Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De mogelijkheden van een servicepunt op BPKN

803 views

Published on

Uiteenzetting door Katrien Galloo van Kanaal 127 aan de Algemene Vergadering van vzw Bedrijvenpark Kortrijk-Noord op 20/02/2012.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De mogelijkheden van een servicepunt op BPKN

 1. 1. ServicepuntDienstenpunt van lokale en sociale economie
 2. 2. Agenda Situering Kanaal127 Het project “Bedrijvenparkmanagement opKortrijk-Noord” Servicepunt – algemeen Servicepunt – meerwaarde Servicepunt – realisatie
 3. 3. Kanaal127 K127 = partner in het project“Bedrijvenparkmgt op Kortrijk-Noord” K127 = Startcentrum voor sociaal enduurzaam ondernemen Visie K127 = “iedereen heeft recht op werk,ook de zwakkeren op de arbeidsmarkt en d.i.een opdracht van overheid, welzijn maar ookde reguliere economie
 4. 4. Kanaal127Opdracht : Ontwikkelen van nieuwe arbeidsintensievebedrijven, Het aanbieden van bedrijfsbegeleiding aanstartende ondernemers, Het bevorderen van MVO, Het uitbaten van een BC
 5. 5. Kanaal127Zorgt voor een regionale dynamiek door : Naar niches te zoeken in de SE Haar stuwende rol in het uitdragen van de MVO-principes Het verspreiden en promoten van maatschappelijkinnoverende vormen van ondernemenHet concept “Servicepunt” past hier volledig in
 6. 6. Project “Bedrijvenparkmanagement op Kortrijk-Noord”3 activiteiten : Oprichten van een bedrijvenparkvereniging Uitvoeren van een aantal algemene BTM-activiteiten, o.a. groenonderhoud, zwerfvuilactie,eco-event, oprichten van een carpooldatabank, … Organiseren van een onthaal- en servicepunt ophet BT – betrekken van de SE
 7. 7. Servicepunt – WAT? “Het aanbod van een kwalitatieve enduurzame bundeling van diensten (vanuitde sociale maar ook lokale economie) ter ondersteuning van werkende gezinnen, bedrijven en bedrijvenparken”
 8. 8. Servicepunt – WAT?Bedoeling is dat verschillende SE-partners – enandere dienstverleners – investeren in eenaantrekkelijke werkruimte gericht op zowel demedewerkers (gezinnen) van de bedrijven als deondernemers. Mogelijke diensten : afhaalpuntstrijk, mobiele carwash, bandenspanning meten,fietsverhuur en –reparatie, Collect&go, bank- enbroodautomaat, postpunt,…
 9. 9. Servicepunt – MEERWAARDE?Voor de gezinnen (van de wns/wgs op de site):Het hoge aandeel werkende vrouwen en de stijging van het aantalmannen die zorgtaken op zich nemen, zorgt dat beiden dagelijks meerverschillende activiteiten uitvoeren. Bv: werken, kinderen brengennaar de crèche, school,…, ze vervolgens weer ophalen,boodschappen doen, het huishouden,…Taakcombineerders moetendus meer afstanden overbruggen, wat veel tijd kost! Verkorting van dieactiviteitenketens door centralisering van diensten, levert tijdswinst,een kleiner aantal afgelegde km en een vermindering van de druk opde infrastructuur op
 10. 10. Servicepunt – MEERWAARDE?Voor de bedrijven :Meer tevreden en rustiger werknemers; eenaantrekkelijke werkgever voor werkzoekenden envoor eigen werknemers – een belangrijk argumentin tijden van arbeidskrapte en de strijd om debeste werknemer!Kunnen zelf ook gebruik maken van diensten =tijds- en financiële winst.
 11. 11. Servicepunt – MEERWAARDE?Voor de SE :Een extra afzetgebied en eventueel extratewerkstelling van doelgroepmedewerkers.
 12. 12. Servicepunt – REALISATIE? Zoeken geschikt pand Zoeken geïnteresseerde dienstverleners Haalbaarheidsonderzoek : het aanbod van de diensten is afhankelijkvan een bepaalde kritische massa. Studenten netwerkeconomie enmarketing Howest ingeschakeld voor onderzoek en afnemen vanenquêtes bij werknemers (15 maart “Noonwalk” testfase, daarna:digitaal in te vullen of schriftelijk en te verzamelen via box in bedrijf) Kiezen juridische structuur/SE-werkvorm+rond maken financiering(inbreng dienstverleners, lidgeld wgs, inkomsten consumenten,andere)
 13. 13. VRAGEN?

×