Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Minneslista inför en bouppteckning
När bouppteckning?En bouppteckning skall enligt lag göras inom tre  månader från dödsfallet.Skyldig att ordna bouppteckni...
SläkutredningSom grund för bouppteckningen måste göras en släktutredning över den avlidne och om det inte finns direkta ...
Släkutredning forts.Om den avlidne bott på många orter kan uppgifter från ett tiotal församlingar krävas. Om ännu någon bo...
När tiden tar slutOm dödsboet är omfattande eller släktutredningen tar tid finns det alltid möjlighet att erhålla förlängd...
Inför kontakt med den jurist som skall göra bouppteckningen lönar det sig att förbereda sig med           följan...
Inför kontakt med den jurist som skall göra bouppteckningen lönar det sig att förbereda sig med          följand...
Inför kontakt med den jurist som skall görabouppteckningen lönar det sig att förbereda sig med         följande: f...
Inför kontakt med den jurist som skall görabouppteckningen lönar det sig att förbereda sig med         följande: f...
Inför kontakt med den jurist som skall görabouppteckningen lönar det sig att förbereda sig med         följande: f...
SlutklämJag hoppas att denna lilla lista skall underlätta för dig i en svår och stressig situation då många och svåra be...
Www.berndtholmstrom.fiJuristbyrå Berndt Holmström, Centralgatan 86-88,      10300 Karis, tel 0440 471 235      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Minneslista bouppteckning

3,590 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Minneslista bouppteckning

 1. 1. Minneslista inför en bouppteckning
 2. 2. När bouppteckning?En bouppteckning skall enligt lag göras inom tre månader från dödsfallet.Skyldig att ordna bouppteckningen är den, som av praktiska skäl har enklast att sköta saken, oftast den efterlevande maken/makan eller någon av de ev. barnen, eller den släkting som är närmast eller bäst känner till den avlidnes situation. Det kan också vara en annan bekant eller t.o.m sociala eller polisiära myndigheter om ingen annan finns som kan sköta saken.Det är viktigt att den som skall göra bouppteckningen kontaktas i god tid, gärna inom de två-tre första veckorna efter dödsfallet.
 3. 3. SläkutredningSom grund för bouppteckningen måste göras en släktutredning över den avlidne och om det inte finns direkta arvingar såsom barn eller barnbarn, kan utredningen omfatta alla släktingar fram till kusiner och ibland innehålla många tiotals familjer.I Finland kan denna utredning inte fås från en myndighet, utan grunduppgifterna insamlas från alla de församlingar som berörs.
 4. 4. Släkutredning forts.Om den avlidne bott på många orter kan uppgifter från ett tiotal församlingar krävas. Om ännu någon bor eller har bott i utlandet kan utredningen ta många månader i anspråk.Denna utredning kan också beställas via magistraten, men även där samlas uppgifterna via de enskilda församlingarna.Av denna orsak är det viktigt att ta kontakt med en sakkunnig i så god tid som möjligt. Släktutredningen görs i regel av den som vidtalas för att förrätta bouppteckningen.
 5. 5. När tiden tar slutOm dödsboet är omfattande eller släktutredningen tar tid finns det alltid möjlighet att erhålla förlängd tid för att förrätta bouppteckningen.Den beviljas av skattebyrån och skall begäras före tre månader har gått sedan dödsfallet.
 6. 6. Inför kontakt med den jurist som skall göra bouppteckningen lönar det sig att förbereda sig med följande:- uppgifter om ev. testamenten- uppgift om ev. äktenskaps-förordför gifta par- tidigare bouppteckningar (tidigareavliden äkta hälft, eller oskiftat arvefter föräldrar t.ex)- vilka konton hade den avlidne ochefterlevande, i vilken bank- hade den avlidne andraplaceringar, såsom fonder ochaktier
 7. 7. Inför kontakt med den jurist som skall göra bouppteckningen lönar det sig att förbereda sig med följande: forts.- ev. spar- och livförsäkringar (kom ihåg att anmäla dödsfallet till försäkringsbolaget )- uppgifter på aktielokaler eller fastigheter (disponentintyg eller köpebrev/lagfartsintyg)- registerutdrag på bilar, båtar och vapen- värdefullare lösöre såsom konst och antika föremål
 8. 8. Inför kontakt med den jurist som skall görabouppteckningen lönar det sig att förbereda sig med följande: forts.- skulder, både bank- och kreditkortsskulder men också fordringar på andra personer- gåvor till barn eller barnbarnBanken kräver en fullmakt av en dödsbodelägare för boupptecknaren för att ge aktuella saldouppgifter för dödsdagen.
 9. 9. Inför kontakt med den jurist som skall görabouppteckningen lönar det sig att förbereda sig med följande: forts. Såsom avdrag från arvsskatten kan åberopas alla kostnader för att sköta begravningen, (dödsannons, gravgrävning, servering, kista, osv) så alla sådan kvitton lönar det sig att spara och uppge till bouppteckningen, också då man själv ordnat bespisningen till minnesstunden.Också en uppskattning av gravstenens pris och gravering behövs .
 10. 10. Inför kontakt med den jurist som skall görabouppteckningen lönar det sig att förbereda sig med följande: forts.Vidare kan alla räkningar, utställda på den avlidne, som vid tidpunkten för dödsfallet var obetalda upptas som en skuld. Det gäller vanligen ström och telefon, men kan vara också stora räkningar om det är fråga om en jordbrukare eller affärsidkare.Också den avlidnes sista sjukvård och mediciner kan avdras.
 11. 11. SlutklämJag hoppas att denna lilla lista skall underlätta för dig i en svår och stressig situation då många och svåra beslut skall fattas efter en nära anförvants bortgång.Den jurist som sköter bouppteckningen svarar gärna på alla frågor – frågan är fri!
 12. 12. Www.berndtholmstrom.fiJuristbyrå Berndt Holmström, Centralgatan 86-88, 10300 Karis, tel 0440 471 235 Illustrationerna från http://www.freedigitalphotos.net av bl.a följande signaturer:pakorn (mynt), kjnnt (segelbåt), digitalart (bilar/hus) Salvatore Vuono (timglas)

×