Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IFD - Wat is/zijn IFD

2,149 views

Published on

IFD - Wat is/zijn IFD

Published in: Technology
 • Be the first to comment

IFD - Wat is/zijn IFD

 1. 1. Léon van Berlo IFD: International Framework Dictionary
 2. 2. Vandaag <ul><li>Wat is IFD (3x) ? </li></ul><ul><li>Hoe zit ‘het’ in elkaar? </li></ul><ul><li>In de context van IFC </li></ul><ul><li>Wie zijn er mee bezig? </li></ul><ul><li>Wat zijn de problemen (en oplossingen) ? </li></ul><ul><li>Waarom (toch) IFD? </li></ul><ul><li>Alternatieve denkwijze(n) </li></ul><ul><li>De toekomst van IFD </li></ul><ul><li>Andere productbibliotheken </li></ul><ul><ul><li> Koffie! </li></ul></ul><ul><li>Opdracht </li></ul>
 3. 3. Wat is IFD?
 4. 4. Wat is IFD? <ul><li>Uitbreiding van IFC (achterliggende probleem) </li></ul><ul><li>Bibliotheek van ‘concepten’ </li></ul><ul><li>ISO Standaard </li></ul>
 5. 5. 1: Uitbreiding IFC
 6. 6. Uitbreiding IFC <ul><li>In totaal ~ 80 onderscheidbare objecten: </li></ul><ul><li>IfcWall </li></ul><ul><li>IfcColumn </li></ul><ul><li>IfcFloor </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>IfcProxy (voor alles wat niet onder de anderen valt) </li></ul>
 7. 7. Uitbreiding IFC <ul><li>Elk object in IFC heeft eigenschappen (properties) </li></ul><ul><li>Een verzameling eigenschappen is een ‘ property-set ’ </li></ul><ul><li>Een gebruiker kan zelf property-sets toevoegen aan een object </li></ul><ul><li>Een aantal property-sets is vast gedefinieerd door de IFC organisatie: Pset’s </li></ul>
 8. 8. Uitbreiding IFC <ul><li>Naast Pset’s en ‘vrije’ property-sets is behoefte aan meer (standaardisatie) </li></ul><ul><li>O.a. met als reden: </li></ul><ul><ul><li>Pset’s zijn incompleet </li></ul></ul><ul><ul><li>Er is geen Pset beschikbaar voor een bepaald ‘product’ </li></ul></ul><ul><ul><li>De definitie is (vaak) onvoldoende in de praktijk </li></ul></ul><ul><ul><li>80 objectsoorten in IFC – 100.000 werkelijk in de bouw </li></ul></ul><ul><ul><li>Pset verzamelingen is nog geen 1% van benodigde informatie voor alle disciplines </li></ul></ul>
 9. 9. Uitbreiding IFC <ul><li>Dus: </li></ul><ul><li>Mogelijkheid tot zelf definiëren van objecttypes met/of eigenschappen (properties)  het IFD concept </li></ul><ul><li>Vanuit IFD  mogelijkheid voor linken naar definitie </li></ul><ul><li>Definitie (vaak ‘concept’ genoemd) staat in een bibliotheek </li></ul><ul><li>Bibliotheek kán zijn IFD library </li></ul><ul><li>Definitie opbouw kán zijn met IFD ISO standaard </li></ul>
 10. 10. Uitbreiding van IFC
 11. 11. “ Now... that should clear up a few things around here !”
 12. 12. 2: Bibliotheek van ‘ concepten ’
 13. 13. Bibliotheek van ‘concepten’ http:// www.otima.no / ifdbrowser / IfdBrowser.htm
 14. 14. Bibliotheek van ‘concepten’
 15. 15. IFD bibliotheek (voorbeeld) <ul><ul><ul><ul><li>IFD IFC </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>‘ concept’ content </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(uit bibliotheek) (in IFC file) </li></ul></ul></ul></ul>
 16. 16. Belangrijk: <ul><li>‘ De’ IFD Library (ifd-library.org) is slechts één bibliotheek </li></ul><ul><li>Er zijn ook andere (object)bibliotheken…. </li></ul><ul><li>Iedereen kan een ‘ IFD library ’ maken! </li></ul>
 17. 17. 3: ISO standaard
 18. 18. Standaard <ul><li>ISO Standaard 12006-3 </li></ul><ul><li>Op basis van zelfde technologie als IFC (STEP/EXPRESS) </li></ul><ul><li>Beperkt schema in omvang ~6 kB </li></ul><ul><li>Standaardiseren van terugkomende dingen bij de opbouw van bibliotheken: </li></ul><ul><ul><li>Units (mm, inches, enz..) </li></ul></ul><ul><ul><li>Language (no, nl, enz..) </li></ul></ul><ul><ul><li>Delen van eigenschappen </li></ul></ul><ul><ul><li>Relaties tussen objecten </li></ul></ul><ul><ul><li>Specialisatie (vb: stationwagen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Decompositie (a = b + c) </li></ul></ul><ul><ul><li>Enz.. </li></ul></ul>
 19. 19. IFD ISO standaard <ul><li>Effectief betekent dit dat je met IFD dit kan: </li></ul>Class Specialisatie Decompositie Eigenschap Unit, default waarde, vertalingen
 20. 20. Ok, nóg concreter dan… <ul><li>Bijvoorbeeld: </li></ul>
 21. 21. Toepassing van IFD
 22. 22. Toepassing <ul><li>IFD als ontology </li></ul><ul><li>IFD als mapping mechanisme </li></ul><ul><li>IFD als woordenboek (vertaler) </li></ul>
 23. 23. IFD als ontology <ul><li>Wat is een ontology? </li></ul><ul><li>Wikipedia </li></ul><ul><ul><li>Individuals: the basic or &quot;ground level&quot; objects </li></ul></ul><ul><ul><li>Classes: sets, collections, or types of objects </li></ul></ul><ul><ul><li>Attributes: properties, features, characteristics, or parameters that objects can have and share </li></ul></ul><ul><ul><li>Relations: ways that objects can be related to one another </li></ul></ul><ul><ul><li>Events: the changing of attributes or relations </li></ul></ul>
 24. 24. IFD als ontology A door (for example) in IFD is defined not only by its names and descriptions but also with it's relationship to other ‘concepts’.
 25. 25. IFD als mapping mechanisme
 26. 26. IFD als woordenboek Scheiding ‘concept’ en naam Zelfde ding in meerdere talen A ‘beam’ is not just a beam
 27. 27. Wie zijn er mee bezig?
 28. 28. Wie zijn er mee bezig?
 29. 29. Wat zijn de issues?
 30. 30. IFD bibliotheek (issues) <ul><li>Kwantitatief </li></ul><ul><ul><li>De taak om de database te vullen wordt geschat op +/- 100 mensjaar werk; vanaf moment van release zijn updates nodig </li></ul></ul><ul><li>Kwalitatief </li></ul><ul><ul><li>Het schema is restrictief in vergelijking tot andere internationale initiatieven </li></ul></ul><ul><ul><li>De vulling wordt uitgevoerd door breed georiënteerde personen, niet door de specialisten </li></ul></ul><ul><li>Politiek </li></ul><ul><ul><li>Mogelijkheid tot onderscheiden voor leveranciers </li></ul></ul><ul><ul><li>Nog geen ondersteuning door softwareleveranciers </li></ul></ul><ul><ul><li>Business model nog niet helder </li></ul></ul>
 31. 31. Alternatieve denkwijze(n) Of in andere woorden: nu komt het stukje waar de TNO’er weer een stap te ver gaat, maar geen nood: de koffie komt zo!
 32. 32. Alternatieve denkwijze(n) <ul><li>Initiatiefgroep open standaarden in de bouw </li></ul><ul><ul><li>Praktijkgericht </li></ul></ul><ul><ul><li>Direct implementatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderdeel van BuildingSmart BeNeLux </li></ul></ul>
 33. 33. Alternatieve denkwijze(n) <ul><li>Minder restrictief (open world) </li></ul><ul><ul><li>Content gevuld door specialisten (meerdere oplossingen voor 1 concept mogelijk) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meeliften op kennis en kunde uit andere sectoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer (open source) tooling en commerciële (deel) oplossingen beschikbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Politiek minder gevoelig door vrijheid in bibliotheekopbouw </li></ul></ul>
 34. 34. Alternatieve denkwijze(n) <ul><li>Bottom up in plaats van top down… </li></ul><ul><ul><li>Specifieke leveranciersinformatie in plaats van ‘concepten’ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(b.v. ZoekSnoek) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Groeien vanuit de markt/behoefte in plaats van boven ‘opleggen’ </li></ul></ul>
 35. 35. De toekomst van IFD
 36. 36. De toekomst van IFD <ul><li>Politiek gevoelig </li></ul><ul><li>Technische onlogica / onduidelijkheden </li></ul><ul><li>Weinig resultaten tot op heden </li></ul><ul><li>Veel (praktischere) alternatieven </li></ul><ul><li>De toekomst van IFD is daarmee uiterst onzeker! </li></ul>
 37. 37. Andere productbibliotheken
 38. 38. Andere productbibliotheken Zie woordenboek!
 39. 40. Ter overdenking…. <ul><li>Als je met IFD zelf object(types) en eigenschappen kan definiëren… waarom zit dat dan nog in IFC* ? </li></ul><ul><li>Waarom niet IFC (alleen maar) als geometrie gebruiken voor de in IFD gedefinieerde (en opgeslagen) objecten? </li></ul><ul><li>En waarom bestaan Pset’s eigenlijk nog als dit ook met IFD kan? </li></ul><ul><li>* = hiermee bedoel ik de 80 voorgedefinieerde objecttypes zoals wall, column, floor, etc.. </li></ul>
 40. 41. <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>MSN: [email_address] </li></ul><ul><li>Twitter: berlotti </li></ul><ul><li>Skype: berlotti </li></ul><ul><li>Jabber / G-talk: [email_address] </li></ul>
 41. 42. Antwoorden <ul><li>Als je met IFD zelf object(types) en eigenschappen kan definiëren… waarom zit dat dan nog in IFC? </li></ul><ul><ul><li>Er zijn veel mensen die met deze vraag worstelen, opvallend is echter dat dit meestal geen IFC developers/implementors zijn. => wellicht is de huidige semantiek in IFC wel de pragmatische oplossing van iets wat veel beter kan maar tot nu toe geen werkbare oplossingen voor zijn getoond </li></ul></ul><ul><ul><li>Vooralsnog lijken de 4 arbeitskreisen hun pijlen op Pset te richten. Interessant is dat IOS dit juist niet doet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het echte antwoord is: ???, mocht dit gebeuren dan lijkt 2x4 geschikt genoeg om dit op te vangen (qua link met IFD bibliotheken) </li></ul></ul>
 42. 43. Antwoorden <ul><li>Waarom niet IFC (alleen maar) als geometrie gebruiken voor de in IFD gedefinieerde (en opgeslagen) objecten? </li></ul><ul><li>En waarom bestaan Pset’s eigenlijk nog als dit ook met IFD kan? </li></ul><ul><ul><li>Gebouw structuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderlinge relaties tussen objecten (dus niet objecttypes) </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor beide geldt dat dit eventueel ook afgevangen kan worden, echter (waarschijnlijk) niet in 2x4. => niet relevant voor 2015? </li></ul></ul><ul><ul><li>Is de geometrie een eigenschap van een object? of is de geometrie een afgeleide van de (semantische) eigenschappen… </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>...en kan daardoor gegenereerd/opgebouwd worden door slimme software (voordeel: veel kleinere bestanden en makkelijker implementeren voor software) zoals b.v. gbXML </li></ul></ul></ul>

×