Advertisement

Frukostseminarium i Göteborg 2008-12-09 - Effektstyrning

Dec. 9, 2008
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Frukostseminarium i Göteborg 2008-12-09 - Effektstyrning

 1. Effektstyrning : Nyttan uppstår i användningen
 2. Kort om oss….
 3. Nyttan uppstår i användningen
 4. Vad får man för IT- pengarna? • Lösningarna skapar sällan förväntad nytta – 2008 KPMG 88% som inte levererar – 50% av alla produkter som lämnas tillbaks fungerar, men användarna kan inte förstå hur de funkar • Projekten drar ut på tiden och blir dyrare än beräknat – Chaos report > 50% • Försäkringskassan…
 5. Effektkartan, beskrivande
 6. Interaktionsdesignen, beskrivande Exempel: Ta betalt i ombudsterminal 1. Användaren pekar på knappen ”Kund klar”. Terminalen visar första steget i ta betalt 2. Kund räcker över en hundralapp till användaren som använder det numeriska tangentbordet för att mata in ”100”. Terminalen visar hela tiden de siffror som användaren matar in 3. Användaren trycker på knappen ”ENTER” på det numeriska tangentbordet. Terminalen visar hur mycket växel kunden skall få tillbaka 4. Användaren ger kunden 28:-, tar farväl och pekar sedan på ”Kund klar”. Terminalen visar åter startskärmen
 7. Analyserande Validera Vad blev design utfallet ? Hur bra är vi dag?
 8. Så gör man! Definiera Förstå Prioritera! Designa Testa i Förvalta och förväntade målgrupperna lösning användning maximera effekter
 9. Definiera förväntade effekter
 10. Syftet med portalen för möbelaffären….
 11. Syftet bestämmer…. • Vad som ska prioriteras • Vad som ska mätas : Då blir det möjligt att avgöra • Vad som är god och dålig design • När man har lyckats
 12. Fånga målgruppernas behov
 13. Användningen realiserar nyttan Extra Eva Jobbar deltid med att sälja spel och är egentligen varken spel- eller sportintresserad. Spelare Sven Är mycket spel- och sportintresserad och är ofta spelansvarig på en tobaksbutik eller i en förbutik. Sven lägger ned mycket tid på att hålla sig uppdaterad och vill vara den som kan. Ansvarige Ali Äger butiken, eller är spelansvarig. Det viktigaste för Ali är att verksamheten är lönsam.
 14. Prioritera!
 15. Synpunktshantering, tidig prioritering
 16. Designa lösning
 17. Effektkartan definierar sambanden
 18. Effektkartan styr designen
 19. Interaktionsdesignen kläs i form
 20. Testa i användning
 21. Förvalta och maximera
 22. Planera för framgång! • Kalender för verksamhetens händelser • Organisation som hanterar underhållet • Effektledare • Mätplan
 23. Tack!
Advertisement