Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vier coachingsstijlen

Wat is het     Voorbeelden     Wat is ervoor nodig om   Welke coaching     Op welk...
Wat is het beoogde  Voorbeelden    Wat is ervoor nodig om     Welke coaching     Op welke wijze
resultaat va...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vier Coachingsstijlen

12,082 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Vier Coachingsstijlen

 1. 1. Vier coachingsstijlen Wat is het Voorbeelden Wat is ervoor nodig om Welke coaching Op welke wijze beoogde dit te bereiken benadering /stijl draagt dit bij aan de resultaat van de gewenste coaching gedragsverandering Gedrag- en/of Agressief gedrag, Onvoldoende zicht op Technieken, Door methodisch en attitude - apatisch om hoe zelf vorm te vaardigheden,tools, gestructureerd te verandering gedrag,negatieve geven aan experimenteren werken. Kunnen houding,gebrek veranderingen. Waar met nieuw gedrag stapsgewijs aan assertiviteit, moet ik beginnen met en ervaren van veranderingen burn-out, het veranderen van mijn consequenties worden gerealiseerd re-integratie gedrag Onvoldoende zicht op Inzicht in aard en Door voorbeelden en feedback uit de directe belang van feedback te geven omgeving. Wat word er feedback, t.a.v. het gedrag van mij verwacht en hoe voorbeeldgedrag belangrijk is dat eigenlijk voor mij ? Gebrek aan Stimuleren/ Door samen zelfvertrouwen. motiveren en motivatoren te Kan ik dat eigenlijk wel begeleiden bij zoeken/ontdekken. veranderen drempelvrees om Zelfvertrouwen te actie stappen uit te stimuleren zetten Wil gedrag, houding wel Inzicht in factoren Inzicht ontwikkelen veranderen maar weet die geleid hebben in de achtergrond niet hoe. in het ontstaan en van zijn / haar Wat kan en moet ik hier het in stand houden gedrag eigenlijk mee. van het gedrag Wat is het Voorbeelden Wat is ervoor nodig om Welke coaching Op welke wijze beoogde dit te bereiken benadering /stijl draagt dit bij aan de resultaat van de gewenste coaching gedragsverandering Leveren van een Target behalen, Voortgang stagneert. Gestructureerd Door het aanreiken prestatie Project succesvol Ik weet niet wat ik werken aan het weer van een kritische afsluiten, verkeerd doe? vlot trekken van het gewenst resultaat. Reorganisatie Moet ik nog harder project. Concrete actie- implementeren werken om ? Zelfverantwoordelijk- stappen benoemen heid blijft en vaardigheden aan te reiken Het ontbreken van Praktische en Door het aanreiken praktische kennis. concrete van concrete Er zijn zoveel dingen die aanwijzingen om de adviezen, ik niet weet. Wie zou mij voortgang te meedenken en kunnen helpen bewaken. eventueel andere Praktische coaching erbij te betrekken. Voortgang stagneert het Bewustwording van Door middel van het ontbreken van motivatie. die factoren die het versterken van de Kan ik het eigenlijk wel zelfvertrouwen of motivatie en het de motivatie zelfvertrouwen blokkeren Impasse, volkomen Helderheid over de Door inzicht te vastzitten. persoonlijke aard en redenen verkrijgen / geven in problemen lijken een rol van het het ontstaan van de te spelen. vastgelopen zijn stagnatie in relatie Het gaat op meerdere met mogelijke fronten niet goed en ik persoonlijke weet niet waar het/dat problematiek te aan ligt verhelderen
 2. 2. Wat is het beoogde Voorbeelden Wat is ervoor nodig om Welke coaching Op welke wijze resultaat van de dit te bereiken benadering /stijl draagt dit bij aan de coaching gewenste gedragsverandering Maken van keuzes Loopbaan Deelnemer gaat Gestructureerde Door middel van het (her)oriëntatie onvoldoende methodisch werkwijze. aanreiken van een , studiekeuzes, te werk. Typische vraag : heldere aanpak de levenskeuzes, “ Waar moet ik beginnen deelnemer leren zingevings - , hoe zal ik het deze toe te passen. vraagstukken aanpakken” Opties en de betekenis Kennis van Door kennis aan te ervan zijn niet bekend. mogelijke opties reiken, inhoudelijke Typische vragen:’”Wat en de adviezen te geven, zijn mijn mogelijkheden? consequenties en mee te denken en als Waar kan ik uit kiezen ? betekenissen klankbord en soms daarvan als rolmodel te fungeren Iets houdt het maken van Bewustwording van Door te helpen bij de definitieve keuze wat de deelnemer het verhelderen van tegen. Typische vragen : motiveert en wat de motivatie en het Waarom hak ik de knoop het maken van een versterken van het niet door. keuze tegenhoudt zelfvertrouwen Er is sprake van een Zelfonderzoek, Door te helpen impasse en er is geen reflectie en inzicht inzicht te verkrijgen enkel zicht op richting en in waarden, in deze impasse, hoe motivatie bij de normen en deze is ontstaan en deelnemer. Typische drijfveren. Leidend hoe de deelnemer vragen: Wat wil ik tot een heldere zichzelf hieruit kan eigenlijk. analyse van het helpen vraagstuk. Wat is het Voorbeelden Wat is ervoor nodig om Welke coaching Op welke wijze beoogde resultaat dit te bereiken benadering /stijl draagt dit bij aan van de coaching de gewenste gedragsverandering Competentie Ontwikkelen Ontbreken van kennis Leren gebruik te maken Door middel van ontwikkeling participatieve en vaardigheden m.b.t. van nieuwe( technische het aanreiken van leiderschapstij ( eventuele nieuwe) en / of sociale ) methodes en l, verbeteren methoden / technieken methoden/ technieken. technieken en hoe adviesvaardig- Typische vraag: “Hoe deze toe te passen heden, verbreed ik mijn effectief leren gedragsrepertoire” omgaan met Onvoldoende beeld van Eigen gedrag kunnen Door voorbeelden conflicten, het vereiste gedrag dat spiegelen aan te geven m.b.t. verbeteren bij de competentie rolmodel , feedback en competentieniveau persoonlijke hoort. Typische vraag: concrete voorbeelden s en soms als presentatie “Wat word er eigenlijk rolmodel te van mij verwacht? Hoe fungeren. ziet dat er dan uit” Ontbreken van Bewustwording van Door te helpen bij zelfvertrouwen m.b.t. factoren die het verhelderen specifieke zelfvertrouwen m.b.t. van de motivatie competenties. die competentie en het versterken Typische vraag : ondermijnen en van het “Waarom probeer ik gestimuleerd worden zelfvertrouwen. het niet gewoon? Waar om te experimenteren ben ik bang voor?” met nieuw gedrag Verstoord zelfbeeld, Zelfonderzoek, Door te helpen het weinig inzicht in eigen reflectie en inzicht in zelfbeeld te kunnen. Typische psychologische factoren ververhelderen, en vraag: Waarom worden die het verstoorde de deelnemer te mijn talenten zo zelfbeeld bepalen. leren om te gaan miskend met feedback

×