Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Wendbare Oganisatie

985 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

De Wendbare Oganisatie

 1. 1. De wendbare organisatie Conclusies uit onderzoek onder directie, HR en lijnmanagers
 2. 2. AANLEIDING ONDERZOEK <ul><li>Doel: </li></ul><ul><li>Toetsen van onze visie bij onze klanten. </li></ul><ul><li>Centrale vraagstelling: </li></ul><ul><li>In hoeverre zijn bedrijven en organisaties zich zelf al bewust van het belang van kennis voor het succes en de continuïteit van hun organisatie. En hoe denken zij nu en later over deze kennis te kunnen beschikken. </li></ul>
 3. 3. HET ONDERZOEK <ul><li>Uitgevoerd door gerenommeerd onderzoekbureau: </li></ul><ul><li>Marketresponse </li></ul><ul><li>Yacht samen met Randstad en FunktieMediair </li></ul><ul><li>Representatief gevalideerd beeld, in verschillende branches </li></ul><ul><li>3 groepen contactpersonen: </li></ul><ul><li>Directie, HR/P&O en (lijn)management </li></ul>
 4. 4. WENDBAARHEID <ul><li>Wat is een wendbare organisatie? </li></ul><ul><li>Als organisaties zo zijn ingericht dat ze: </li></ul><ul><li>Conjunctuurgolven kunnen opvangen </li></ul><ul><li>Tijdig inspelen op een dynamische zakelijke - en </li></ul><ul><li>arbeidsmarkt </li></ul><ul><li>De benodigde kennis managen </li></ul>
 5. 6. Conclusies uit het onderzoek <ul><li>Kennis is de sleutel naar het succes van organisaties, waardoor een </li></ul><ul><li>concurrentievoorsprong wordt opgebouwd </li></ul><ul><li>HR denkt vaker dan management dat er een relatie is tussen </li></ul><ul><li>HR beleid en organisatiedoelstellingen </li></ul><ul><li>Risicobeheersing, grootste uitdaging voor de komende jaren </li></ul><ul><li>Nederland is weinig wendbaar, maar industrie wel beter </li></ul>
 6. 7. Conclusie: kennis is de sleutel naar het succes van organisaties <ul><li>Merendeel van organisaties ziet dat kennis de sleutel is tot continuïteit, maar het is geen onderwerp op de directieagenda </li></ul><ul><li>Bijna alle organisaties geven aan dat kennis steeds belangrijker wordt </li></ul><ul><li>voor toekomstige continuïteit en successen </li></ul><ul><li>Meer dan de helft heeft nu al moeite met het aantrekken van mensen </li></ul><ul><li>met de juiste kennis en expertise </li></ul><ul><li>80% was ook in het crisisjaar 2009 mensen aan het vervangen </li></ul><ul><li>Een derde had in dat jaar moeite geschikt personeel te vinden </li></ul><ul><li>Met stip op 1 als reden: te weinig sollicitanten en werkervaring </li></ul><ul><li>ontbreekt </li></ul><ul><li>Ook in 2009 dus een tekort aan ervaren professionals </li></ul>
 7. 8. Conclusie: Kennis is de sleutel naar het succes van organisaties 92% van de respondenten van Yacht is het eens of helemaal eens met de stelling dat kennis steeds belangrijker wordt voor het succes van de organisatie
 8. 9. Conclusie: HR denkt vaker dan management dat er een relatie is tussen HR beleid en organisatiedoelstellingen <ul><li>Uit onderzoek blijkt dat eenderde van de ondervraagden geen </li></ul><ul><li>verband heeft gelegd tussen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt </li></ul><ul><li>en het gewenste personeelsbestand </li></ul><ul><li>Slechts een kwart van de ondervraagden heeft een meerjaren </li></ul><ul><li>personeelsplanning </li></ul><ul><li>Wat verder opvalt is dat HR significant vaker denkt dat er strategisch </li></ul><ul><li>HR beleid is; het management vindt significant vaker dat er geen </li></ul><ul><li>beleid is of niet weet of er beleid is </li></ul>
 9. 11. Conclusie: HR denkt vaker dan management dat er een relatie is tussen HR beleid en organisatiedoelstellingen Statistisch onderscheidend t.o.v. management 22% 31% 12%
 10. 12. Conclusie: Risicobeheersing, grootste uitdaging voor de komende jaren <ul><li>Bovenaan de lijst: </li></ul><ul><ul><li>1) Kostenbeheersing </li></ul></ul><ul><li>Gevolgd door: </li></ul><ul><li>2) Productiviteit </li></ul><ul><li>3) Flexibilisering van de organisatie </li></ul><ul><li>4) Aantrekken mensen met juiste kennis </li></ul><ul><ul><li>Sommetje: als kostenbeheersing = fte reductie dan problemen met uitdaging 2, 3 en 4 </li></ul></ul><ul><ul><li>Personeel als asset = risicomanagement nieuwe stijl </li></ul></ul>
 11. 13. Conclusie: Nederland weinig wendbaar, maar industrie wel beter <ul><li>Industrie bleek wendbaar en boekte vrij snel weer winstcijfers </li></ul><ul><li>Enige branche die flexibele schil bewust inzet als kostenbesparing </li></ul><ul><ul><li>Idem voor de verhoging van productiviteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Als het werk toeneemt wordt bewust zoveel mogelijk flexibel </li></ul></ul><ul><ul><li>ingevuld </li></ul></ul><ul><ul><li>Maar ook industrie kan nog wendbaarder worden door anders </li></ul></ul><ul><ul><li>naar de steeds kleiner wordende vijver met technisch personeel </li></ul></ul><ul><ul><li>te kijken (bijv. het nieuwe werken) </li></ul></ul>
 12. 14. Grootste uitdagingen per branche Branche Uitdagingen Overheid Kostenbeheersing Flexibiliteit Cultuur Het binden van personeel t.b.v. kennisbehoud Energie Het aantrekken van personeel Productiviteit/efficiency Kostenbeheersing Financiële dienstverlening Kostenbeheersing Cultuur Kennisborging Flexibilisering Industrie Ko st enbeheersing Productiviteit Het aantrekken van personeel Kennisontwikkeling
 13. 15. De nieuwe tijd van wendbaarheid Feit is dat de juiste kennis op het juiste moment van cruciaal belang is voor ambitie, succes en continuïteit van een organisatie. Daarom moet kennis georganiseerd worden. Tot nu toe wordt er door organisaties vrij gemakkelijk omgegaan met die cruciale factor kennis. ‘Als we weer mensen nodig hebben, dan gaan we die toch werven?’ Maar daar zit het probleem: organisaties weten niet altijd welke kennis ze wanneer nodig hebben en mensen met de juiste kennis zijn straks schaars of erger: ze zijn er niet! De situatie vraagt om NU in actie te komen!
 14. 16. <ul><li>Strategisch HR beleid en het implementeren hiervan is </li></ul><ul><li>het zwakke punt </li></ul><ul><li>Minder dan de helft legt de relatie tussen organisatiedoelstelling en HR beleid </li></ul><ul><li>En toch denkt driekwart te weten welke functies/competenties er nodig zijn om </li></ul><ul><li>de doelstellingen te behalen </li></ul><ul><li>Een derde heeft geen verband gelegd tussen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt </li></ul><ul><li>en het gewenste personeelbestand </li></ul><ul><li>Slechts een kwart heeft een meerjaren personeelplanning </li></ul><ul><li>Nog geen derde werkt met scenario’s voor in-, door- en uitstroom </li></ul><ul><li>HR denkt vaker dat er strategisch HR beleid is, management vindt significant </li></ul><ul><li>vaker dat er geen beleid is of is niet op de hoogte </li></ul><ul><li>Plan en implementatie strategisch HR ontbreekt </li></ul>Kijk vooruit

×