Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dret administratiu.L’acte administratiu: concepte, classes i elements de l’acte   administratiu. Motivació i notificació...
L’acte administratiu1. Concepte d’acte administratiu.2. Classes d’actes administratius.3. Elements de l’acte administratiu...
1.Concepte d’acte    administratiuEntrena Cuesta: “acte jurídic fet per l’Administració d’acord amb eldret administrat...
2.Classes d’acte   administratiuActes resolutoris i actes de tràmit.Actes favorables i actes de gravamen.Actes que exha...
3.Elements de l’acte  administratiuElement subjectiu.   Qui dicta l’acte?   Abstenció i recusació.Element objectiu. ...
3.Elements de l’acte  administratiuElement causal.Element teleològic.Element formal.   Procediment administratiu.   ...
4.La notificació i la    publicacióQuè és una notificació?Quin contingut mínim ha de tenir?   Text íntegre de la resol...
4.La notificació i la   publicació
4.La notificació i la   publicació
4.La notificació i la   publicació
4.La notificació i la   publicació
4.La notificació i la   publicacióNotificacions defectuoses.La publicació.   Quan s’ha de publicar?   Com ha de ser u...
5.L’eficàcia de l’acteadministratiu: principis generals Què vol dir eficàcia d’un acte administratiu? Pressupòsit d’eficàci...
6.Invalidesa dels actes: nul·litat deple dret, anul·labilitat. Convalidació.  Els actes de les administracions públics só...
6.Invalidesa dels actes: nul·litat deple dret, anul·labilitat. Convalidació.  Conseqüències d’un acte nul.  Actes anul·l...
6.Invalidesa dels actes: nul·litat deple dret, anul·labilitat. Convalidació.  Principis de conservació dels actes  admin...
7.Executivitat de l’acte   administratiu“Les decisions de l’administració sónexecutives: s’han de complir immediatamentp...
7.Executivitat de l’acte   administratiuProcediments d’execució forçosa:   Constrenyiment sobre el patrimoni (97).  ...
Dret administratiu.L’acte administratiu: concepte, classes i elements de l’acte   administratiu. Motivació i notificació...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Administratius i Auxiliars Locals - Tema 10 (des11)

6,452 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Administratius i Auxiliars Locals - Tema 10 (des11)

 1. 1. Dret administratiu.L’acte administratiu: concepte, classes i elements de l’acte administratiu. Motivació i notificació dels actesadministratius. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Actes nuls, anul·lables i irregulars. Execució dels actes. Bloc 2. Tema 10
 2. 2. L’acte administratiu1. Concepte d’acte administratiu.2. Classes d’actes administratius.3. Elements de l’acte administratiu.4. La notificació i la publicació.5. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals.6. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat. Convalidació.7. L’executivitat de l’acte administratiu.
 3. 3. 1.Concepte d’acte administratiuEntrena Cuesta: “acte jurídic fet per l’Administració d’acord amb eldret administratiu”.García de Enterría: “declaració de voluntat, judici, coneixement ode desig, feta per l’Administració en exercici d’una potestatadministrativa diferent de la potestat reglamentària”.Característiques de l’acte administratiu: Declaració intel·lectual. Procedeix d’una administració pública. És conseqüència de l’exercici d’una potestat administrativa. Està regulat pel dret administratiu. La potestat administrativa no és la reglamentària.
 4. 4. 2.Classes d’acte administratiuActes resolutoris i actes de tràmit.Actes favorables i actes de gravamen.Actes que exhaureixen o no la viaadministrativa.Actes expressos, actes tàcits i actespressumptes.Actes ferms.
 5. 5. 3.Elements de l’acte administratiuElement subjectiu. Qui dicta l’acte? Abstenció i recusació.Element objectiu. El contingut ha de ser possible, lícit, determinat o determinable, i idoni per la consecució de les seves finalitats.
 6. 6. 3.Elements de l’acte administratiuElement causal.Element teleològic.Element formal. Procediment administratiu. Escrit o verbal. Motivació dels actes.
 7. 7. 4.La notificació i la publicacióQuè és una notificació?Quin contingut mínim ha de tenir? Text íntegre de la resolució. Indicació de si és definitiu o no en via administrativa. Expressió dels recursos que s’escaiguin. Òrgan davant el qual s’han d’interposar aquests recursos. Termini per recórrer.Com es fa la notificació?
 8. 8. 4.La notificació i la publicació
 9. 9. 4.La notificació i la publicació
 10. 10. 4.La notificació i la publicació
 11. 11. 4.La notificació i la publicació
 12. 12. 4.La notificació i la publicacióNotificacions defectuoses.La publicació. Quan s’ha de publicar? Com ha de ser una publicació?
 13. 13. 5.L’eficàcia de l’acteadministratiu: principis generals Què vol dir eficàcia d’un acte administratiu? Pressupòsit d’eficàcia i d’executivitat immediata. Eficàcia ajornada? Eficàcia retroactiva?
 14. 14. 6.Invalidesa dels actes: nul·litat deple dret, anul·labilitat. Convalidació. Els actes de les administracions públics són nuls de ple dret si: Lesionen drets i llbertats susceptibles d’empara constitucional. Són dictats per un òrgan manifestament incompetent. Tenen un contingut impossible. Són constitutius d’infracció penal o es dicten com aconseqüència d’una infracció penal. Es prescindeix completament del procediment administratiu o de les normes de formació de la voluntat dels òrgans col·legiats. S’adquireixne drets o facultats pels quals es manqui dels requisits essencials per la seva adquisició. Ho marqui una llei.
 15. 15. 6.Invalidesa dels actes: nul·litat deple dret, anul·labilitat. Convalidació. Conseqüències d’un acte nul. Actes anul·lables. Quins són? La convalidació d’actes anul·lables. Irregularitats no invalidants. Defectes de forma. Actuacions fora de termini.
 16. 16. 6.Invalidesa dels actes: nul·litat deple dret, anul·labilitat. Convalidació. Principis de conservació dels actes administratius: Transmissibilitat. Conversió d’actes viciats. Conservació d’actes i tràmits. Convalidació.
 17. 17. 7.Executivitat de l’acte administratiu“Les decisions de l’administració sónexecutives: s’han de complir immediatamentperquè es pressumeixen legítimes iconstitueixen títol suficient per a l’execució”.Execució forçosa: execució coercitiva delsactes de l’administració.La impugnació d’un acte administratiu ensuspèn l’execució?
 18. 18. 7.Executivitat de l’acte administratiuProcediments d’execució forçosa: Constrenyiment sobre el patrimoni (97). Execució subsidiària (98). Multa coercutiva (99). Compulsió sobre les persones (100).
 19. 19. Dret administratiu.L’acte administratiu: concepte, classes i elements de l’acte administratiu. Motivació i notificació dels actesadministratius. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Actes nuls, anul·lables i irregulars. Execució dels actes. Bloc 2. Tema 10

×