2012  ÖÐRENCÝ SEÇME    VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS)YÜKSEKÖÐRETÝMPROGRAMLARI VEKONTENJANLARIKILAVUZU    16 Temmuz...
Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel Kurulunun 10.05.2012 tarih ve 2012.10.564 sayýlýkararý ve 17...
ÝÇÝNDEKÝLER1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER ----------------------------------...
1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME  ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmas...
b) Okumak istedikleri yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihleri,  c) Yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý ve...
1.6. 2012-ÖSYSDE BÝR YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMINA YERLEÞTÝRÝLEN   ADAYLARIN, 2013-ÖSYSDE OBPLERÝ HANGÝ KATSAYILARLA   ÇA...
Çizim 2yi inceleyecekler ve hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercihyapabilec...
e) Tercihlerinizi yaparken kaydolmayý en çok istediðiniz programý en üst tercihinize, daha sonra istediðiniz  programý ik...
2.1.2.ÖZÜRLÜ ADAYLARIN TERCÝHLERÝNÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐI HUSUSLAR     Görme özürlü adaylarýn, özürleri yüzünde...
Tablo 1A   Yükseköðretim Programlarýna Baþvurabilmek Ýçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir?  Yükseköðretim Programýnýn Tü...
Coðrafya alanýnda alýnan dereceler için coðrafya, jeoloji mühendisliði, jeofizik mühendisliði, geomatikmühendisliði, harit...
3.4. EK YERLEÞTÝRME NASIL YAPILACAKTIR?   Yükseköðretim programlarýna kayýt iþlemleri tamamlandýktan sonra boþ kalan kon...
f) Üniversiteler, gerçeðe aykýrý beyanda bulunarak kayýt yaptýran adaylar hakkýnda gerekli yasal iþlemleri     yapmay...
gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaþtýrýlan dilekçeler iþleme konulmayacaktýr. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin  http:/...
Tablo 1B (Devam)                      YGS ve LYS Puan Türleri                    ...
Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile Ýlgili AçýklamalarTablo 3ATablo 3A, Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili yükseköðretim programlarýn...
Tablo 3A      Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý                ...
TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları         2012-ÖSYS TERCİH KILAVU...
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
2012 syskontkilavuz (16.7.2012)  kopya
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2012 syskontkilavuz (16.7.2012) kopya

619 views

Published on

d

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
619
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2012 syskontkilavuz (16.7.2012) kopya

 1. 1. 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS)YÜKSEKÖÐRETÝMPROGRAMLARI VEKONTENJANLARIKILAVUZU 16 Temmuz 2012 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara
 2. 2. Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel Kurulunun 10.05.2012 tarih ve 2012.10.564 sayýlýkararý ve 17.05.2012 tarih ve 2012.11.623 sayýlý kararý ile kabul edilmiþtir. ÖSYS’ye baþvuran adaylar kýlavuzda veilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiþ sayýlýrlar.Sýnav/yerleþtirme ile ilgili her türlü açýklama, baþvuru ve sýnav/yerleþtirme sonuçlarýnýn adaylara duyurulmasý,Baþkanlýðýn Ýnternet sayfasýndan yapýlýr. Ýnternet sayfasýndaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara teblið hükmündedir.Tercih Hizmeti Ücreti : 3,00 TLTercih Süresi : 23 Temmuz - 3 Aðustos 2012Yeni Þifre Edinme Ücreti : 2,00 TL2012-2013 Öðretim Yýlý Yükseköðretim Programlarýna Kayýt Tarihleri: 3-7 Eylül 2012 DÝKKAT ! Tercih yapmayan, tercihi geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran ve ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine, baþka bir ad altýnda, herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý 06538 Bilkent-ANKARA Adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Baþkanlýðý (SHDB) 06538 Bilkent-ANKARA Telefon Numarasý: (312) 298 80 50 (Çok Hatlý Santral) ÖSYM Ýnternet Adresi: http://www.osym.gov.tr Aday Ýþlemleri: http://ais.osym.gov.tr Tercihler Ýçin Ýnternet Adresi: http://ais.osym.gov.tr Sonuçlar Ýçin Ýnternet Adresi: http://sonuc.osym.gov.tr ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri: ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinin adres ve iletiþim bilgileri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr Ýnternet adresinde yer almaktadýr. DÝKKAT ! Kýlavuzda yer alan kurallar, kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ve ÖSYM’nin Ýnternet sayfasýndan kamuoyuna duyurulur. Sýnav/yerleþtirmelerle ilgili olarak alýnan yeni kararlar ve gerekli görülen deðiþikliklere iliþkin bilgiler de ÖSYM’nin Ýnternet sayfasýndan kamuoyuna duyurulacaktýr. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin Ýnternet sayfasýný sýk sýk kontrol etmeleri yararlarýna olacaktýr.
 3. 3. ÝÇÝNDEKÝLER1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER --------------------------------------- 1 1.1. Merkezî Yerleþtirme Ýçin Tercih Ýþlemi Nasýl Yapýlacaktýr? ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.2. Adaylar Yükseköðretim Programlarýna Nasýl Yerleþtirilecektir? -------------------------------------------------------------------------------- 1 1.3. Ortaöðretim Baþarý Puaný (OBP) Nasýl Hesaplanacaktýr? ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.4. 2012-Yerleþtirme Puanlarý Hesaplanýrken Adaylarýn OBPlerinin Çarpýlacaðý Katsayýlar Nelerdir? ------------------------------------ 3 1.5. 2011-ÖSYSde Bir Yükseköðretim Programýna Yerleþtirilen Adaylarýn OBPleri Hangi Katsayýlarla Çarpýlacaktýr? --------------- 3 1.6. 2012-ÖSYSde Bir Yükseköðretim Programýna Yerleþtirilen Adaylarýn, 2013-ÖSYSde OBPleri Hangi Katsayýlarla Çarpýlacaktýr? ------ 4 1.7. Merkezî Yerleþtirme Yapýlacak Yükseköðretim Programlarýnýn Kontenjan ve Koþullarý Nelerdir? ----------------------------------- 4 1.8. Tercihler Ýle Ýlgili Koþullar Nelerdir? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42. TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.1. Tercih Formu Nasýl Doldurulacaktýr? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.1.1.Okul Birincilerinin Tercihlerini Yaparken Göz Önünde Tutacaðý Hususlar ----------------------------------------------------------- 7 2.1.2.Özürlü Adaylarýn Tercihlerini Yaparken Göz Önünde Tutacaðý Hususlar ----------------------------------------------------------- 83. 2012-ÖSYSDE YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA YERLEÞTÝRME ÝÞLEMLERÝ NASIL YAPILACAKTIR? --------------------- 8 3.1. Merkezî Genel Yerleþtirme Ne Zaman ve Nasýl Yapýlacaktýr? ---------------------------------------------------------------------------------- 8 3.2. Merkezî Yerleþtirme Ýþleminde Eþit Puan Alan Adaylara Nasýl Bir Ýþlem Yapýlýr? ----------------------------------------------------------- 8 3.3. TÜBÝTAK Yarýþmalarýnda Baþarýlý Olanlar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 3.4. Ek Yerleþtirme Nasýl Yapýlacaktýr? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 3.5. Merkezî Genel Yerleþtirme Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr? ---------------------------------------------------------------------------------- 114. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA KAYIT ÝÞLEMLERÝ NASIL YAPILACAKTIR? -------------------------------------------------- 11 4.1. Kayýt Ýçin Gerekli Belgeler ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 4.2. Kayýtla Ýlgili Önemli Notlar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 4.3. ÖSYS Sonuçlarýna Göre Kayýt Hakký Kazanýldýðý Bildirilen Yükseköðretim Programlarýna Hangi Durumlarda Kayýt Yaptýrýlamaz? ------ 12 4.4. ÖSYMnin Yükseköðretim Kurumlarýndaki Kayýt Ýþlemleri ve Bu Kurumlar Arasýndaki Geçiþlerle Ýliþkisi Var mýdýr? ------------ 125. ÖZEL YETENEK GEREKTÝREN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ ALIMI NASIL OLACAKTIR? ------------------ 126. ÖSYM ÝLE YAZIÞMALAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12Çizim 1. Tercih Bildirimi Ýçin Seçenekler ve Yapýlacak Ýþlemler ------------------------------------------------------------------------------ 2Çizim 2. Adaylarýn Hangi Tablolardan Tercih Yapabileceklerine Ýliþkin Gruplandýrma ---------------------------------------------- 5Tablo 1A Yükseköðretim Programlarýna Baþvurabilmek Ýçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir? --------------------------------- 9Tablo 1B YGS ve LYS Puan Türleri ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 Ýle Ýlgili Açýklamalar --------------------------------------------------------------------------------------------------- 15Tablo 3A Merkezî Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý ---------------------------------------- 17Tablo 3B YGS Sonucuna Göre Merkezî Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý ------ 112Tablo 4 Merkezî Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý ------------------------------------------- 116Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý ---------------------------- 222Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý ---------------------------------- 266Tablo 5te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý ---------------------------------------------------------- 272Tablo 6A Ortaöðretimdeki Bazý Alanlarýn Yerleþtirmede Ek Puan Alacaðý Lisans Programlarý ------------------------------ 274Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý -------------- 275Tablo 6B.2 Teknoloji Fakültesi Lisans Programlarý ------------------------------------------------------------------------------------------------- 278Tablo 6B.3 Sanat ve Tasarým Fakültesi Lisans Programlarý ------------------------------------------------------------------------------------- 281Tablo 6B.4 Turizm Fakültesi Lisans Programlarý ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 282Tablo 6C Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý ----- 284Tablo 7 Okul Türleri ve Kodlarý -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 293Tablo 8 Ortaöðretim Kurumlarýndaki Alanlar ve Kodlarý -------------------------------------------------------------------------------------- 295MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINDAN DUYURUT.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU BAÞKANLIÐINDAN DUYURUANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ BATI AVRUPA AÇIK ÖÐRETÝM PROGRAMLARIYÜKSEK ÖÐRENÝM KREDÝ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜÐÜNDEN DUYURUPOLÝS AKADEMÝSÝ GÜVENLÝK BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ 2012 YILI BAÞVURU ÞARTLARI VE SINAV BÝLGÝLERÝ2011-2012 ÖÐRETÝM YILINDA ÖRGÜN ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÖDEDÝKLERÝ KATKI PAYLARI VEÝKÝNCÝ ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÖDEDÝKLERÝ ÖÐRENÝM ÜCRETLERÝÜNÝVERSÝTELERÝN ÝNTERNET ADRESLERÝ / GENEL AMAÇLI DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ
 4. 4. 1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasýnda, ÖSYM tarafýndan yapýlan Merkezî Yerleþtirme ile yükseköðretim kurumlarý tarafýndan yapýlan Özel Yetenek Sýnavýyla Seçme olmak üzere iki farklý yöntem kullanýlýr. 2012-2013 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna yapýlacak merkezî yerleþtirme iþlemine girecek adaylar 2012 ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ile Tercih Formundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklardýr. 2012-ÖSYS merkezî yerleþtirmede yükseköðretim programlarý arasýndan tercih yapma hakký olan adaylar üç gruba ayrýlabilir: a) 2012-YGSye girip 140 veya daha fazla puan alanlardan sýnavsýz geçiþ hakký bulunmayanlar, b) 2012-YGSye girip 140 veya daha fazla puan alanlardan ayný zamanda sýnavsýz geçiþ hakkýna da sahip olanlar, c) Sadece sýnavsýz geçiþ hakký bulunanlar. Bu kýlavuz üç grupta toplanan adaylarýn tercihlerini nasýl yapacaklarýna iliþkin kurallarý kapsamaktadýr. Adaylar, yukarýda sözü edilen gruplarýn hangisinde olurlarsa olsunlar tercih bildirimi için Tercih Formundan faydalanarak, tercihte bulunma haklarý olan yükseköðretim programlarý arasýndan tercihlerini yapacaklardýr. Adaylar, tercih yapma haklarý bulunan tablolardan istedikleri programlarý istek sýrasýna koyarak tercih bildiriminde bulunacaklardýr. 2012-YGSye giren adaylardan en az bir puan türünde 140 veya daha fazla YGS puaný alan adaylar, yerleþtirmede kullanýlacak Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarýný da göz önünde tutarak bu kýlavuzdaki açýklamalara göre tercih bildirimini Baþvuru Merkezlerinden veya Ýnternetten bireysel olarak kendileri yapacaklardýr. Sadece sýnavsýz geçiþ için baþvuranlar ile 2012-YGSde hiçbir puan türünde 140 veya daha fazla puan alamayanlardan sýnavsýz geçiþ hakkýna sahip olan adaylar da tercih bildirimini ayný þekilde yapacaklardýr. 2012-YGSde 140 veya daha yüksek puan alanlardan sýnavsýz geçiþ hakkýna da sahip olan adaylar, tercihlerini, sýnavlý veya sýnavsýz geçiþi göz önünde tutmadan istedikleri sýrada yapabileceklerdir. 2012-YGSde hiçbir puan türünde 140 veya daha yüksek puan alamayanlarýn sýnavsýz geçiþ haklarý yoksa bu adaylar tercih bildiriminde bulunamayacaklardýr. 1.1.MERKEZÎ YERLEÞTÝRME ÝÇÝN TERCÝH ÝÞLEMÝ NASIL YAPILACAKTIR? 2012-ÖSYS’de Merkezî Yerleþtirme için tercih yapmak isteyen adaylarýn yapacaklarý iþlemler aþaðýda sýralanmaktadýr: a) 2012-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzuna Eriþim: 2012-ÖSYS’ye baþvurmak isteyen adaylar, 2012-ÖSYS Kýlavuzu ile Tercih Formuna baþvuru süresi içinde ÖSYM’nin http:// www.osym.gov.tr Ýnternet adresinden eriþilebilirler veya baþvuru merkezlerine örnek olarak gönderilen basýlý kýlavuzu inceleyebilirler. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacaktýr. b) Tercih Ýþleminin Nasýl Yapýlacaðýnýn Belirlenmesi: Tercih Bildirimi (Bakýnýz Çizim 1): - Baþvuru Merkezlerine baþvurularak (Baþvuru Merkezine giderken doldurulmuþ Tercih Formunuzu ve nüfus cüzdaný/pasaportunuzu yanýnýzda bulundurunuz. Nüfus cüzdanýnda soðuk damga basýlý olmalý, adayýn güncel bir fotoðrafý ve T.C. Kimlik Numarasý bulunmalý, pasaportun süresi geçerli olmalýdýr. Üzerinde soðuk damga, güncel bir fotoðraf veya T.C. Kimlik Numarasý bulunmayan nüfus cüzdanlarý ile geçerlilik süresi bitmiþ pasaport kabul edilmeyecektir.), - T.C. Kimlik Numarasý ve þifresi ile ÖSYMnin http://www.osym.gov.tr Ýnternet adresinden bireysel olarak yapýlabilir. Açýklanan yöntemler dýþýnda tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Ýnternet kullanýmýnda deneyimi bulunmayan veya yanlýþ yapmaktan çekinen adaylarýn, tercih bildirimini Baþvuru Merkezi aracýlýðýyla yapmalarýnda yarar olabilir. Tercihlerini Ýnternet üzerinden bireysel olarak yapacak adaylarýn sorumluluðu kendilerinde olacaktýr. c) Tercih Formunun Doldurulmasý: Adaylarýn bu kýlavuzu inceleyip yapacaklarý tercihleri ve sýralarýný belirledikten sonra Tercih Formunu doldurmalarý gerekir (Bakýnýz 2.TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER). d) Tercih Bildiriminin Sonuçlandýrýlmasý: Adaylar, Baþvuru Merkezine bizzat giderek ya da tercihlerini Ýnternet üzerinden göndererek tercih bildirimini (Bakýnýz Çizim 1) tamamlayacaklardýr. 1.2. ADAYLAR YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA NASIL YERLEÞTÝRÝLECEKTÝR? 2012-YGSye ve LYSlere giren adaylar, 2012-2013 öðretim yýlý için Tablo 4teki lisans programlarýna ve Tablo 3Bdeki ön lisans programlarýna; a) YGS ve varsa LYS yerleþtirme puanlarý, 1
 5. 5. b) Okumak istedikleri yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihleri, c) Yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý ve koþullarý göz önünde tutularak yerleþtirileceklerdir. Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmesi yapýldýktan sonra Tablo 3Adaki programlarýn boþ kalan kontenjanlarýna genel lise mezunu adaylar ile kendi alanlarý dýþýndaki programlarý tercih etmiþ olan meslek lisesi mezunu adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýlacak, bu yerleþtirmelerde adaylarýn yükseköðretim programýnýn puan türündeki yerleþtirme puanlarý göz önünde tutulacaktýr. Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olan adaylar, Tablo 3Adaki kendi alanlarýyla ilgili ön lisans programlarýna sýnavsýz olarak; a) Okumak istedikleri yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihleri, b) Sýnavsýz geçiþ ile ilgili öncelikler, c) Ortaöðretim Baþarý Puaný (OBP), d) Yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý ve koþullarý göz önünde tutularak yerleþtirileceklerdir. Yerleþtirme iþlemlerinde bu kýlavuz ile 2012-ÖSYS Kýlavuzunda (29 Mayýs 2012 tarihli duyuru) yer alan kurallar geçerli olacaktýr.1.3. ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANI (OBP) NASIL HESAPLANACAKTIR? 2012-ÖSYS’de yerleþtirme puanlarýnýn hesaplanmasýnda adaylarýn ortaöðretim baþarýlarý dikkate alýnacaktýr. Türkiye geneli deðerlendirmeye esas alýnarak, ortaöðretim bitirme notlarý (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpýlarak Ortaöðretim Baþarý Puanýna (OBP) dönüþtürülecektir. Böylece, 50 olan en düþük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktýr. 50’nin altýnda olan diploma notlarý 50 olarak deðerlendirmeye alýnacaktýr. Bu þekilde hesaplanan Ortaöðretim Baþarý Puanýnýn yüzde onikisi (0,12) merkezî sýnavdan alýnan puana eklenerek adayýn yerleþtirme puaný hesaplanacaktýr.1.4.2012-YERLEÞTÝRME PUANLARI HESAPLANIRKEN ADAYLARIN OBPLERÝNÝN ÇARPILACAÐI KATSAYILAR NELERDÝR? Yerleþtirme puanlarý hesaplanýrken tüm adaylarýn OBPleri 0,12 katsayýsýyla çarpýlacaktýr. Bir mesleðe yönelik program uygulayan ortaöðretim kurumlarýndan mezun olanlarýn OBPleri, alanlarýnda bir yükseköðretim programýna yerleþtirilirken ayrýca 0,06 ile çarpýlarak yerleþtirme puanlarýna eklenecektir. Adaylarýn, okul türü ve alanlarýna göre OBPlerinin hangi yükseköðretim programlarýna yerleþtirilirken ayrýca 0,06 ile çarpýlarak yerleþtirme puanlarýna katýlacaðý Tablo 6A ve Tablo 6B.1de yer almaktadýr.1.5. 2011-ÖSYSDE BÝR YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMINA YERLEÞTÝRÝLEN ADAYLARIN OBPLERÝ HANGÝ KATSAYILARLA ÇARPILACAKTIR? OBPlerin yerleþtirmede kullanýlan yerleþtirme puanlarýna katkýsý, adaylarýn bir önceki yýlda bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ olup olmamalarýna göre farklý olacaktýr. 2011-YGS/LYS sonucuna göre, kontenjansýz açýköðretim programlarý hariç bir yükseköðretim programýna merkezî yerleþtirmeyle (Ek Yerleþtirme dahil) veya özel yetenek sýnavýyla kayýt hakký kazanmýþ adaylar, kayýt yaptýrmamýþ veya kayýtlarýný sildirmiþ olsalar bile, 2012-YGS/LYSlere girdikleri takdirde OBPleri 0,06 ve kendi alanýnda ek puanlý bir programa yerleþtirilirken ayrýca 0,03 katsayýsýyla çarpýlacaktýr. 2011-ÖSYSde kontenjaný bulunan açýköðretim programlarýna yerleþtirilen adaylarýn, 2012-ÖSYSde OBPlerinin çarpýlacaðý katsayýlar da yukarýda açýklanan þekilde olacaktýr. 2011-YGS/LYSye girmiþ ve 2011 YGS/LYS puaný ile bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ adaylardan, 2010- 2011 öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýndan mezun olamadýklarý için yerleþtirildikleri yükseköðretim programýna kayýtlarýný yaptýramayanlardan durumlarýný resmî bir belge ile ÖSYMye bildirmiþ olanlar, 2011-ÖSYSde yerleþtirilmemiþ adaylar gibi iþlem göreceklerdir. 2011 YGS/LYS puanýna göre bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ olan adaylar, 2012-ÖSYSde sýnavsýz geçiþle bir yükseköðretim programýna yerleþtirilirken bu adaylarýn OBPlerinde herhangi bir deðiþiklik yapýlmayacaktýr. 2011-ÖSYSde sýnavsýz geçiþ ile bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen adaylarýn 2012-ÖSYSde OBPlerine uygulanacak katsayýlarda herhangi bir deðiþiklik yapýlmayacaktýr. 3
 6. 6. 1.6. 2012-ÖSYSDE BÝR YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMINA YERLEÞTÝRÝLEN ADAYLARIN, 2013-ÖSYSDE OBPLERÝ HANGÝ KATSAYILARLA ÇARPILACAKTIR? 2012-ÖSYS sonucuna göre, kontenjansýz açýköðretim programlarý hariç bir yükseköðretim programýna merkezî yerleþtirmeyle (Ek Yerleþtirme dâhil) veya özel yetenek sýnavýyla kayýt hakký kazanmýþ adaylar, kayýt yaptýrmamýþ veya kayýtlarýný sildirmiþ olsalar bile, 2013-ÖSYSde OBPleri 0,06 ve kendi alanýnda ek puanlý bir programa yerleþtirilirken ayrýca 0,03 katsayýsýyla çarpýlacaktýr. 2012-ÖSYSde kontenjaný bulunan açýköðretim programlarýna yerleþtirilen adaylarýn, 2013-ÖSYSde OBPlerinin çarpýlacaðý katsayýlar da yukarýda açýklanan þekilde olacaktýr. 2012 YGS/LYS puanýna göre yerleþtirilen adaylar, 2013-ÖSYSde sýnavsýz geçiþle bir yükseköðretim programýna yerleþtirilirken OBPlerinde bir deðiþiklik yapýlmayacaktýr. 2012-ÖSYSde sýnavsýz geçiþ ile bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen adaylarýn, 2013-ÖSYSde sýnavsýz geçiþ ile bir yükseköðretim programlarýna yerleþtirilmelerinde OBPlerinde bir deðiþiklik yapýlmayacaktýr. Bu adaylarýn, 2013-ÖSYSde yerleþtirme puaný ile bir yükseköðretim programlarýna yerleþtirilmelerinde ise OBPlerinin katsayýlarýnda bir deðiþiklik yapýlmayacaktýr. 1.7. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME YAPILACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI NELERDÝR? Sýnavsýz geçiþ (sadece Tablo 3A) ve 2012 yerleþtirme puanlarýna göre öðrenci alacak yükseköðretim programlarý ile bu programlarýn kontenjan ve giriþ koþullarý bu kýlavuzda Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4te verilmiþtir. Tablo 3A ve Tablo 3Bde meslek yüksekokulu programlarý (açýköðretim ön lisans ve örgün ön lisans programlarý), Tablo 4te ise dört veya daha fazla yýllýk lisans programlarý gösterilmiþtir. Bu tablolar ile ilgili koþul ve açýklamalar Tablo 4ten sonra yer almaktadýr. 1.8. TERCÝHLER ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR NELERDÝR? Adaylarýn bu kýlavuzun hangi tablolarýndan tercih yapabileceklerine iliþkin bilgiler Çizim 2de gösterilmiþtir. Çizim 2de adaylar önce iki gruba ayrýlmaktadýr. Genel Lise grubu; Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi (lise programý), Çok Programlý Lise (lise programý, lise programý-Yabancý Dil Aðýrlýklý), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi, Öðretmen Lisesi, Öðretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadýr. Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kýz Meslek Liseleri, Saðlýk Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, Ýmam Hatip Liseleri, Açýköðretim Lisesi (Meslek Lisesi programlarý), Ýþitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlý Liseler (Meslek Lisesi programlarý), Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi (METEM) ve diðer meslek liseleri ile Astsubay Hazýrlama Okullarýný kapsamaktadýr. Astsubay Hazýrlama Okullarý meslek lisesi grubunda olmasýna karþýn meslek liselerinin herhangi bir alaný ile (Saðlýk Astsubay Hazýrlama Okulu hariç) iliþkilendirilmemiþtir. Bu nedenle Astsubay Hazýrlama Okullarýndan mezun olanlarýn/mezun olacaklarýn sýnavsýz geçiþ hakký yoktur (Yükseköðretim Kurulunca Saðlýk Astsubay Hazýrlama Okulu mezunlarýna sýnavsýz geçiþ hakký tanýnmýþtýr.). Tablo 3Ada Merkezî Yerleþtirme ile öðrenci alan ön lisans programlarý yer almaktadýr. Bu programlarýn tümü sýnavsýz geçiþ ile öðrenci alan programlar olmasýna raðmen, Tablo 3Adaki programlarý hem genel lise hem meslek lisesi mezunlarý tercihleri arasýnda gösterebileceklerdir (öncelik kendi alanlarýnda sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarda olmak üzere). Tablo 3Bde sadece Y-YGS puaný ile öðrenci alan ön lisans programlarý, Tablo 4te ise lisans programlarý yer almaktadýr. Adaylar hangi tablolardan tercih yapabileceklerini Çizim 2 ve Tablo 1Ayý incelemek suretiyle görebileceklerdir.2. TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER Adaylarýn Tercih Formunu doldurmaya baþlamadan önce, ÖSYMnin http://www.osym.gov.tr Ýnternet sitesinden ÖSYS ile ilgili bilgi ve duyurularý izlemeleri önemlidir. Adaylar, bu Ýnternet sitesinde tercihleri için yararlý olacak bilgilere eriþebileceklerdir. 2.1. TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Tercih Formunda doldurmanýz gereken alanlara ait açýklamalar aþaðýda verilmiþtir. TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK ÝSTEDÝÐÝNÝZ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI Tercih Formu, gerek 2012-YGS/LYSlere giren gerekse sadece sýnavsýz geçiþ için baþvuran adaylarýn doldurmalarý gereken bir formdur. Adaylar sýnava girip girmediklerini ve mezun olduklarý okul türlerini göz önünde tutarak 4
 7. 7. Çizim 2yi inceleyecekler ve hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercihyapabilecekleri tablolardan olmak koþuluyla girmek istedikleri yükseköðretim programlarýný saptayacaklar, bu programlarýnkodlarý ve adlarý ile baðlý olduklarý üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarýný Tercih Formunun ilgili alanlarýna tercihsýrasýna göre yazacaklardýr. Adaylarýn, yükseköðretim programlarý arasýndan tercih yapmaya baþlamadan önce, buKýlavuzdaki tablolarýn hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarýnýn bulunduðunu belirlemeleri gerekir.2012-ÖSYSye baþvurmuþ meslek lisesi mezunlarý, 2012-YGS/LYSlere girseler de girmeseler de kendi alanlarýndaolmak koþuluyla Tablo 3Ada yer alan programlarý tercihleri arasýnda gösterebileceklerdir.Tablo 3Adaki programlara yerleþtirme yapýlýrken önce kendi alanlarýnda sýnavsýz geçiþ hakkýna sahip olanmeslek lisesi mezunu adaylar yerleþtirileceklerdir. Bu programlarýn kontenjanlarý sýnavsýz geçiþ ile dolmadýðýdurumlarda, ilgili puan türünde en az 140 YGS puaný alan, genel lise ve alanlarý dýþýnda tercih yapan meslek lisesimezunlarý yerleþtirme iþlemine alýnacaktýr. Bu nedenle sözü edilen adaylar Tablo 3Adaki programlarý tercihleriarasýnda gösterebilirler.Ön lisans programlarýna, sýnav sonuçlarýna göre yapýlacak yerleþtirmelerde kullanýlacak puan türleri de Tablo 3Adagösterilmiþtir.Tablo 3Bdeki programlar hem genel lise hem de meslek lisesi mezunlarýndan 2012-YGSde ilgili puan türünde 140 vedaha fazla YGS puaný almýþ adaylar tarafýndan tercih edilebilecektir.2012-YGS/LYSlerde ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan tüm adaylar Tablo 4teki yükseköðretimprogramlarýný tercihleri arasýnda gösterebileceklerdir. Bu tablodaki açýköðretim programlarý en az 140 puanalýnmasý koþuluyla tercih edilebilecektir.Yukarýdaki açýklamalara göre her adayýn, girmek istediði programlarý Tablo 3A, Tablo 3B veya Tablo 4ten bularaktercih sýrasýna koymasý ve Tercih Formuna yazmasý gerekir. Tercih Formu doldurulurken girmek istenilenyükseköðretim programlarý tercih sýrasýna konmalý ve her satýra bir programýn kodu ve adý ile baðlý olduðuüniversite ve fakülte/yüksekokul adý yazýlmalýdýr. Yapacaðýnýz tercih yanlýþlýklarýndan doðacak sonuçlarýn bütünsorumluluðu size ait olacaktýr. Tercihlerinizi, 1 numaralý tercih alanýndan baþlayarak yazýnýz.Tercih alanlarýnýn tamamýnýn doldurulmasý zorunlu deðildir. Örneðin, bir aday tercih bildiriminde yalnýzca dörtprogramý göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediði takdirde baþka bir yerde okumakistemiyorsa, sadece bu dört programý yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayýn, girmek istediði bu dört programý1 numaralý yerden baþlayarak tercih sýrasýna göre yazmasý gerekir.2012-ÖSYS sonuç bilgilerinde her adayýn hesaplanan yerleþtirme puanlarýna iliþkin baþarý sýralarý yer alacaktýr.Girmek istediðiniz yükseköðretim programlarýnýn tercih listenizdeki sýrasýný belirlerken çok dikkatli davranmanýz vebu programlar hakkýnda bilgi sahibi olmanýz gerekmektedir. Her þeyden önce hangi tablolardan tercihyapacaksanýz bu tablolarý dikkatle incelemelisiniz (Bakýnýz Çizim 2). Bu tablolarda, her programýn adaylardaaradýðý koþullar da belirtilmiþtir. Okul türü, alan, yaþ, saðlýk, cinsiyet vb. bütün koþullarýný tam olarakkarþýlayamadýðýnýz programlarý tercih etmeyiniz. Bir programýn gerektirdiði koþullarý dikkate almadan yaptýðýnýztercihlerin sorumluluðu size ait olacak, tercih bildirimi sýrasýnda tercih ettiðiniz programlarýn bazý koþullarýnýkarþýlayýp karþýlamadýðýnýz Merkezimizce kontrol edilmeyecektir. Ancak, merkezî yerleþtirme öncesi yapýlacakkontrollerde koþullarýný taþýmadýðýnýz tespit edilebilen tercihleriniz geçersiz sayýlacaktýr. Koþullarýný taþýmadýðýnýztespit edilemeyen bir programa puanýnýz elveriþli olduðu için yerleþtirilseniz bile kaydýnýz yapýlmayacaktýr. Bunedenle "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý"bölümünü mutlaka okuyunuz. Girmek istediðiniz yükseköðretim programlarýný isteðinize göre sýralayabilmeniz içinmerkezî yerleþtirme sisteminin nasýl iþlediðini bilmenizde yarar vardýr. Merkezî yerleþtirme, adaylarýn yerleþtirmepuanlarýna, tercihlerine ve yükseköðretim programlarýnýn kontenjan ve koþullarýna göre bilgisayarla yapýlacaktýr.Sistemin esaslarý þu þekilde özetlenebilir:a) Her yükseköðretim programýna, Kýlavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen bazý koþullarý taþýyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiþ olan adaylar arasýndan kontenjan sayýsý kadar öðrenci yerleþtirilecektir. Yerleþtirme puanlarýna göre yapýlacak yerleþtirme iþleminde ilgili yerleþtirme puaný yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Sýnavsýz geçiþ ile yapýlacak yerleþtirme iþlemlerinin esaslarý "SINAVSIZ GEÇÝÞLE ÝLGÝLÝ TERCÝHLERÝNÝZÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐINIZ YERLEÞTÝRME ESASLARI " baþlýðý altýndadýr.b) Bir aday, puanlarý ne denli yüksek olursa olsun yalnýz bir programa kayýt hakký kazanabilir. Bu program, adayýn yerleþtirme puanlarýyla ya da sýnavsýz geçiþle girebildiði en üst tercihidir. Bunun altýnda kalan tercihler iþleme konmaz.c) Merkezî yerleþtirme sisteminde bir adayýn kayýt hakký kazandýðý programý sonradan deðiþtirmesi, bir baþka deyiþle, daha düþük puanla öðrenci alan baþka bir programa kaydolmasý mümkün deðildir.d) Bir adayýn kayýt hakký kazandýðý programýn baðlý olduðu yükseköðretim kurumuna gönderilecek bilgilerde, kayýt hakký kazanan bütün adaylarýn açýk kimlikleri, fotoðraflarý, puanlarý, yerleþtiði programýn alanýnda olup olmadýðý ve ek puandan yararlanýp yararlanmadýðý yer alacaktýr. 6
 8. 8. e) Tercihlerinizi yaparken kaydolmayý en çok istediðiniz programý en üst tercihinize, daha sonra istediðiniz programý ikinci tercihinize yazýnýz ve bütün tercihlerinizi bu þekilde sýralayýnýz. Duruma göre yapabileceðiniz 30 tercihin baþtan birkaç tanesini "Puaným yeterli olmayabilir." endiþesine kapýlmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediðiniz programlarý yazabilirsiniz. Kazansanýz bile kaydolmayý istemediðiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Ancak ne olursa olsun bir yükseköðretim programýna kaydolmak istiyorsanýz sonlardaki birkaç tercih sýranýza, girebileceðinizi tahmin ettiðiniz programlarý yazabilirsiniz.Tercih Formuna yazdýðýnýz bilgileri son olarak þu açýlardan bir kez daha kontrol ediniz: Listenizdeki programlarýn bu kýlavuzda "bakýnýz" olarak gösterilen ve giriþ için aranan bütün koþullarýný karþýlýyor musunuz? Listenizdeki programlarýn kodlarýný doðru yazdýnýz mý? Listenizdeki programlarýn sýrasý, gerçekten istek sýranýza uygun mu? Örneðin, beþinci tercihinize giriþ hakký kazanacak olsanýz, "Keþke altýncý tercihimi kazanmýþ olsaydým." demeyeceðinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi?Bütün bu kontrollerden sonra tercih bildirim iþleminizi gerçekleþtiriniz.DÝKKAT: Tercih bildirim iþleminizi tamamladýktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden tercihlerinizde deðiþiklik yapabilirsiniz. Tercih iþleminizi tamamladýktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazýcýdan tercih listenizi alarak saklayýnýz.SINAVSIZ GEÇÝÞLE ÝLGÝLÝ TERCÝHLERÝNÝZÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐINIZ YERLEÞTÝRME ESASLARIMesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olan öðrenciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programýndevamý niteliðinde veya buna en yakýn programlarýn uygulandýðý, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi(METEB) içindeki, daha sonra da bölgesi dýþýndaki meslek yüksekokulu ve açýköðretim ön lisans programlarýnasýnavsýz olarak yerleþtirilecektir. Türkiye ve KKTC dýþýnda bulunan bir ülkedeki mesleki ve teknik ortaöðretimkurumunu bitiren T.C. uyruklu adaylarýn sýnavsýz yerleþtirilmelerinde Millî Eðitim Bakanlýðýnca verilecek denklikbelgesinde gösterilen alan esas alýnacaktýr. METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öðretim programlarýbütünlüðü ve devamlýlýðý içinde iliþkilendirilmiþ mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan oluþan eðitim bölgesidir.Her ilde bir mesleki ve teknik eðitim bölgesi bulunmaktadýr.Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi (METEM) ortaöðretim mezunlarý da Sýnavsýz Geçiþ için tercih yapabilirler.Sýnavsýz Geçiþ yerleþtirme iþlemleri aþaðýdaki önceliklere göre merkezî sistemle yapýlýr. 1. Mezuniyet yýlý daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir. 2. Ayný yýl mezun olan adaylar arasýnda öncelik okul türüne göre 1. Anadolu Teknik Lisesi, 2. Teknik Lise ve Anadolu Meslek Lisesi, 3. Meslek Lisesi ve 4. çok eski yýllarda enstitü adý altýnda mezun olunan meslek lisesi sýrasýnda verilir. 3. Mezuniyet yýlý ve okul türü ayný olan adaylardan ayný METEB içinde olanlara öncelik verilir. 4. Mezuniyet yýlý, okul türü ve METEB içi - METEB dýþý bilgileri ayný olan adaylardan OBP’si yüksek olan adaylara öncelik verilir. 5. Yukarýda sayýlan tüm bilgileri ayný olan adaylardan doðum tarihi büyük (yaþý küçük) olana öncelik verilir.2.1.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝNÝN TERCÝHLERÝNÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐI HUSUSLAR 2011-2012 öðretim yýlýnda okul birincisi olanlar için ayrýlan kontenjanlar Tablo 3B ve Tablo 4ün 6 numaralý sütununda gösterilmiþtir. Bir programýn öngördüðü okul türü, yaþ, cinsiyet, saðlýk gibi tüm koþullar okul birincileri için de aynen geçerlidir. YGS/LYSlerde baþarýlý olan okul birincileri, genel kontenjan ve okul birincileri kontenjaný göz önünde tutularak merkezî yerleþtirme ile yerleþtirme puanlarýnýn elverdiði en üst tercihlerine yerleþtirileceklerdir. Okul birincileri için ayrýlan kontenjanlar sýnýrlýdýr. Bu nedenle tercihlerinin tümünü çok istenen yükseköðretim programlarý arasýndan yapan okul birincileri, puanlarý yeterince yüksek deðilse hiçbir programa kayýt hakký kazanamayabilirler. Okul birincilerinin kendilerine saðlanan bu olanaktan yararlanabilmeleri için tercihlerini, puan durumlarýný göz önünde tutarak dengeli bir þekilde yapmalarý gerekir. Tercihlerini dengeli yapan okul birincilerinin bir yükseköðretim programýna yerleþme olasýlýklarý artar. 7
 9. 9. 2.1.2.ÖZÜRLÜ ADAYLARIN TERCÝHLERÝNÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐI HUSUSLAR Görme özürlü adaylarýn, özürleri yüzünden baþarýlý olamayacaklarý yükseköðretim programlarýný tercih etmemeleri gerekir. Bu adaylarýn, baþarýlý olabilmeleri için, büyük ölçüde dile dayanan veya iþitme gerektiren sosyal, iktisadi ve beþeri bilimler alanlarýndaki yükseköðretim programlarýný tercih etmeleri beklenir. Bedensel özürlü adaylarýn, yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihlerini belirlerken özürlerini dikkate almalarý yararlarýna olacaktýr. Örneðin, ellerini kullanamayan adaylarýn, ellerin kullanýlmasýný gerektiren yükseköðretim programlarýný tercih etmeleri öðrenimleri sýrasýnda aþýlmasý imkânsýz güçlüklerle karþýlaþmalarýna neden olabilir. Özürlü adaylarýn, yükseköðretim programlarý tercihlerini belirlerken üniversitelerin özürlüler ile ilgili birimlerinden yükseköðretim programlarý konusunda bilgi almalarý yararlarýna olacaktýr.3. 2012-ÖSYSDE YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA YERLEÞTÝRME ÝÞLEMLERÝ NASIL YAPILACAKTIR? 3.1. MERKEZÎ GENEL YERLEÞTÝRME NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR? Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasýnda, ÖSYM tarafýndan yapýlan Merkezî Yerleþtirme ile yükseköðretim kurumlarý tarafýndan yapýlan Özel Yetenek Sýnavýyla Seçme olmak üzere iki farklý yöntem kullanýlýr. Merkezî yerleþtirme yöntemi aþaðýda açýklanmýþtýr. Özel Yetenek Sýnavýyla Seçme yöntemi ise 5. maddede anlatýlmaktadýr. Merkezî Yerleþtirmede adaylar, (Sýnavsýz Geçiþ hariç) yükseköðretim programlarýna, yerleþtirme puanlarý ile varsa ek puanlarý, yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihleri ve bu programlarýn kontenjan ve koþullarý göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleþtirilir. Merkezî Yerleþtirmenin Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili kurallarý "SINAVSIZ GEÇÝÞLE ÝLGÝLÝ TERCÝHLERÝNÝZÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐINIZ YERLEÞTÝRME ESASLARI" baþlýðý altýnda anlatýlmaktadýr. Tablo 6A ve 6B ortaöðretimdeki bazý alanlar ile ayný alanda olduðu kabul edilen lisans programlarýný, Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndaki alanlarýn devamý niteliðinde olduðu kabul edilen ve adaylarýn sýnavsýz yerleþtirilebilecekleri ön lisans programlarýný göstermektedir. YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 140 puan alan adaylar istedikleri takdirde kontenjaný bulunmayan açýköðretim programlarýna yerleþebileceklerinden bu programlar için ek puan verilmez. Tablo 1A’da hangi puan türünde en az kaç YGS/LYS puaný alan adaylarýn hangi yükseköðretim programlarýný tercih edebilecekleri ya da yükseköðretim programlarýna ön kayýt yaptýrabilecekleri görülmektedir. YGS puanlarýndan 140’ýn altýnda olanlar için yerleþtirme puaný (Y-YGS) hesaplanmayacaktýr. LYS puanlarýndan 180’in altýnda olanlar için de ilgili Y-LYS puaný hesaplanmayacaktýr. 3.2. MERKEZÎ YERLEÞTÝRME ÝÞLEMÝNDE EÞÝT PUAN ALAN ADAYLARA NASIL BÝR ÝÞLEM YAPILIR? Merkezî yerleþtirme iþleminde bir programa kesin kayýt hakký kazananlarýn belirlenmesinde ayný programý tercih etmiþ adaylar arasýndan, tercihi hangi sýrada olursa olsun yerleþtirmede kullanýlan yerleþtirme puaný ve varsa ek puan toplamý büyük olan adaya öncelik tanýnacaktýr. Eðer adaylarýn yerleþtirme puanlarý eþitse ilgili YGS/LYS puaný büyük olana, bu puanlarý da eþitse YGS/LYS puanýnda aðýrlýðý en büyük olan testin ham puaný büyük olana (aðýrlýðý en büyük iki test varsa bunlarýn ham puanlarýnýn toplamý büyük olana) öncelik verilecektir. Eþitlik sürdüðü takdirde söz konusu yükseköðretim programýný daha üst tercihinde gösterene, eþitlik yine de sürdüðü takdirde doðum tarihi günümüze daha yakýn (yaþý küçük) olana öncelik verilecektir. Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili yapýlacak yerleþtirme iþleminde, programýn kontenjaný hangi öncelikte doluyorsa ondan sonraki önceliklerde yapýlmýþ tercihler dikkate alýnmayacaktýr. Kontenjaný dolduran son öðrenci ile ayný OBP’ye sahip adaylar arasýnda seçme yapýlýrken adaylardan yaþý küçük olana öncelik tanýnacaktýr. Yaþta da eþitlik olduðu takdirde bu adaylar kontenjan fazlasý olarak yerleþtirilecektir. 8
 10. 10. Tablo 1A Yükseköðretim Programlarýna Baþvurabilmek Ýçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir? Yükseköðretim Programýnýn Türü Ýlgili Puan Türleri Puan Koþulu Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarýný tercih edebilmek için (Sýnavsýz Geçiþten boþ Ýlgili YGS Puan Türünde En az 140 puan kalan kontenjanlar dâhil) Açýk öðretim ön lisans ve lisans programlarýný Ýlgili YGS Puan Türünde En az 140 puan tercih edebilmek için Özel yetenek gerektiren lisans programlarýna YGS Puan Türünde En az 140 puan ön kayýt yaptýrabilmek için (Devlet Konservatuvarlarýnýn/Konservatuvarlarýn lise devresi mezunlarýnýn Konservatuvarlarýn lisans devresine yerleþtirilmesinde merkezî sýnav puaný aranmaz.) Yerleþtirmede meslek lisesi çýkýþlý adaylara ek puan verilen lisans programlarý ile Teknoloji, Sanat ve Tasarým, Ýlgili YGS/LYS En az 180 puan Turizm Fakülteleri lisans programlarýnýn M.T.O.K. Puan Türünde kontenjanlarýný tercih edebilmek için Yerleþtirmede meslek lisesi çýkýþlý adaylara ek puan verilen programlar dýþýndaki Ýlgili LYS Puan Türünde En az 180 puan lisans programlarýný tercih edebilmek için3.3. TÜBÝTAK YARIÞMALARINDA BAÞARILI OLANLAR ÖSYSye baþvuran adaylardan ortaöðretim kurumlarýnda okumakta iken Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu - Bilim Ýnsaný Destekleme Daire Baþkanlýðý (TÜBÝTAK-BÝDEB) tarafýndan; a) Uluslararasý bilim olimpiyatlarýna ve proje yarýþmalarýna gönderilen ve dereceye giren, b) Yurt içinde düzenlenen bilim olimpiyatlarýnda ve proje yarýþmalarýnda dereceye giren adaylarýn ortaöðretim baþarý puanlarý, derece aldýklarý alanlarla ilgili bir yükseköðretim programýný tercihleri arasýnda gösterdikleri takdirde, ayrý bir katsayý ile çarpýlarak 2012 yerleþtirme puanlarýna katýlacaktýr. Bu puanlara katýlacak puanlar hesaplanýrken; ♦ Uluslararasý Bilim Olimpiyatlarýnda altýn madalya alanlara 0,10; gümüþ madalya alanlara 0,09; bronz madalya alanlara 0,08; uluslararasý bilim olimpiyatlarýna katýlan fakat derece alamayanlara 0,07, ♦ Ulusal Bilim Olimpiyatlarý ile Uluslararasý Proje Yarýþmalarýnda birinci olanlara 0,07; ikinci olanlara 0,06; üçüncü olanlara ise 0,05, ♦ ulusal proje yarýþmasýnda birinci olanlara 0,05; ikinci olanlara 0,04; üçüncü olanlara ise 0,03 katsayýsý uygulanacaktýr. Birden fazla kategoride derecesi bulunan adaylar için en yüksek olan katsayý uygulanýr. Bu olimpiyat/yarýþmalarda dereceye girenler ile ilgili yükseköðretim programlarý, derece alýnan alanlara göre þöyledir: Bilgisayar alanýnda alýnan dereceler için bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliði, bilgisayar teknolojisi ve biliþim sistemleri, biliþim sistemleri mühendisliði, biliþim sistemleri ve teknolojileri, elektrik mühendisliði, elektrik-elektronik mühendisliði, elektronik mühendisliði, elektronik ve haberleþme mühendisliði, enformasyon teknolojileri, istatistik ve bilgisayar bilimleri, kontrol mühendisliði, kontrol ve otomasyon mühendisliði, mekatronik mühendisliði, matematik ve bilgisayar bilimleri, matematik-bilgisayar, mühendislik programlarý, mühendislik ve doða bilimleri programlarý, endüstri ve sistem mühendisliði ve yazýlým mühendisliði. Biyoloji alanýnda alýnan dereceler için beslenme ve diyetetik, biyokimya, biyoloji, biyomedikal mühendisliði, biyomühendislik, biyosistem mühendisliði, biyoteknoloji, çevre mühendisliði, diþ hekimliði, eczacýlýk, genetik ve biyoinformatik, genetik ve biyomühendislik, gýda mühendisliði, kimya-biyoloji mühendisliði, moleküler biyoloji ve genetik, mühendislik ve doða bilimleri programlarý, orman mühendisliði, orman endüstrisi mühendisliði, su ürünleri mühendisliði, týp, veteriner. 9
 11. 11. Coðrafya alanýnda alýnan dereceler için coðrafya, jeoloji mühendisliði, jeofizik mühendisliði, geomatikmühendisliði, harita mühendisliði, hidrojeoloji mühendisliði, inþaat mühendisliði, jeodezi ve fotogrametrimühendisliði, maden mühendisliði, petrol ve doðalgaz mühendisliði, þehir ve bölge planlama, çevre mühendisliði,meteoroloji mühendisliði.Enerji Verimliliði alanýnda alýnan dereceler için elektrik-elektronik mühendisliði, elektrik mühendisliði, elektronikmühendisliði, enerji sistemleri mühendisliði, imalat mühendisliði, kontrol mühendisliði, kontrol ve otomasyonmühendisliði, makine mühendisliði, makine ve imalat mühendisliði, mekatronik mühendisliði, mühendislikprogramlarý, mühendislik ve doða bilimleri programlarý, nükleer enerji mühendisliði.Fizik alanýnda alýnan dereceler için astronomi ve uzay bilimleri, çevre mühendisliði, elektrik-elektronikmühendisliði, elektrik mühendisliði, elektronik mühendisliði, elektronik ve haberleþme mühendisliði, fizik, fizikmühendisliði, gemi inþaatý ve gemi makineleri mühendisliði, geomatik mühendisliði, harita mühendisliði, havacýlýkelektrik ve elektroniði, havacýlýk ve uzay mühendisliði, hidrojeoloji mühendisliði, imalat mühendisliði, inþaatmühendisliði, jeodezi ve fotogrametri mühendisliði, jeofizik mühendisliði, jeoloji mühendisliði, kontrolmühendisliði, kontrol ve otomasyon mühendisliði, makine mühendisliði, makine ve imalat mühendisliði, malzemebilimi ve mühendisliði, malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliði, malzeme mühendisliði, mekatronikmühendisliði, metalurji ve malzeme mühendisliði, meteoroloji mühendisliði, mühendislik programlarý,mühendislik ve doða bilimleri programlarý, nükleer enerji mühendisliði, otomotiv mühendisliði, polimermühendisliði, tekstil mühendisliði, uçak mühendisliði, uçak elektrik-elektronik, uçak gövde-motor, uçak gövde-motor bakým, uzay bilimleri ve teknolojileri, uzay mühendisliði.Kimya alanýnda alýnan dereceler için biyokimya, çevre mühendisliði, deri mühendisliði, diþ hekimliði, eczacýlýk,endüstri mühendisliði, gýda mühendisliði, hidrojeoloji mühendisliði, jeoloji mühendisliði, kimya, kimyamühendisliði, kimya-biyoloji mühendisliði, kimya ve süreç mühendisliði, maden mühendisliði, malzeme bilimi vemühendisliði, malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliði, malzeme mühendisliði, metalurji ve malzememühendisliði, mühendislik programlarý, mühendislik ve doða bilimleri programlarý, petrol ve doðalgazmühendisliði, polimer mühendisliði, malzeme ve seramik mühendisliði, tekstil mühendisliði, týp.Matematik alanýnda alýnan dereceler için bilgisayar mühendisliði, elektrik mühendisliði, elektrik-elektronikmühendisliði, elektronik mühendisliði, elektronik ve haberleþme mühendisliði, endüstri mühendisliði, endüstrisistemleri mühendisliði, endüstri ve sistem mühendisliði, finans matematiði, geomatik mühendisliði, haritamühendisliði, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, jeodezi ve fotogrametri mühendisliði, kontrolmühendisliði, kontrol ve otomasyon mühendisliði, matematik, matematik mühendisliði, mekatronik mühendisliði,mühendislik programlarý, mühendislik ve doða bilimleri programlarý.Sosyoloji alanýnda alýnan dereceler için antropoloji, arkeoloji, arkeoloji ve sanat tarihi, avrupa birliði iliþkileri,coðrafya, felsefe, halkbilim, halkla iliþkiler, hukuk, insan kaynaklarý yönetimi, insan ve toplum bilimleri, küreselve uluslararasý iliþkiler, psikoloji, sanat tarihi, sanat ve sosyal bilimler programlarý, siyaset bilimi, siyaset bilimive kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararasý iliþkiler, sosyal hizmet, sosyoloji, tarih, türk halkbilimi,uluslararasý iliþkiler, uluslararasý iliþkiler ve avrupa birliði.Tarih alanýnda alýnan dereceler için antropoloji, arkeoloji, felsefe, sanat tarihi, sosyoloji, tarih, Türk dili veedebiyatý, uluslararasý iliþkiler.TÜBÝTAK’ýn katýldýðý Uluslararasý Bilim Olimpiyatlarýnda altýn, gümüþ, bronz madalya alanlar ile Uluslararasý ISEFProje Yarýþmasý ve AB Genç Bilim Adamlarý Yarýþmasýna katýlarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alanlardanisteyenler, alanlarýndaki yükseköðretim programlarýndan burslu programlar hariç istediklerine, sýnavsýz olarakkontenjan dýþýnda Merkezimizce yerleþtirileceklerdir. Bu adaylar burslu programlara yerleþtirilmek istiyorlarsa2012-ÖSYS’ye girmek ve kendilerine verilecek olan ek puanla merkezî yerleþtirme iþlemlerine dahil olmakzorundadýrlar. Sýnavsýz giriþ hakkýndan yararlanmak isteyen adaylarýn aþaðýda belirtilen süre içinde TÜBÝTAK’abaþvuru yapmalarý ve program tercihlerini bildirmeleri gerekir. Kazandýklarý derece nedeni ile 2012-ÖSYS’yegirmeyip sýnavsýz yerleþtirilme hakkýndan yararlanmak isteyen adaylarýn da mutlaka 2012-ÖSYS’ye baþvurmalarýgerekmektedir. Bu nedenle, yukarýdaki uygulamalarýn yapýlabilmesi için 2012-ÖSYSye baþvurmuþ adaylarýn, 4 Haziran-24 Temmuz 2012 tarihleri arasýnda TÜBÝTAK’ýn https://e-bideb.tubitak.gov.tr Ýnternet adresinden bireyselolarak baþvuru yapmalarý ve onayladýklarý baþvuru formunun çýktýsýný alýp imzaladýktan sonra TÜBÝTAK’a24 Temmuz 2012 günü mesai bitimine kadar ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Adaylarýn katýldýklarý olimpiyat veyaproje yarýþmalarý, aldýklarý derece, tercihleri, T.C. Kimlik Numaralarý, adlarý ve soyadlarýnýn, TÜBÝTAK tarafýndanÖSYMye en geç 27 Temmuz 2012 tarihinde ulaþacak þekilde gönderilmesi gerekmektedir. Bilim olimpiyatlarý ileproje yarýþmalarýnda derecelere uygulanacak katsayýlar ve sýnavsýz giriþ, ÖSYSye ilk kez baþvurulduðu yýluygulanýr, bundan sonraki ÖSYSlerde bu adaylar için herhangi bir uygulama yapýlmaz. Derece alan adaylar ilkkez ÖSYSye baþvurduklarý yýl, TÜBÝTAKa süresi içinde baþvurarak bilgilerinin bu kurum tarafýndan ÖSYMyeresmen ulaþtýrýlmasýný saðlamalýdýrlar.Uluslararasý Bilim Olimpiyatlarýnda kazandýklarý derece nedeni ile 2012-YGS/LYS’ye girmeyip sýnavsýz yerleþtirilmehakkýndan yararlanmak isteyen adaylarýn da mutlaka 2012-ÖSYS’ye baþvurmuþ olmalarý gerekmektedir. 10
 12. 12. 3.4. EK YERLEÞTÝRME NASIL YAPILACAKTIR? Yükseköðretim programlarýna kayýt iþlemleri tamamlandýktan sonra boþ kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköðretim programlarýnýn 2012-ÖSYS sonuçlarýna göre (sýnavsýz geçiþ dahil) yapýlan genel yerleþtirme sonunda boþ kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarýna ve varsa yeni açýlan yükseköðretim programlarýna ÖSYM tarafýndan merkezî olarak Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Sýnavsýz geçiþ dahil merkezî yerleþtirmede açýk öðretimin kontenjansýz programlarý dýþýnda bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen adaylar ek yerleþtirme için baþvuramayacaktýr (Merkezî Yerleþtirmede bir örgün yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ adaylar ile kontenjan sýnýrlamasý olan açýk öðretim programlarýna yerleþtirilmiþ olan adaylar, kontenjan sýnýrlamasý olmayan açýk öðretim ön lisans programlarýna Ek Yerleþtirme için baþvuru yapabileceklerdir.). Ek Yerleþtirmede Tablo 4teki lisans programlarý ile Tablo 3Bdeki önlisans programlarýna, merkezî genel yerleþtirmedeki en küçük puanlarýnýn altýnda aday yerleþtirilmeyecektir. Kesin kayýt sonunda kontenjan açýðý kalan programlara ön kayýtla öðrenci alýnmayacaktýr. Tablo 3Adaki sýnavsýz geçiþ programlarýnýn genel yerleþtirme sýrasýnda dolmama veya kaydolmama nedeniyle boþ kalan kontenjanlarýna da Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Bu yerleþtirmede de önce kendi alanlarýnda tercih yapmýþ meslek lisesi öðrencileri yerleþtirme iþlemine alýnacak, meslek lisesi öðrencilerinin kendi alanlarýndaki sýnavsýz geçiþ yerleþtirilmelerinden sonra boþ kalan kontenjanlara genel lise mezunlarýnýn ve meslek liselerinin diðer alanlarýndan mezun olanlarýn ilgili puanlarýna göre yerleþtirilmeleri yapýlacaktýr. 3.5. MERKEZÎ GENEL YERLEÞTÝRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR? 2012-ÖSYS Merkezî Genel Yerleþtirme Sonuçlarý Ýnternet (http://sonuc.osym.gov.tr) aracýlýðýyla adaylara duyurulacaktýr. Yerleþtirme Sonuç Belgeleri basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine gönderilmeyecektir. Ýnternet sayfasýndaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara teblið hükmündedir. Yurt dýþýndaki üniversitelere yerleþtirilen adaylar için, gerekli olduðunda ve adayýn müracaatý üzerine yerleþtiði programý gösteren bir yazý verilecektir.4. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA KAYIT ÝÞLEMLERÝ NASIL YAPILACAKTIR? 2012-2013 ders yýlýnda, ÖSYS sonuçlarýna göre bir programa kayýt hakký kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri bütün üniversitelerde 3-7 Eylül 2012 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. Kayýt hakký kazanan adaylarýn, kayýt için aþaðýda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayýt süresi içerisinde ilgili üniversitelere baþvurmalarý zorunludur. Bu süre içerisinde kayýt için baþvurmayan veya kayýt iþlemlerini tamamlamayan adaylar kayýt haklarýný kaybedeceklerdir. 4.1. KAYIT ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER a) Adayýn mezun olduðu ortaöðretim kurumundan aldýðý diplomanýn aslý ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sýnavsýz geçiþle yerleþtirilmiþ ancak alaný diplomasýnda veya mezuniyet belgesinde belirtilmemiþse, hangi okul ve alandan mezun olduðunu gösterir resmî belge (METEM programlarýndan mezun olanlarýn diplomalarýnda okul adý olarak, diplomayý düzenleyen merkezin adý yazýlmaktadýr.) c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoðraf d) Katký payýnýn/öðretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge e) Kayýttan önce belirlenip üniversite tarafýndan ilan edilecek diðer belgelerin aslý veya üniversite onaylý suretleri ÖSYS ile bir yükseköðretim programýna yerleþen yükümlülerin askerlik durumlarý, üniversiteler tarafýndan http://kamu.turkiye.gov.tr Ýnternet adresinde görülebilecektir. Adaylarýn askerlikle ilgili sorunlarý için askerlik þubelerine, kredi konusunda ayrýntýlý bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna baþvurmalarý gerekmektedir. Anadolu Üniversitesi merkezi açýk öðretim programlarýný kazanan adaylarýn, kayýt iþlemleri ve kayýt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüðüne baþvurmalarý gerekmektedir. Kazanan adaylarý gösteren fotoðraflý sýnav sonuçlarý adaylarýn yerleþtirildikleri yükseköðretim programlarýnýn baðlý olduðu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafýndan elektronik ortamda gönderilecektir. 4.2. KAYITLA ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ NOTLAR a) Adaylarýn kayýt için bizzat baþvurmalarý gerekmektedir. Posta ile kayýt yapýlmaz. b) Kayýt için istenen belgelerin onaysýz sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslýnýn getirilmesi suretiyle üniversite tarafýndan onaylý örneði kabul edilir. c) Belgeler eksik ise kayýt yapýlmaz. d) Belirtilen tarihler arasýnda kaydýný yaptýrmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. e) Yükseköðretim kurumlarý, kayýt yaptýracak adaylardan saðlýk kurulu raporu isteyebilir. 11
 13. 13. f) Üniversiteler, gerçeðe aykýrý beyanda bulunarak kayýt yaptýran adaylar hakkýnda gerekli yasal iþlemleri yapmaya yetkilidir. 2012-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköðretim programýna yerleþmeleri durumunda bu adaylarýn kayýtlarý yapýlacaktýr. Ancak, bu durumdaki adaylarýn askerlikleri tecil edilmiþ ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayýt hakký kazandýklarý programda eðitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme haklarýný kaybettiklerinden bu durumdaki adaylarýn kayýtlarý dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptýktan sonra eðitime devam edebileceklerdir. 4.3. ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE KAYIT HAKKI KAZANILDIÐI BÝLDÝRÝLEN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA HANGÝ DURUMLARDA KAYIT YAPTIRILAMAZ? Merkezî yerleþtirme iþlemi ile bir yükseköðretim programýna kayýt hakký kazanan adayýn kaydýný yaptýrabilmesi, ilgili yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullarý taþýmasýna baðlýdýr. Adayýn Ýnternet ortamýnda bir programý kazandýðýnýn yazýlmýþ olmasý bu adaya, ilgili programýn öngördüðü diðer koþullarý taþýmadan kayýt yaptýrma hakký vermez. Saðlýk muayenesi, bedensel yetersizlik, mülakat sýnavýný kazanamama ve intibak eðitiminin olumsuzluðu gibi baþvuru sýrasýnda bilinemeyen bir nedenle yerleþtirildiði programa kaydý yapýlamayan öðrenciler, durumlarý ÖSYM Baþkanlýðýnca deðerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarýnýn elverdiði programlara (burslu programlar hariç) kayýtlar tamamlandýktan sonraki ilk 1 ay içinde baþvurduklarý takdirde yerleþtirilirler. Ek puan veya sýnavsýz geçiþle bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen aday kayýt sýrasýnda okul türü veya alanýný belgelendirmek zorundadýr, belgelendiremeyen aday yerleþtirilmiþ olduðu programa kayýt hakkýný kaybeder. 4.4. ÖSYMNÝN YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARINDAKÝ KAYIT ÝÞLEMLERÝ VE BU KURUMLAR ARASINDAKÝ GEÇÝÞLERLE ÝLÝÞKÝSÝ VAR MIDIR? ÖSYMnin gerek yükseköðretim kurumlarýndaki kayýt iþlemleri gerekse yükseköðretim kurumlarý arasýndaki yatay geçiþ iþlemleri ile hiçbir iliþkisi yoktur. Bu konudaki bütün baþvurularýn doðrudan ilgili yükseköðretim kurumlarýna yapýlmasý gerekir.5. ÖZEL YETENEK GEREKTÝREN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ ALIMI NASIL OLACAKTIR? Özel yetenek gerektiren programlarýn sýnavlarý ile seçme ve yerleþtirme iþlemleri yükseköðretim kurumlarýnca yapýlmaktadýr. Özel yetenek gerektiren programlara baþvurular doðrudan programýn baðlý bulunduðu yükseköðretim kurumuna yapýlýr. Sýnav ve deðerlendirme iþlemleri ilgili yükseköðretim kurumu tarafýndan yürütülür. Özel yetenek sýnavý gerektiren programlar Tablo 5te yer almaktadýr. Tablo 5te yer alan yükseköðretim programlarýna baþvurabilmek için 2012-YGSye girmiþ ve 2012-YGS puanlarýnýn herhangi birinden en az 140 puan almýþ olmak gereklidir. Bu tablodaki yükseköðretim programlarý için özel yetenek sýnavlarý Yükseköðretim Kurulunun belirlediði ilke ve kurallar doðrultusunda, bu programlarýn baðlý olduðu yükseköðretim kurumlarý tarafýndan yapýlacaktýr. Baþvuru þartlarý ilgili kurumlar tarafýndan baþvuru için gazetelere ve diðer yayýn organlarýna verilecek ilanlarda yer alacaktýr. Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alan programlardan Tablo 4teki eþ deðer lisans programlarýna yatay geçiþ yoluyla geçmek isteyen adaylarýn ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almýþ olmalarý zorunludur. Yurt dýþý ve KKTCdeki üniversitelerin özel yetenek sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alan programlarýnda öðrenime baþlayan öðrencilerin ülkemizdeki üniversitelere yatay geçiþ yapmalarý mümkün deðildir. Merkezî yerleþtirme ile bir yükseköðretim programýna kesin kayýt hakký kazanmýþ adaylar da isterlerse özel yetenek sýnavýyla öðrenci alan yükseköðretim programlarýna baþvurabilirler. Devlet Konservatuvarlarýnýn/konservatuvarlarýn lise devresi mezunlarý merkezî sýnava girmeden özel yetenek sýnavý sonucu ile Konservatuvarlarýn lisans devresine Yükseköðretim Kurulunun belirlediði usul ve esaslar çerçevesinde yerleþtirileceklerdir. Bu adaylarýn yükseköðretim programlarýna alýnmalarýyla ilgili iþlemler ilgili yükseköðretim kurumlarýnca yürütülecektir. Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim ve Heykel bölümlerinde okumak isteyenlerin, üstün yeteneklerinin saptanmasý için ilgili yükseköðretim kurumlarýna doðrudan baþvurmalarý gerekmektedir. Bu adaylarýn deðerlendirme ve seçme iþlemleri Yükseköðretim Kurulunun 27.11.1985 tarihli kararý uyarýnca ilgili rektörlüklerin oluþturduðu komisyonlar tarafýndan yapýlacaktýr.6. ÖSYM ÝLE YAZIÞMALAR Adaylar, sýnav ve yerleþtirme sonuçlarýnýn incelenmesi isteklerinde, kýlavuzun sonunda yer alan Genel Amaçlý Dilekçe örneðini kullanarak Merkezimize baþvurabileceklerdir. Dilekçenin iþleme alýnabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayýn T.C. Kimlik Numarasý, adý, soyadý, adresi, imzasý ve ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden alýnacak evrak referans numarasý bulunmalýdýr. Adaylarýn dilekçelerinin aslýný Merkezimize ulaþtýrmalarý 12
 14. 14. gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaþtýrýlan dilekçeler iþleme konulmayacaktýr. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden alabilecek ve/veya adaylarýn vermiþ olduðu dilekçeleri http:// ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden cevaplayabilecektir. Yerleþtirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlarýn ÖSYM tarafýndan elektronik ortamda açýklanmasýndan itibaren en geç 15 gün içinde Genel Amaçlý Dilekçe örneðini kullanarak Merkezimize baþvurmalýdýrlar. Bu adaylarýn inceleme masraflarý karþýlýðý, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankasý Ankara Güvenevler Þubesi 6028011-5013 numaralý hesabýna (IBAN NO : TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatýrdýklarýný gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sýnav Hizmetleri Daire Baþkanlýðý 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaþtýrmalýdýr. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak kaydýna giriþ tarihi esas alýnacaktýr. Süresi geçtikten sonra yapýlan itirazlar ile üzerinde adayýn T.C. Kimlik Numarasý, adresi, evrak referans numarasý vb. bilgiler yazýlý olmayan, imzalanmamýþ ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle iþleme alýnmayacaktýr. Merkezimizce adaylara gönderilen belgelerin postada gecikmesinden veya kaybolmasýndan Merkezimiz sorumlu deðildir. Adaylarýn, Merkezimize dilekçe ile baþvurmadan önce, öðrenmek istedikleri bilginin 2012-ÖSYS Kýlavuzlarýnda verilmiþ olup olmadýðýna bakmalarý yararlý olacaktýr. Sýnavlarda kullanýlan soru kitapçýklarý ve cevap kâðýtlarý ile ilgili imha iþlemlerinde 6114 sayýlý Kanun’un ilgili hükümleri uygulanýr. Merkezimizde bulunan her türlü sýnav evrakýnýn aslý veya fotokopisi, yargý organlarýnýn aksi kararlarý olmadýkça, aday dâhil hiçbir kiþi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. TABLOLARDA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALARAlm. :Almanca Ýþl. : Ýþletmeciliði / Ýþletilmesi / Sek. : SekreterlikAsist. :Asistanlýðý Ýþletmecilik Sis. : SistemleriBil. :Bilimler / Bilimleri / Bilimi Kar. : Karþýlaþtýrmalý SUNY : New York Eyalet Üni.Bir. :Birliði Konst. : Konstrüksiyon SistemiBk. :Bakýnýz MEB : Millî Eðitim Bakanlýðý Tek. : Teknikerliði/ TeknikleriÇev. :Çevirmenlik Tekn. : Teknolojisi /Teknolojileri M.T.O.K.: Mesleki ve teknikDanýþ. :Danýþmanlýk Ter. : Tercümanlýk ortaöðretim kurumuDeð. :Deðerlendirme Tes. : Tesisat mezunlarýDep. :Depolanmasý Ulus. : Uluslararasý M.Y.O. : Meslek YüksekokuluDok. :Dokümantasyon ÜNÝ. : Üniversitesi Mað. : MaðazaEd. :Edebiyat / Edebiyatý / UOLP : Uluslararasý Ortak Lisans Mim. : Mimarisi/Mimarlýðý/Mimarlýk Edebiyatlarý Programý Müh. : MühendisliðiEko. : Ekonomisi UOÖLP : Uluslararasý Ortak Önlisans Org. : OrganizasyonEnd. : Endüstri Programý Otel. : OtelcilikFak. : Fakülte / Fakültesi Uyg. : Uygulamalarý Öðr. : ÖðretmenliðiFinans. : Finansman Yay. : Yayýmcýlýðý / Yayýncýlýðý Paz. : PazarlamasýFra. : Fransýzca Yön. : Yönetim / Yönetimi / Prog. : Programlama / Programlarý /Hast. : Hastanesi Yöneticiliði / Yönetici ProgramcýlýðýHiz. : Hizmetleri Y.O./YO: Yüksekokul / Yüksekokulu Reh. : Rehberliði(ÝÖ) : Ýkinci Öðretim San. : Sanatlar / SanatlarýÝng. : Ýngilizce Tablo 1B YGS ve LYS Puan Türleri Testlerin Aðýrlýklarý (%) Puan Türü Türkçe Sosyal Bilimler Temel Matematik Fen Bilimleri YGS-1 20 10 40 30 YGS-2 20 10 30 40 YGS-3 40 30 20 10 YGS-4 30 40 20 10 YGS-5 37 20 33 10 YGS-6 33 10 37 20 13
 15. 15. Tablo 1B (Devam) YGS ve LYS Puan Türleri Testlerin Aðýrlýklarý (%) YGS LYS (LYS-1 + LYS-2)Puan Türü Türkçe Sosyal Bil. Temel Matematik Fen Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji MF-1 11 5 16 8 26 13 10 6 5 MF-2 11 5 11 13 16 7 13 12 12 MF-3 11 7 11 11 13 5 13 14 15 MF-4 11 6 14 9 22 11 13 9 5 Testlerin Aðýrlýklarý (%) YGS LYS (LYS-1 + LYS-3)Puan Türü Türkçe Sosyal Bil. Temel Matematik Fen Bil. Matematik Geometri Türk Dili ve Ed. Coðrafya-1 TM-1 14 5 16 5 25 10 18 7 TM-2 14 7 14 5 22 8 22 8 TM-3 15 10 10 5 18 7 25 10 Testlerin Aðýrlýklarý (%) YGS LYS (LYS-3 + LYS-4)Puan Türü Türkçe Sosyal Bil. Temel Matematik Fen Bil. Türk Dili ve Ed. Coðrafya-1 Tarih Coð.-2 Felsefe Gr. TS-1 13 12 10 5 15 8 15 7 15 TS-2 18 11 6 5 25 5 15 5 10 Testlerin Aðýrlýklarý (%) YGS LYS (LYS-5)Puan Türü Türkçe Sosyal Bilimler Temel Matematik Fen Bilimleri Yabancý Dil DÝL-1 15 9 6 5 65 DÝL-2 25 13 7 5 50 DÝL-3 48 20 7 5 20 14
 16. 16. Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile Ýlgili AçýklamalarTablo 3ATablo 3A, Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili yükseköðretim programlarýný göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik EðitimBölgelerine (METEB) göre hazýrlanmýþtýr. METEB baþlýðý altýnda bölge kapsamýna giren yükseköðretim programlarý, baðlýolduklarý üniversitelere ve meslek yüksekokullarýna göre gruplanmýþtýr. KKTC, Vakýf Üniversiteleri ve Vakýf MeslekYüksekokulu ön lisans programlarýna iliþkin bilgiler Tablo 3Anýn son sayfalarýndadýr.Bu tablodaki bilgiler 7 sütun hâlinde düzenlenmiþtir. Bu tabloda, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgeleri (METEB) içindealfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede yerleþtirme yapýlacak yükseköðretimprogramlarýnýn kodlarý (1) numaralý sütunda, adlarý (2) numaralý sütunda, programýn puan türü (3) numaralý sütunda,kontenjaný (4) numaralý sütunda, programla ilgili özel koþul ve açýklama numaralarý (5) numaralý sütunda yer almaktadýr.Bu koþullarýn neleri içerdiði, tablolardan sonra "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4te Yer Alan YükseköðretimProgramlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý" baþlýðý altýnda numara sýrasýna göre verilmiþtir.2011-ÖSYS Ek Yerleþtirme sýrasýnda veya 2012 ÖSYSde yeni açýlan programlar için (6) En küçük puan ve (7) YerleþtirmeÖncelikleri sütunlarýnda (- - - -) yer almaktadýr. Kontenjanlarý 2011-ÖSYS Merkezî Yerleþtirme ile dolmayan programlardaise (6) En küçük puan ve (7) Yerleþtirme Öncelikleri sütunlarýnda hiçbir iþaret ( ) bulunmaz. 2011 ÖSYSde puantürü deðiþen programlarýn (7) Yerleþtirme Öncelikleri sütunlarýnda ise (* * * *) iþareti bulunmaktadýr.Yerleþtirme Öncelikleri sütununda deðer bulunan programlarýn En küçük puan sütununda yer alan deðer, programason sýrada yerleþen adayýn OBPsidir. Bu durum, programýn kontenjanýnýn sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylar tarafýndandoldurulduðunu gösterir. Yerleþtirme Öncelikleri sütununda (- - - -) iþareti bulunan programlarýn En küçük puansütununda bir deðer bulunuyorsa bu deðer, o programa son sýrada yerleþen adayýn ilgili YGS yerleþtirme puanýdýr.Yerleþtirme öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrýlan sayýlar ve harfler, ilgili programa son yerleþtirilen adaya ait þubilgilerin karþýlýðýdýr: Birinci sýradaki iki basamaklý sayý mezun olunan yýlýn son iki rakamýný, ikinci sýradaki tek basamaklýsayý mezun olunan okulun tür grubu kodunu, üçüncü sýradaki harf yerleþtirmenin METEB içinden (Ý) veya dýþýndan (D)yapýlmýþ olduðunu, sondaki iki basamaklý sayý ise doðum yýlýnýn son iki basamaðýný göstermektedir. Ýkinci sýradaki okultürü grubu için kullanýlan kodlarýn karþýlýðý olan okul türleri aþaðýdaki gibidir: 4. Anadolu Teknik Lisesi 3. Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi 2. Meslek Lisesi 1. Çok eski yýllarda enstitü adý altýnda mezun olunan Meslek LisesiMeslek yüksekokullarý programlarýna yerleþtirme yapýlýrken mezuniyet yýlý, meslek liselerinin tür grubu, yerleþtirmeninMETEB içinden veya dýþýndan yapýlmýþ olmasý ve doðum yýlý önemli rol oynamaktadýr. Bir programýn karþýsýndaki YerleþtirmeÖncelikleri bu programa yerleþtirilen son adayýn sözü edilen öncelikler yönünden sahip olduðu özellikleri göstermektedir.Tablo 3B ve Tablo 4Tablo-3Bdeki bilgiler 8 sütun hâlinde düzenlenmiþtir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýnkodlarý (1), bu programlarýn adlarý ise (2) numaralý sütunda verilmektedir. (3) numaralý sütunda programýn öðretim süresi,(4) numaralý sütunda programa hangi puan türüne göre öðrenci alýnacaðý, (5) ve (6) numaralý sütunlarda ise sýrasýyla,programa genel kontenjandan ve okul birincisi kontenjanýndan alýnacak öðrenci sayýlarý verilmektedir. Her bir programlailgili özel koþul ve açýklama numaralarý (7) numaralý sütunda 1, 2, 3, ..... þeklinde belirtilmektedir. Bu koþullarýn neleriiçerdiði, tablolardan sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul veAçýklamalarý" baþlýðý altýnda, numara sýrasýna göre verilmiþtir. (8) numaralý sütununda ise yükseköðretim programlarýnýnvarsa 2011 yýlýndaki en küçük puanlarý yer almaktadýr.Tablo-4teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiþtir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýnkodlarý (1), bu programlarýn adlarý ise (2) numaralý sütunda verilmektedir. (3) numaralý sütunda programýn öðretim süresi,(4) numaralý sütunda programa hangi puan türüne göre öðrenci alýnacaðý, (5) ve (6) numaralý sütunlarda ise sýrasýyla,programa genel kontenjandan ve okul birincisi kontenjanýndan alýnacak öðrenci sayýlarý verilmektedir. (7) numaralýsütun, belli koþullarý saðladýðý takdirde Millî Eðitim Bakanlýðýnca burslu statüde destek verilecek öðrenci sayýsýnýgöstermektedir. Her bir programla ilgili özel koþul ve açýklama numaralarý (8) numaralý sütunda 1, 2, 3, ..... þeklindebelirtilmektedir. Bu koþullarýn neleri içerdiði, tablolardan sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4te Yer Alan YükseköðretimProgramlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý" baþlýðý altýnda, numara sýrasýna göre verilmiþtir. Tablo 4ün (11) numaralý sütunundayükseköðretim programlarýnýn 2011 yýlýndaki en küçük puanlarý; (9) ve (10) numaralý sütunlarda ise en küçük puanakarþý gelen baþarý sýralarý yer almaktadýr.DÝKKAT: Tablolarda yer alan 2011-ÖSYSye ait deðerlerin, bir programýn ne ölçüde tercih edildiðinigöstermekle birlikte 2011-ÖSYS sonucu ortaya çýkan deðerler olduðunu; 2012-ÖSYSde deðerlendirmeiþleminin deðiþtiðini ve bütün adaylarýn yerleþtirme puanlarý hesaplanýrken OBPlerinin 0,12 katsayý ileçarpýlacaðýný unutmayýnýz.Tercihler yapýlýrken bu kýlavuzdaki yükseköðretim programlarýna ait 2011-ÖSYS baþarý sýralarýnýn adayýn 2012-ÖSYS sonuç bilgilerindeki yerleþtirme puanlarýna ait baþarý sýralarý ile karþýlaþtýrýlmasý yol göstericiolabilecektir. Ancak, 2012 yýlýnda deðerlendirme iþleminin deðiþmiþ olmasýnýn yaný sýra, yükseköðretimprogramlarýnda gerçekleþen puan türü deðiþiklikleri, kontenjanýn azalmasý veya artmasý, programa kabulkoþullarýnda meydana gelebilecek deðiþiklikler, ek puan alabilecek öðrenci sayýsý deðiþimleri, alanda veya yakýnalanlarda yeni açýlan programlar ve öðrenim ücretlerinde meydana gelen deðiþiklikler gibi birçok etkenin bu yýloluþacak baþarý sýralamalarýný deðiþtirebileceði göz önünde tutulmalýdýr. 15
 17. 17. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý AçýklamalarBu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarakyerleþtirilebilecekleri 2 (iki) yýllýk yükseköðretim önlisans programlarý Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgelerinegöre yer almaktadýr.Bu tablodaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirmede öncelik sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylaraverilecektir. Bu haktan yararlanabilecek adaylar kendi alanlarý ile ilgili yükseköðretim programlarýný Tablo-6C’debulabileceklerdir.Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3Adaki boþ kalan kontenjanlaragenel lise mezunlarý ile meslek liselerinden kendi alanlarý dýþýndaki programlarý tercih etmiþ olan adaylarýnyerleþtirilmeleri yapýlacak, bu yerleþtirmelerde adaylarýn programýn puan türündeki Y-YGS puanlarý esasalýnacaktýr.1.Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý tam olarak karþýlamýyorsanýz o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarýlarý göz önünde tutmadýðýnýz takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayýlýr; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayýt listesinde adýnýz yer almýþ olsa bile programa kaydýnýz yapýlmaz.2.Bir programý tercih listenize alýrken þu noktalarý göz önünde tutmanýz gerekir: a) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olmayý engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalýdýr. Bazý yükseköðretim programlarý bu programa yerleþtirilen adaylardan, tam teþekküllü hastaneden alýnacak saðlýk kurulu raporu isteyebilir. b) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanýz gerekir. Örneðin, bazý alanlarda el ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karþýlaþabilirler. c) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðretim yabancý bir dilde yapýlýyorsa, bu yabancý dilde belli bir yeterliðe ulaþmýþ olmanýz gerekir. Yabancý dili yeterli olmayanlar öðrenimleri sýrasýnda güçlüklerle karþýlaþabilirler.3.Bu tabloda yer alan bir programýn açýlmamasý ya da yasama, yargý, yürütme organlarýnýn veya Yükseköðretim Kurulunun kararý ile veya diðer zorlayýcý bir nedenle kapatýlmasý halinde o program için yapýlan tercihler iþleme konmaz.4.Bu kýlavuzda belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programýn baðlý olduðu kurum ve adý yasal düzenlemelerle deðiþtirilecek olursa o programa yerleþtirilen öðrenciler, programýn yeni adý ile baðlandýðý kurumun öðrencisi sayýlacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarýna uymalarý istenebilecektir.5.Yükseköðretim kurumlarý, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programý, iki veya daha fazla uygulama grubuna ayýrabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organýnýn kararý ile yapýlýr. 16
 18. 18. TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları 2012-ÖSYS TERCİH KILAVUZU PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYSPROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRMEKODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR (5) PUAN (6) ÖNCELİKLERİ (7) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu102950127 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 120 161.747 11,3,İ,93102970273 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 120 2 231.173 11,2,İ,93102950799 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) YGS-1 100 226 213.081 ----102970034 Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.309) YGS-4 80 2, 309 386.444 11,2,İ,83102951091 Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) YGS-4 100 226 301.247 11,2,İ,90102950039 Elektrik YGS-1 40 143.484 11,3,İ,94102970043 Elektrik (İÖ) YGS-1 40 2 340.068 11,2,İ,93102951082 Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) YGS-1 150 226102950781 Elektronik Teknolojisi YGS-1 80 418.578 11,2,İ,93102970758 Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 80 2 236.236 11,2,İ,93102951188 Emlak ve Emlak Yönetimi YGS-5 40 ---- ----102950772 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 80 204.239 09,2,İ,91102970749 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) YGS-1 80 2 189.486 ----102950878 İnşaat Teknolojisi YGS-1 40 303.121 11,2,İ,93102970837 İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 2 215.424 10,2,İ,92102950975 Makine YGS-1 80 272.887 11,2,İ,93102970088 Makine (İÖ) YGS-1 80 2 172.317 11,2,İ,94102950984 Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS-1 40 100.622 11,2,İ,93102970097 Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) YGS-1 40 2 217.349 ----102970104 Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.310) YGS-1 40 2, 310 254.471 11,2,D,93102950709 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 80 206.274 11,2,İ,94102970697 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 80 2 117.722 11,2,İ,92102950718 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) YGS-6 50 226 190.733 ----102950754 Otomotiv Teknolojisi YGS-1 40 314.598 11,2,İ,92102970722 Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 2 252.759 11,2,İ,90102951037 Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS-4 40 333.506 ----102970846 Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) YGS-4 40 2 315.271 ----102970767 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.309) YGS-4 50 2, 309 321.346 11,2,D,93102950745 Şarap Üretim Teknolojisi YGS-2 35 199.914 ----102950684 Tekstil Teknolojisi YGS-1 80 100.000 11,2,İ,92102970679 Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS-1 80 2 185.249 ----102950806 Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 40 157.481 11,2,İ,91 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.102950666 Ağız ve Diş Sağlığı YGS-2 25 232.925 11,3,İ,92102950136 Anestezi YGS-2 40 391.635 11,2,D,93102970643 Anestezi (İÖ) YGS-2 40 2 393.408 ----102951204 Fizyoterapi YGS-2 30 ---- ----102950163 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 50 346.246 11,2,İ,93102970652 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 50 2 100.000 11,2,İ,93102950851 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 35 365.099 ----102970785 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) YGS-1 35 2 340.431 ----102950842 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 45 314.809 11,2,D,94102970776 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS-2 45 2 319.033 ---- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu102951001 Elektrik YGS-1 30 311.138 11,2,İ,91102951019 Elektronik Teknolojisi YGS-1 30 279.703 11,2,İ,93102951046 Makine YGS-1 30 191.854 11,2,İ,93102950993 Tekstil Teknolojisi YGS-1 30 218.261 10,3,İ,90 Ceyhan Meslek Yüksekokulu102950251 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 328.589 11,2,İ,93102970361 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 2 246.942 08,2,D,92102950948 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 65 300.610 ----102970819 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 65 2 258.764 ----102950206 Elektrik YGS-1 40 278.950 11,2,İ,92102970307 Elektrik (İÖ) YGS-1 40 2 147.639 11,2,İ,93102950763 İnşaat Teknolojisi YGS-1 40 258.385 ----102970731 İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 2 193.195 ----102950727 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 80 262.350 ----102970704 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 80 2 226.909 ----102950233 Pazarlama YGS-6 65 220.903 ----102970334 Pazarlama (İÖ) YGS-6 65 2102950869 Tarım Makineleri YGS-1 40 228.504 11,2,D,92102970794 Tarım Makineleri (İÖ) YGS-1 40 2 Ceyhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu102950824 Diş Protez Teknolojisi YGS-2 25 38 449.740 11,2,D,92102950966 İlk ve Acil Yardım YGS-2 35 38, 233 252.293 11,2,İ,93102950939 Yaşlı Bakımı YGS-2 25 38 287.182 ---- İmamoğlu Meslek Yüksekokulu102951197 Su Ürünleri YGS-6 40 ---- ---- Karaisalı Meslek Yüksekokulu102950921 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon YGS-1 30 234.022 ----102950348 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 30 212.869 11,2,İ,94102950296 Harita ve Kadastro YGS-1 30 207.992 10,3,İ,91102950303 İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 30 181.375 11,2,D,93102950312 Makine YGS-1 30 170.092 11,2,İ,93102950321 Seracılık YGS-6 30 206.504 ----102950903 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 30 303.155 ---- Kozan Meslek Yüksekokulu102951107 Bahçe Tarımı YGS-6 30 185.864 ----102950693 Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 189.145 11,2,D,94102970688 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 50 2 270.258 ----102950436 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 209.241 11,2,İ,93102970431 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 2 222.586 ----102950957 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 50 289.805 ----102970828 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 50 2 258.613 ----102950393 Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 35 175.501 11,2,D,91102950736 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 258.437 ----102970713 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 2 221.815 ----102950418 Tohumculuk YGS-6 45102950427 Yerel Yönetimler YGS-4 50 309.705 ---- Pozantı Meslek Yüksekokulu102950887 Bahçe Tarımı YGS-6 30102951073 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 30 243.615 ---- 17

×