Successfully reported this slideshow.

Cos administratiu GenCat - Bloc 5 Tema 30

972 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Cos administratiu GenCat - Bloc 5 Tema 30

 1. 1. Tractament i gestió de la documentació Recepció i registre de documents. Organització dels documents admistratius. Arxiu de documents.Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria.Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica. Bloc 5. Tema 30
 2. 2. Tractament i gestió de la documentació1. Recepció i registre de documents.2. Organització dels documents admistratius.3. Arxiu de documents.4. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria.5. Gestió dels documents electrònics.6. Certificació digital i signatura electrònica.
 3. 3. 1. Recepció i registre de documents
 4. 4. 1. Recepció i registre de documents Normativa:
 5. 5. 1. Recepció i registre de documents Normativa: Art. 37 LRJPAC. Dret d’accés a arxius i registres
 6. 6. 1. Recepció i registre de documents Normativa: Art. 37 LRJPAC. Dret d’accés a arxius i registres Art. 38 LRJPAC. Registres
 7. 7. 1. Recepció i registre de documents Normativa: Art. 37 LRJPAC. Dret d’accés a arxius i registres Art. 38 LRJPAC. Registres Decret 360/1994, de 15 de desembre, del registre d’entrada i sortida de documents de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 8. 8. 1. Recepció i registre de documents Normativa: Art. 37 LRJPAC. Dret d’accés a arxius i registres Art. 38 LRJPAC. Registres Decret 360/1994, de 15 de desembre, del registre d’entrada i sortida de documents de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Funcions del registre:
 9. 9. 1. Recepció i registre de documents Normativa: Art. 37 LRJPAC. Dret d’accés a arxius i registres Art. 38 LRJPAC. Registres Decret 360/1994, de 15 de desembre, del registre d’entrada i sortida de documents de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Funcions del registre: Donar fe que un document ha arribat o sortit de l’AP.
 10. 10. 1. Recepció i registre de documents Normativa: Art. 37 LRJPAC. Dret d’accés a arxius i registres Art. 38 LRJPAC. Registres Decret 360/1994, de 15 de desembre, del registre d’entrada i sortida de documents de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Funcions del registre: Donar fe que un document ha arribat o sortit de l’AP. Classificar i distribuir la documentació que arriba i surt de l’AP.
 11. 11. 1. Recepció i registre de documents
 12. 12. 1. Recepció i registre de documents Principis bàsics de l’activitat registral:
 13. 13. 1. Recepció i registre de documents Principis bàsics de l’activitat registral: Principi d’unitat registral.
 14. 14. 1. Recepció i registre de documents Principis bàsics de l’activitat registral: Principi d’unitat registral. Principi d’intercomunicabilitat dels registres.
 15. 15. 1. Recepció i registre de documents Principis bàsics de l’activitat registral: Principi d’unitat registral. Principi d’intercomunicabilitat dels registres. Principi d’autoorganització registral.
 16. 16. 1. Recepció i registre de documents
 17. 17. 1. Recepció i registre de documents Què és necessari per poder registrar un document?
 18. 18. 1. Recepció i registre de documents Què és necessari per poder registrar un document? que s’identifiqui l’emissor del document.
 19. 19. 1. Recepció i registre de documents Què és necessari per poder registrar un document? que s’identifiqui l’emissor del document. que s’adreci a qualsevol de les administracions previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992.
 20. 20. 1. Recepció i registre de documents Què és necessari per poder registrar un document? que s’identifiqui l’emissor del document. que s’adreci a qualsevol de les administracions previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992. I si no?
 21. 21. 1. Recepció i registre de documents Què és necessari per poder registrar un document? que s’identifiqui l’emissor del document. que s’adreci a qualsevol de les administracions previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992. I si no? No pot ser acceptat.
 22. 22. 1. Recepció i registre de documents
 23. 23. 1. Recepció i registre de documents Quins documents s’han de registrar d’entrada?
 24. 24. 1. Recepció i registre de documents Quins documents s’han de registrar d’entrada? Documents de sol·licitud i de correspondència.
 25. 25. 1. Recepció i registre de documents Quins documents s’han de registrar d’entrada? Documents de sol·licitud i de correspondència. Documents presentats a un registre qualsevol que no estiguin adreçats a l’òrgan del registre.
 26. 26. 1. Recepció i registre de documents Quins documents s’han de registrar d’entrada? Documents de sol·licitud i de correspondència. Documents presentats a un registre qualsevol que no estiguin adreçats a l’òrgan del registre. Quins documents NO s’han de registrar d’entrada?
 27. 27. 1. Recepció i registre de documents Quins documents s’han de registrar d’entrada? Documents de sol·licitud i de correspondència. Documents presentats a un registre qualsevol que no estiguin adreçats a l’òrgan del registre. Quins documents NO s’han de registrar d’entrada? Documents de propaganda.
 28. 28. 1. Recepció i registre de documents Quins documents s’han de registrar d’entrada? Documents de sol·licitud i de correspondència. Documents presentats a un registre qualsevol que no estiguin adreçats a l’òrgan del registre. Quins documents NO s’han de registrar d’entrada? Documents de propaganda. Documents que acompanyin els de sol·licitud i correspondència.
 29. 29. 1. Recepció i registre de documents
 30. 30. 1. Recepció i registre de documents Quins documents s’han de registrar de sortida?
 31. 31. 1. Recepció i registre de documents Quins documents s’han de registrar de sortida? Documents oficials: “documents emesos pels òrgans administratius que s’adrecin a altres òrgans o particulars”.
 32. 32. 1. Recepció i registre de documents Quins documents s’han de registrar de sortida? Documents oficials: “documents emesos pels òrgans administratius que s’adrecin a altres òrgans o particulars”. Quins documents NO s’han de registrar de sortida?
 33. 33. 1. Recepció i registre de documents Quins documents s’han de registrar de sortida? Documents oficials: “documents emesos pels òrgans administratius que s’adrecin a altres òrgans o particulars”. Quins documents NO s’han de registrar de sortida? Documents de propaganda.
 34. 34. 1. Recepció i registre de documents Quins documents s’han de registrar de sortida? Documents oficials: “documents emesos pels òrgans administratius que s’adrecin a altres òrgans o particulars”. Quins documents NO s’han de registrar de sortida? Documents de propaganda. Documents que acompanyin els de sol·licitud i correspondència.
 35. 35. 1. Recepció i registre de documents Quins documents s’han de registrar de sortida? Documents oficials: “documents emesos pels òrgans administratius que s’adrecin a altres òrgans o particulars”. Quins documents NO s’han de registrar de sortida? Documents de propaganda. Documents que acompanyin els de sol·licitud i correspondència. Documents presentats a un registre qualsevol que no estiguin adreçats a l’òrgan del registre.
 36. 36. 1. Recepció i registre de documents
 37. 37. 1. Recepció i registre de documents Quines dades ha de contenir un assentament de registre?
 38. 38. 1. Recepció i registre de documents Quines dades ha de contenir un assentament de registre? Número de registre, que és el número que identifica el document.
 39. 39. 1. Recepció i registre de documents Quines dades ha de contenir un assentament de registre? Número de registre, que és el número que identifica el document. Data i hora de presentació.
 40. 40. 1. Recepció i registre de documents Quines dades ha de contenir un assentament de registre? Número de registre, que és el número que identifica el document. Data i hora de presentació. Data d’alta al registre, que pot no ser la mateixa que la de presentació, si el document s’ha presentat en un registre diferent del destinatari.
 41. 41. 1. Recepció i registre de documents Quines dades ha de contenir un assentament de registre? Número de registre, que és el número que identifica el document. Data i hora de presentació. Data d’alta al registre, que pot no ser la mateixa que la de presentació, si el document s’ha presentat en un registre diferent del destinatari. Tipus de document, que s’estableix segons la classificació prevista a l’article 3 del Decret 360/1994.
 42. 42. 1. Recepció i registre de documents Quines dades ha de contenir un assentament de registre? Número de registre, que és el número que identifica el document. Data i hora de presentació. Data d’alta al registre, que pot no ser la mateixa que la de presentació, si el document s’ha presentat en un registre diferent del destinatari. Tipus de document, que s’estableix segons la classificació prevista a l’article 3 del Decret 360/1994. Assumpte del document, que és un resum que explica el seu contingut.
 43. 43. 1. Recepció i registre de documents Quines dades ha de contenir un assentament de registre? Número de registre, que és el número que identifica el document. Data i hora de presentació. Data d’alta al registre, que pot no ser la mateixa que la de presentació, si el document s’ha presentat en un registre diferent del destinatari. Tipus de document, que s’estableix segons la classificació prevista a l’article 3 del Decret 360/1994. Assumpte del document, que és un resum que explica el seu contingut. Data del document, que és la data consignada al document que es registra.
 44. 44. 1. Recepció i registre de documents Quines dades ha de contenir un assentament de registre? Número de registre, que és el número que identifica el document. Data i hora de presentació. Data d’alta al registre, que pot no ser la mateixa que la de presentació, si el document s’ha presentat en un registre diferent del destinatari. Tipus de document, que s’estableix segons la classificació prevista a l’article 3 del Decret 360/1994. Assumpte del document, que és un resum que explica el seu contingut. Data del document, que és la data consignada al document que es registra. Identificació de la persona interessada, organisme o unitat administrativa de procedència.
 45. 45. 1. Recepció i registre de documents Quines dades ha de contenir un assentament de registre? Número de registre, que és el número que identifica el document. Data i hora de presentació. Data d’alta al registre, que pot no ser la mateixa que la de presentació, si el document s’ha presentat en un registre diferent del destinatari. Tipus de document, que s’estableix segons la classificació prevista a l’article 3 del Decret 360/1994. Assumpte del document, que és un resum que explica el seu contingut. Data del document, que és la data consignada al document que es registra. Identificació de la persona interessada, organisme o unitat administrativa de procedència. Identificació de la persona interessada, organisme o unitat administrativa de destinació.
 46. 46. 1. Recepció i registre de documents
 47. 47. 1. Recepció i registre de documents Garanties dels registres:
 48. 48. 1. Recepció i registre de documents Garanties dels registres: Els registres s’han de tancar cada dia i els assentaments s’han d’ordenar cronològicament.
 49. 49. 1. Recepció i registre de documents Garanties dels registres: Els registres s’han de tancar cada dia i els assentaments s’han d’ordenar cronològicament. Els registres auxiliars han d’enviar al seu registre general tota la informació dels assentaments efectuats.
 50. 50. 1. Recepció i registre de documents Garanties dels registres: Els registres s’han de tancar cada dia i els assentaments s’han d’ordenar cronològicament. Els registres auxiliars han d’enviar al seu registre general tota la informació dels assentaments efectuats. En tots els casos s’ha de garantir la certesa de les dades registrals.
 51. 51. 1. Recepció i registre de documents Garanties dels registres: Els registres s’han de tancar cada dia i els assentaments s’han d’ordenar cronològicament. Els registres auxiliars han d’enviar al seu registre general tota la informació dels assentaments efectuats. En tots els casos s’ha de garantir la certesa de les dades registrals. s@rcat.
 52. 52. 2. Organització delsdocuments administratius
 53. 53. 2. Organització delsdocuments administratius Tipus de documents:
 54. 54. 2. Organització delsdocuments administratius Tipus de documents: Documents administratius / documents cognitius.
 55. 55. 2. Organització delsdocuments administratius Tipus de documents: Documents administratius / documents cognitius. Documents públics / documents privats.
 56. 56. 2. Organització delsdocuments administratius Tipus de documents: Documents administratius / documents cognitius. Documents públics / documents privats. Documents en fase activa / documents en fase semiactiva / documents inactius o històrics.
 57. 57. 2. Organització delsdocuments administratius
 58. 58. 2. Organització delsdocuments administratius Els documents administratius formen part d’expedients administratius: “el conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen d’antecedent i fonament a la resolució administrativa, i també les diligències encaminades a executar-la”.
 59. 59. 2. Organització delsdocuments administratius Els documents administratius formen part d’expedients administratius: “el conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen d’antecedent i fonament a la resolució administrativa, i també les diligències encaminades a executar-la”. Descripció externa dels expedients.
 60. 60. 2. Organització delsdocuments administratius Els documents administratius formen part d’expedients administratius: “el conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen d’antecedent i fonament a la resolució administrativa, i també les diligències encaminades a executar-la”. Descripció externa dels expedients. Descripció interna dels expedients.
 61. 61. 2. Organització delsdocuments administratius Els documents administratius formen part d’expedients administratius: “el conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen d’antecedent i fonament a la resolució administrativa, i també les diligències encaminades a executar-la”. Descripció externa dels expedients. Descripció interna dels expedients. Expedients electrònics.
 62. 62. 3. Arxiu dedocuments
 63. 63. 3. Arxiu de documentsDefinició d’arxiu:
 64. 64. 3. Arxiu de documentsDefinició d’arxiu: Organisme o institució des d’on es fan específicament funcions d’organització, tutela, gestió, descripció, conservació i difusió de fons documentals. També s’entén per arxiu el fons o el conjunt de fons documentals.
 65. 65. 3. Arxiu dedocuments
 66. 66. 3. Arxiu de documentsSistema General de Gestió de la Documentació Administrativa (SGGDA):
 67. 67. 3. Arxiu de documentsSistema General de Gestió de la Documentació Administrativa (SGGDA): Què és?
 68. 68. 3. Arxiu de documentsSistema General de Gestió de la Documentació Administrativa (SGGDA): Què és? Objectius:
 69. 69. 3. Arxiu de documentsSistema General de Gestió de la Documentació Administrativa (SGGDA): Què és? Objectius: Crear un mètode de gestió documental homogeni.
 70. 70. 3. Arxiu de documentsSistema General de Gestió de la Documentació Administrativa (SGGDA): Què és? Objectius: Crear un mètode de gestió documental homogeni. Racionalitzar els circuits i terminis de les transferències documentals, ubicant la documentació en funció del seu ús i vigència administrativa.
 71. 71. 3. Arxiu de documentsSistema General de Gestió de la Documentació Administrativa (SGGDA): Què és? Objectius: Crear un mètode de gestió documental homogeni. Racionalitzar els circuits i terminis de les transferències documentals, ubicant la documentació en funció del seu ús i vigència administrativa. Garantir el control dels mecanismes d’accés i consulta de la documentació i agilitar la seva recuperació.
 72. 72. 3. Arxiu de documentsSistema General de Gestió de la Documentació Administrativa (SGGDA): Què és? Objectius: Crear un mètode de gestió documental homogeni. Racionalitzar els circuits i terminis de les transferències documentals, ubicant la documentació en funció del seu ús i vigència administrativa. Garantir el control dels mecanismes d’accés i consulta de la documentació i agilitar la seva recuperació. Garantir la conservació de la documentació que tingui valor probatori per a l’Administració o que en un futur tingui valor històric i aplicar les taules d’avaluació documental per procedir a l’eliminació de la documentació que no tingui valor.
 73. 73. 3. Arxiu dedocuments
 74. 74. 3. Arxiu de documentsOrganització dels arxius de la Generalitat de Catalunya.
 75. 75. 3. Arxiu de documentsOrganització dels arxius de la Generalitat de Catalunya. La documentació es conserva, segons la data en què es va generar i el seu nivell d’utilització, en els arxius de gestió, en els arxius centrals administratius o en els arxius històrics.
 76. 76. 3. Arxiu de documentsOrganització dels arxius de la Generalitat de Catalunya. La documentació es conserva, segons la data en què es va generar i el seu nivell d’utilització, en els arxius de gestió, en els arxius centrals administratius o en els arxius històrics. Documentació activa > Arxius de gestió (5 anys en la unitat)
 77. 77. 3. Arxiu de documentsOrganització dels arxius de la Generalitat de Catalunya. La documentació es conserva, segons la data en què es va generar i el seu nivell d’utilització, en els arxius de gestió, en els arxius centrals administratius o en els arxius històrics. Documentació activa > Arxius de gestió (5 anys en la unitat) Documentació semiactiva > Arxius centrals administratius (15 anys. Un per departament. Màxim 30 anys)
 78. 78. 3. Arxiu de documentsOrganització dels arxius de la Generalitat de Catalunya. La documentació es conserva, segons la data en què es va generar i el seu nivell d’utilització, en els arxius de gestió, en els arxius centrals administratius o en els arxius històrics. Documentació activa > Arxius de gestió (5 anys en la unitat) Documentació semiactiva > Arxius centrals administratius (15 anys. Un per departament. Màxim 30 anys) Documentació històrica > Arxius històrics.
 79. 79. 3. Arxiu dedocuments
 80. 80. 3. Arxiu de documentsSistema d’Arxius de Catalunya:
 81. 81. 3. Arxiu de documentsSistema d’Arxius de Catalunya: Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.
 82. 82. 3. Arxiu de documentsSistema d’Arxius de Catalunya: Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. L’Arxiu de la Corona d’Aragó.
 83. 83. 3. Arxiu de documentsSistema d’Arxius de Catalunya: Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. L’Arxiu de la Corona d’Aragó. Els arxius de la Generalitat de Catalunya.
 84. 84. 3. Arxiu de documentsSistema d’Arxius de Catalunya: Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. L’Arxiu de la Corona d’Aragó. Els arxius de la Generalitat de Catalunya. Els arxius de les diputacions provincials i dels municipis de més de deu mil habitants.
 85. 85. 3. Arxiu de documentsSistema d’Arxius de Catalunya: Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. L’Arxiu de la Corona d’Aragó. Els arxius de la Generalitat de Catalunya. Els arxius de les diputacions provincials i dels municipis de més de deu mil habitants. Els arxius de les universitats.
 86. 86. 3. Arxiu de documentsSistema d’Arxius de Catalunya: Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. L’Arxiu de la Corona d’Aragó. Els arxius de la Generalitat de Catalunya. Els arxius de les diputacions provincials i dels municipis de més de deu mil habitants. Els arxius de les universitats. L’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona.
 87. 87. 3. Arxiu de documentsSistema d’Arxius de Catalunya: Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. L’Arxiu de la Corona d’Aragó. Els arxius de la Generalitat de Catalunya. Els arxius de les diputacions provincials i dels municipis de més de deu mil habitants. Els arxius de les universitats. L’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Els arxius històrics provincials.
 88. 88. 3. Arxiu de documentsSistema d’Arxius de Catalunya: Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. L’Arxiu de la Corona d’Aragó. Els arxius de la Generalitat de Catalunya. Els arxius de les diputacions provincials i dels municipis de més de deu mil habitants. Els arxius de les universitats. L’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Els arxius històrics provincials. Els arxius diocesans i capitulars de l’Església catòlica.
 89. 89. 3. Arxiu de documentsSistema d’Arxius de Catalunya: Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. L’Arxiu de la Corona d’Aragó. Els arxius de la Generalitat de Catalunya. Els arxius de les diputacions provincials i dels municipis de més de deu mil habitants. Els arxius de les universitats. L’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Els arxius històrics provincials. Els arxius diocesans i capitulars de l’Església catòlica. L’òrgan del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació competent en matèria d’arxius.
 90. 90. 3. Arxiu de documentsSistema d’Arxius de Catalunya: Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. L’Arxiu de la Corona d’Aragó. Els arxius de la Generalitat de Catalunya. Els arxius de les diputacions provincials i dels municipis de més de deu mil habitants. Els arxius de les universitats. L’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Els arxius històrics provincials. Els arxius diocesans i capitulars de l’Església catòlica. L’òrgan del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació competent en matèria d’arxius. El Consell Nacional d’Arxius.
 91. 91. 3. Arxiu de documentsSistema d’Arxius de Catalunya: Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. L’Arxiu de la Corona d’Aragó. Els arxius de la Generalitat de Catalunya. Els arxius de les diputacions provincials i dels municipis de més de deu mil habitants. Els arxius de les universitats. L’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Els arxius històrics provincials. Els arxius diocesans i capitulars de l’Església catòlica. L’òrgan del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació competent en matèria d’arxius. El Consell Nacional d’Arxius. La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental.
 92. 92. 3. Arxiu dedocuments
 93. 93. 3. Arxiu de documentsEls arxius de la Generalitat de Catalunya:
 94. 94. 3. Arxiu de documentsEls arxius de la Generalitat de Catalunya: L’Arxiu Nacional de Catalunya.
 95. 95. 3. Arxiu de documentsEls arxius de la Generalitat de Catalunya: L’Arxiu Nacional de Catalunya. L’Arxiu del Parlament de Catalunya, l’Arxiu del Síndic de Greuges, l’Arxiu de la Sindicatura de Comptes, l’Arxiu del Consell Consultiu i els arxius de les altres institucions de la Generalitat que no depenguin de la seva Administració.
 96. 96. 3. Arxiu de documentsEls arxius de la Generalitat de Catalunya: L’Arxiu Nacional de Catalunya. L’Arxiu del Parlament de Catalunya, l’Arxiu del Síndic de Greuges, l’Arxiu de la Sindicatura de Comptes, l’Arxiu del Consell Consultiu i els arxius de les altres institucions de la Generalitat que no depenguin de la seva Administració. Els arxius centrals administratius dels departaments de la Generalitat, de les delegacions territorials del Govern, de les empreses, entitats i ens dependents de la Generalitat i de les entitats de dret públic vinculades.
 97. 97. 3. Arxiu de documentsEls arxius de la Generalitat de Catalunya: L’Arxiu Nacional de Catalunya. L’Arxiu del Parlament de Catalunya, l’Arxiu del Síndic de Greuges, l’Arxiu de la Sindicatura de Comptes, l’Arxiu del Consell Consultiu i els arxius de les altres institucions de la Generalitat que no depenguin de la seva Administració. Els arxius centrals administratius dels departaments de la Generalitat, de les delegacions territorials del Govern, de les empreses, entitats i ens dependents de la Generalitat i de les entitats de dret públic vinculades. La Xarxa d’Arxius Comarcals.
 98. 98. 3. Arxiu de documentsEls arxius de la Generalitat de Catalunya: L’Arxiu Nacional de Catalunya. L’Arxiu del Parlament de Catalunya, l’Arxiu del Síndic de Greuges, l’Arxiu de la Sindicatura de Comptes, l’Arxiu del Consell Consultiu i els arxius de les altres institucions de la Generalitat que no depenguin de la seva Administració. Els arxius centrals administratius dels departaments de la Generalitat, de les delegacions territorials del Govern, de les empreses, entitats i ens dependents de la Generalitat i de les entitats de dret públic vinculades. La Xarxa d’Arxius Comarcals. Tots aquells arxius que es puguin crear i incorporar en virtut del que preveu la llei.
 99. 99. 3. Arxiu dedocuments
 100. 100. 3. Arxiu de documentsEl Consell Nacional d’Arxius:
 101. 101. 3. Arxiu de documentsEl Consell Nacional d’Arxius: Òrgan consultiu de l’Administració de la Generalitat en matèria d’arxius.
 102. 102. 4. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria
 103. 103. 4. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria Què fem amb la documentació una vegada esgotada la seva vigència?
 104. 104. 4. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria Què fem amb la documentació una vegada esgotada la seva vigència? Haurà de ser objecte d’una tria o expurgació.
 105. 105. 4. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria Què fem amb la documentació una vegada esgotada la seva vigència? Haurà de ser objecte d’una tria o expurgació. Conservació permnanet només d’aquella documentació que:
 106. 106. 4. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria Què fem amb la documentació una vegada esgotada la seva vigència? Haurà de ser objecte d’una tria o expurgació. Conservació permnanet només d’aquella documentació que: tingui un interès per a la informació o investigació
 107. 107. 4. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria Què fem amb la documentació una vegada esgotada la seva vigència? Haurà de ser objecte d’una tria o expurgació. Conservació permnanet només d’aquella documentació que: tingui un interès per a la informació o investigació o la conservació de la qual sigui obligada per llei.
 108. 108. 4. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria
 109. 109. 4. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental.
 110. 110. 4. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental. Elabora taules d’avaluació documental i controla que s’apliquin de manera correcta.
 111. 111. 4. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental. Elabora taules d’avaluació documental i controla que s’apliquin de manera correcta. Resòl les sol·licituds d’avaluació de documents públics.
 112. 112. 4. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental. Elabora taules d’avaluació documental i controla que s’apliquin de manera correcta. Resòl les sol·licituds d’avaluació de documents públics. Avalua els documents provats integrants del patrimoni documental que no hagin estat declarats d’interès nacional ni inclosos en el Catàleg del patrimoni cultural català, i n’autoritza l’eliminació, si escau.
 113. 113. 5. Gestió dedocuments electrònics
 114. 114. 5. Gestió dedocuments electrònics Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 115. 115. 5. Gestió dedocuments electrònics Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Document electrònic = “«la informació de qualsevol naturalesa en forma electrònica, arxivada en un suport electrònic segons un format determinat i susceptible d’identificació i tractament diferenciat”.
 116. 116. 5. Gestió dedocuments electrònics Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Document electrònic = “«la informació de qualsevol naturalesa en forma electrònica, arxivada en un suport electrònic segons un format determinat i susceptible d’identificació i tractament diferenciat”. Els documents electrònics són canviants i es poden manipular > cal un sistema de gestió que en garanteixi la fiabilitat, autenticitat, integritat i accessibilitat.
 117. 117. 5. Gestió dedocuments electrònics
 118. 118. 5. Gestió dedocuments electrònics Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat.
 119. 119. 5. Gestió dedocuments electrònics Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat. La documentació electrònica generada per una unitat administrativa s’ha de mantenir en un disc dur o una unitat de xarxa propis d’aquesta unitat. Aquesta unitat de xarxa s’ha de dividir en directoris o carpetes per arxivar-hi els documents.
 120. 120. 5. Gestió dedocuments electrònics Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat. La documentació electrònica generada per una unitat administrativa s’ha de mantenir en un disc dur o una unitat de xarxa propis d’aquesta unitat. Aquesta unitat de xarxa s’ha de dividir en directoris o carpetes per arxivar-hi els documents. Estructura organitzativa de la documentació de la unitat. Quatre nivells de directoris:
 121. 121. 5. Gestió dedocuments electrònics Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat. La documentació electrònica generada per una unitat administrativa s’ha de mantenir en un disc dur o una unitat de xarxa propis d’aquesta unitat. Aquesta unitat de xarxa s’ha de dividir en directoris o carpetes per arxivar-hi els documents. Estructura organitzativa de la documentació de la unitat. Quatre nivells de directoris: 1. Codi i el nom de la unitat administrativa
 122. 122. 5. Gestió dedocuments electrònics Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat. La documentació electrònica generada per una unitat administrativa s’ha de mantenir en un disc dur o una unitat de xarxa propis d’aquesta unitat. Aquesta unitat de xarxa s’ha de dividir en directoris o carpetes per arxivar-hi els documents. Estructura organitzativa de la documentació de la unitat. Quatre nivells de directoris: 1. Codi i el nom de la unitat administrativa 2. Sèrie documental.
 123. 123. 5. Gestió dedocuments electrònics Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat. La documentació electrònica generada per una unitat administrativa s’ha de mantenir en un disc dur o una unitat de xarxa propis d’aquesta unitat. Aquesta unitat de xarxa s’ha de dividir en directoris o carpetes per arxivar-hi els documents. Estructura organitzativa de la documentació de la unitat. Quatre nivells de directoris: 1. Codi i el nom de la unitat administrativa 2. Sèrie documental. 3. Expedient.
 124. 124. 5. Gestió dedocuments electrònics Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat. La documentació electrònica generada per una unitat administrativa s’ha de mantenir en un disc dur o una unitat de xarxa propis d’aquesta unitat. Aquesta unitat de xarxa s’ha de dividir en directoris o carpetes per arxivar-hi els documents. Estructura organitzativa de la documentació de la unitat. Quatre nivells de directoris: 1. Codi i el nom de la unitat administrativa 2. Sèrie documental. 3. Expedient. 4. Document.
 125. 125. 6. Certificació digital isignatura electrònica
 126. 126. 6. Certificació digital isignatura electrònica Com garantir la confiança de la ciutadania en les comunicacions telemàtiques? Com assegurem la identitat entre les parts?
 127. 127. 6. Certificació digital isignatura electrònica Com garantir la confiança de la ciutadania en les comunicacions telemàtiques? Com assegurem la identitat entre les parts? Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
 128. 128. 6. Certificació digital isignatura electrònica Com garantir la confiança de la ciutadania en les comunicacions telemàtiques? Com assegurem la identitat entre les parts? Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. Signatura electrònica: “el conjunt de dades en forma electrònica, consignades juntament amb altres o associades amb aquestes, annexades a un document electrònic, que poden ser utilitzades com a mitjà d’identificació de la persona signant”.
 129. 129. 6. Certificació digital isignatura electrònica
 130. 130. 6. Certificació digital isignatura electrònica Tipus de signatura electrònica:
 131. 131. 6. Certificació digital isignatura electrònica Tipus de signatura electrònica: Signatura electrònica ordinària: permet la identificació de l’usuari mitjançant un codi d’usuari i una contrasenya.
 132. 132. 6. Certificació digital isignatura electrònica Tipus de signatura electrònica: Signatura electrònica ordinària: permet la identificació de l’usuari mitjançant un codi d’usuari i una contrasenya. Signatura electrònica avançada: permet identificar la persona que signa i detectar qualsevol canvi posterior. Està vinculada a la persona signant de manera única i a les dades a les quals es refereix, de manera que permet garantir també la identitat de les dades enviades.
 133. 133. 6. Certificació digital isignatura electrònica Tipus de signatura electrònica: Signatura electrònica ordinària: permet la identificació de l’usuari mitjançant un codi d’usuari i una contrasenya. Signatura electrònica avançada: permet identificar la persona que signa i detectar qualsevol canvi posterior. Està vinculada a la persona signant de manera única i a les dades a les quals es refereix, de manera que permet garantir també la identitat de les dades enviades. Signatura electrònica reconeguda: basada en un certificat reconegut i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura.
 134. 134. 6. Certificació digital isignatura electrònica Tipus de signatura electrònica: Signatura electrònica ordinària: permet la identificació de l’usuari mitjançant un codi d’usuari i una contrasenya. Signatura electrònica avançada: permet identificar la persona que signa i detectar qualsevol canvi posterior. Està vinculada a la persona signant de manera única i a les dades a les quals es refereix, de manera que permet garantir també la identitat de les dades enviades. Signatura electrònica reconeguda: basada en un certificat reconegut i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura. Article 3.4 de la Llei 59/2003: “«la signatura electrònica reconeguda tindrà, respecte a les dades consignades en forma electrònica, el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb les consignades en paper”.
 135. 135. 6. Certificació digital isignatura electrònica
 136. 136. 6. Certificació digital isignatura electrònica Certificat digital: document signat electrònicament per una autoritat de certificació. Garanteix:
 137. 137. 6. Certificació digital isignatura electrònica Certificat digital: document signat electrònicament per una autoritat de certificació. Garanteix: La identificació de l’emissor, de tal manera que garanteix que la persona que signa és realment qui envia la informació.
 138. 138. 6. Certificació digital isignatura electrònica Certificat digital: document signat electrònicament per una autoritat de certificació. Garanteix: La identificació de l’emissor, de tal manera que garanteix que la persona que signa és realment qui envia la informació. La integritat de la transacció, la qual cosa vol dir que es rep tota la informació amb la garantia que aquesta no ha estat manipulada.
 139. 139. 6. Certificació digital isignatura electrònica Certificat digital: document signat electrònicament per una autoritat de certificació. Garanteix: La identificació de l’emissor, de tal manera que garanteix que la persona que signa és realment qui envia la informació. La integritat de la transacció, la qual cosa vol dir que es rep tota la informació amb la garantia que aquesta no ha estat manipulada. El no rebuig dels compromisos adquirits per via electrònica, ja que la signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la signatura manuscrita.
 140. 140. 6. Certificació digital isignatura electrònica Certificat digital: document signat electrònicament per una autoritat de certificació. Garanteix: La identificació de l’emissor, de tal manera que garanteix que la persona que signa és realment qui envia la informació. La integritat de la transacció, la qual cosa vol dir que es rep tota la informació amb la garantia que aquesta no ha estat manipulada. El no rebuig dels compromisos adquirits per via electrònica, ja que la signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la signatura manuscrita. La confidencialitat de l’enviament, ja que una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no es pot manipular.
 141. 141. 6. Certificació digital isignatura electrònica
 142. 142. 6. Certificació digital isignatura electrònica Agència Catalana de Certificació (CATCert):
 143. 143. 6. Certificació digital isignatura electrònica Agència Catalana de Certificació (CATCert): Oferir a les administracions catalanes els instruments necessaris per assegurar que els tràmits efectuats via Internet disposin de totes les garanties jurídiques.
 144. 144. 6. Certificació digital isignatura electrònica Agència Catalana de Certificació (CATCert): Oferir a les administracions catalanes els instruments necessaris per assegurar que els tràmits efectuats via Internet disposin de totes les garanties jurídiques. Proporcionar al personal de les administracions catalanes diferents tipus de certificats digitals avalats per l’Administració.
 145. 145. 6. Certificació digital isignatura electrònica Agència Catalana de Certificació (CATCert): Oferir a les administracions catalanes els instruments necessaris per assegurar que els tràmits efectuats via Internet disposin de totes les garanties jurídiques. Proporcionar al personal de les administracions catalanes diferents tipus de certificats digitals avalats per l’Administració. Facilitar el desenvolupament d’aplicacions i serveis que requereixin l’ús de la signatura electrònica.
 146. 146. 6. Certificació digital isignatura electrònica Agència Catalana de Certificació (CATCert): Oferir a les administracions catalanes els instruments necessaris per assegurar que els tràmits efectuats via Internet disposin de totes les garanties jurídiques. Proporcionar al personal de les administracions catalanes diferents tipus de certificats digitals avalats per l’Administració. Facilitar el desenvolupament d’aplicacions i serveis que requereixin l’ús de la signatura electrònica. Vetllar perquè el procés de desplegament de la signatura electrònica a l’Administració sigui tan senzill com es pugui.
 147. 147. Tractament i gestió de la documentació Recepció i registre de documents. Organització dels documents admistratius. Arxiu de documents.Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria.Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica. Bloc 5. Tema 30

×