Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Efectes indesitjables de l'activitat fisica

214 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Efectes indesitjables de l'activitat fisica

 1. 1. Dissabte 19 de novembre 2011  XVII Jornades de la Societat  Andorrana de Ciències La cultura de l'esport Patrocinades per Ministeri de Cultura i Crèdit Andorrà. Matí de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 i de les 4 a les 7 de la tarda a la sala d'actes de La Llacuna Centre Cultural, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4, Andorra la Vella Assistència lliure i gratuïta
 2. 2. EFECTES INDESITJABLES DE  L'ACTIVITAT FÍSICA, L'EXEMPLE DE LES  LESIONS DEL NENS I JOVES EN ELS  ESPORTS DE NEU Dr Bernat ESCODA ALEGRETDr Bernat ESCODA ALEGRET Centre Medic Pas de la Casa-Grau RoigCentre Medic Pas de la Casa-Grau Roig MedisportMedisport Federació Andorrana d'EsquiFederació Andorrana d'Esqui www.cmpas.comwww.cmpas.com // www.medisport.adwww.medisport.ad
 3. 3. ACTIVITAT FÍSICA / ESPORT Un concepte ampli: ­ hàbit saludable ­ activitat lleure ­ activitat competitiva ­ activitat de consum  Efectes indesitjables de l'activitat física, l'exemple de les lesions dels nens i joves en els esports de neu. XVII Jornades SAC  “La cultura de l'esport” 19 novembre 2011
 4. 4. ACTIVITAT FISICA / ESPORT Concepte positiu: Valors (socials, morals) Salut (física, psicològica) Efectes indesitjables de l'activitat física, l'exemple de les lesions dels nens i joves en els esports de neu. XVII Jornades SAC  “La cultura de l'esport” 19 novembre 2011
 5. 5. Balanç risc / benefici Efectes benèfics   Efectes indesitjables de l'activitat física, l'exemple de les lesions dels nens i joves en els esports de neu. XVII Jornades SAC  “La cultura de l'esport” 19 novembre 2011
 6. 6. Balanç risc / benefici Efectes indesitjables   Efectes indesitjables de l'activitat fisica, l'exemple de les lesions dels nens i joves en els esports de neu. XVII Jornades SAC  “La cultura de l'esport” 19 novembre 2011
 7. 7. EFECTES INDESITJABLES “ESTRELLA” DOPATGE  Pràctiques il.lícites  ­ consideracions morals i legals ­ risc per la salut MORT SÚBITA Implica mesures preventives i legislatives Efectes indesitjables de l'activitat física, l'exemple de les lesions dels nens i joves en els esports de neu. XVII Jornades SAC  “La cultura de l'esport” 19 novembre 2011
 8. 8. EFECTES INDESITJABLES FREQÜENTS LESIONS TRAUMÀTIQUES = accidentals  LESIONS MICROTRAUMÀTIQUES  = per ús excessiu – sobrecarrega (overuse) Efectes indesitjables de l'activitat física, l'exemple de les lesions dels nens i joves en els esports de neu. XVII Jornades SAC  “La cultura de l'esport” 19 novembre 2011
 9. 9. LESIONS TRAUMÀTIQUES DELS NENS I JOVES EN ELS ESPORTS DE NEU ­ disposem d'una casuística important en volum i  qualitat (9 temporades 120000 registres) ­ que confirma plenament les dades publicades  Efectes indesitjables de l'activitat física, l'exemple de les lesions dels nens i joves en els esports de neu. XVII Jornades SAC  “La cultura de l'esport” 19 novembre 2011
 10. 10. LESIONS TRAUMÀTIQUES DELS NENS I JOVES EN ELS ESPORTS DE NEU ­ índex d'accidentalitat de la població general:  400 MDBI (mean day between injury) ­­> Algú que esquiï 10 dies/any tindrà de mitjana 1 lesió  cada 40 anys  Efectes indesitjables de l'activitat física, l'exemple de les lesions dels nens i joves en els esports de neu. XVII Jornades SAC  “La cultura de l'esport” 19 novembre 2011
 11. 11. LESIONS TRAUMÀTIQUES DELS NENS I JOVES EN ELS ESPORTS DE NEU ­ En nens i joves aquest índex augmenta, ­ però la gravetat de les lesions és menor     (índex de gravetat més baix, menys dies de  curació, menys hospitalitzacions) ­ en els més menuts hi han més lesions al cap (però  l'ús del casc n'ha disminuït la incidència i la  gravetat) Efectes indesitjables de l'activitat física, l'exemple de les lesions dels nens i joves en els esports de neu. XVII Jornades SAC  “La cultura de l'esport” 19 novembre 2011
 12. 12. LESIONS TRAUMÀTIQUES DELS NENS I JOVES EN ELS ESPORTS DE NEU ­ tenen menys esquinços als genolls, però més  fractures de tíbia (material?) ­ els joves tenen més lesions a les extremitats  superiors (practiquen més snowboard) ­ l'índex de gravetat es va apropant al dels adults (presa de risc?) Efectes indesitjables de l'activitat física, l'exemple de les lesions dels nens i joves en els esports de neu. XVII Jornades SAC  “La cultura de l'esport” 19 novembre 2011
 13. 13. LESIONS TRAUMÀTIQUES DELS NENS I JOVES EN ELS ESPORTS DE NEU ­ L'estudi dels accidents en els esports de neu ha  permès implementar mesures de prevenció ­ les mesures de prevenció són especialment útils  en  nens i joves ­ ens falta aprofundir en el coneixement de certs  factors de risc ­­> implicació de tots els actors (entrenadors,  professors EF, monitors)  Efectes indesitjables de l'activitat física, l'exemple de les lesions dels nens i joves en els esports de neu. XVII Jornades SAC  “La cultura de l'esport” 19 novembre 2011
 14. 14. LESIONS MICROTRAUMÀTIQUES DELS NENS I JOVES EN ELS ESPORTS DE NEU Són lesions clarament relacionades amb la pràctica  esportiva però no desencadenades per un  esdeveniment traumàtic concret. Les publicacions són escasses i no disposem d'una  base de dades unificada. Efectes indesitjables de l'activitat física, l'exemple de les lesions dels nens i joves en els esports de neu. XVII Jornades SAC  “La cultura de l'esport” 19 novembre 2011
 15. 15. LESIONS MICROTRAUMÀTIQUES DELS NENS I JOVES EN ELS ESPORTS DE NEU Les lesions clàssiques són les tendinopaties del  genoll, habituals en períodes d'alta intensitat  esportiva (físics pre temporada, múltiples esports)  o en períodes de creixement intens. Darrerament s'estan veient moltes lesions del raquis  lumbar (evolució tècnica?)  Efectes indesitjables de l'activitat fisica, l'exemple de les lesions dels nens i joves en els esports de neu. XVII Jornades SAC  “La cultura de l'esport” 19 novembre 2011
 16. 16. Els nens i joves tenen una gran  capacitat d'aprenentatge, i poden  assolir un alt nivell tècnic La progressió en l'àmbit físic és molt  esglaonada i està condicionada  pels canvis corporals que es  produeixen en aquest període A un mateix “any civil” poden  correspondre 4 “anys fisiològics” Efectes indesitjables de l'activitat física, l'exemple de les lesions dels nens i joves en els esports de neu. XVII Jornades SAC  “La cultura de l'esport” 19 novembre 2011 LESIONS MICROTRAUMÀTIQUES DELS NENS I JOVES EN ELS ESPORTS DE NEU
 17. 17. EFECTES INDESITJABLES DE L'ACTIVITAT FÍSICA  Moltes de les consideracions sobre els esports de neu  es poden extrapolar a les activitats físiques en  general.  L'estudi dels accidents a l'origen de les lesions  traumàtiques, o de les circumstàncies que envolten  les lesions microtraumàtiques ens poden donar  pistes per a la seva prevenció. Efectes indesitjables de l'activitat física, l'exemple de les lesions dels nens i joves en els esports de neu. XVII Jornades SAC  “La cultura de l'esport” 19 novembre 2011
 18. 18. EFECTES INDESITJABLES DE L'ACTIVITAT FÍSICA  La prevenció pot passar per : ­ mesures generals sobre les regles de l'activitat  física, modificacions en el material o equipament  utilitzat, canvis en categories d'edat, evolucions en  els mètodes d'entrenament... ­ mesures personalitzades (modificació de la tècnica  personal, del ritme d'entrenament, canvi de la  modalitat esportiva...) Efectes indesitjables de l'activitat física, l'exemple de les lesions dels nens i joves en els esports de neu. XVII Jornades SAC  “La cultura de l'esport” 19 novembre 2011
 19. 19. CONCLUSIÓ  ACTIVITAT FÍSICA / ESPORT Ràtio benefici/risc clarament favorable Cal disminuir al màxim els efectes  indesitjables Per això cal progressar en el  coneixement dels aspectes negatius Efectes indesitjables de l'activitat física, l'exemple de les lesions dels nens i joves en els esports de neu. XVII Jornades SAC  “La cultura de l'esport” 19 novembre 2011
 20. 20. Efectes indesitjables de l'activitat física, l'exemple de les lesions dels nens i joves en els esports de neu. XVII Jornades SAC  “La cultura de l'esport” 19 novembre 2011

×