingen Vaste activa • gebouwen • machines • goodwill Vlottende activa • debiteuren • goederen ... Eigen vermogen • aandelenvermogen • winstsaldo Schulden Vreemd vermogen Reserveringen ... Debet Credit Voor elke organisatie zijn impact en timing verschillend hetgeen duurzaamheid tot een strategisch vraagstuk kan maken
 16. 16. Rendements- verbetering Daarnaast heeft duurzaamheid impact op de waarde van de onderneming 9 Balans Bezittingen Vaste activa • gebouwen • machines • goodwill Vlottende activa • debiteuren • goederen ... Eigen vermogen • aandelenvermogen • winstsaldo Schulden Vreemd vermogen Reserveringen ... Versnelde afschrijving van incourante bezittingen Waarde merk neemt toe door duurzaam imago Eenvoudiger te financieren Mogelijke claims Debet Credit Voor elke organisatie zijn impact en timing verschillend hetgeen duurzaamheid tot een strategisch vraagstuk kan maken
 17. 17. Bron: Trendanalyse, ©Bridges2Beyond Welke duurzaamheidstrends vormen de organisaties in de duurzame economie? 10
 18. 18. Bron: Trendanalyse, ©Bridges2Beyond Welke duurzaamheidstrends vormen de organisaties in de duurzame economie? 10 Steeds meer mensen Energie kost steeds
 meer Is er
 nog ...? Toenemende welvaart/ productie Steeds
 minder soorten Toenemend kosten bewustzijn Problemen / crises
 19. 19. Bron: Trendanalyse, ©Bridges2Beyond Welke duurzaamheidstrends vormen de organisaties in de duurzame economie? 10 Investeer
 groen Steeds meer mensen Energie kost steeds
 meer Is er
 nog ...? Wegwijzers in duurzaam-
 heidsland Voor
 duurzaam
 is een markt Inkopers gaan duurzaam Energie
 na de olie De
 opkomst
 van cleantech Toenemende welvaart/ productie Steeds
 minder soorten Toenemend kosten bewustzijn Problemen / crises Oplossingen
 20. 20. Bron: Trendanalyse, ©Bridges2Beyond Welke duurzaamheidstrends vormen de organisaties in de duurzame economie? 10 Investeer
 groen ! De overheid als verduurzamer Steeds meer mensen Energie kost steeds
 meer Is er
 nog ...? Wegwijzers in duurzaam-
 heidsland Opkomst
 groene consument Voor
 duurzaam
 is een markt Verantwoord geld verdienen Inkopers gaan duurzaam Oog en oor voor duurzaamheid Op de bres Energie
 na de olie De
 opkomst
 van cleantech Toenemende welvaart/ productie Steeds
 minder soorten Toenemend kosten bewustzijn Problemen / crises Oplossingen
 21. 21. De trends inspireren tot innovatie! Bron: Trendanalyse, ©Bridges2Beyond Welke duurzaamheidstrends vormen de organisaties in de duurzame economie? 10 Investeer
 groen ! De overheid als verduurzamer Legenda: Versterkt Verzwakt Steeds meer mensen Energie kost steeds
 meer Is er
 nog ...? Wegwijzers in duurzaam-
 heidsland Opkomst
 groene consument Voor
 duurzaam
 is een markt Verantwoord geld verdienen Inkopers gaan duurzaam Oog en oor voor duurzaamheid Op de bres Energie
 na de olie De
 opkomst
 van cleantech Toenemende welvaart/ productie Steeds
 minder soorten Toenemend kosten bewustzijn Problemen / crises Oplossingen
 22. 22. Zie ook www.econovatie.nl Met €COnovatie© spelen organisaties in op de trends qua duurzaamheid Mogelijke oplossingen: • Innovatie van diensten en producten • Innovatie van het business model • Sociale innovatie • Proces innovatie 11
 23. 23. Zie ook www.econovatie.nl Met €COnovatie© spelen organisaties in op de trends qua duurzaamheid Mogelijke oplossingen: • Innovatie van diensten en producten • Innovatie van het business model • Sociale innovatie • Proces innovatie 11 Inspireren Bedenken & uitwerken Realiseren & commercialiseren
 24. 24. Bron: Miele Laundrette Van nieuwe bedrijfsmodellen is betere en duurzamere dienstverlening het gevolg • Wasmachines en drogers in gezamenlijke ruimte: - Minder ruimtebeslag en materiaalverbruik (hogere bezetting) - Hoge kwaliteit en grotendeels recyclebare machines - Geautomatiseerde dosering zeep spaart milieu - Optimaal onderhoud • Ander bedrijfsmodel als dienstverlener - reserveren en betalen via Internet - reminders per SMS - geen omkijken naar (aanschaf, onderhoud etc.) • Maatschappelijke functie? 12
 25. 25. Voor het implementeren van duurzaamheid biedt Bridges2Beyond een (kennis)netwerk in duurzaamheid en een inspirerende en gedegen aanpak, waarmee de organisatie verder ontwikkelt Bridges2Beyond draagt op verschillende wijzen bij aan het implementeren van duurzaamheid 13 Adequaat programma- en projectmanagement faciliteren besluitvorming en integreren alle relevante aspecten van de verandering. Met aandacht, ervaring en kennis van duurzaamheid verzorgt Bridges2Beyond dit voor u Meer mogelijkheden om bedrijfsmatig duurzaamheid te realiseren ontstaan nieuwe modellen (bv. partnering of ECO-parken). Uit onze ervaring ondersteunt Bridges2Beyond bij het ontwerp en implementatie Trendanalyses, workshops, kennisdeling en ideeëngeneratie vormen hiervan de ingrediënten. Uw medewerkers worden geïnspireerd door de nieuwe kennis en ruimte, terwijl de bedrijfsmatige focus behouden blijft. Inschattingen van de huidige situatie en competenties (bv. een duurzaamheidsscan, 0-meting) vertaalt Bridges2Beyond met u in een strategie en een goede organisatorische inbedding in uw organisatie die uw bedrijfsdoelen ondersteunt en waar zinnig gecertificeerd is De organisatie inspireren voor duurzaamheid, gezamenlijk de context verkennen, etc. legt de bodem voor succesvolle implementatie. Bridges2Beyond helpt met inspirerende sessies, educatie en trendanalyse. Programma’s en projecten Trends, inspireren & verkennen Duurzaamheids- strategie & organisatorische inbedding Duurzaam innoveren (€COnovatie©) Duurzame bedrijfsmodellen
 26. 26. Voor meer informatie zie www.bridges2beyond.nl en www.econovatie.nl 14 Bridges2Beyond Bert Bruns +31 6-26558757 bert.bruns@bridges2beyond.nl

×