Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsbrf Pi 25 Aug (2)

477 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsbrf Pi 25 Aug (2)

  1. 1. Hans de Groot, locatie directeur P.I. De Berg Arnhem Carlo Clever, locatie directeur P.I. Arnhem-Zuid “We hebben een begin gemaakt van een enorme cultuurslag en dit raakt alle medewerkers van het gevangeniswezen. Men is in beweging. Dat is goed. De medewerkers van de P.I.’s Arnhem krijgen veel meer verantwoordelijkheid”, aldus de locatiedirecteuren van de Arnhemse inrichtingen Hans de Groot van P.I. De Berg en Carlo Clever van P.I. Arnhem-Zuid. Stand van zaken, doelen en resultaten 2006: het jaar van de ontwikkeling Twee jaar geleden werd door de locatiedirecteuren het herstructureringstraject van de Penitentiaire Inrichtingen De Berg en Arnhem-Zuid in gang gezet. De trainingen die startten in 2005 zijn nu bijna allemaal afgerond en de effecten daarvan zijn nu merkbaar. Dit wil echter niet zeggen dat alle beoogde doelen zijn bereikt. Na jaren van veranderingen is 2006 het jaar van de ontwikkeling. De cultuur moet omgebogen worden naar een cultuur waarin samenwerken tussen teams/afdelingen centraal staat. Werken aan verdere ontwikkeling van persoonlijke en teamdoelen, door middel van een training ‘Samenwerken en Competentieontwikkeling’. Binnen het herstructureringstraject, waarbij bureau Het resultaat van de uitkomsten van deze thema’s moet Performatica de rol van het trainen van alle medewerkers uiteindelijk terug te vinden zijn in een afdelingsplan per op zich had genomen, liepen een aantal thema’s als rode team waarin o.a. meetbare afspraken opgenomen zijn. draad door het gehele traject heen aan de orde kwamen: - Samenwerken, wat betekent samenwerken en hoe geef De RSM Erasmus universiteit heeft in dit traject aan ik dat als medewerker op een goede manier inhoud. de hand van vragenlijsten de resultaten gemeten. - Communicatie, hoe en op welke (duidelijke) wijze Om de effecten van de training goed te kunnen bepalen spreken wij elkaar aan op gemaakte afspraken. heeft P.I. Achterhoek als controlegroep aan het onderzoek - Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), hoe maak ik mijn deelgenomen. In Arnhem hebben 175 medewerkers de POP op basis van de vastgestelde competenties. vragenlijsten twee keer ingevuld, bij P.I. Achterhoek waren - Teamrollen, hoe zorg ik samen met mijn collega’s dit er 53. De tijd tussen de twee meetmomenten was drie ervoor dat we op een goede en constructieve maanden, de uitkomsten zijn inmiddels geïnventariseerd. manier werken binnen de groep/werkplek. Het onderzoek richtte zich op de aspecten die betrekking hebben op het stellen van doelen en de strategieën die een persoon gebruikt om zijn of haar doelen te bereiken.
  2. 2. Daarnaast omvat het onderzoek de aspecten die Graag willen we jullie betrekken in het verdere traject betrekking op de werkbeleving, het gevoel van want het is duidelijk dat de handen uit de mouwen empowerment, de stijl van leidinggeven en de sfeer in gestoken moeten worden. Hans de Groot:“Het het team. Een onderdeel van de tweede meting was team van leidinggevenden zal samen met hun een terugkoppeling van de gestelde doelen, waarin teams uitvoering moeten gaan geven aan gemaakte gevraagd werd hoeveel vooruitgang er is geboekt. plannen maken en hiertoe initiatief gaan nemen. De vraag die het onderzoek stelt is of er in de De leidinggevenden en teams moeten op dit gebied trainingsgroep in vergelijking met de controlegroep lef gaan tonen, dan komen we verder.” Directeur veranderingen hebben plaatsgevonden op deze aspecten. van Performatica Frans Wijngaarden:“Doelen stellen betekent ook risico’s nemen op acties die je naar Lef tonen! je doel brengen. Belangrijk is dat dit weloverwogen Bent u nieuwsgierig naar uw resultaten van de gebeurt omdat je hierop aangesproken kunt worden. trainingen op basis van de informatie welke u aan de “Wij willen onze medewerkers alle hulpmiddelen Erasmusuniversit eit gegeven heeft en wilt u weten wat geven cq faciliteren. Actie ondernemen en lef gaan de trainers van Performatica van de trainingen gevonden tonen zal wat ons betreft de komende tijd centraal hebben? Wilt u ook weten hoe we verder gaan? staan” aldus de beide locatiedirecteuren. . VOORLICHTINGSBIJEENKOMST Uitnodiging Graag nodigen we u uit voor de plenaire bijeenkomst. De onderzoeksresultaten worden tijdens deze bijeenkomst aan alle medewerkers gepresenteerd.Tijdens deze bijeenkomst krijgt u antwoord op de vragen: hoe doet mijn team het en hoe doe ik het? Dit is wat we gedaan hebben en wat is het effect? U kunt de resultaten zien en de onderzoekers geven uitleg over hoe de cijfers geïnterpreteerd moeten worden.Wij hechten veel waarde aan uw ideeën over de trainingen en het onderzoek. Daarom horen we graag uw mening over een aantal stellingen. U kunt uw stem laten horen.

×