Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gp Parki Narodowe

1,168 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gp Parki Narodowe

 1. 1. Powstała w kwietniu 2006 roku Pomysłodawcą był prof.zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski Stanowi jednostkę Studenckiego Koła Naukowego Geografów działającego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu
 2. 2. Badanie relacji między obszarami chronionymi, a otoczeniem Edukacja ekologiczna Zastosowanie technologii GPS do inwentaryzacji terenów chronionych Krajoznawstwo Popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony przyrody Fotografia przyrodnicza
 3. 3. Pozostałe sekcje Studenckiego Koła Naukowego Geografów Wielkopolski Park Narodowy Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego WWF Polska
 4. 4. quot;Puszcza SOSquot; - zbiórka podpisów o powiększenie parku narodowego na cały obszar Puszczy Białowieskiej i zaprzestanie wycinki pomnikowych drzew. Zebrano 2688 podpisów!!!
 5. 5. Wiele projektów Grupy jest realizowanych we współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego. Przykładem może być wyjazd do Warszawy na ogólnopolskie obchody Dnia Ziemi. Marta i Przemek uczestniczyli w festynie edukacyjnym na Polach Mokotowskich jako reprezentanci WPN.
 6. 6. Zajęcia edukacyjne poruszające problematykę odpadów prowadzone w szkołach Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 7. 7. Pomoc przy przeprowadzeniu imprezy sportowo – edukacyjnej dla gimnazjalistów ze szkół w okolicy WPN.
 8. 8. Wyjazd w ramach obchodów Dnia Ziemi, zapoznanie się z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek Parku.
 9. 9. „Przyroda chroniona i uwieczniona ” – konkurs fotograficzny organizowany w ramach obchod ów Dni Ziemi. Kilkudziesięciu uczestników, ponad 200 prac zgłoszonych do konkursu. Wyróżnione prace znalazły się na wystawie w hollu Wydziału oraz w Cinema City.
 10. 10. Grupa organizuje wyjazdy terenowe, kt órych celem jest m.in. poznanie różnych form ochrony przyrody. Rajd „Parkowe Po-szlaki” to impreza, w której wzięło udział 5 grup pieszych oraz grupa kolarska. Uczestnicy jednego dnia przebyli wszystkie szlaki turystyczne Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 11. 11. Celem imprezy jest poznanie bogactwa przyrodniczego i kulturowego doliny Warty w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Na trasie znajdują się zarówno ciekawe zabytki architektoniczne, jak i unikatowe, cenne krajobrazy dzikiej doliny rzecznej.
 12. 12. Projekt zakładający przeprowadzenie inwentaryzacji infrastruktury turystycznej RPK. Przebieg prac: Przygotowanie schematu bazy danych Prace terenowe: zebranie dokumentacji opisowej, fotograficznej oraz wykonanie pomiar ów GPS Opracowanie zebranych materia łów przy użyciu oprogramowania ArcGIS
 13. 13. Zapraszamy do współpracy: http://geoinfo.amu.edu.pl/skng/parki/ parki@amu.edu.pl

×