Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
juli 2013 | PNO Consultants I Ivo Janssen
WAT U ECHT MOET WETEN OM SUCCESVOL GEBRUIK TE MAKEN VAN HET FND-SUBSIDIEPROGRAMM...
CONNECTING AMBITIONS
FND STAAT VOOR FOOD-NUTRITION-DELTA
Als uw project aansluit op een van deze doelstellingen:
• “meer m...
CONNECTING AMBITIONS
STAP 1: TOETS DE HAALBAARHEID
KIJK NAAR UW PROJECT ZOALS DE SUBSIDIEVERSTREKKER STRAKS UW AANVRAAG ZA...
CONNECTING AMBITIONS
1. Een innovatieproject moet worden
ingediend door een MKB inclusief
minimaal één partner.
2. Ook ‘ni...
CONNECTING AMBITIONS
1. Toon aan dat dit project resulteert in
een technologische vernieuwing of
wezenlijke nieuwe toepass...
CONNECTING AMBITIONS
• Houdt er al bij het aanvragen van
de FND-subsidie rekening mee dat
een projectadministratie verplic...
CONNECTING AMBITIONS
TOT SLOT: FND IN HET KORT
WAT WIL NEDERLAND
De overheid wil van Nederland de leidende food &
nutritio...
CONNECTING AMBITIONS
Ruim vier jaar werk ik nu bij PNO. In die tijd heb ik mij ontwikkeld tot een
subsidieadviseur met een...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

In 8 slides uw food innovatie realiseren

659 views

Published on

In 8 slides ziet u hoe u succesvol gebruik kunt maken van deze subsidie om uw innovatie in de foodsector te versnellen

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

In 8 slides uw food innovatie realiseren

  1. 1. juli 2013 | PNO Consultants I Ivo Janssen WAT U ECHT MOET WETEN OM SUCCESVOL GEBRUIK TE MAKEN VAN HET FND-SUBSIDIEPROGRAMMA IN 8 SLIDES UW FOOD-INNOVATIE REALISEREN
  2. 2. CONNECTING AMBITIONS FND STAAT VOOR FOOD-NUTRITION-DELTA Als uw project aansluit op een van deze doelstellingen: • “meer met minder door duurzame, innovatieve voedselsystemen” • “hogere toegevoegde waarde door focus op gezondheid, duurzaamheid, smaak en gemak” • “internationaal leiderschap door het bevorderen van de export en het veiligstellen van de import van grondstoffen” dan heeft u de eerste stap naar subsidiesucces gezet! Maar let op: • hoe groter het risico, • hoe groter de economische meerwaarde, • en hoe duurzamer het effect van uw food-innovatieproject hoe beter het past bij de doelstellingen van dit subsidieprogramma. DE OVERHEID WIL VAN NEDERLAND DE LEIDENDE ‘FOOD & NUTRITION INNOVATIEREGIO’ MAKEN
  3. 3. CONNECTING AMBITIONS STAP 1: TOETS DE HAALBAARHEID KIJK NAAR UW PROJECT ZOALS DE SUBSIDIEVERSTREKKER STRAKS UW AANVRAAG ZAL BEKIJKEN 1. Geef een gedetailleerde onderbouwing van de technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassing van een bestaande technologie. 2. Omschrijf de samenwerkings- partner(s) (ja, om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet u samenwerken!) en hun toegevoegde waarde . 3. Geef zo compleet mogelijk inzicht in de projectkosten, de planning en looptijd 4. Check bij een subsidie-expert of nu aan de minimale vereisten is voldaan om de subsidie te kunnen aanvragen.
  4. 4. CONNECTING AMBITIONS 1. Een innovatieproject moet worden ingediend door een MKB inclusief minimaal één partner. 2. Ook ‘niet in Nederland’ gevestigde MKB’s komen in aanmerking voor subsidie. 3. (Buitenlandse) onderzoeksorganisaties mogen als derde partij worden ingeschakeld. STAP 2: ZOEK PROJECTPARTNER(S) NIET SCHRIKKEN: SAMENWERKEN KAN U HEEL VEEL EXTRA’S OPLEVEREN
  5. 5. CONNECTING AMBITIONS 1. Toon aan dat dit project resulteert in een technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassing van een bestaande technologie. 2. Onderstreep het economisch perspectief op korte termijn voor deelnemers in het samenwerkingsverband en voor de Nederlandse economie. 3. Onderbouw de mate van technologische samenwerking en de rolverdeling in combinatie met de toegevoegde waarde van projectpartners. STAP 3: ONDERBOUW DE MEERWAARDE DOET U DIT GOED, DAN VOORKOMT U DAARMEE VRAGEN VAN DE SUBSIDIEVERSTREKKER Ɋ ∂⅛
  6. 6. CONNECTING AMBITIONS • Houdt er al bij het aanvragen van de FND-subsidie rekening mee dat een projectadministratie verplicht is; het is handig als uw administratie straks aansluit op wat u in de aanvraag vermeldt. • Na het indienen van een FND- aanvraag mag begonnen worden met het project en mogen ook kosten worden gemaakt. • Doe het vóór 23 september 2013! STAP 4: AANVRAGEN EN STARTEN – MAAR… EEN OPTIMALE VOORBEREIDING LEIDT TOT HET BESTE RESULTAAT
  7. 7. CONNECTING AMBITIONS TOT SLOT: FND IN HET KORT WAT WIL NEDERLAND De overheid wil van Nederland de leidende food & nutrition innovatieregio maken. Dat doet zij onder andere door deze FND-subsidie beschikbaar te stellen, die is gericht op drie strategische kansen voor economische en maatschappelijke groei: • eer met minder door duurzame, innovatieve voedselsystemen; • hogere toegevoegde waarde door focus op gezondheid, duurzaamheid, smaak en gemak; • internationaal leiderschap door het bevorderen van de export en het veiligstellen van de import van grondstoffen. ENKELE VOORBEELDEN VAN PROJECTEN Een FND-MKB-Innovatieproject bestaat uit het uitvoeren door een MKB- samenwerkingsverband van de volgende soorten projecten: • industrieel onderzoek • experimentele ontwikkeling • een combinatie van beiden. BEOORDELINGSCRITERIA Een FND-MKB-Innovatieprojecten moet voldoen aan de 4 beoordelingscriteria: technologische innovativiteit, economisch perspectief, samenwerking en duurzaamheid. DEADLINE Een FND-subsidie moet uiterlijk 23 september 2013 zijn aangevraagd WELKE KOSTEN VALLEN BIJVOORBEELD ONDER FND? • loonkosten voor betrokken personeel; • verbruikte materialen en hulpmiddelen; • het gebruik van bestaande machines en apparatuur van de deelnemers • speciaal voor het onderzoek aan te schaffen machines en apparatuur • aan derden verschuldigde kosten • buitenlandstages • octrooiaanvraag van onderzoeksorganisaties en MKB’s. De hoogte van de subsidie voor een MKB-innovatieproject is 40% van de subsidiabele projectkosten tot maximaal 400.000 euro per project. RANDVOORWAARDEN Het project moet binnen één van de innovatiethema’s vallen: • valorisatie van grondstoffen, zijstromen en dierlijke mest • resource efficiency • duurzame (import van) grondstoffen voor food en feed • duurzame veehouderij • markt en keteninnovaties • voeding en gezondheid • producttechnologie • voedselveiligheid • duurzame maaktechnologie • Consument ÉÉN FEITJE OVER PNO DAN: • wij werken met FND-specialisten, die de food&nutritionmarkt en de bijbehorende subsidies kennen en beschikken over een relevant netwerk (handig voor de samenwerkingeis binnen FND!).
  8. 8. CONNECTING AMBITIONS Ruim vier jaar werk ik nu bij PNO. In die tijd heb ik mij ontwikkeld tot een subsidieadviseur met een specialisatie op het gebied van innovatieprojecten in de Maakindustrie en Food sector. Ik heb ervaring met subsidietrajecten bij een grote diversiteit aan klanten - variërend van MKB tot multinationals. Daarnaast heb ik een brede ervaring met subsidieprogramma’s op het gebied van internationale investeringsprojecten, R&D en energie & milieu . PNO is als full service financieel dienstverlener actief in het publieke domein van financiering van innovaties en investeringen in Nederland en daarbuiten. Of de overheid zich nu richt op 'sleutelgebieden' of 'topsectoren', feit is dat zij in haar stimuleringsbeleid veelvuldig gebruik maakt van financiële middelen en instrumenten. Ik kan u bij uitstek helpen bij een partner search in het kader van een nieuw FND- initiatief, het geheel of gedeeltelijk opstellen van de FND aanvraag, het bewaken van de voortgang van het aanvraagproces en het helpen met het opzetten van de benodigde projectadministratie - na goedkeuring van een FND-aanvraag. ivo.janssen@pnoconsultants.com MEER WETEN? STUUR MIJ EEN MAILTJE! IVO JANSSEN - CALL COÖRDINATOR FND

×