Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ערכים ואתיקה בניהול

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
‫שדה‬ ‫בני‬052-2755459
benysade@gmail.com1
‫אתיקה‬ ‫מהי‬ ‫להכיר‬
‫באתיקה‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫למודעות‬ ‫להעלות‬
‫לקוחות‬ ‫בשר...
‫שדה‬ ‫בני‬052-2755459
benysade@gmail.com2
‫אי‬-‫וודאות‬
‫אי‬-‫יציבות‬‫אי‬-‫הפיכות‬
‫התהוות‬
‫ליניארית‬ ‫לא‬
‫תבניות‬
‫ודפ...
‫שדה‬ ‫בני‬052-2755459
benysade@gmail.com3
‫רצוייה‬ ‫תרבות‬ ‫לגיבוש‬ ‫כלים‬
‫החברות‬ ‫רשות‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫רשות‬
‫הבנקים‬...
Advertisement
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 13 Ad

More Related Content

Similar to ערכים ואתיקה בניהול (20)

Advertisement

ערכים ואתיקה בניהול

 1. 1. ‫שדה‬ ‫בני‬052-2755459 benysade@gmail.com1 ‫אתיקה‬ ‫מהי‬ ‫להכיר‬ ‫באתיקה‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫למודעות‬ ‫להעלות‬ ‫לקוחות‬ ‫בשרות‬ ‫אתיקה‬ ‫של‬ ‫התועלת‬ ‫אתי‬ ‫להיות‬ ‫להשתוקק‬ ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459 ‫התנהגויות‬ ‫נורמות‬ ‫סמלים‬ ‫דפוסים‬ ‫אמונות‬ ‫ערכים‬ ‫יסוד‬ ‫הנחות‬ ‫ארגונית‬ ‫תרבות‬=‫אצלנו‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫איך‬ ‫גלוי‬ ‫סמוי‬ ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459
 2. 2. ‫שדה‬ ‫בני‬052-2755459 benysade@gmail.com2 ‫אי‬-‫וודאות‬ ‫אי‬-‫יציבות‬‫אי‬-‫הפיכות‬ ‫התהוות‬ ‫ליניארית‬ ‫לא‬ ‫תבניות‬ ‫ודפוסים‬ ‫התארגנות‬ ‫עצמית‬ ‫ה‬ ‫במאה‬ ‫ארגונית‬ ‫מציאות‬-21 ‫צמיחה‬ ‫שינוי‬ ‫הגחה‬ ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459 MBO ‫באמצעות‬ ‫ניהול‬ ‫יעדים‬ MBI ‫באמצעות‬ ‫ניהול‬ ‫הוראות‬ MBV ‫באמצעות‬ ‫ניהול‬ ‫ערכים‬ ‫וארגונים‬ ‫ערכים‬)‫בהשראת‬S.L. Dolan( ‫פשטות‬ ‫יציבות‬ ‫וודאות‬ ‫מורכבות‬ ‫השתנות‬ ‫וודאות‬ ‫אי‬ ‫עצמאי‬ ‫לא‬ ‫עצמאי‬ ? ‫עבודה‬‫סביבת‬ ‫התפקיד‬ ‫אפיון‬ ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459
 3. 3. ‫שדה‬ ‫בני‬052-2755459 benysade@gmail.com3 ‫רצוייה‬ ‫תרבות‬ ‫לגיבוש‬ ‫כלים‬ ‫החברות‬ ‫רשות‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫רשות‬ ‫הבנקים‬ ‫על‬ ‫המפקח‬ ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM Sarbanes–Oxley Act Chief Compliance Officer © benysade@gmail.com 052-2755459 Sarbanes-OXley Act (2002)–SOX ‫מקדמים‬ ‫ההנהלה‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫וסגנון‬ ‫הגישה‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫אפקטיבית‬ ‫פנימית‬ ‫בקרה‬, ‫מידה‬ ‫באיזו‬‫והגינות‬ ‫יושר‬ ‫של‬ ‫יסוד‬ ‫ערכי‬,‫ההנהלה‬ ‫של‬ ‫בעיקר‬ ‫הארגון‬ ‫לכלל‬ ‫ומועברים‬ ‫מתקיימים‬ ‫הבכירה‬, ‫את‬ ‫מקיימים‬ ‫הביקורת‬ ‫ועדת‬ ‫או‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫חובת‬‫הכספי‬ ‫הדיווח‬ ‫על‬ ‫שלהם‬ ‫הפיקוח‬‫הפנימית‬ ‫והבקרה‬ ‫ודירקטורים‬ ‫מנהלים‬ ‫מנהיגים‬ ‫של‬ ‫אחריותם‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫נועד‬ ‫החוק‬ ‫הבאים‬ ‫הנושאים‬ ‫בחינת‬ ‫ידי‬ ‫על‬: ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459
 4. 4. ‫שדה‬ ‫בני‬052-2755459 benysade@gmail.com4 ‫אתיקה‬–‫אתית‬ ‫התנהגות‬–‫אתי‬ ‫קוד‬ Ethos–‫המוסר‬ ‫של‬ ‫הפילוסופיה‬–‫אתיקה‬–‫המידות‬ ‫תורת‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫של‬ ‫ענף‬‫בשאלות‬ ‫העוסק‬: "‫לעשותו‬ ‫שחובה‬ ‫הראוי‬ ‫המעשה‬ ‫מהו‬?" "‫הטובה‬ ‫המידה‬ ‫מהי‬?" ‫אתיקה‬ ‫התנהגות‬‫ראויה‬ ‫על‬ ‫בהסתמך‬‫ערכים‬‫נבחרים‬ ‫של‬ ‫במצבים‬‫וקונפליקט‬ ‫דילמה‬ ‫אתית‬ ‫התנהגות‬ ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459 ‫אתיקה‬ ‫צריך‬ ‫מה‬ ‫בשביל‬ ‫לארגון‬ ‫שחשובים‬ ‫הדברים‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫ארגונית‬ ‫תרבות‬ ‫לגבש‬. ‫לכלל‬ ‫ומשותפים‬ ‫אחידים‬ ‫והתנהגויות‬ ‫כללים‬ ‫של‬ ‫מערכת‬ ‫להגדיר‬ ‫הארגון‬ ‫חברי‬. ‫סיכונים‬ ‫ניהול‬-‫בארגון‬ ‫סיכונים‬ ‫ולמנוע‬ ‫להפחית‬. ‫אתיות‬ ‫דילמות‬ ‫עם‬ ‫בהתמודדות‬ ‫להנחות‬. ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459
 5. 5. ‫שדה‬ ‫בני‬052-2755459 benysade@gmail.com5 ‫האתיקה‬ ‫גבולות‬ ‫אתיקה‬ ‫מוסר‬ ‫חוק‬ ‫פילוסופיה‬ ‫נדרש‬ ‫מה‬ ‫קטגורי‬ ‫ציווי‬ ‫האוטונומי‬ ‫האדם‬ ‫חברתי‬ ‫צדק‬ ‫הנעה‬ ‫להגביר‬ ‫רצון‬ ‫מסבל‬ ‫להמנע‬ ‫רצון‬ ‫אוניברסלי‬ ‫אבסולוטי‬ ‫מעשית‬ ‫אתיקה‬ ‫ערכים‬,‫נורמות‬,‫התנהגות‬, ‫יאה‬,‫נכון‬,‫מוצדק‬,‫טוב‬,‫רצוי‬, ‫חיים‬ ‫סגנון‬ ‫ומגבלות‬ ‫איסורים‬ ‫סדר‬ ‫לעשות‬ ‫מנת‬ ‫על‬. ‫שהוא‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫החוק‬ ‫נגד‬ ‫מוסרי‬ ‫אינו‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ )‫גנדי‬,‫קינג‬ ‫לותר‬, ‫נתן‬ ‫אייבי‬( ‫מצוות‬,‫והלכות‬ ‫דינים‬,‫מנהגים‬ ‫ל‬ֵ‫ָא‬‫ר‬ ְ‫ִשׂ‬‫יּ‬ִ‫וּמ‬ ‫השם‬ ֵ‫מ‬ ‫ִים‬‫יּ‬ִ‫ְק‬‫נ‬ ‫ם‬ ֶ‫ִית‬‫י‬ְ‫ִה‬‫ו‬ ‫לב‬ ‫במדבר‬'‫כב‬' ‫היהדות‬ ‫מקורות‬ ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459 ‫אתי‬ ‫קוד‬ ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459
 6. 6. ‫שדה‬ ‫בני‬052-2755459 benysade@gmail.com6 ‫לאתיקה‬ ‫חוק‬ ‫בין‬ ‫היחס‬ ‫אסור‬ ‫ומה‬ ‫מותר‬ ‫מה‬ ‫של‬ ‫התחתון‬ ‫הסף‬ ‫את‬ ‫קובע‬ ‫החוק‬ ‫הרצויה‬ ‫ההתנהגות‬ ‫רף‬ ‫את‬ ‫קובע‬ ‫האתי‬ ‫הקוד‬ •‫ורצוי‬ ‫טוב‬ ‫מוצדק‬ ‫יפה‬ ‫יאה‬ •‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫בצורה‬ ‫יעשו‬ ‫שהדברים‬ ‫לדאוג‬ ‫תכליתו‬ •‫פורמאלי‬ ‫סדר‬,‫סדר‬ ‫לעשות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ומגבלות‬ ‫איסורים‬ •‫אסור‬ ‫למשהו‬ ‫מותר‬ ‫משהו‬ ‫בין‬ ‫הבחנה‬ •‫משותפים‬ ‫חיים‬ ‫מאפשר‬ ? ‫פלילי‬ ‫משמעתי‬ ‫ציבורי‬ ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459 ‫יעוד‬ ‫וחזון‬ ‫ערכים‬ ‫לקוחות‬ ‫בעלי‬ ‫עניין‬ ‫מצבי‬ ‫קונפליקט‬ ‫התנהגות‬ ‫אתית‬ ‫אתית‬ ‫התנהגות‬ ‫גיבוש‬ ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459
 7. 7. ‫שדה‬ ‫בני‬052-2755459 benysade@gmail.com7 ‫יעוד‬ ‫וחזון‬ ‫שלנו‬ ‫הייעוד‬ ‫מהו‬ ‫מביאים‬ ‫שאנו‬ ‫המוסף‬ ‫הערך‬ ‫מהו‬? ‫שיהיה‬ ‫מצפים‬ ‫אנו‬ ‫מה‬ ‫שנתיים‬ ‫בעוד‬ ‫נצליח‬ ‫במה‬ ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459 ‫ראויה‬ ‫והתנהגות‬ ‫ערכים‬=‫אתיקה‬ ‫התנהגות‬ ‫התנהגות‬ ‫התנהגות‬ ‫התנהגות‬ ‫ערך‬ ‫התנהגות‬ ‫אתי‬ ‫קוד‬ ‫מופשט‬ ‫מושג‬, ‫שונות‬ ‫התנהגויות‬ ‫לגזור‬ ‫ניתן‬ ‫ממנו‬. ‫לשאלה‬ ‫מתייחס‬"‫לך‬ ‫חשוב‬ ‫מה‬?" "‫לך‬ ‫איכפת‬ ‫מה‬ ‫על‬?" ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459
 8. 8. ‫שדה‬ ‫בני‬052-2755459 benysade@gmail.com8 ‫לעשות‬ ‫ספורט‬ ‫אוכל‬ ‫בריא‬‫לשמור‬ ‫הגינה‬ ‫על‬ ‫לעלות‬ ‫במדרגות‬ ‫בריאות‬ ‫וכסא‬ ‫שולחן‬ ‫מתאימים‬ ‫עבודה‬ ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459 ‫ערכים‬ ‫רגשיים‬ ‫יצירתיות‬ ‫אוטונומיה‬ ‫אושר‬ ‫ערכים‬ ‫אתיים‬ ‫הוגנות‬ ‫יושרה‬ ‫לויאליות‬ ‫ערכים‬ ‫כלכליים‬ ‫יעילות‬ ‫מחויבות‬ ‫איכות‬ ‫ערכים‬ ‫ארגוניים‬ ‫ערכים‬ ‫אישיים‬ ‫ערכים‬ ‫מקצועיים‬ ‫ערכים‬ ‫ניהול‬S.L. Dolan ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459
 9. 9. ‫שדה‬ ‫בני‬052-2755459 benysade@gmail.com9 ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM ‫עניין‬ ‫ובעלי‬ ‫לקוחות‬ © benysade@gmail.com 052-2755459 ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM ‫אתית‬ ‫דילמה‬–‫ערכים‬ ‫בין‬ ‫התנגשות‬ ‫פנימית‬ ‫התלבטות‬ ‫של‬ ‫מצב‬,‫בין‬ ‫לבחור‬ ‫צריך‬ ‫בה‬2‫יותר‬ ‫או‬ ‫חלופות‬,‫כאשר‬ ‫לגיטימית‬ ‫היא‬ ‫חלופה‬ ‫כל‬,‫המתלבט‬ ‫בעבור‬ ‫חשוב‬ ‫ערך‬ ‫מייצגת‬ ‫חלופה‬ ‫וכל‬. ‫אחר‬ ‫ערך‬ ‫על‬ ‫ויתור‬ ‫מחייבת‬ ‫אחד‬ ‫בערך‬ ‫הבחירה‬. ‫בוחרים‬ ‫ערך‬ ‫באיזה‬? ‫קונפליקט‬ ‫בין‬ ‫חיצונית‬ ‫התנגשות‬2‫אינטרסים‬ ‫על‬ ‫לפחות‬ ‫קבוצות‬,‫ערכים‬ ‫או‬ ‫צרכים‬. © benysade@gmail.com 052-2755459
 10. 10. ‫שדה‬ ‫בני‬052-2755459 benysade@gmail.com10 ‫מצוינות‬ ‫ארגונית‬ ‫מעולות‬ ‫תוצאות‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫ללקוחות‬ ‫ערך‬ ‫ויושרה‬ ‫השראה‬ ‫חזון‬ ‫עם‬ ‫מנהיגות‬ ‫בניהול‬ ‫זמישות‬Agility ‫הודות‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫לכשרונם‬ ‫וחדשנות‬ ‫יצירתיות‬ ‫ארגונית‬ ‫יכולת‬ ‫קיימא‬ ‫בר‬ ‫עתיד‬ ‫בניהול‬ ‫המצוינות‬ ‫ערכי‬)‫לעכשיו‬ ‫נכון‬( ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459 ‫מצליחים‬ ‫במה‬?‫להשתפר‬ ‫במה‬? © benysade@gmail.com 052-2755459 ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM
 11. 11. ‫שדה‬ ‫בני‬052-2755459 benysade@gmail.com11 ‫ללקוחות‬ ‫ערך‬ ‫הוספת‬ ‫יודעים‬ ‫מצוינים‬ ‫ארגונים‬‫שהלקוחות‬‫קיומם‬ ‫תכלית‬ ‫הן‬,‫הם‬ ‫ולכן‬ ‫עבורם‬ ‫ולחדש‬ ‫ליצור‬ ‫שואפים‬‫מוסף‬ ‫ערך‬‫והתחברות‬ ‫הבנה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ולצפיות‬ ‫לצרכים‬‫שלהם‬. ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫מעולות‬ ‫תוצאות‬ ‫לקיים‬‫ללקוח‬ ‫ערך‬ ‫הוספת‬‫קיימא‬ ‫בר‬ ‫עתיד‬ ‫יצירת‬‫ארגונית‬ ‫יכולות‬ ‫פיתוח‬ ‫חדשנות‬ ‫לרתום‬‫ויצירתיות‬‫מנ‬‫ואינטגריטי‬ ‫השראה‬ ‫חזון‬ ‫עם‬ ‫היגות‬‫גמיש‬ ‫ניהול‬‫אנשים‬ ‫של‬ ‫לכשרונם‬ ‫הודות‬ ‫להצליח‬ ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459 ‫איכותי‬ ‫שירות‬ ‫לבניית‬ ‫היסודות‬ ‫יחס‬ ‫מקצועיות‬ ‫נוחות‬ ‫זמן‬ ‫זמינות‬ ‫השירות‬ ‫בית‬ ‫הלקוח‬‫שיתוף‬ ‫שקיפות‬ ‫שירות‬ ‫במתן‬ ‫איכות‬ ‫של‬ ‫קריטריונים‬ ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459
 12. 12. ‫שדה‬ ‫בני‬052-2755459 benysade@gmail.com12 ‫אמת‬ ‫פרסום‬–‫האמת‬ ‫את‬ ‫פרסמתי‬ ‫האם‬. ‫הלקוח‬ ‫כבוד‬ ‫על‬ ‫שמירה‬. ‫הלקוח‬ ‫לצרכי‬ ‫אכפתיות‬. ‫הסכם‬ ‫בתנאי‬ ‫עמידה‬. ‫כתובות‬ ‫לא‬ ‫בהבטחות‬ ‫עמידה‬. ‫הלקוח‬ ‫עבור‬ ‫מרבי‬ ‫לביצוע‬ ‫מאמץ‬. ‫היחסים‬ ‫במערכות‬ ‫הוגנות‬. ‫או‬ ‫מכוון‬ ‫בלבול‬ ‫על‬ ‫איסור‬"‫סיבון‬"‫הלקוח‬ ‫של‬. ‫ב‬ ‫מידע‬ ‫הסתרת‬ ‫על‬ ‫מוחלט‬ ‫איסור‬"‫קטנות‬ ‫אותיות‬." ‫ערובה‬ ‫כבן‬ ‫ללקוח‬ ‫מהתייחסות‬ ‫הימנעות‬. ‫הלקוח‬ ‫כלפי‬ ‫פטרוניות‬ ‫מגילוי‬ ‫הימנעות‬"‫ממך‬ ‫יותר‬ ‫בשבילך‬ ‫טוב‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫אני‬." ‫שירות‬ ‫במתן‬ ‫אתיים‬ ‫עקרונות‬ ‫ארגונית‬ ‫לקיימות‬ ‫האמצעי‬ ‫הוא‬ ‫והשרות‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫תכלית‬ ‫הינו‬ ‫הלקוח‬ ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459 ‫חוקי‬ ‫הדבר‬ ‫האם‬? ‫מינימלית‬ ‫היא‬ ‫באחר‬ ‫הפגיעה‬ ‫האם‬? ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫והמדיניות‬ ‫הערכים‬ ‫את‬ ‫תואם‬ ‫המעשה‬ ‫האם‬? ‫וקונפליקטים‬ ‫מאינטרסים‬ ‫נקיים‬ ‫והמעשה‬ ‫ההחלטה‬ ‫האם‬ ‫וזרים‬ ‫אישיים‬? ‫כמוני‬ ‫נוהגים‬ ‫היו‬ ‫אחרים‬ ‫האם‬? ‫שעשיתי‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫ברבים‬ ‫לפרסם‬ ‫מוכן‬ ‫אני‬ ‫האם‬? ‫שלי‬ ‫הארגון‬ ‫את‬ ‫יציגו‬ ‫וההחלטה‬ ‫המעשה‬ ‫האם‬ ‫אתיקה‬ ‫של‬ ‫גבוהים‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫כעומד‬? ‫מעריך‬ ‫שאני‬ ‫אדם‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫אומר‬ ‫היה‬ ‫מה‬? "‫אצבע‬ ‫כללי‬"‫אתית‬ ‫התנהגות‬ ‫של‬ ‫לבדיקה‬ ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459
 13. 13. ‫שדה‬ ‫בני‬052-2755459 benysade@gmail.com13 "‫אצבע‬ ‫כללי‬"‫אתית‬ ‫התנהגות‬ ‫של‬ ‫לבדיקה‬ ‫ברנדייס‬ ‫לואיס‬ ‫בארה‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫שופט‬"‫ב‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫החיטוי‬ ‫חומר‬ ‫הוא‬ ‫השמש‬ ‫אור‬, ‫ביותר‬ ‫היעיל‬ ‫השוטר‬ ‫הוא‬ ‫המנורה‬ ‫ואור‬ ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459 ‫ד‬ ‫פרק‬ ‫בראשית‬'‫ז‬ ‫פסוק‬' ‫שדה‬ ‫בני‬ ‫פיתוח‬ ‫וארגונים‬‫אנשים‬ ‫אימון‬ ‫אתיקה‬ ‫גישור‬ EFQM © benysade@gmail.com 052-2755459

×