Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

web 2.0

255 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

web 2.0

  1. 1. La població al món
  2. 2. La diversitat de la població <ul><li>La població al món és molt diversa. A Amèrica hi ha bastant diversitat com gent d’ Espanya i de països pobres com Haití. </li></ul><ul><li>A Espanya també hi ha bastant gent del Marroc o d’ Amèrica del sud. </li></ul>
  3. 3. Fases de la població <ul><li>La població a passat per tres grans fases de la història de la natalitat i la mortalitat. </li></ul><ul><li>Règim demogràfic antic </li></ul><ul><li>Fase de transició demogràfica </li></ul><ul><li>Règim demogràfic actual </li></ul><ul><li>Aquestes són les tres fases, a continuació us les explicaré. </li></ul>
  4. 4. Règim demogràfic antic <ul><li>A principis del segle XVII la natalitat era molt alta però la mortalitat també i això ha comportat un augment lent de la població a tot el món. </li></ul><ul><li>Aquesta etapa va acabar al segle XVIII. </li></ul>
  5. 5. Fase de transició demogràfica <ul><li>A principis del segle XVIII la natalitat era molt alta i la mortalitat va fer una gran baixada gràcies a la millora de la medicina, la higiene i l’alimentació. </li></ul><ul><li>Això va passar al món més desenvolupat a partir del segle XVIII. </li></ul><ul><li>A mitjans d’aquest la natalitat va baixar i això va provocar un augment de població. </li></ul>
  6. 6. Règim demogràfic actual <ul><li>Té unes taxes de natalitat i mortalitat baixes, d’aquesta manera la població ha frenat el seu creixement. </li></ul>
  7. 7. Bernat Pellicer Tarazona Ins Serrallarga 13/10/2010 Això és tot sobre la població i la natalitat i la mortalitat

×