Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Referaat 31 05 2011

Refereeravond Zwolle mei 2011

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Referaat 31 05 2011

  1. 1. Persisting remodeling and less airway wall eosinophil activation in complete remission of asthma Am J Respir Crit Care Med 2011 Feb 1;183(3):310-6 Broekema M et al
  2. 2. Introductie <ul><li>Sommige patienten met astma kunnen over hun symptomen heen groeien ondanks dat ze geen medicatie gebruiken </li></ul><ul><li>Anderen kunnen complete remissie bereiken met afwezigheid van luchtwegobstructie en bronchiale hyperreactiviteit </li></ul><ul><li>Het is onzeker of dit geassocieerd is met remissie van alle tekenen van inflammatie en remodeling </li></ul>
  3. 3. Objective <ul><li>Het vergelijken van pathologisch fenotype van patiënten met astma met complete remissie (CoR) en klinische remissie (ClinR) en die met actieve astma met en zonder gebruik van inhalatie corticosteroiden (ICS) </li></ul>
  4. 4. Methode <ul><li>165 individuen met actieve astma </li></ul><ul><li>bij controle: </li></ul><ul><ul><li>CoR (n=18) </li></ul></ul><ul><ul><li>ClinR(n=44) </li></ul></ul><ul><ul><li>Current astma (CuA, n=103, 64 met en 39 zonder ICS) </li></ul></ul>
  5. 12. Conclusie <ul><li>Complete remissie -> luchtwegafwijkingen (remodeling). </li></ul><ul><ul><li>Basale membraan is gelijk bij zowel CoR, ClinR en CuA zonder ICS </li></ul></ul><ul><li>Luchtweg eosinofiele activatie differentieert het beste. -> belangrijk in klinische expressie en ernst van bronchiale hyperreactiviteit in astma. </li></ul>
  6. 13. Limitaties <ul><li>Individuen met astma op middelbare leeftijd </li></ul><ul><li>Remissie andere pathologie dan remissie op kinderleeftijd </li></ul><ul><li>Duur van astma onbekend </li></ul>

×