Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cos superior i Cos de gestió GenCat - Org. Administrativa Tema 5

945 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

Cos superior i Cos de gestió GenCat - Org. Administrativa Tema 5

 1. 1. Dret Constitucional: Tema 5 Divendres, 28 de gener de 2011
 2. 2. Tema 51.Les estructures administratives a Espanya.2.L’Administració Pública: principis constitucionals informadors.3.Organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat.4.Òrgans territorials. Delegats del Govern a les CA.5.L’Administració institucional.6.Corporacions de dret públic.7.Organismes autònoms i entitats públiques empresarials.8.Òrgans consultius de l’Administració de l’Estat. El Consell d’Estat.
 3. 3. 1.Les estructures administratives a Espanya
 4. 4. 1.Les estructures administratives a EspanyaUna AP és una persona jurídica, formada per una pluralitat d’òrgans executius queserveixen amb objectivitat els interessos generals i que actuen d’acord amb elsprincipis d’eficicàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, ambsubmissió plena a la llei i al dret.
 5. 5. 1.Les estructures administratives a EspanyaUna AP és una persona jurídica, formada per una pluralitat d’òrgans executius queserveixen amb objectivitat els interessos generals i que actuen d’acord amb elsprincipis d’eficicàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, ambsubmissió plena a la llei i al dret.
 6. 6. 2.L’AP: principis constitucionalsinformadors
 7. 7. 2.L’AP: principis constitucionalsinformadorsPluralitat d’APs.
 8. 8. 2.L’AP: principis constitucionalsinformadorsPluralitat d’APs.Concepte de dret administratiu.
 9. 9. 2.L’AP: principis constitucionalsinformadorsPluralitat d’APs.Concepte de dret administratiu.Integració de l’AP en el poder executiu.
 10. 10. 2.L’AP: principis constitucionalsinformadorsPluralitat d’APs.Concepte de dret administratiu.Integració de l’AP en el poder executiu.Potestat reglamentària de les APs: autoorganització iorganització de la prestació dels serveis.
 11. 11. 2.L’AP: principis constitucionalsinformadorsPluralitat d’APs.Concepte de dret administratiu.Integració de l’AP en el poder executiu.Potestat reglamentària de les APs: autoorganització iorganització de la prestació dels serveis.APs: Adm. de l’Estat (central i perifèrica), Adm. autonòmica,Adm. local i Adm. institucional.
 12. 12. 2.L’AP: principis constitucionalsinformadors
 13. 13. 2.L’AP: principis constitucionalsinformadorsPrincipis d’actuació administrativa:
 14. 14. 2.L’AP: principis constitucionalsinformadorsPrincipis d’actuació administrativa: Legalitat i responsabilitat.
 15. 15. 2.L’AP: principis constitucionalsinformadorsPrincipis d’actuació administrativa: Legalitat i responsabilitat. Objectivitat.
 16. 16. 2.L’AP: principis constitucionalsinformadorsPrincipis d’actuació administrativa: Legalitat i responsabilitat. Objectivitat. L’AP gestiona els interessos col·lectius.
 17. 17. 2.L’AP: principis constitucionalsinformadorsPrincipis d’actuació administrativa: Legalitat i responsabilitat. Objectivitat. L’AP gestiona els interessos col·lectius. Eficàcia.
 18. 18. 2.L’AP: principis constitucionalsinformadorsPrincipis d’actuació administrativa: Legalitat i responsabilitat. Objectivitat. L’AP gestiona els interessos col·lectius. Eficàcia. Participació.
 19. 19. 2.L’AP: principis constitucionalsinformadorsPrincipis d’actuació administrativa: Legalitat i responsabilitat. Objectivitat. L’AP gestiona els interessos col·lectius. Eficàcia. Participació.Principis organitzatius (art. 103 CE):
 20. 20. 2.L’AP: principis constitucionalsinformadorsPrincipis d’actuació administrativa: Legalitat i responsabilitat. Objectivitat. L’AP gestiona els interessos col·lectius. Eficàcia. Participació.Principis organitzatius (art. 103 CE): Eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al dret.
 21. 21. 3.Organització i funcionament de l’AGE
 22. 22. 3.Organització i funcionament de l’AGEÉs l’AP que té al seu càrrec la gestió de tot el territori estatal i aquells serveis i funcionsque es consideren fonamentals per a l’existència de la “comunitat nacional”.
 23. 23. 3.Organització i funcionament de l’AGEÉs l’AP que té al seu càrrec la gestió de tot el territori estatal i aquells serveis i funcionsque es consideren fonamentals per a l’existència de la “comunitat nacional”.Administració activa, consultiva i fiscalitzadora.
 24. 24. 3.Organització i funcionament de l’AGEÉs l’AP que té al seu càrrec la gestió de tot el territori estatal i aquells serveis i funcionsque es consideren fonamentals per a l’existència de la “comunitat nacional”.Administració activa, consultiva i fiscalitzadora.Règim jurídica: Llei 6/1997 d’Organització i Funcionament de l’Administració General del’Estat (LOFAGE) i Llei 50/1997 del Govern (LG).
 25. 25. 3.Organització i funcionament de l’AGEÉs l’AP que té al seu càrrec la gestió de tot el territori estatal i aquells serveis i funcionsque es consideren fonamentals per a l’existència de la “comunitat nacional”.Administració activa, consultiva i fiscalitzadora.Règim jurídica: Llei 6/1997 d’Organització i Funcionament de l’Administració General del’Estat (LOFAGE) i Llei 50/1997 del Govern (LG).Caràcters de l’AGE:
 26. 26. 3.Organització i funcionament de l’AGEÉs l’AP que té al seu càrrec la gestió de tot el territori estatal i aquells serveis i funcionsque es consideren fonamentals per a l’existència de la “comunitat nacional”.Administració activa, consultiva i fiscalitzadora.Règim jurídica: Llei 6/1997 d’Organització i Funcionament de l’Administració General del’Estat (LOFAGE) i Llei 50/1997 del Govern (LG).Caràcters de l’AGE: Personalitat jurídica única.
 27. 27. 3.Organització i funcionament de l’AGEÉs l’AP que té al seu càrrec la gestió de tot el territori estatal i aquells serveis i funcionsque es consideren fonamentals per a l’existència de la “comunitat nacional”.Administració activa, consultiva i fiscalitzadora.Règim jurídica: Llei 6/1997 d’Organització i Funcionament de l’Administració General del’Estat (LOFAGE) i Llei 50/1997 del Govern (LG).Caràcters de l’AGE: Personalitat jurídica única. Instrument bàsic de vertebració de l’Estat.
 28. 28. 3.Organització i funcionament de l’AGEÉs l’AP que té al seu càrrec la gestió de tot el territori estatal i aquells serveis i funcionsque es consideren fonamentals per a l’existència de la “comunitat nacional”.Administració activa, consultiva i fiscalitzadora.Règim jurídica: Llei 6/1997 d’Organització i Funcionament de l’Administració General del’Estat (LOFAGE) i Llei 50/1997 del Govern (LG).Caràcters de l’AGE: Personalitat jurídica única. Instrument bàsic de vertebració de l’Estat. Estructura jerarquitzada i departamental.
 29. 29. 3.Organització i funcionament de l’AGEÉs l’AP que té al seu càrrec la gestió de tot el territori estatal i aquells serveis i funcionsque es consideren fonamentals per a l’existència de la “comunitat nacional”.Administració activa, consultiva i fiscalitzadora.Règim jurídica: Llei 6/1997 d’Organització i Funcionament de l’Administració General del’Estat (LOFAGE) i Llei 50/1997 del Govern (LG).Caràcters de l’AGE: Personalitat jurídica única. Instrument bàsic de vertebració de l’Estat. Estructura jerarquitzada i departamental. És una administració territorial.
 30. 30. 3.Organització i funcionament de l’AGE
 31. 31. 3.Organització i funcionament de l’AGEPrincipis organitzatius (art. 3 LOFAGE).
 32. 32. 3.Organització i funcionament de l’AGEPrincipis organitzatius (art. 3 LOFAGE).Art. 6.1 LOFAGE: “La organización de la Administración General del Estadoresponde a los principios de división funcional en Departamentosministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobiernoen las Comunidades Autónomas”.
 33. 33. 3.Organització i funcionament de l’AGEPrincipis organitzatius (art. 3 LOFAGE).Art. 6.1 LOFAGE: “La organización de la Administración General del Estadoresponde a los principios de división funcional en Departamentosministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobiernoen las Comunidades Autónomas”.AGE Central: òrgans superiors i òrgans directius.
 34. 34. 3.Organització i funcionament de l’AGEPrincipis organitzatius (art. 3 LOFAGE).Art. 6.1 LOFAGE: “La organización de la Administración General del Estadoresponde a los principios de división funcional en Departamentosministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobiernoen las Comunidades Autónomas”.AGE Central: òrgans superiors i òrgans directius.Administració Territorial: directius i altres.
 35. 35. 3.Organització i funcionament de l’AGEPrincipis organitzatius (art. 3 LOFAGE).Art. 6.1 LOFAGE: “La organización de la Administración General del Estadoresponde a los principios de división funcional en Departamentosministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobiernoen las Comunidades Autónomas”.AGE Central: òrgans superiors i òrgans directius.Administració Territorial: directius i altres.Administració exterior: directius i altres.
 36. 36. 3.Organització i funcionament de l’AGEPrincipis organitzatius (art. 3 LOFAGE).Art. 6.1 LOFAGE: “La organización de la Administración General del Estadoresponde a los principios de división funcional en Departamentosministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobiernoen las Comunidades Autónomas”.AGE Central: òrgans superiors i òrgans directius.Administració Territorial: directius i altres.Administració exterior: directius i altres.Unitats administratives.
 37. 37. 3.Organització i funcionament de l’AGE
 38. 38. 3.Organització i funcionament de l’AGECreació, modificació o supressió d’òrgans.
 39. 39. 3.Organització i funcionament de l’AGECreació, modificació o supressió d’òrgans. Ministeris i Secretaries d’Estat > RD del President del Govern
 40. 40. 3.Organització i funcionament de l’AGECreació, modificació o supressió d’òrgans. Ministeris i Secretaries d’Estat > RD del President del Govern Òrgans directius > RD del Consell de Ministres, a iniciativa del Ministre interessat i proposta del de Presidència.
 41. 41. 3.Organització i funcionament de l’AGECreació, modificació o supressió d’òrgans. Ministeris i Secretaries d’Estat > RD del President del Govern Òrgans directius > RD del Consell de Ministres, a iniciativa del Ministre interessat i proposta del de Presidència. Inferiors a Subdirecció Gral. > Ordre ministerial prèvia aprovació del Ministre de la Presidència.
 42. 42. 3.Organització i funcionament de l’AGECreació, modificació o supressió d’òrgans. Ministeris i Secretaries d’Estat > RD del President del Govern Òrgans directius > RD del Consell de Ministres, a iniciativa del Ministre interessat i proposta del de Presidència. Inferiors a Subdirecció Gral. > Ordre ministerial prèvia aprovació del Ministre de la Presidència. Unitats administratives sense consideració d’òrgan > RLT
 43. 43. 3.Organització i funcionament de l’AGECreació, modificació o supressió d’òrgans. Ministeris i Secretaries d’Estat > RD del President del Govern Òrgans directius > RD del Consell de Ministres, a iniciativa del Ministre interessat i proposta del de Presidència. Inferiors a Subdirecció Gral. > Ordre ministerial prèvia aprovació del Ministre de la Presidència. Unitats administratives sense consideració d’òrgan > RLT Estructures de les delegacions del Govern > RD del Consell de Ministres, a proposta del Ministeri de Presidència, d’acord amb els ministeris interessats.
 44. 44. 3.Organització i funcionament de l’AGECreació, modificació o supressió d’òrgans. Ministeris i Secretaries d’Estat > RD del President del Govern Òrgans directius > RD del Consell de Ministres, a iniciativa del Ministre interessat i proposta del de Presidència. Inferiors a Subdirecció Gral. > Ordre ministerial prèvia aprovació del Ministre de la Presidència. Unitats administratives sense consideració d’òrgan > RLT Estructures de les delegacions del Govern > RD del Consell de Ministres, a proposta del Ministeri de Presidència, d’acord amb els ministeris interessats. Estructures dels serveis territorials no integrats en delegacions del Govern > RD del Consell de Ministres a proposta conjunta del ministeri corresponent i del de Presidència.
 45. 45. 3.Organització i funcionament de l’AGE
 46. 46. 3.Organització i funcionament de l’AGEFuncionament dels òrgans col·legiats (art. 38 a 40 LOFAGE)
 47. 47. 3.3.AGE: òrgans superiors i directius
 48. 48. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusConsell de Ministres
 49. 49. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusConsell de Ministres Naturalesa jurídica: Art.5 LG: “Òrgan col·legiat del Govern”.
 50. 50. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusConsell de Ministres Naturalesa jurídica: Art.5 LG: “Òrgan col·legiat del Govern”. Composició: tots els membres del Govern (opció secretaris d’Estat).
 51. 51. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusConsell de Ministres Naturalesa jurídica: Art.5 LG: “Òrgan col·legiat del Govern”. Composició: tots els membres del Govern (opció secretaris d’Estat). Presidència del Consell de Ministres: President o vicepresidents... o el Rei.
 52. 52. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusConsell de Ministres Naturalesa jurídica: Art.5 LG: “Òrgan col·legiat del Govern”. Composició: tots els membres del Govern (opció secretaris d’Estat). Presidència del Consell de Ministres: President o vicepresidents... o el Rei. Funcionament:
 53. 53. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusConsell de Ministres Naturalesa jurídica: Art.5 LG: “Òrgan col·legiat del Govern”. Composició: tots els membres del Govern (opció secretaris d’Estat). Presidència del Consell de Ministres: President o vicepresidents... o el Rei. Funcionament: Comissió General de Secretaris d’Estat i Sotssecretaris.
 54. 54. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusConsell de Ministres Naturalesa jurídica: Art.5 LG: “Òrgan col·legiat del Govern”. Composició: tots els membres del Govern (opció secretaris d’Estat). Presidència del Consell de Ministres: President o vicepresidents... o el Rei. Funcionament: Comissió General de Secretaris d’Estat i Sotssecretaris. Secretaria del CM: Ministre de la Presidència.
 55. 55. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusConsell de Ministres Naturalesa jurídica: Art.5 LG: “Òrgan col·legiat del Govern”. Composició: tots els membres del Govern (opció secretaris d’Estat). Presidència del Consell de Ministres: President o vicepresidents... o el Rei. Funcionament: Comissió General de Secretaris d’Estat i Sotssecretaris. Secretaria del CM: Ministre de la Presidència. Deliberacions secretes.
 56. 56. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusConsell de Ministres Naturalesa jurídica: Art.5 LG: “Òrgan col·legiat del Govern”. Composició: tots els membres del Govern (opció secretaris d’Estat). Presidència del Consell de Ministres: President o vicepresidents... o el Rei. Funcionament: Comissió General de Secretaris d’Estat i Sotssecretaris. Secretaria del CM: Ministre de la Presidència. Deliberacions secretes. Actes de les reunions.
 57. 57. 3.3.AGE: òrgans superiors i directius
 58. 58. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusConsell de Ministres
 59. 59. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusConsell de Ministres Funcions:
 60. 60. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusConsell de Ministres Funcions: De deliberació: decisions del President (qüestió de confiança, etc.)
 61. 61. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusConsell de Ministres Funcions: De deliberació: decisions del President (qüestió de confiança, etc.) Executives: decrets
 62. 62. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusConsell de Ministres Funcions: De deliberació: decisions del President (qüestió de confiança, etc.) Executives: decrets Polítiques: Govern
 63. 63. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusConsell de Ministres Funcions: De deliberació: decisions del President (qüestió de confiança, etc.) Executives: decrets Polítiques: Govern Normatives: decrets llei, decrets legislatius i projectes de llei
 64. 64. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusConsell de Ministres Funcions: De deliberació: decisions del President (qüestió de confiança, etc.) Executives: decrets Polítiques: Govern Normatives: decrets llei, decrets legislatius i projectes de llei Reglamentàries: art. 97 CE (indelegables quan despleguen lleis)
 65. 65. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusConsell de Ministres Funcions: De deliberació: decisions del President (qüestió de confiança, etc.) Executives: decrets Polítiques: Govern Normatives: decrets llei, decrets legislatius i projectes de llei Reglamentàries: art. 97 CE (indelegables quan despleguen lleis) Administratives
 66. 66. 3.3.AGE: òrgans superiors i directius
 67. 67. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusComissions delegades del Govern
 68. 68. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusComissions delegades del Govern Creació, modificació i supressió per RD del Consell de Ministres, a proposta del President.
 69. 69. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusComissions delegades del Govern Creació, modificació i supressió per RD del Consell de Ministres, a proposta del President. Composició i funcionament.
 70. 70. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusComissions delegades del Govern Creació, modificació i supressió per RD del Consell de Ministres, a proposta del President. Composició i funcionament. Atribucions (assistència, discussió i agilitat).
 71. 71. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusComissions delegades del Govern Creació, modificació i supressió per RD del Consell de Ministres, a proposta del President. Composició i funcionament. Atribucions (assistència, discussió i agilitat).President del Govern i Vicepresident/s
 72. 72. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusComissions delegades del Govern Creació, modificació i supressió per RD del Consell de Ministres, a proposta del President. Composició i funcionament. Atribucions (assistència, discussió i agilitat).President del Govern i Vicepresident/sMinistres
 73. 73. 3.3.AGE: òrgans superiors i directius
 74. 74. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusDepartament ministerials
 75. 75. 3.3.AGE: òrgans superiors i directius
 76. 76. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSecretaris d’Estat
 77. 77. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSecretaris d’Estat Òrgan superior de l’AGE central, immediatament després del Ministre.
 78. 78. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSecretaris d’Estat Òrgan superior de l’AGE central, immediatament després del Ministre. Poden assistir a les reunions del Govern (CM i delegades), però no en formen part.
 79. 79. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSecretaris d’Estat Òrgan superior de l’AGE central, immediatament després del Ministre. Poden assistir a les reunions del Govern (CM i delegades), però no en formen part. Poden ser diputats o sendors.
 80. 80. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSecretaris d’Estat Òrgan superior de l’AGE central, immediatament després del Ministre. Poden assistir a les reunions del Govern (CM i delegades), però no en formen part. Poden ser diputats o sendors. Formen part de la Comissió General de Secretaris d’Estat i Sotssecretaris.
 81. 81. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSecretaris d’Estat Òrgan superior de l’AGE central, immediatament després del Ministre. Poden assistir a les reunions del Govern (CM i delegades), però no en formen part. Poden ser diputats o sendors. Formen part de la Comissió General de Secretaris d’Estat i Sotssecretaris. Nomenants i separats per RD del Consell de Ministres.
 82. 82. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSecretaris d’Estat Òrgan superior de l’AGE central, immediatament després del Ministre. Poden assistir a les reunions del Govern (CM i delegades), però no en formen part. Poden ser diputats o sendors. Formen part de la Comissió General de Secretaris d’Estat i Sotssecretaris. Nomenants i separats per RD del Consell de Ministres. Tenen les competències que se’ls assigni en els decrets d’estructuració. En general, dirigeixen i coordinen les DG que en depenen.
 83. 83. 3.3.AGE: òrgans superiors i directius
 84. 84. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSotssecretaris
 85. 85. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSotssecretaris Són òrgans directius. Dirigeixen el departament i el representen, per sota del ministre.
 86. 86. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSotssecretaris Són òrgans directius. Dirigeixen el departament i el representen, per sota del ministre. La posició jeràrquica és inferior a la dels Secretaris d’Estat.
 87. 87. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSotssecretaris Són òrgans directius. Dirigeixen el departament i el representen, per sota del ministre. La posició jeràrquica és inferior a la dels Secretaris d’Estat. Creació, modificació o supressió del RD del Consell de Ministres, a iniciativa del ministre interessat i proposta del de Presidència.
 88. 88. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSotssecretaris Són òrgans directius. Dirigeixen el departament i el representen, per sota del ministre. La posició jeràrquica és inferior a la dels Secretaris d’Estat. Creació, modificació o supressió del RD del Consell de Ministres, a iniciativa del ministre interessat i proposta del de Presidència. Nomenament (per RD del Consell de Ministre, entre funcionaris titulats) i cessació.
 89. 89. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSotssecretaris Són òrgans directius. Dirigeixen el departament i el representen, per sota del ministre. La posició jeràrquica és inferior a la dels Secretaris d’Estat. Creació, modificació o supressió del RD del Consell de Ministres, a iniciativa del ministre interessat i proposta del de Presidència. Nomenament (per RD del Consell de Ministre, entre funcionaris titulats) i cessació. Inelegibles per les Corts Generals.
 90. 90. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSotssecretaris Són òrgans directius. Dirigeixen el departament i el representen, per sota del ministre. La posició jeràrquica és inferior a la dels Secretaris d’Estat. Creació, modificació o supressió del RD del Consell de Ministres, a iniciativa del ministre interessat i proposta del de Presidència. Nomenament (per RD del Consell de Ministre, entre funcionaris titulats) i cessació. Inelegibles per les Corts Generals. Representen el departament i en dirigeixen els serveis comuns.
 91. 91. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSotssecretaris Són òrgans directius. Dirigeixen el departament i el representen, per sota del ministre. La posició jeràrquica és inferior a la dels Secretaris d’Estat. Creació, modificació o supressió del RD del Consell de Ministres, a iniciativa del ministre interessat i proposta del de Presidència. Nomenament (per RD del Consell de Ministre, entre funcionaris titulats) i cessació. Inelegibles per les Corts Generals. Representen el departament i en dirigeixen els serveis comuns. Exerceixen la direcció superior de tot el personal del Departament.
 92. 92. 3.3.AGE: òrgans superiors i directius
 93. 93. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSecretaris generals amb rang de sotssecretaris
 94. 94. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSecretaris generals amb rang de sotssecretaris Existència potestativa.
 95. 95. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSecretaris generals amb rang de sotssecretaris Existència potestativa.Comissió General de Secretaris d’Estat i Sotssecretaris
 96. 96. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSecretaris generals amb rang de sotssecretaris Existència potestativa.Comissió General de Secretaris d’Estat i Sotssecretaris Preparació dels Consells de Ministers.
 97. 97. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSecretaris generals amb rang de sotssecretaris Existència potestativa.Comissió General de Secretaris d’Estat i Sotssecretaris Preparació dels Consells de Ministers. Aprovació de qüestions de tràmit a ratificar.
 98. 98. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSecretaris generals amb rang de sotssecretaris Existència potestativa.Comissió General de Secretaris d’Estat i Sotssecretaris Preparació dels Consells de Ministers. Aprovació de qüestions de tràmit a ratificar.Directors generals
 99. 99. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSecretaris generals amb rang de sotssecretaris Existència potestativa.Comissió General de Secretaris d’Estat i Sotssecretaris Preparació dels Consells de Ministers. Aprovació de qüestions de tràmit a ratificar.Directors generals Titulars dels òrgans directius responsables de la gestió de cada àmbit del Departament.
 100. 100. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSecretaris generals amb rang de sotssecretaris Existència potestativa.Comissió General de Secretaris d’Estat i Sotssecretaris Preparació dels Consells de Ministers. Aprovació de qüestions de tràmit a ratificar.Directors generals Titulars dels òrgans directius responsables de la gestió de cada àmbit del Departament. Natularesa política i nomenament per RD del Consell de ministres, entre funcionaris amb la formació requerida.
 101. 101. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSecretaris generals amb rang de sotssecretaris Existència potestativa.Comissió General de Secretaris d’Estat i Sotssecretaris Preparació dels Consells de Ministers. Aprovació de qüestions de tràmit a ratificar.Directors generals Titulars dels òrgans directius responsables de la gestió de cada àmbit del Departament. Natularesa política i nomenament per RD del Consell de ministres, entre funcionaris amb la formació requerida.Secretaris generals tècnics (categoria de DG)
 102. 102. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSecretaris generals amb rang de sotssecretaris Existència potestativa.Comissió General de Secretaris d’Estat i Sotssecretaris Preparació dels Consells de Ministers. Aprovació de qüestions de tràmit a ratificar.Directors generals Titulars dels òrgans directius responsables de la gestió de cada àmbit del Departament. Natularesa política i nomenament per RD del Consell de ministres, entre funcionaris amb la formació requerida.Secretaris generals tècnics (categoria de DG) Producció normativa, assistència jurídica i publicacions.
 103. 103. 3.3.AGE: òrgans superiors i directiusSecretaris generals amb rang de sotssecretaris Existència potestativa.Comissió General de Secretaris d’Estat i Sotssecretaris Preparació dels Consells de Ministers. Aprovació de qüestions de tràmit a ratificar.Directors generals Titulars dels òrgans directius responsables de la gestió de cada àmbit del Departament. Natularesa política i nomenament per RD del Consell de ministres, entre funcionaris amb la formació requerida.Secretaris generals tècnics (categoria de DG) Producció normativa, assistència jurídica i publicacions.De sotsdirector general en avall...
 104. 104. 4.Òrgans territorials de l’Administració del’Estat
 105. 105. 4.Òrgans territorials de l’Administració del’EstatSubordinació als òrgans centrals de l’AGE.
 106. 106. 4.Òrgans territorials de l’Administració del’EstatSubordinació als òrgans centrals de l’AGE.Principi de descentralització.
 107. 107. 4.Òrgans territorials de l’Administració del’EstatSubordinació als òrgans centrals de l’AGE.Principi de descentralització.Origen.
 108. 108. 4.Òrgans territorials de l’Administració del’EstatSubordinació als òrgans centrals de l’AGE.Principi de descentralització.Origen.Previsió LOFAGE: simplificació i concentració en lesdelegacions del Govern.
 109. 109. 4.1.El delegat del govern a la CA
 110. 110. 4.1.El delegat del govern a la CAÒrgan superior a la CA de l’administració perifèrica de l’Estat.
 111. 111. 4.1.El delegat del govern a la CAÒrgan superior a la CA de l’administració perifèrica de l’Estat.Art. 154 CE
 112. 112. 4.1.El delegat del govern a la CAÒrgan superior a la CA de l’administració perifèrica de l’Estat.Art. 154 CEDependència: Presidència de Govern + Ministeri de l’Interior + delegacionscompetencials
 113. 113. 4.1.El delegat del govern a la CAÒrgan superior a la CA de l’administració perifèrica de l’Estat.Art. 154 CEDependència: Presidència de Govern + Ministeri de l’Interior + delegacionscompetencialsFuncions polítiques i administratives.
 114. 114. 4.1.El delegat del govern a la CAÒrgan superior a la CA de l’administració perifèrica de l’Estat.Art. 154 CEDependència: Presidència de Govern + Ministeri de l’Interior + delegacionscompetencialsFuncions polítiques i administratives.Nomenament i cessació lliure per RD del Consell de Ministres a proposta del President.
 115. 115. 4.1.El delegat del govern a la CAÒrgan superior a la CA de l’administració perifèrica de l’Estat.Art. 154 CEDependència: Presidència de Govern + Ministeri de l’Interior + delegacionscompetencialsFuncions polítiques i administratives.Nomenament i cessació lliure per RD del Consell de Ministres a proposta del President.Abans fur especial davant sales 1 i 2 del Suprem. Amb LOFAGE no està clar.
 116. 116. 4.1.El delegat del govern a la CAÒrgan superior a la CA de l’administració perifèrica de l’Estat.Art. 154 CEDependència: Presidència de Govern + Ministeri de l’Interior + delegacionscompetencialsFuncions polítiques i administratives.Nomenament i cessació lliure per RD del Consell de Ministres a proposta del President.Abans fur especial davant sales 1 i 2 del Suprem. Amb LOFAGE no està clar.Incompatibilitats d’alts càrrecs. Inelegibles per a Corts.
 117. 117. 4.1.El delegat del govern a la CAÒrgan superior a la CA de l’administració perifèrica de l’Estat.Art. 154 CEDependència: Presidència de Govern + Ministeri de l’Interior + delegacionscompetencialsFuncions polítiques i administratives.Nomenament i cessació lliure per RD del Consell de Ministres a proposta del President.Abans fur especial davant sales 1 i 2 del Suprem. Amb LOFAGE no està clar.Incompatibilitats d’alts càrrecs. Inelegibles per a Corts.Substitució per sotsdelegat de la provincia on s’ubiqui.
 118. 118. 4.1.El delegat del govern a la CAÒrgan superior a la CA de l’administració perifèrica de l’Estat.Art. 154 CEDependència: Presidència de Govern + Ministeri de l’Interior + delegacionscompetencialsFuncions polítiques i administratives.Nomenament i cessació lliure per RD del Consell de Ministres a proposta del President.Abans fur especial davant sales 1 i 2 del Suprem. Amb LOFAGE no està clar.Incompatibilitats d’alts càrrecs. Inelegibles per a Corts.Substitució per sotsdelegat de la provincia on s’ubiqui.Seu on hi hagi l’executiu autonòmic.
 119. 119. 4.1.El delegat del govern a la CA
 120. 120. 4.1.El delegat del govern a la CAAtribucions de caràcter general o polítiques.
 121. 121. 4.1.El delegat del govern a la CAAtribucions de caràcter general o polítiques.Atribucions de caràcter administratiu.
 122. 122. 4.1.El delegat del govern a la CAAtribucions de caràcter general o polítiques.Atribucions de caràcter administratiu.Atribucions en matèria d’informació als ciutadans.
 123. 123. 4.1.El delegat del govern a la CAAtribucions de caràcter general o polítiques.Atribucions de caràcter administratiu.Atribucions en matèria d’informació als ciutadans.Atribucions en matèria de simplificació d’estructures.
 124. 124. 4.1.El delegat del govern a la CAAtribucions de caràcter general o polítiques.Atribucions de caràcter administratiu.Atribucions en matèria d’informació als ciutadans.Atribucions en matèria de simplificació d’estructures.Atribucions com a director dels ST integrats.
 125. 125. 4.1.El delegat del govern a la CAAtribucions de caràcter general o polítiques.Atribucions de caràcter administratiu.Atribucions en matèria d’informació als ciutadans.Atribucions en matèria de simplificació d’estructures.Atribucions com a director dels ST integrats.Atribucions en la relació amb altres administracionsterritorials.
 126. 126. 4.2.El sotsdelegat del govern a la provincia
 127. 127. 4.2.El sotsdelegat del govern a la provinciaFuncionaris tècnics encarregats de la direcció administrativa del’Administració perifèrica de l’Estat.
 128. 128. 4.2.El sotsdelegat del govern a la provinciaFuncionaris tècnics encarregats de la direcció administrativa del’Administració perifèrica de l’Estat.Subordinat al delegat del Govern: funcions per delegació.
 129. 129. 4.2.El sotsdelegat del govern a la provinciaFuncionaris tècnics encarregats de la direcció administrativa del’Administració perifèrica de l’Estat.Subordinat al delegat del Govern: funcions per delegació.Nomenament per designació del delegat entre funcionaris amb la titulaciórequerida.
 130. 130. 4.2.El sotsdelegat del govern a la provinciaFuncionaris tècnics encarregats de la direcció administrativa del’Administració perifèrica de l’Estat.Subordinat al delegat del Govern: funcions per delegació.Nomenament per designació del delegat entre funcionaris amb la titulaciórequerida.Suplències: secretari general de la subdelegació
 131. 131. 4.2.El sotsdelegat del govern a la provinciaFuncionaris tècnics encarregats de la direcció administrativa del’Administració perifèrica de l’Estat.Subordinat al delegat del Govern: funcions per delegació.Nomenament per designació del delegat entre funcionaris amb la titulaciórequerida.Suplències: secretari general de la subdelegacióOrganització per RD del consell de ministres
 132. 132. 4.2.El sotsdelegat del govern a la provinciaFuncionaris tècnics encarregats de la direcció administrativa del’Administració perifèrica de l’Estat.Subordinat al delegat del Govern: funcions per delegació.Nomenament per designació del delegat entre funcionaris amb la titulaciórequerida.Suplències: secretari general de la subdelegacióOrganització per RD del consell de ministresAtribucions polítiques (si no hi ha la seu de la Delegació).
 133. 133. 4.2.El sotsdelegat del govern a la provinciaFuncionaris tècnics encarregats de la direcció administrativa del’Administració perifèrica de l’Estat.Subordinat al delegat del Govern: funcions per delegació.Nomenament per designació del delegat entre funcionaris amb la titulaciórequerida.Suplències: secretari general de la subdelegacióOrganització per RD del consell de ministresAtribucions polítiques (si no hi ha la seu de la Delegació).Atribucions administratives.
 134. 134. 4.3.Altres òrgans territorials del’Administració perifèrica de l’Estat
 135. 135. 4.3.Altres òrgans territorials del’Administració perifèrica de l’EstatDelegats territorials ministerials (integrats en lesDelegacions del Govern).
 136. 136. 4.3.Altres òrgans territorials del’Administració perifèrica de l’EstatDelegats territorials ministerials (integrats en lesDelegacions del Govern).Delegats d’Economia i Hisenda.
 137. 137. 4.3.Altres òrgans territorials del’Administració perifèrica de l’EstatDelegats territorials ministerials (integrats en lesDelegacions del Govern).Delegats d’Economia i Hisenda.Directors insulars de l’AGE.
 138. 138. 4.3.Altres òrgans territorials del’Administració perifèrica de l’EstatDelegats territorials ministerials (integrats en lesDelegacions del Govern).Delegats d’Economia i Hisenda.Directors insulars de l’AGE.Comissió territorial d’assistència al delegat del Govern.
 139. 139. 4.3.Altres òrgans territorials del’Administració perifèrica de l’EstatDelegats territorials ministerials (integrats en lesDelegacions del Govern).Delegats d’Economia i Hisenda.Directors insulars de l’AGE.Comissió territorial d’assistència al delegat del Govern.Comissió interministerial de coordinació de l’administracióperifèrica de l’Estat (CICAPE).
 140. 140. 4.4.Els serveis perifèrics
 141. 141. 4.4.Els serveis perifèricsEls serveis integrats
 142. 142. 4.4.Els serveis perifèricsEls serveis integrats Art. 33 LOFAGE
 143. 143. 4.4.Els serveis perifèricsEls serveis integrats Art. 33 LOFAGE RD. 1330/1997, d’1 d’agost.
 144. 144. 4.4.Els serveis perifèricsEls serveis integrats Art. 33 LOFAGE RD. 1330/1997, d’1 d’agost.Els serveis no integrats
 145. 145. 4.4.Els serveis perifèricsEls serveis integrats Art. 33 LOFAGE RD. 1330/1997, d’1 d’agost.Els serveis no integrats Art. 34 i 35 LOFAGE
 146. 146. 5.L’administració institucional
 147. 147. 5.L’administració institucionalEns públics de caràcter no territorial, amb personalitatjurídica independent, però sotmesos a la tutela d’unaadministració pública territorial.
 148. 148. 5.L’administració institucionalEns públics de caràcter no territorial, amb personalitatjurídica independent, però sotmesos a la tutela d’unaadministració pública territorial.És una forma d’organitzar els serveis.
 149. 149. 5.L’administració institucionalEns públics de caràcter no territorial, amb personalitatjurídica independent, però sotmesos a la tutela d’unaadministració pública territorial.És una forma d’organitzar els serveis.Denominació LOFAGE: organismes públics (organismesautònoms, entitats públiques empresarials i agènciesestatals).
 150. 150. 5.L’administració institucionalEns públics de caràcter no territorial, amb personalitatjurídica independent, però sotmesos a la tutela d’unaadministració pública territorial.És una forma d’organitzar els serveis.Denominació LOFAGE: organismes públics (organismesautònoms, entitats públiques empresarials i agènciesestatals).I les depenents de les CA i de l’administració local?
 151. 151. 5.L’administració institucional
 152. 152. 5.L’administració institucional
 153. 153. 5.L’administració institucionalCaracterístiques:
 154. 154. 5.L’administració institucionalCaracterístiques: Ens de l’administració pública > dret administratiu
 155. 155. 5.L’administració institucionalCaracterístiques: Ens de l’administració pública > dret administratiu Personalitat jurídica pròpia
 156. 156. 5.L’administració institucionalCaracterístiques: Ens de l’administració pública > dret administratiu Personalitat jurídica pròpia El territori no és l’element essencial
 157. 157. 5.L’administració institucionalCaracterístiques: Ens de l’administració pública > dret administratiu Personalitat jurídica pròpia El territori no és l’element essencial Persecució de finalitat concretes
 158. 158. 5.L’administració institucionalCaracterístiques: Ens de l’administració pública > dret administratiu Personalitat jurídica pròpia El territori no és l’element essencial Persecució de finalitat concretes Creació d’òrgans sense limitació quantitativa
 159. 159. 5.L’administració institucionalCaracterístiques: Ens de l’administració pública > dret administratiu Personalitat jurídica pròpia El territori no és l’element essencial Persecució de finalitat concretes Creació d’òrgans sense limitació quantitativa Relacions de tutela i no de jerarquia
 160. 160. 5.L’administració institucionalCaracterístiques: Ens de l’administració pública > dret administratiu Personalitat jurídica pròpia El territori no és l’element essencial Persecució de finalitat concretes Creació d’òrgans sense limitació quantitativa Relacions de tutela i no de jerarquia No tenen persones subordinades per vinculació subjectiva general
 161. 161. 5.L’administració institucionalCaracterístiques: Ens de l’administració pública > dret administratiu Personalitat jurídica pròpia El territori no és l’element essencial Persecució de finalitat concretes Creació d’òrgans sense limitació quantitativa Relacions de tutela i no de jerarquia No tenen persones subordinades per vinculació subjectiva general Creació per llei
 162. 162. 5.L’administració institucional
 163. 163. 5.L’administració institucional
 164. 164. 5.L’administració institucionalClassificació LOFAGE:
 165. 165. 5.L’administració institucionalClassificació LOFAGE: Organismes autònoms
 166. 166. 5.L’administració institucionalClassificació LOFAGE: Organismes autònoms Entitats públiques empresarials
 167. 167. 5.L’administració institucionalClassificació LOFAGE: Organismes autònoms Entitats públiques empresarials Agències
 168. 168. 5.L’administració institucionalClassificació LOFAGE: Organismes autònoms Entitats públiques empresarials AgènciesClassificació efectuada per a la Llei General Pressupostària
 169. 169. 5.L’administració institucionalClassificació LOFAGE: Organismes autònoms Entitats públiques empresarials AgènciesClassificació efectuada per a la Llei General Pressupostària Sector públic administratiu
 170. 170. 5.L’administració institucionalClassificació LOFAGE: Organismes autònoms Entitats públiques empresarials AgènciesClassificació efectuada per a la Llei General Pressupostària Sector públic administratiu Sector públic empresarial
 171. 171. 5.L’administració institucionalClassificació LOFAGE: Organismes autònoms Entitats públiques empresarials AgènciesClassificació efectuada per a la Llei General Pressupostària Sector públic administratiu Sector públic empresarial Sector públic fundacional
 172. 172. 6.Corporacions de dret públic
 173. 173. 6.Corporacions de dret públic
 174. 174. 6.Corporacions de dret públicSón part de l’administració pública
 175. 175. 6.Corporacions de dret públicSón part de l’administració públicaIntegrats per l’associació permanent i obligatòria delpersones físiques i/o jurídiques
 176. 176. 6.Corporacions de dret públicSón part de l’administració públicaIntegrats per l’associació permanent i obligatòria delpersones físiques i/o jurídiquesAssoliment d’interessos comuns vinculats a l’interès públic
 177. 177. 6.Corporacions de dret públicSón part de l’administració públicaIntegrats per l’associació permanent i obligatòria delpersones físiques i/o jurídiquesAssoliment d’interessos comuns vinculats a l’interès públicEstructuració interna i funcionament democràtics
 178. 178. 6.Corporacions de dret públicSón part de l’administració públicaIntegrats per l’associació permanent i obligatòria delpersones físiques i/o jurídiquesAssoliment d’interessos comuns vinculats a l’interès públicEstructuració interna i funcionament democràticsRegulació de professios o activitats professionals
 179. 179. 6.2.Les cambres oficials
 180. 180. 6.2.Les cambres oficialsLlei 3/1993, de 22 de març, bàsica de cambres oficials de comerç, indústria i navegació
 181. 181. 6.2.Les cambres oficialsLlei 3/1993, de 22 de març, bàsica de cambres oficials de comerç, indústria i navegacióSón corporacions de dret públic amb plena capacitat d’obrar per al compliment de lesseves finalitats, que es configuren com a òrgans consultius o de col·laboració de les AP.
 182. 182. 6.2.Les cambres oficialsLlei 3/1993, de 22 de març, bàsica de cambres oficials de comerç, indústria i navegacióSón corporacions de dret públic amb plena capacitat d’obrar per al compliment de lesseves finalitats, que es configuren com a òrgans consultius o de col·laboració de les AP.Tenen com finalitat la representació, promoció i defensa dels interessos generals decomerç, la indústria i la navegació.
 183. 183. 6.2.Les cambres oficialsLlei 3/1993, de 22 de març, bàsica de cambres oficials de comerç, indústria i navegacióSón corporacions de dret públic amb plena capacitat d’obrar per al compliment de lesseves finalitats, que es configuren com a òrgans consultius o de col·laboració de les AP.Tenen com finalitat la representació, promoció i defensa dels interessos generals decomerç, la indústria i la navegació.Com a mínim una cambra per provincia.
 184. 184. 6.2.Les cambres oficialsLlei 3/1993, de 22 de març, bàsica de cambres oficials de comerç, indústria i navegacióSón corporacions de dret públic amb plena capacitat d’obrar per al compliment de lesseves finalitats, que es configuren com a òrgans consultius o de col·laboració de les AP.Tenen com finalitat la representació, promoció i defensa dels interessos generals decomerç, la indústria i la navegació.Com a mínim una cambra per provincia.Electors: persones físiques o jurídiques que exerceixin activitats en l’àmbit de la cambra.
 185. 185. 6.2.Les cambres oficialsLlei 3/1993, de 22 de març, bàsica de cambres oficials de comerç, indústria i navegacióSón corporacions de dret públic amb plena capacitat d’obrar per al compliment de lesseves finalitats, que es configuren com a òrgans consultius o de col·laboració de les AP.Tenen com finalitat la representació, promoció i defensa dels interessos generals decomerç, la indústria i la navegació.Com a mínim una cambra per provincia.Electors: persones físiques o jurídiques que exerceixin activitats en l’àmbit de la cambra.El Ple, el comitè executiu, el president, el secretari general i el personal.
 186. 186. 6.2.Les cambres oficialsLlei 3/1993, de 22 de març, bàsica de cambres oficials de comerç, indústria i navegacióSón corporacions de dret públic amb plena capacitat d’obrar per al compliment de lesseves finalitats, que es configuren com a òrgans consultius o de col·laboració de les AP.Tenen com finalitat la representació, promoció i defensa dels interessos generals decomerç, la indústria i la navegació.Com a mínim una cambra per provincia.Electors: persones físiques o jurídiques que exerceixin activitats en l’àmbit de la cambra.El Ple, el comitè executiu, el president, el secretari general i el personal.Reglament intern.
 187. 187. 6.2.Les cambres oficialsLlei 3/1993, de 22 de març, bàsica de cambres oficials de comerç, indústria i navegacióSón corporacions de dret públic amb plena capacitat d’obrar per al compliment de lesseves finalitats, que es configuren com a òrgans consultius o de col·laboració de les AP.Tenen com finalitat la representació, promoció i defensa dels interessos generals decomerç, la indústria i la navegació.Com a mínim una cambra per provincia.Electors: persones físiques o jurídiques que exerceixin activitats en l’àmbit de la cambra.El Ple, el comitè executiu, el president, el secretari general i el personal.Reglament intern.Tutela.
 188. 188. 6.3.Els col·legis professional
 189. 189. 6.3.Els col·legis professionalLegislació.
 190. 190. 6.3.Els col·legis professionalLegislació.La col·legiació és un dret i un deure.
 191. 191. 6.3.Els col·legis professionalLegislació.La col·legiació és un dret i un deure.Creació per llei a petició dels professionals interessats.
 192. 192. 6.3.Els col·legis professionalLegislació.La col·legiació és un dret i un deure.Creació per llei a petició dels professionals interessats.Funcions.
 193. 193. 6.3.Els col·legis professionalLegislació.La col·legiació és un dret i un deure.Creació per llei a petició dels professionals interessats.Funcions.Estatuts i reglaments de règim interior.
 194. 194. 7.Organismes autònoms i EPEs
 195. 195. 7.Organismes autònoms i EPEsOrganismes públics creats sota dependència o vinculació del’AGE per a la realització de funcions o activitats (exceptepotestat expropiatòria) en règim de descentralitzaciófuncional.
 196. 196. 7.Organismes autònoms i EPEsOrganismes públics creats sota dependència o vinculació del’AGE per a la realització de funcions o activitats (exceptepotestat expropiatòria) en règim de descentralitzaciófuncional.Disposen de personalitat jurídica pròpia diferenciada,patrimoni i tresoreria propis, i autonomia de gestió.
 197. 197. 7.2.Organismes autònoms
 198. 198. 7.2.Organismes autònomsLògica fonamentadora: assignació d’uns fons per a l’assoliment d’uns objectius.
 199. 199. 7.2.Organismes autònomsLògica fonamentadora: assignació d’uns fons per a l’assoliment d’uns objectius.Creació per llei: en determina el règim jurídic (en base a la LOFAGE) i els estatuts.
 200. 200. 7.2.Organismes autònomsLògica fonamentadora: assignació d’uns fons per a l’assoliment d’uns objectius.Creació per llei: en determina el règim jurídic (en base a la LOFAGE) i els estatuts.Estatuts:
 201. 201. 7.2.Organismes autònomsLògica fonamentadora: assignació d’uns fons per a l’assoliment d’uns objectius.Creació per llei: en determina el règim jurídic (en base a la LOFAGE) i els estatuts.Estatuts: Nombre màxim d’òrgans de direcció.
 202. 202. 7.2.Organismes autònomsLògica fonamentadora: assignació d’uns fons per a l’assoliment d’uns objectius.Creació per llei: en determina el règim jurídic (en base a la LOFAGE) i els estatuts.Estatuts: Nombre màxim d’òrgans de direcció. Funcions i competències de l’OA.
 203. 203. 7.2.Organismes autònomsLògica fonamentadora: assignació d’uns fons per a l’assoliment d’uns objectius.Creació per llei: en determina el règim jurídic (en base a la LOFAGE) i els estatuts.Estatuts: Nombre màxim d’òrgans de direcció. Funcions i competències de l’OA. Patrimoni i recursos econòmics assignats.
 204. 204. 7.2.Organismes autònomsLògica fonamentadora: assignació d’uns fons per a l’assoliment d’uns objectius.Creació per llei: en determina el règim jurídic (en base a la LOFAGE) i els estatuts.Estatuts: Nombre màxim d’òrgans de direcció. Funcions i competències de l’OA. Patrimoni i recursos econòmics assignats. Règim de personals, patrimonial i de contractació.
 205. 205. 7.2.Organismes autònomsLògica fonamentadora: assignació d’uns fons per a l’assoliment d’uns objectius.Creació per llei: en determina el règim jurídic (en base a la LOFAGE) i els estatuts.Estatuts: Nombre màxim d’òrgans de direcció. Funcions i competències de l’OA. Patrimoni i recursos econòmics assignats. Règim de personals, patrimonial i de contractació. Règim pressupostari, econòmicofinancer, d’intervenció, de control financer i comptable.
 206. 206. 7.2.Organismes autònomsLògica fonamentadora: assignació d’uns fons per a l’assoliment d’uns objectius.Creació per llei: en determina el règim jurídic (en base a la LOFAGE) i els estatuts.Estatuts: Nombre màxim d’òrgans de direcció. Funcions i competències de l’OA. Patrimoni i recursos econòmics assignats. Règim de personals, patrimonial i de contractació. Règim pressupostari, econòmicofinancer, d’intervenció, de control financer i comptable. Facultat (o no) de creació o participació en societats mercantils.
 207. 207. 7.2.Organismes autònomsLògica fonamentadora: assignació d’uns fons per a l’assoliment d’uns objectius.Creació per llei: en determina el règim jurídic (en base a la LOFAGE) i els estatuts.Estatuts: Nombre màxim d’òrgans de direcció. Funcions i competències de l’OA. Patrimoni i recursos econòmics assignats. Règim de personals, patrimonial i de contractació. Règim pressupostari, econòmicofinancer, d’intervenció, de control financer i comptable. Facultat (o no) de creació o participació en societats mercantils. Pla inicial d’actuació.
 208. 208. 7.2.Organismes autònomsLògica fonamentadora: assignació d’uns fons per a l’assoliment d’uns objectius.Creació per llei: en determina el règim jurídic (en base a la LOFAGE) i els estatuts.Estatuts: Nombre màxim d’òrgans de direcció. Funcions i competències de l’OA. Patrimoni i recursos econòmics assignats. Règim de personals, patrimonial i de contractació. Règim pressupostari, econòmicofinancer, d’intervenció, de control financer i comptable. Facultat (o no) de creació o participació en societats mercantils. Pla inicial d’actuació.Extinció
 209. 209. 7.2.Organismes autònoms
 210. 210. 7.2.Organismes autònomsModificació o refosa per llei: si afecta a les seves finalitats, tipus d’organisme o peculiaritatsrelatives a recursos econòmics, règim de personal, etc.
 211. 211. 7.2.Organismes autònomsModificació o refosa per llei: si afecta a les seves finalitats, tipus d’organisme o peculiaritatsrelatives a recursos econòmics, règim de personal, etc.Modificació o refosa per RD del Consell de Ministres: si no afecta a...
 212. 212. 7.2.Organismes autònomsModificació o refosa per llei: si afecta a les seves finalitats, tipus d’organisme o peculiaritatsrelatives a recursos econòmics, règim de personal, etc.Modificació o refosa per RD del Consell de Ministres: si no afecta a...Modificació organiztativa > per RD.
 213. 213. 7.2.Organismes autònomsModificació o refosa per llei: si afecta a les seves finalitats, tipus d’organisme o peculiaritatsrelatives a recursos econòmics, règim de personal, etc.Modificació o refosa per RD del Consell de Ministres: si no afecta a...Modificació organiztativa > per RD.Capacitat d’autoorganització.
 214. 214. 7.2.Organismes autònomsModificació o refosa per llei: si afecta a les seves finalitats, tipus d’organisme o peculiaritatsrelatives a recursos econòmics, règim de personal, etc.Modificació o refosa per RD del Consell de Ministres: si no afecta a...Modificació organiztativa > per RD.Capacitat d’autoorganització.Règim patrimonial = la resta d’APs.
 215. 215. 7.2.Organismes autònomsModificació o refosa per llei: si afecta a les seves finalitats, tipus d’organisme o peculiaritatsrelatives a recursos econòmics, règim de personal, etc.Modificació o refosa per RD del Consell de Ministres: si no afecta a...Modificació organiztativa > per RD.Capacitat d’autoorganització.Règim patrimonial = la resta d’APs.Sotmesos a control financer i pressupostari de la Intervenció Gral.
 216. 216. 7.2.Organismes autònomsModificació o refosa per llei: si afecta a les seves finalitats, tipus d’organisme o peculiaritatsrelatives a recursos econòmics, règim de personal, etc.Modificació o refosa per RD del Consell de Ministres: si no afecta a...Modificació organiztativa > per RD.Capacitat d’autoorganització.Règim patrimonial = la resta d’APs.Sotmesos a control financer i pressupostari de la Intervenció Gral.Autonomia contractual limitada.
 217. 217. 7.2.Organismes autònomsModificació o refosa per llei: si afecta a les seves finalitats, tipus d’organisme o peculiaritatsrelatives a recursos econòmics, règim de personal, etc.Modificació o refosa per RD del Consell de Ministres: si no afecta a...Modificació organiztativa > per RD.Capacitat d’autoorganització.Règim patrimonial = la resta d’APs.Sotmesos a control financer i pressupostari de la Intervenció Gral.Autonomia contractual limitada.Règim de personal = la resta d’APs.
 218. 218. 7.2.Organismes autònomsModificació o refosa per llei: si afecta a les seves finalitats, tipus d’organisme o peculiaritatsrelatives a recursos econòmics, règim de personal, etc.Modificació o refosa per RD del Consell de Ministres: si no afecta a...Modificació organiztativa > per RD.Capacitat d’autoorganització.Règim patrimonial = la resta d’APs.Sotmesos a control financer i pressupostari de la Intervenció Gral.Autonomia contractual limitada.Règim de personal = la resta d’APs.Control d’eficàcia (relació principal - agent)
 219. 219. 7.2.Organismes autònomsModificació o refosa per llei: si afecta a les seves finalitats, tipus d’organisme o peculiaritatsrelatives a recursos econòmics, règim de personal, etc.Modificació o refosa per RD del Consell de Ministres: si no afecta a...Modificació organiztativa > per RD.Capacitat d’autoorganització.Règim patrimonial = la resta d’APs.Sotmesos a control financer i pressupostari de la Intervenció Gral.Autonomia contractual limitada.Règim de personal = la resta d’APs.Control d’eficàcia (relació principal - agent)Actes i recursos = la resta d’APs.
 220. 220. 7.3.Les entitats públiques empresarials
 221. 221. 7.3.Les entitats públiques empresarialsArt. 53.1 LOFAGE: “Las entidades públicas empresariales sonOrganismos públicos a los que se encomienda la realización deactividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción debienes de interés público susceptibles de contraprestación”.
 222. 222. 7.3.Les entitats públiques empresarialsArt. 53.1 LOFAGE: “Las entidades públicas empresariales sonOrganismos públicos a los que se encomienda la realización deactividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción debienes de interés público susceptibles de contraprestación”.Art. 53.2 LOFAGE: “Las entidades públicas empresariales se rigen por elDerecho privado, excepto en la formación de la voluntad de susórganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tenganatribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismasen esta Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria”.
 223. 223. 7.3.Les entitats públiques empresarialsArt. 53.1 LOFAGE: “Las entidades públicas empresariales sonOrganismos públicos a los que se encomienda la realización deactividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción debienes de interés público susceptibles de contraprestación”.Art. 53.2 LOFAGE: “Las entidades públicas empresariales se rigen por elDerecho privado, excepto en la formación de la voluntad de susórganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tenganatribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismasen esta Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria”.Peculiaritats del règim jurídic de les EPEs.
 224. 224. 7.4.Les agències
 225. 225. 7.4.Les agènciesLlei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals.
 226. 226. 7.4.Les agènciesLlei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals.Formula organitzativa general, dotada d’autonomia i fexibilitat,amb un mecanismes eficients de control i responsabilització deresultats.
 227. 227. 7.4.Les agènciesLlei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals.Formula organitzativa general, dotada d’autonomia i fexibilitat,amb un mecanismes eficients de control i responsabilització deresultats.Entitats de dret públic creades pel Govern pel compliment depolítiques públiques de l’AGE, amb personalitat jurídica ipatrimoni propis i autonomia de gestió.
 228. 228. 7.4.Les agènciesLlei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals.Formula organitzativa general, dotada d’autonomia i fexibilitat,amb un mecanismes eficients de control i responsabilització deresultats.Entitats de dret públic creades pel Govern pel compliment depolítiques públiques de l’AGE, amb personalitat jurídica ipatrimoni propis i autonomia de gestió.Creació autoritzada per llei i estatuts aprovats pel RD del Consellde Ministres (prèvia memòria i projecte d’estatuts).
 229. 229. 7.4.Les agències
 230. 230. 7.4.Les agènciesÒrgans: president i consell rector, director i comissió decontrol.
 231. 231. 7.4.Les agènciesÒrgans: president i consell rector, director i comissió decontrol.Documents de gestió:
 232. 232. 7.4.Les agènciesÒrgans: president i consell rector, director i comissió decontrol.Documents de gestió: Contracte plurianual de gestió.
 233. 233. 7.4.Les agènciesÒrgans: president i consell rector, director i comissió decontrol.Documents de gestió: Contracte plurianual de gestió. Plans d’acció anuals.
 234. 234. 7.4.Les agènciesÒrgans: president i consell rector, director i comissió decontrol.Documents de gestió: Contracte plurianual de gestió. Plans d’acció anuals. Informe general d’activitats.
 235. 235. 7.4.Les agènciesÒrgans: president i consell rector, director i comissió decontrol.Documents de gestió: Contracte plurianual de gestió. Plans d’acció anuals. Informe general d’activitats. Comptes anuals.
 236. 236. 7.5.Altres organismes
 237. 237. 7.5.Altres organismesEntitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social
 238. 238. 7.5.Altres organismesEntitats gestores i serveis comuns de la Seguretat SocialEmpreses mercantils
 239. 239. 7.5.Altres organismesEntitats gestores i serveis comuns de la Seguretat SocialEmpreses mercantils Participació majoritària de fons públics estatals.
 240. 240. 7.5.Altres organismesEntitats gestores i serveis comuns de la Seguretat SocialEmpreses mercantils Participació majoritària de fons públics estatals. Ordenament jurídic privat amb excepcions.
 241. 241. 8.Òrgans consultius de l’AGE. El Conselld’Estat
 242. 242. 8.Òrgans consultius de l’AGE. El Conselld’EstatÒrgans consultius d’adscripció ministerial (prcediment no formalitzat): gabinetstècnics, Secr. Gral. Tècnica i assessories jurídiques.
 243. 243. 8.Òrgans consultius de l’AGE. El Conselld’EstatÒrgans consultius d’adscripció ministerial (prcediment no formalitzat): gabinetstècnics, Secr. Gral. Tècnica i assessories jurídiques.Art. 107 CE: “És l’òrgan suprem consultiu del Govern”. Desenvolupament per LO.
 244. 244. 8.Òrgans consultius de l’AGE. El Conselld’EstatÒrgans consultius d’adscripció ministerial (prcediment no formalitzat): gabinetstècnics, Secr. Gral. Tècnica i assessories jurídiques.Art. 107 CE: “És l’òrgan suprem consultiu del Govern”. Desenvolupament per LO.Composició:
 245. 245. 8.Òrgans consultius de l’AGE. El Conselld’EstatÒrgans consultius d’adscripció ministerial (prcediment no formalitzat): gabinetstècnics, Secr. Gral. Tècnica i assessories jurídiques.Art. 107 CE: “És l’òrgan suprem consultiu del Govern”. Desenvolupament per LO.Composició: President
 246. 246. 8.Òrgans consultius de l’AGE. El Conselld’EstatÒrgans consultius d’adscripció ministerial (prcediment no formalitzat): gabinetstècnics, Secr. Gral. Tècnica i assessories jurídiques.Art. 107 CE: “És l’òrgan suprem consultiu del Govern”. Desenvolupament per LO.Composició: President Consellers permanents (nombre = seccions. Mínim 8)
 247. 247. 8.Òrgans consultius de l’AGE. El Conselld’EstatÒrgans consultius d’adscripció ministerial (prcediment no formalitzat): gabinetstècnics, Secr. Gral. Tècnica i assessories jurídiques.Art. 107 CE: “És l’òrgan suprem consultiu del Govern”. Desenvolupament per LO.Composició: President Consellers permanents (nombre = seccions. Mínim 8) Consellers nats
 248. 248. 8.Òrgans consultius de l’AGE. El Conselld’EstatÒrgans consultius d’adscripció ministerial (prcediment no formalitzat): gabinetstècnics, Secr. Gral. Tècnica i assessories jurídiques.Art. 107 CE: “És l’òrgan suprem consultiu del Govern”. Desenvolupament per LO.Composició: President Consellers permanents (nombre = seccions. Mínim 8) Consellers nats Consellers electius (10 per 4 anys)
 249. 249. 8.Òrgans consultius de l’AGE. El Conselld’EstatÒrgans consultius d’adscripció ministerial (prcediment no formalitzat): gabinetstècnics, Secr. Gral. Tècnica i assessories jurídiques.Art. 107 CE: “És l’òrgan suprem consultiu del Govern”. Desenvolupament per LO.Composició: President Consellers permanents (nombre = seccions. Mínim 8) Consellers nats Consellers electius (10 per 4 anys) Secretari general
 250. 250. 8.Òrgans consultius de l’AGE. El Conselld’Estat
 251. 251. 8.Òrgans consultius de l’AGE. El Conselld’EstatFuncionament:
 252. 252. 8.Òrgans consultius de l’AGE. El Conselld’EstatFuncionament: El Ple
 253. 253. 8.Òrgans consultius de l’AGE. El Conselld’EstatFuncionament: El Ple La Comissió Permanent (i seccions: mínim 8)
 254. 254. 8.Òrgans consultius de l’AGE. El Conselld’EstatFuncionament: El Ple La Comissió Permanent (i seccions: mínim 8) La Comissió d’Estudis
 255. 255. 8.Òrgans consultius de l’AGE. El Conselld’EstatFuncionament: El Ple La Comissió Permanent (i seccions: mínim 8) La Comissió d’EstudisAtribucions:
 256. 256. 8.Òrgans consultius de l’AGE. El Conselld’EstatFuncionament: El Ple La Comissió Permanent (i seccions: mínim 8) La Comissió d’EstudisAtribucions: Emissió de dictàmens a petició de Govern o presidents de CA.
 257. 257. 8.Òrgans consultius de l’AGE. El Conselld’EstatFuncionament: El Ple La Comissió Permanent (i seccions: mínim 8) La Comissió d’EstudisAtribucions: Emissió de dictàmens a petició de Govern o presidents de CA. Dictàmens preceptius.

×