Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží
Kupující spotřebitel:
Jméno:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Prodá...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží

4,588 views

Published on

formular

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží

  1. 1. Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží Kupující spotřebitel: Jméno: Adresa: Telefon: E-mail: Prodávající: Jiří Přeslička, místem podnikání Strakonice II, Luční 451, IČ 11345713 Číslo prodejního dokladu: Označení vráceného zboží: Důvod vrácení zboží: Bez udání důvodu: ⃝ Jiný důvod: Kupní cena má být vrácena:2 a) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: b) složenkou (účtován transakční poplatek 35,- Kč) na adresu: Datum a podpis kupujícího spotřebitele Datum a podpis prodávajícího ______________________________ 1) Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo se nevztahuje na případy uvedené v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty. 2) Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení vráceného zboží.

×