Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VidenDanmark seminar den 14.4.2010. Læringsmetoder og læringsteknologi. Sine Martinussen om strategisk e læring

1,699 views

Published on

VidenDanmark seminar den 14.4.2010. Læringsmetoder og læringsteknologi Best Practice 2010. Sine Martinussen fra Personalestyrelsen fortæller om E-læring med bundlinieeffekt

Published in: Education
 • Be the first to comment

VidenDanmark seminar den 14.4.2010. Læringsmetoder og læringsteknologi. Sine Martinussen om strategisk e læring

 1. 1. CAMPUS - Rum for læring i staten 15-04-10 Campus er et samarbejde mellem Personalestyrelsen og Økonomistyrelsen
 2. 2. Agenda <ul><li>Introduktion til projekt CAMPUS og LE </li></ul><ul><li>E-læring med Læringsværdi og BundlinjeEffekt </li></ul><ul><li>De nye generationer </li></ul><ul><li>Måling af læringseffekt </li></ul><ul><li>Introduktion </li></ul><ul><li>Sine Martinussen </li></ul><ul><li>Baggrund som Cand.merc.(dat) med e-læring som speciale </li></ul><ul><li>Erfaring som e-læringskonsulent på Teknologisk Institut, Effective Learning samt som proceskonsulent hos Intracom Consult </li></ul><ul><li>Ansat i Læringsenheden 01.10.07 med ansvar for at kvalificere det pædagogiske og didaktiske design </li></ul><ul><li>Projektleder i Personalestyrelsen pr. 01.11.08 </li></ul>
 3. 3. INTRODUKTION til CAMPUS og Læringsenheden
 4. 4. Campus – 2-i-1 <ul><li>Regeringsbeslutning om læringsløsning i to dele: </li></ul><ul><li>Ét learning management system (LMS), dvs. en internetbaseret løsning, der kan understøtte og styre lærings- og udviklingsaktiviteter (ikke kun e-læring), og som fungerer som en portal for markedsføring, distribution og afvikling af læringsaktiviteter (Økonomistyrelsen) </li></ul><ul><li>E-læring og kombinationskurser (blended learning) dækkende typiske og tværgående kursusbehov for ansatte i staten samt understøttelse af lokal udvikling af e-læring i ministerier og styrelser (Personalestyrelsen) </li></ul>
 5. 5. Tilvejebringelse af e-læring i CAMPUS <ul><li>Forfatterværktøj </li></ul><ul><ul><li>Til ”gør-det-selv” e-læring </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedre lokal situering af e-læring </li></ul></ul><ul><li>Skræddersyet e-læring (miniudbud) </li></ul><ul><ul><li>Til kursusemner med særlige statslige behov eller med økonomisk gevinst. </li></ul></ul><ul><li>Standard e-læring </li></ul><ul><ul><li>Til kursusemner der allerede findes billigt og godt på kursusmarkedet. </li></ul></ul>
 6. 6. E-LÆRING med læringsværdi og bundlinjeeffekt
 7. 7. E-læring med bundlinjeeffekt <ul><li>Mere målrettet kursusplanlægning ved opsætning af: </li></ul><ul><ul><li>Læringsmål – Hvilket resultat opnår kursisten </li></ul></ul><ul><ul><li>Træningsmål – hvilke færdigheder opnår kursisten </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisatoriske mål – hvad kan kursisten bidrage med/til </li></ul></ul><ul><ul><li>Indhold samt organisering og formidlingen af indhold </li></ul></ul><ul><li>Ressourcebesparelse </li></ul><ul><ul><li>Færre og mere kvalificerede undervisningsressourcer </li></ul></ul><ul><ul><li>Mere læring og bedre læring for pengene </li></ul></ul><ul><li>Dokumentation af aktivitet ift. prioritering </li></ul>
 8. 8. E-læring med kompetenceeffekt <ul><li>Fleksibel afvikling </li></ul><ul><ul><li>Information eller processer som sjældent bruges (opslag (instruktion & procesværktøjer) eller repetition) </li></ul></ul><ul><ul><li>Information eller processer, man skal kunne fra dag ét </li></ul></ul><ul><ul><li>Kritiske processer (fx cpr) </li></ul></ul><ul><ul><li>Svært at forstå, så det skal ind med skeer </li></ul></ul><ul><ul><li>Svært at huske – kræver en fortælling og en oplevelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Skal slet ikke huskes. Just-in-time learning, der tager byrden af medarbejderne </li></ul></ul><ul><ul><li>Fordybende eller kedelig information, som ingen gider læse </li></ul></ul><ul><ul><li>For lidt til et kursus og for meget til papir </li></ul></ul>
 9. 9. E-læring med læringseffekt <ul><li>Fleksibelt indhold og bedre mål-opfyldelse (individualisering) </li></ul><ul><li>Løbende mulighed for selvevaluering </li></ul><ul><li>Fleksibel fremstillingsform (læringsstile og mange intelligenser) </li></ul><ul><li>Prækvalifikation til kurser (ensartet afsæt) </li></ul><ul><li>Repetition af læring (vedligeholdelse) </li></ul>
 10. 10. Mobil læring Værditræning og dilemmaer Vidensformidling Proces vejledning & instruktion Quizzer, tests & evaluering E-lærings-paletten Simulation Systemtræning Dialogfora Virtuelle undervisning
 11. 11. TRAILER KONFLIKTER
 12. 12. 2 MINUTTER til refleksion og nye ideer & tanker
 13. 13. DE NYE GENERATIONERS forventning til digital kompetenceudvikling
 14. 14. DEN EKSPONENTIELLE TIDSALDER Mere end 230.000 har oprettet en konto på My Space……I DAG…!
 15. 15. DEN EKSPONENTIELLE TIDSALDER <ul><li>Generation Y og Z er født ind i en verden af teknologi. </li></ul><ul><li>Langt størstedelen af de jobs de kommer til at bestride FINDES IKKE I DAG og de skal være kompetente til at løse opgaver og problemer vi end ikke kan forestille os. </li></ul><ul><li>Teknologierne udvikler sig DAGLIGT – det gør de nye generationer også Y & Z…men hvad med generation X…? </li></ul>Dette er deres oplevelse af skolesystemet… – hvad bliver deres forventninger til kompetenceudvikling på arbejdsmarkedet inden for de næste 10 år…?
 16. 16. <ul><li>” We can’t SOLVE problems… </li></ul><ul><li>… by using THE SAME </li></ul><ul><li>kind of THINKING … </li></ul><ul><li>… we used </li></ul><ul><li>when we CREATED them.” </li></ul><ul><li>Albert Einstein </li></ul>
 17. 17. 2 MINUTTER til refleksion og nye ideer & tanker
 18. 18. MÅLING af læringseffekt
 19. 19. MÅLING AF LÆRING Læring Tid En af vores største fejltagelser i måling af læring… … Er at måle her ved læringsaktivitetens afslutning… … For når vi måler her, så glemmer vi… … At vores kursister GLEMMER DET DER IKKE ER BRUGT INDEN FOR DE FØRSTE 48 TIMER…
 20. 20. MÅLING AF LÆRING Læring Tid … Men når vi måler her… … og her… … og her… … stimulerer vi dem til at huske, det de har lært.
 21. 21. ET (OPTIMALT) LÆRINGSFORLØB LÆRINGSAKTIVITET FORBEREDELSE IMPLEMENTERING HVORFOR…? HVAD FORVENTES…? HVORDAN…? 40% 40% 20%
 22. 22. PEOPLE LIE… … (They don’t mean to)… … BUT THEIR ACTIONS DON’T….! Richard Hilleman
 23. 23. LÆRINGSLANDSKABET LEARNING REMEMBERING ON-THE-JOB PERFORMANCE ON-THE-JOB LEARNING PROMPTING INDIVIDUAL FULFILLMENT ORGANIZATIONAL RESULTS PERFORMANCE LEARNING OUTCOME TRAINING Kilde: Will Thalheimer MAGICAL MOMENT
 24. 24. LÆRINGSLANDSKABET LEARNING REMEMBERING ON-THE-JOB PERFORMANCE ON-THE-JOB LEARNING PROMPTING INDIVIDUAL FULFILLMENT ORGANIZATIONAL RESULTS PERFORMANCE LEARNING OUTCOME TRAINING Kilde: Will Thalheimer PreTests PostTests Smilesheets
 25. 25. LÆRINGSLANDSKABET LEARNING REMEMBERING ON-THE-JOB PERFORMANCE ON-THE-JOB LEARNING PROMPTING INDIVIDUAL FULFILLMENT ORGANIZATIONAL RESULTS PERFORMANCE LEARNING OUTCOME TRAINING Kilde: Will Thalheimer Delayed Tests Delayed Smilesheets
 26. 26. LÆRINGSLANDSKABET LEARNING REMEMBERING ON-THE-JOB PERFORMANCE ON-THE-JOB LEARNING PROMPTING INDIVIDUAL FULFILLMENT ORGANIZATIONAL RESULTS PERFORMANCE LEARNING OUTCOME TRAINING Kilde: Will Thalheimer Kompetenceprofiler Job beskrivelser Tjeklister Proces- og procedurevejledninger
 27. 27. LÆRINGSLANDSKABET LEARNING REMEMBERING ON-THE-JOB PERFORMANCE ON-THE-JOB LEARNING PROMPTING INDIVIDUAL FULFILLMENT ORGANIZATIONAL RESULTS PERFORMANCE LEARNING OUTCOME TRAINING Kilde: Will Thalheimer 360 graders undersøgelser Parameterundersøgelser
 28. 28. LÆRINGSLANDSKABET LEARNING REMEMBERING ON-THE-JOB PERFORMANCE ON-THE-JOB LEARNING PROMPTING INDIVIDUAL FULFILLMENT ORGANIZATIONAL RESULTS PERFORMANCE LEARNING OUTCOME TRAINING Kilde: Will Thalheimer Return on investment - ROI Return on efforts - ROE
 29. 30. 2 MINUTTER til refleksion og nye ideer & tanker
 30. 31. Spørgsmål………nu…? Sine Martinussen Projektchef CAMPUS Læringsenhed E-læringskonsulent Tlf.: +45 3395 1729 E-mail: [email_address] … Eller senere…

×