Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Diskussion om äktenskap,samboförhållanden och parternskap      i samarbete med
Att säga ”ja” i kyrkan betyder inte bara att man    bekräftar sin kärlek till partnern.Jurist Berndt Holmström i Karis...
Vilka är de mest centrala juridiska aspekterna av ett             äktenskap?Det viktigaste är den begränsning ...
Man lovar ofta att älska i nöd och lust. Är det löftet         juridiskt bindande?        Nej. Rätten til...
Är man som gift juridisk bunden att ta hand om   varandra? Vad händer om man försummar detta            ansv...
Blir man ansvarig för sin makes/makas tidigare skulder          vid giftermål?         Inte enligt huvud...
Vilka juridiska band existerar mellan ogifta sambon?Här är situationen flytande, och jag vill varna för att man   inte b...
Vad är juridiken kring samkönade äktenskap         (partnerskap)?Det är ingen större skillnad förutom vissa begrä...
Har förlovning någon juridisk innebörd?Tidigare hade den betydligt mera betydelse,       men inte längre.   Trol...
Vilka är de mest centrala juridiska konsekvenserna av      upplösande av ett äktenskap?Det mest centrala är i prakti...
Varför är det så?Då man ingår äktenskap har man bundit    sig till denna uppoffring. Reglerna finns till för att skydd...
Om man då gifter sig rikt, och lämnar in skilsmässoansökan dagen efter vigseln. Delas det då          också 50/...
Hur löper processen vid en skilsmässa?Om någon av parterna lämnar in en ansökan om skilsmässa fastställer domstolen en be...
Kan t ex bevisad otrohet spela in vid bouppdelning vid           skilsmässa?       Nej, inte enligt huvudr...
Vad händer med makens/makans egendom ifall denne           dör?Först görs en avvittring som bestämmer vilken ege...
Vad är ett äktenskapsförord?Det är ett avtal mellan makarna somåsidosätter giftorätten helt eller delvis.Avtalet kan gälla...
Vill du som jurist rekommendera äktenskapsförord till           alla brudpar?  Nej, inte nödvändigtvis. Ibland ...
Äktenskapsförord är kanske inte så romantiskt?Det är sant, men som jurist tycker jag att man inte alltid ska       ...
Vad är ett skenäktenskap? Termen existerar inte i någon lag, men den betecknar ett äktenskap som inte baseras på kärlek ut...
Bör man tänka på något särskilt om ena parten är          utlänning?Om man bor i Finland och gifter sig i Finlan...
Texten ovan behandlar bara huvuddrag och varje situation bör i praktiken  granskas av en jurist, undantag och andra regl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kort om äktenskap, samboskap och partnerskap

3,327 views

Published on

Slideshow baserad på en videointervju av Mathias Nylund/brollop.fi med VH Berndt Holmström om äktenskap mm

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kort om äktenskap, samboskap och partnerskap

 1. 1. Diskussion om äktenskap,samboförhållanden och parternskap i samarbete med
 2. 2. Att säga ”ja” i kyrkan betyder inte bara att man bekräftar sin kärlek till partnern.Jurist Berndt Holmström i Karis berättar om vad ingående av äktenskap betyder rent juridisk. Och ifall det skulle gå dåligt, vilka konsekvenser ett upplösande av äktenskapet medför Diskussionen finns som video del 1 och del 2
 3. 3. Vilka är de mest centrala juridiska aspekterna av ett äktenskap?Det viktigaste är den begränsning som utgörs av giftorätten, dvs den vilande rättighet som parterna har till varandras egendom. Det betyder att man t ex inte ensidigt kan sälja bort det hem som man bor i gemensamt. Därtill blir båda underhållsskyldiga
 4. 4. Man lovar ofta att älska i nöd och lust. Är det löftet juridiskt bindande? Nej. Rätten till äktenskapskillnad är en subjektiv rätt som kan användas när som helst utan motivering. Tidigare var t ex påvisad otrohet enförutsättning för skiljsmässa, men idagär det endast en moralisk fråga, inte en juridisk.
 5. 5. Är man som gift juridisk bunden att ta hand om varandra? Vad händer om man försummar detta ansvar? Jo, det står mycket klart i äktenskapslagen.Man är underhållsskyldig bådegentemot partnern och eventuella barn.Om detta inte sköts kan den andraparten gå till domstol och kräva att det fastställs ett underhåll. Dethandlar rent konkret om en summa i euro.
 6. 6. Blir man ansvarig för sin makes/makas tidigare skulder vid giftermål? Inte enligt huvudregeln. Man blir dock ansvarig för gemensamma skulder som man skaffar sig under äktenskapet. Även om bara den enes namn står på lånehandlingarna är båda ansvariga om syftet varit gemensamt.
 7. 7. Vilka juridiska band existerar mellan ogifta sambon?Här är situationen flytande, och jag vill varna för att man inte blandar med svensk lagstiftning som är mera omfattande på området. Huvudregeln är att sammanboende är skilda parter och ifall förhållandet avslutas tar båda sina egna grejer och går. Det finns dock en sambolag, och det kan vid upplösande av sambo-skap finnas möjlighet till underhåll för den insats man gjort under samboförhållandets gång.
 8. 8. Vad är juridiken kring samkönade äktenskap (partnerskap)?Det är ingen större skillnad förutom vissa begränsningar gällande reglerna gällande adoption. Och när man bryter upp gäller samma regler som för skilsmässa i heterosexuella äktenskap.
 9. 9. Har förlovning någon juridisk innebörd?Tidigare hade den betydligt mera betydelse, men inte längre. Trolovade kan vägra att vittna mot varandra, och vid ett brytande av förlovningen kan det finnas vissa möjligheter till kompensation om den ena blivit avgörande ekonomiskt beroende av den andra. I praktiken är det väldigt sällan det har någon betydelse.
 10. 10. Vilka är de mest centrala juridiska konsekvenserna av upplösande av ett äktenskap?Det mest centrala är i praktiken ekonomin och giftorätten. Under äktenskapets gång äger var och en sina grejer och kan köpa saker i eget namn och för egna pengar. Men om äktenskapet avslutas (skilsmässa eller dödsfall) kan man säga att all egendom sätts i en hög och den delas på mitten. Den som har mera måste ge åt den som har mindre.
 11. 11. Varför är det så?Då man ingår äktenskap har man bundit sig till denna uppoffring. Reglerna finns till för att skydda den svagare parten i ett äktenskap, vilket i praktiken ofta är hustrun (men lagen är könsneutral) som lämnat sitt arbete för att sköta hus och barn. Annars skulle hen inte få någonting för den uppoffring och insats hen har gjort.
 12. 12. Om man då gifter sig rikt, och lämnar in skilsmässoansökan dagen efter vigseln. Delas det då också 50/50?I extrema fall kan den med störretillgångar begära en jämkning som avviker från huvudregeln, då den andra parten skulle vinna oskäligt på skilsmässan. Men om äktenskapet pågått överett år eller två blir det mera osäkert om en jämkning kan fås och juäldre äktenskapet är, desto mindre chans är det att få det jämkat.
 13. 13. Hur löper processen vid en skilsmässa?Om någon av parterna lämnar in en ansökan om skilsmässa fastställer domstolen en betänketid som är sex månader och i kraft högst ett år. Syftet är att makarna under betänketiden ska försöka hitta tillbaka till varandra. Det tar alltså i praktiken ungefär sju månader att skilja sig. Om makarna bott separat i över två år kan slutgiltig skilsmässa beviljas direkt.
 14. 14. Kan t ex bevisad otrohet spela in vid bouppdelning vid skilsmässa? Nej, inte enligt huvudregeln. Hur påverkar ingånget äktenskap vårdnadsrätt för barn?Om ett barn föds utanför äktenskapet gör myndigheterna en utredning om faderskap, och då fastställs en underhållsskyldighet. Den förändras inte fast paret flyttar isär. Vid en skilsmässa är det i sista hand domstolen som bestämmer vårdnadsrätt om inte makarna kan komma överens. Inom äktenskapet anses nyfött barn alltid vara makarnas gemensamma barn, och båda har underhållsskyldighet enligt ekonomiska möjligheter.
 15. 15. Vad händer med makens/makans egendom ifall denne dör?Först görs en avvittring som bestämmer vilken egendom som anses tillhöra den avlidne. Sedan träder arvsrätten in, och den avlidnes egendomen ges i första hand till barn och barnbarn, i andra hand till föräldrar och sen till den avlidnes syskon eller syskonbarn.Mostrar/fastrar/morbröder/farbröder kan också ärva. Kusiner är de första som inte ärver enligt finsk lag.
 16. 16. Vad är ett äktenskapsförord?Det är ett avtal mellan makarna somåsidosätter giftorätten helt eller delvis.Avtalet kan gälla hela egendomen ellerbara detaljer av den. Avtalsfriheten är total. Äktenskapsförord kommer oftast påfråga när den ena parten har en större förmögenhet än den andra.
 17. 17. Vill du som jurist rekommendera äktenskapsförord till alla brudpar? Nej, inte nödvändigtvis. Ibland är det helt onödigt. Och ibland kan folk som gjort upp ett äktenskapsförord ångra sig efter många år av äktenskap och då går det att ändra, ofta t.ex. genom att kombinera det med ett testamente om man inte vill upphäva det helt och hållet.
 18. 18. Äktenskapsförord är kanske inte så romantiskt?Det är sant, men som jurist tycker jag att man inte alltid ska låta bara känslorna styra. Vissa kan uppleva äktenskapsförordet som ett misstroendevotum och bevis på att den andra inte älskar på riktigt. Men som sagt, ett äktenskapsförord kan upphävas om man märker att kärleken håller. Men båda måste vara överens om det skall ändras!
 19. 19. Vad är ett skenäktenskap? Termen existerar inte i någon lag, men den betecknar ett äktenskap som inte baseras på kärlek utan att det finns en annan agenda i bakgrunden, t ex att hjälpa en invandrare att få stanna i landet. Är det olagligt att ingå ett skenäktenskap?Enligt lagen får man gifta sig av vilken orsak som helst, så själva äktenskapet kan inte vanligen annulleras trots att skälet till giftermål inte är kärlek. Däremot kan det i fallet med immigration eventuellt konstituera någon form av brott eller vilseledande om det efter vigseln uppenbaras att man inte överhuvudtaget tänkt leva tillsammans. Tvång/våld som tvingar till bröllop får dock inte förekomma.
 20. 20. Bör man tänka på något särskilt om ena parten är utlänning?Om man bor i Finland och gifter sig i Finland gäller finsk lag. Därmed ingen skillnad rent juridiskt. Å andra sidan kan det i praktiken vara ett stort steg att brygga över kulturskillnader mellan folk från helt olika kulturer. Reglerna för att få sin äkta hälft till Finland om man gifter sig utomlands är ett skilt kapitel, där kan misstankar om det omtalade skenäktenskapet t.ex. verka hindranden.
 21. 21. Texten ovan behandlar bara huvuddrag och varje situation bör i praktiken granskas av en jurist, undantag och andra regler än de framförda existerar. Mera om bröllop kan läsas på www.brollop.fi och om juridiken på www.berndtholmstrom.fiCopyright 2012 brollop.fi/Mathias Nylund och VH Berndt Holmström, Juristbyrå Berndt Holmström Samtliga bilder från http://www.sxc.hu och publicerade enligt de villkor som denna sida anger på sin nätsida

×