thuis = huis + wijk
WijkConnect voor organisaties
MONIQUE LINNEMANN
STICHTSE VECHT | Nog één keer
kiezen en Stichtse Vecht heeft naast
een gemeentewapen en ambtsket-
ting o...
De uitdaging: 75% wil iets voor de wijk betekenen
‘maar 33% is daadwerkelijk actief’
Bron:
AD Buurtonderzoek 2014
Utrecht ...
Co-creatie van 500 gesprekken in
2012/2013/2014
‘100+ non-profits en bedrijven als partner’
WijkConnect
Online platform voor verbinding in
elke wijk
Zodat je beter van elkaars talenten, diensten
en specialiteiten gebruik kunt maken
als bewoner, non-profit of bedrijf
Activiteiten door personen en organisaties
Wijk prikbord voor delen, ruilen, helpen
Commercieel aanbod stimuleert wijk economie
Wat maakt WijkConnect uniek?
1. Bottom-up 100% vóór en door de wijk beheerd
2. Gratis voor bewoners. Nu, morgen, altijd
3....
Contactpunt: ontwikkelgroep van min. 4 personen
‘samen bereiken we de hele wijk’
Bewoner
OndernemerZorg
professional
Welzi...
Promotie sluit aan op wat er al in de wijk is
‘social marketing = liever interactieve promotie door fans, dan massa-promot...
WijkConnect voor non-profit organisaties
Voorbeeld: Hart van Hoograven
Buurtcentrum nieuwe stijl
Oproep
gastvrouwen en heren HVH!
Suzan Verdonschot,
Sociaal Makela...
Voorbeeld: Hart van Hoograven
Buurtcentrum nieuwe stijl
1. Je sociale netwerk inzichtelijk
- beheer eenvoudig het sociale ...
Gratis voor kleine non-profit organisaties
Voor wie?
- Verenigingen en stichtingen (bv. voetbalvereniging, straatfeest)
- ...
WijkConnect voor bedrijven
Voorbeeld: Klein Berlijn: +700 paginabezoeken / jaar
Presenteer
jezelf aan
duizenden
bewoners.
Start
vandaag.
e kiest een
...
1. Presenteer je aanbod
- maak je talent, product of dienst kenbaar
- word gevonden vanaf laptop, smartphone, tablet
2. Be...
Kies een pakket, passend bij elk type bedrijf
Meedoen van €0,- tot €400,-
Hoe meld je je organisatie of initiatief aan?
1. Ga naar www.wijkconnect.com
kies ‘aanmelden’ 2. Voeg een organisatie toe
...
“nu we ons persoonlijk
presenteren aan de wijk...”
“zien we elke dag nieuwe
gezichten!”
Kelly
Hanneke
Wat heb jij te bieden aan de wijk?
‘meld je nu aan en ontvang nieuwe buren, klanten, vrijwilligers’
groei met ons mee!
Partners: In de media:
WijkConnect gelanceerd in Utrecht!
Officieel persbericht op Dichtbij Utrecht op ...
In je eigen wijk, stad, gemeente?
www.wijkconnect.com
Twitter: @WijkConnect
Facebook: WijkConnect
Oprichter Berny de Vries...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie WijkConnect voor organisaties 2014

858 views

Published on

Update presentatie 2014 voor organisaties.

Published in: Marketing
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
858
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie WijkConnect voor organisaties 2014

 1. 1. thuis = huis + wijk WijkConnect voor organisaties
 2. 2. MONIQUE LINNEMANN STICHTSE VECHT | Nog één keer kiezen en Stichtse Vecht heeft naast een gemeentewapen en ambtsket- ting ook een eigen vlag. Het college van burgemeester en wethouders is er al uit. Dat kiest voor het ontwerp dat het verbin- dende karakter van de gemeente het best zou symboliseren. Het is de vlag waarop de twee symbolen van Stichtse Vecht, ’t Stichtse Kruis en de Vecht, op el- kaar aansluiten (ontwerp 1). De gemeenteraad, die het laatste woord heeft, kan volgende maand ook nog kiezen voor de variant met losse symbolen: het witte kruis in de linker bovenhoek en een blauwe golvende dwarsbalk (de Vecht) over de hele breedte (ontwerp 2). Adel Beide vlagontwerpen zijn afkomstig van de Hoge Raad van Adel, die eer- der voorstellen deed voor het ge- meentewapen. De vlagontwerpen zijn een afge- leide van het gemeentewapen. Ook hierop staan de symbolen die de his- torische kringen begin dit jaar uit- kozen: het kruis en de golf. De kleuren op de vlag wijken af. geel goud is. De gemeente gaat de vlag geb ken bij officiële gelegenheden. Inwo- ners mogen de vlag, die zij zelf kun- nen laten maken bij een vlaggenle- verancier, ook uithangen bij feeste- lijkheden. Bij zonsondergang moet de vlag gestreken zijn. Stichtse Vecht ontstond in 2011 uit Maars- sen, Loenen en Breukelen. WijkConnect is een internetsite waarop bewoners en wijkorganisa- ties samen worden gebracht. Alles wat er te doen en te koop is in een wijk, van de lokale schoenmaker tot de wijbibliotheek, is vanaf nu te vin- den op één website. Samen met Boudewijn Vahrmei- jer richtte Berny de Vries WijkCon- nect op. ,,Ik kwam in Hoograven wonen en vroeg me af of er niet een leuke manier is om de wijk te leren kennen. Zo ontstond WijkConnect,’’ zegt de Vries. Op de site vind je onder andere een lijst met bedrijven en organisaties in de wijk en een agenda met wijkactiviteiten. Deze worden beheerd door bewoners en organisaties zelf. ,,WijkConnect is het online mid- delpunt van de wijk, waarin ieder- een op een manier met elkaar is ver- bonden. Het helpt om het mooie uit de eigen wijk te halen.’’ Op de site is recent een prikbord aangemaakt dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. Zo biedt Judith haar auto te leen aan. ,,Ik gebruik mijn auto niet veel en ik kan hem tegen een vergoeding uitlenen. Het gaat om een zéér zuinige handgescha- kelde 4 –deurs Swift uit ’97.’’ Op dezelfde pagina zoekt Anne- miek een sportmaatje. ,,Ik (vrouw, 53 jaar) wil graag meer gaan bewe- gen/sporten, maar dat zit nog niet zo in mijn systeem. Alleen lukt het niet zo. Samen met anderen mis- schien wel. Wie herkent dit en wil dit ook?’’ ,,Het mooiste voorbeeld vind ik zelf het prikbordbericht ‘Hoograven Winterklaar’. Via het prikbord wer- den 50 vrijwilligers gezocht die een dag de handen uit de mouwen wil- den steken. Zij moesten dan de wijk mooier maken door met prikstok- ken en bloembollen in de weer te gaan,’’ legt de Vries uit. Gevonden De 50 vrijwilligers zijn gevonden en het initiatief werd weer gesponsord door wijkondernemers. ,,Daarnaast zijn de ideeën die tijdens de schoon- maak zijn ontstaan inmiddels weer op het prikbord gezet’’. WijkConnect is begonnen in Hoograven en bestaat inmiddels ook in Wittevrouwen. De organisa- tie is van plan om de site voor elke wijk in Utrecht te realiseren. Zo staat er een aanvraag voor Over- vecht en is het duo in gesprek met wijk Oost. De internetsite start ko- mend jaar ook buiten Utrecht op. In Rotterdam is de overeenkomst net rond. ,,Daar heeft een welzijnsorga- nisatie de organisatie op zich geno- men om zo te zorgen voor een beter netwerk in de wijken waar zij actief zijn. Het past perfect bij de partici- patiemaatschappij’’. Elkaarvindenviadepc UTRECHT | Hoograven is een nieuwe ont- moetingsplek rijker: WijkConnect. Op een internetsite komt vraag en aanbod van lokale bedrijven en buurtbewoners samen. De bedenkers zijn van plan Ne- derland te veroveren. Maar allereerst héél Utrecht. MICHELLE SAKKERS © Berny de Vries (foto) kwam in Hoog- raven wonen en vroeg zich af op welke manier hij in- formatie over de wijk kon krijgen. Daar- uit vloeide de site WijkCon- nect voort, die hij samen met Boudewijn Vahrmeijer op- richtte. FOTO ERIK VAN ’T WOUD Ik gebruik mijn auto niet veel en kan hem tegen een vergoeding uitlenen –Buurtbewoonster Judith Hoogravense website combineert vraag en aanbod Raadslid:‘H2Ohangtsluitingbovenhethoofd’ HARMELEN | Zwem- en recreatie- centrum H2O in Harmelen loopt een gerede kans de deuren te moe- ten sluiten. Dat veronderstelt ten- minste de raadsfractie van Sterk Woerden. H2O is, naast het Rabobankge- bouw in het dorp, in de race om de bibliotheek te gaan huisvesten en een dorpshuisfunctie te krijgen. Valt de keus alsnog op het Raboge- bouw, dan ziet het er niet zo best uit voor H2O, denkt raadslid Ane van Ekeren. Dat telt des te zwaar- der als de gemeente onvoldoende kan bezuinigen op gemeentegebou- wen in Harmelen. ,,Wij willen daarom naar ruimere mogelijkhe- den voor de exploitant kijken.’’ Woerden heeft in de afgelopen periode uitgebreid het gebouwen- bezit en het gebruik daarvan tegen het licht gehouden. Het oude raad- huis wordt, tot teleurstelling van het dorpsplatform, toch verkocht. De dorpshuisfunctie komt nu naar verwachting in het Rabogebouw ofwel H2O. De bibliotheek kan er voorlopig nog gebruik van maken, heeft de gemeente gesproken. Ver- enigingsgebouw Dezibel blijft ge- handhaafd, maar bezit en beheer gaat over naar de verenigingen. STICHTSE VECHT Duurzaamheid De gemeente Stichtse Vecht wil op termijn een Duurzaamheids- huis oprichten. Dat staat in de visie Stichtse Vecht Energiek, samen sterk in duurzaamheid. Het Duurzaamheidshuis wordt een fysieke en digitale ontmoe- tingsplek voor burgers, bedrijven, organisaties en scholen. Wethou- der Ploeg omschrijft het als een ‘broedplaats voor duurzame in- novaties’. klein een stap verder. Het gemeentebestuur wil hier- voor een zogeheten omgevings- vergunning afgeven, nodig om het plan uit te kunnen voeren. De in onbruik geraakte water- toren staat langs de Vaartsche Rijn. In 2010 schreef de ge- meente een prijsvraag uit om de toren een nieuwe bestemming te geven. Die prijsvraag werd ge- wonnen door Architectuurbu- reau Sluijmer en van Leeuwen. Dit bureau ontwierp een plan dat voorziet in kantoor- en verga- derruimte, een koffiebar en een brasserie. Aan het water komt een terras met ruimte voor onge- veer vijftien tafels. Het gemeentebestuur is en- thousiast over het plan omdat zo een ‘belangrijk monumentaal ge- bouw’ behouden blijft. Wel stelt het college van burgemeester en wethouders dat het terras om 22.00 uur dicht moet zijn. UTRECHT Stemmenvoor cultuurprijs Inwoners van Stichtse Vecht kun- nen weer stemmen voor de Cul- tuurpijs Stichtse Vecht 2013. In de race zijn de volgende ini- tiatieven: Barok langs de Vecht (Maarssen), de Dudok de Wit- maand (Breukelen), KOMM (Tienhoven), het Kunstenaars Collectief (Breukelen), de Kunst- ronde Vecht en Plassen, het Vechtstreekmuseum (Maarssen) en het Waterliniefestival (Nieu- wersluis). Stemmen kan tot 15 december (uitsluitend via) een e- mail naar: cultuurprijs@cultuur- platformvechtstreek.nl. De win- naar ontvangt op 6 januari tij- dens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Stichtse Vecht de prijs. Meer info: www.cultuurplat- formvechtstreek.nl. werp GEMEENTE STICHTSE VECHT ∂ H2O zou graag uitbreiden et de bibliotheek. FOTO AD Na WijkConnect in het AD nov ’13
 3. 3. De uitdaging: 75% wil iets voor de wijk betekenen ‘maar 33% is daadwerkelijk actief’ Bron: AD Buurtonderzoek 2014 Utrecht Monitor 2014
 4. 4. Co-creatie van 500 gesprekken in 2012/2013/2014 ‘100+ non-profits en bedrijven als partner’
 5. 5. WijkConnect Online platform voor verbinding in elke wijk
 6. 6. Zodat je beter van elkaars talenten, diensten en specialiteiten gebruik kunt maken als bewoner, non-profit of bedrijf
 7. 7. Activiteiten door personen en organisaties
 8. 8. Wijk prikbord voor delen, ruilen, helpen
 9. 9. Commercieel aanbod stimuleert wijk economie
 10. 10. Wat maakt WijkConnect uniek? 1. Bottom-up 100% vóór en door de wijk beheerd 2. Gratis voor bewoners. Nu, morgen, altijd 3. Verdienmodel met lokale commercie 4. Co-creatie met gebruikers 5. Web als core business, 24/7 up-to-date, 99.9% online 6. Methodiek bewezen met platform, draaiboek, netwerk en kennisbank
 11. 11. Contactpunt: ontwikkelgroep van min. 4 personen ‘samen bereiken we de hele wijk’ Bewoner OndernemerZorg professional Welzijn professional
 12. 12. Promotie sluit aan op wat er al in de wijk is ‘social marketing = liever interactieve promotie door fans, dan massa-promotie’ Per betalende klant: 100 Flyers 1 Poster 1 Raamsticker WijkConnect is en blijft gratis. Non-profits zijn de verenigingen / stichtingen, gemeentelijke instellingen en bewonersinitiatieven in de wijk. Zij delen een link op hun website. Wijkfestivals en wijkbijeenkomsten Bewoners delen via Facebook/Twitter E-mail nieuwsbrief met het ‘beste in de wijk’ Door bewoners Door non-profits Door lokale klanten Door PR en locaties A0 poster in grote supermarkten Artikel in wijkkrant Promotiefilm Wijk Prikbord Wijk Helden zijn vrijwilligers op drukke locaties in de wijk, bv. buurthuis Ambassadeurs promoten WijkConnect bij hun professionele achterban Per non-profit organisatie: 100 Flyers 1 Poster 1 Raamsticker
 13. 13. WijkConnect voor non-profit organisaties
 14. 14. Voorbeeld: Hart van Hoograven Buurtcentrum nieuwe stijl Oproep gastvrouwen en heren HVH! Suzan Verdonschot, Sociaal Makelaar
 15. 15. Voorbeeld: Hart van Hoograven Buurtcentrum nieuwe stijl 1. Je sociale netwerk inzichtelijk - beheer eenvoudig het sociale netwerk in de wijk - bied informatie, verwijs door en versterk elkaar 2. Deel je activiteiten op de Wijk Agenda - deel de leukste activiteiten in je wijk - salsa, yoga of taarten bakken, voor jong en oud 3. Deel je oproepen op het Wijk Prikbord - vrijwilliger gezocht of speelveld beschikbaar? - laat het weten en je vindt buren om te delen
 16. 16. Gratis voor kleine non-profit organisaties Voor wie? - Verenigingen en stichtingen (bv. voetbalvereniging, straatfeest) - Gemeentelijke producten en instellingen (bv. wijkbureau, bibliotheek) - Sociale kaart (bv. welzijnsorganisaties, gezondheidscentrum) Wat kost het? - Gratis basisvermelding (foto, beschrijving, link naar je website) - Uitbreiden naar all-in pakket (per 01-01-2015): a. Gratis bij begroting tot €10.000 / jaar b. €100,- bij begroting €10.000 - €100.000 / jaar c. €250,- bij begroting + €100.000 / jaar - All - in pakket is onbeperkt foto’s en activiteiten delen - All - in pakket geldt voor onbeperkt aantal vestigingen in Utrecht per organisatie - Link op je website plaatsen naar WijkConnect.com geeft €50,- korting
 17. 17. WijkConnect voor bedrijven
 18. 18. Voorbeeld: Klein Berlijn: +700 paginabezoeken / jaar Presenteer jezelf aan duizenden bewoners. Start vandaag. e kiest een pakket voor én jaar, het loopt Klein Berlijn op WijkConnect. Periode: 10-04-2014 t/m 03-04-2014. Pakket: M (€199,- ex BTW). Resultaten Google analytics: unieke paginabezoeken Klein Berlijn *Gemeten exclusief computer/tablets/smartphones van WijkConnect team. - Paginabezoeken totaal: 771 - Bezoeken organisatiepagina: 237 - Bezoeken activiteit / aanbod: 534 Social media aandacht - 2 Tweets naar 200-300 volgers. Binnen 48 uur nemen wij contact met je op. Niet tevreden? Je kan binnen 30 dagen nog annuleren of overst
 19. 19. 1. Presenteer je aanbod - maak je talent, product of dienst kenbaar - word gevonden vanaf laptop, smartphone, tablet 2. Bespaar tijd en geld - beheer je eigen pagina in de tijd van een kop koffie - beperkt je promotiebudget en meet je resultaat 3. Support de wijk - steun door je deelname lokale initiatieven - speel in op ontwikkelingen in de wijk nnen 48 uur nemen wij contact met je op. iet tevreden? Je kan binnen 30 dagen nog annuleren of overst Voorbeeld: Klein Berlijn: +700 paginabezoeken / jaar
 20. 20. Kies een pakket, passend bij elk type bedrijf Meedoen van €0,- tot €400,-
 21. 21. Hoe meld je je organisatie of initiatief aan? 1. Ga naar www.wijkconnect.com kies ‘aanmelden’ 2. Voeg een organisatie toe Een presentatie is gratis 3. Kies eventueel een pakket (bedrijven) of uitbreiding (non-profit organisaties) 4. Vul je pagina aan met foto’s, beschrijving, website(s). Deel activiteiten en je aanbod. 5. Binnen 48 uur wordt er contact opgenomen. Zo ben je zeker van een succesvolle presentatie.
 22. 22. “nu we ons persoonlijk presenteren aan de wijk...” “zien we elke dag nieuwe gezichten!” Kelly Hanneke
 23. 23. Wat heb jij te bieden aan de wijk? ‘meld je nu aan en ontvang nieuwe buren, klanten, vrijwilligers’
 24. 24. groei met ons mee! Partners: In de media: WijkConnect gelanceerd in Utrecht! Officieel persbericht op Dichtbij Utrecht op 08-10-2012 Lanceringspresentatie in Almere Artikel door ‘Almere Smart Society op 03-10-2013 Wijkbewoner Digitaal Artikel door Miramedia Utrecht in februari 2014 Wijkbewoner Digitaal Artikel door Havenloods Rotterdam op 18-0-2014 WijkConnect finalist in het Rabobank ‘Samenspel’! Het Samenspel was een lokale competitie om de stad Utrecht te versterken. WijkConnect werd uit 103 inzendingen gekozen als finalist en won op 4 november 2012 een aanmoedigingsprijs! Rabobank Stimuleringsfonds Bouwen aan buurthulp WijkConnect is opgenomen in het handboek ‘Bouwen aan Buurthulp’ van Movisie
 25. 25. In je eigen wijk, stad, gemeente? www.wijkconnect.com Twitter: @WijkConnect Facebook: WijkConnect Oprichter Berny de Vries 0629002489, berny@wijkconnect.com

×