B

654 views

Published on

 • Be the first to comment

B

 1. 1. ¿Que é un blOg? É un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronolóxicamente textos ou artículos de un ou varios autores, aparecendo primeiro o máis recente.       Ex:   www.ecobitacora.blogspot.com  
 2. 2.   ¿Queres facer un blOg? Segue os seguintes pasos
 3. 3. ¿Para que sirve? Sirve para comunicar ideas,para dar noticias, para xerar comunidad e para divertirse. Sirve para compartir coñecementos.
 4. 4. Os comentariOs      Nesta sección se configuran e se regulan os comentarios
 5. 5. InclusiÓn de elementOs multimedia nO blOg <ul><li>Pode facerse do dúas formas: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Poñendo o enlace no HTML </li></ul></ul><ul><ul><li>Gardándoo e subíndoo ó blog </li></ul></ul>
 6. 6. ¿cOmO se crea e se cOnfigura? <ul><ul><li>  O primeiro é crear unha conta en google </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Despois acceder a blogger desde a conta </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Elexir un nome para o blog </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>E por último publicalo e subir entradas novas. </li></ul></ul>
 7. 7. Abrindo a pestana de configuración podemos cambiar algúns aspectos do noso blog :   cOnfiguraciÓn do blOg
 8. 8. O títulO Accedendo a opción de configuración e poderás cambialo sempre que queiras
 9. 9. O fOrmatO   Pódense cambiar os formatos de fecha e hora, e se adapta a zona horaria
 10. 10. O deseñO       Onde se poden engadir e organizar os elementos da páxina
 11. 11. E mOitas Outras pOsibilidades Como elexir a frecuencia do archivo, habilitar páxinas de entrada,...
 12. 12. cO enlace nO HTML  Hai que copiar o enlace do elemento multimedia e insertalo na opción &quot;edición de HTML&quot; ó facer unha nova entrada do blog
 13. 13. GardandOo e subindOo Ó blOg Se descarga O videO que se queira e na opción de nova entrada e daselle o icono de insertar video e xa está publicado
 14. 14.       CreaciÓn de entradas <ul><ul><li>Crear :  a opción na que se abre esta sección e onde vemos o editor de texto. </li></ul></ul><ul><ul><li>Editar entradas : onde aparecenas entradas do blog e se pueden modificar o borrar.   </li></ul></ul><ul><ul><li>Moderar comentarios :os comentarios primero aparecen aquí para que os aprobemos. </li></ul></ul>
 15. 15. Actividades interactivas nos blogs <ul><ul><li>Permite a interacción entre la actividade e o estudante. </li></ul></ul><ul><ul><li>Permite un seguimento constante do rendemiento dos estudiantes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ten un atractivo fundamental que fomenta a motivación dos estudantes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cando se acompaña con elementos textuales e multimedia axeitdos, se poden crear actividades moi completas e educativas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Se se acompaña de actividades creativas , entón o resultado pode ser óptimo. </li></ul></ul>
 16. 16. IN

×