Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web 2.0

Oppgave 10 i MOOC IKT.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Web 2.0

 1. 1. WEB 2.0 HVORDAN BRUKE DROPBOX
 2. 2.  Samskriving.  Samarbeid: For eksempel at klassen sammen lager en udervisningsøkt.  Dele dokumenter.  En samling av lenker og dokumenter som er nyttig for alle  Last opp filer og bilder/video som du ønsker å dele fra mobilen og nettbrettet.  5GB lagringsplass gratis.
 3. 3.  Opprett en konto  Logg på og du er i gang.
 4. 4.  Last opp ditt bilde og gjør forandringer i settings hvis du vil  Last opp en fil
 5. 5.  Lag en mappe som du kan dele  Skriv inn navn på mappe og inviter de som skal se i mappen
 6. 6.  Du kan også dele mappen etter at du har opprettet denne  Du kan også dele mappen med noen som ikke har dropbox
 7. 7.  Læring skjer i en sosial kontekst.  Det er spennende.  Det er utfordrende.  Jo fler sanser man bruker for å lære, dess bedre. Gjennom å dele får du lest pensum, se hva andre mener om det sammen pensum og reflektere over det du har lest sammen med andre.  Det er variasjon.  Man kan jobbe alene.  Man får kommentarer som kan motivere til økt læring.  Internett og web 2.0 er kjent for de fleste av dagens unge og derfor gjenkjennbart.
 8. 8.  læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis.  Lev Vygotsky (1896-1934) var en russisk teoretiker, som la grunnlaget for det sosiokulturelle læringssynet.  Vygotsky mente læring skjer i samhandling med andre gjennom sosiale samspill og utveksling av kunnskap.
 9. 9. Handler om å skape sin egen kunnskap:  Gjennom samhandling.  Gjennom aktivitet  Gjennom å delta aktivt i gruppen  Vygovsky og Piaget har begge sin teor om dette om du vil lese mer.
 10. 10.  Hensikt: Studentene skal lære å bruke web 2.0 i læringssammenheng. Studentene skal lære samhandling.  Mål: Få kunnskap om Web 2.0  Metode: Studentene samler det de mener er lettfattelig informasjon om web 2.0 porgrammer/sider på nettet. De deler lenker/skjermbilder/instruksjonsmaler o.l i en egen gruppemappe som lærer på forhånd har laget i DropBox og delt med gruppedeltagerene. Når gruppen har samlet det de vil ha med skal de lage en kortfattet presentasjon av det de har samlet om to til tre web 2.0 baserte verktøy. Denne presentasjonen skal de så dele med resten av klassen i en mappe som alle i klassen har tilgang til. (lærer lager denne ferdig på forhånd) . Presentasjonen skal også inneholde noen kommentarer på presentasjonen fra noen utenfor klassen. Disse personene skal ikke ha tilgang til gruppemappene eller klassemappen. Studentene må derfor lage en egen mappe kun for de eksterne kommentarene.

×