Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ny dagsorden for standardisering af sags- og dokumentområdet   VidenDanmark: Elektronisk Dokumenthåndtering Best Practi...
Disposition: <ul><li>Referencearkitektur for sag og dokument </li></ul><ul><ul><li>Baggrund og formål </li></ul></ul><ul><...
Baggrund  <ul><li>En erkendelse af at ESDH ikke skal rumme ”det hele” </li></ul><ul><li>Paradigmeskift - fra ”isoleret ø”...
Målene for Referencearkitekturen: <ul><ul><li>At understøtte de forretningsmæssige mål og visioner </li></ul></ul><ul><ul...
3 centrale principper <ul><li>1: Nedbrydning i mindre dele </li></ul><ul><ul><ul><li>Afgrænse ’kerne’ vs. udvidet ESDH </...
Referencearkitekturens grundlæggende struktur
 
Kravspecifikationens opbygning Tillægsfunktionalitet Forretningstjenester Nødvendige Infrastrukturkomponenter Ønskelige In...
Nyt regi for standardisering <ul><li>Systemuafhængigt og åbent arkitektur- og standardiseringsarbejde </li></ul><ul><li>Or...
Det fællesoffentlige samarbejde fremadrettet Stat Regioner Kommunerne Standardisering ESDH kerne OIO-udvalget for sag og d...
Organisering omkring OIO-udvalg for sags- og dokumentområdet Styregruppen for tværoffent- lige Samarbejder (STS) OIO-komit...
Målsætning for standardiseringsarbejdet <ul><li>At udmønte anbefalingerne fra referencearkitekturen i operationelle standa...
Fokus på standardisering af interfaces
Standardiseringsplan for sags- og dokumentområdet - 1. halvår 2009 Arbejdet skrider hurtigt frem - vi planlægger en præ-hø...
Kandidater til standardisering – snarest herefter <ul><li>tværgående arbejdsgruppe </li></ul><ul><ul><li>udarbejdelse af ...
Hvor langt er vi – og erfaringer til nu? <ul><li>Alle arbejdsgrupperne arbejder efter en fælles metodik </li></ul><ul><ul>...
Fælles generisk struktur
Klassediagram for Mappe
Nytteværdi af standarderne? <ul><li>Mere generelt anvendelige interfaces – kan genanvendes i forskellige sammenhænge - såv...
Spørgsmål?
Læs mere og kontaktinfo: <ul><li>Link til standardisering under OIO-udvalget for sag og dokument </li></ul><ul><li>Link t...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rita Lützhøft om standardisering på det offentlige sags- og dokumentområde

1,101 views

Published on

VidenDanmark Seminar: Elektronisk Dokumenthåndtering Best Practice 2009, 2.6.2009.
Rita Lützhøft fra IT- og Telestyrelsen fortæller om det igangværende arbejde med standardisering af sags- og dokumentområdet i det offentlige.

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rita Lützhøft om standardisering på det offentlige sags- og dokumentområde

 1. 1. Ny dagsorden for standardisering af sags- og dokumentområdet VidenDanmark: Elektronisk Dokumenthåndtering Best Practice 2009 Rita Lützhøft, IT- og Telestyrelsen
 2. 2. Disposition: <ul><li>Referencearkitektur for sag og dokument </li></ul><ul><ul><li>Baggrund og formål </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultater og anbefalinger </li></ul></ul><ul><li>Seneste nyt om standardisering </li></ul><ul><ul><li>Målsætning, organisering, erfaringer og resultater til nu </li></ul></ul><ul><li>Spørgsmål </li></ul>
 3. 3. Baggrund <ul><li>En erkendelse af at ESDH ikke skal rumme ”det hele” </li></ul><ul><li>Paradigmeskift - fra ”isoleret ø” til åbent samspil med andre systemer baseret på standardiserede snitflader </li></ul>Klassisk it-arkitektur (monolitter)
 4. 4. Målene for Referencearkitekturen: <ul><ul><li>At understøtte de forretningsmæssige mål og visioner </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>bedre procesunderstøttelse, styring og overblik, automatisering af arbejdsgange, fleksibilitet </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>At definere de basale dele i en ESDH-løsning (”kernen”) samt dens snitflader til omverdenen </li></ul></ul><ul><ul><li>At skabe forudsætninger for </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>en bedre sammenhæng og klarere arbejdsdeling mellem ESDH-løsninger og fagsystemer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Øget konkurrence i og med at flere leverandører kan byde ind med forskellige dele af løsningen </li></ul></ul></ul>
 5. 5. 3 centrale principper <ul><li>1: Nedbrydning i mindre dele </li></ul><ul><ul><ul><li>Afgrænse ’kerne’ vs. udvidet ESDH </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mindske dobbeltfunktionalitet </li></ul></ul></ul><ul><li>2: Standardiserede interfaces </li></ul><ul><ul><ul><li>Funktionalitet skal stilles til rådighed via standardiserede interfaces </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Skal kunne udstille egne data </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Skal kunne bruge andres data </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- gælder både ESDH og fagsystemer! </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>3: Procesintegration mellem løst koblede systemer via hændelser </li></ul>
 6. 6. Referencearkitekturens grundlæggende struktur
 7. 8. Kravspecifikationens opbygning Tillægsfunktionalitet Forretningstjenester Nødvendige Infrastrukturkomponenter Ønskelige Infrastrukturkomponenter ESDH kerne Dialoglag Webklient Adgang via håndholdt pc Frame i portal Brugerinterface Modtager og placerer post Opretter sag Afslutter sag Opretter og behandler dokument Afleverer til offentligt arkiv Overdrager sagsansvar Danner sagsprocesoverblik Henter information til sagsbehandling Borgeradgang til egen sag Ekstern høring Behandler aktindsigt Delarbejdsgange, udvidet Delarbejdsgange, basis Sammenhæng til FESD II kravspecifikationen Bruger- styring Logning Hændelses fordeler Sikkerhed Sag Dokument Arkiv Opgave klassifikation Organi-sation Part Arbejdsgang Styring  c Dagsorden Skanning
 8. 9. Nyt regi for standardisering <ul><li>Systemuafhængigt og åbent arkitektur- og standardiseringsarbejde </li></ul><ul><li>Organiseret i nyt OIO-udvalg og underliggende arbejdsgrupper </li></ul><ul><ul><li>Forestå standardisering inden for tværgående sags- og dokumenthåndtering </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>både i ESDH-løsninger og i fagsystemer </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>grænseflader til relevante fællesoffentlige infrastrukturkomponenter </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>både i den kommunale, regionale og statslige sektor </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Stor tilslutning fra leverandører og myndigheder </li></ul></ul><ul><li>Standardisering i FESD regi ophørt pr 31.12.08 </li></ul><ul><ul><li>FESD standarderne gælder indtil de bliver afløst af nye standarder </li></ul></ul>
 9. 10. Det fællesoffentlige samarbejde fremadrettet Stat Regioner Kommunerne Standardisering ESDH kerne OIO-udvalget for sag og dokument Egne udbud/SKI Egne udbud/fælles indkøb - SKI/Kombit Igangsat foranalyse af statens behov: Evt. fælles statsligt indkøb
 10. 11. Organisering omkring OIO-udvalg for sags- og dokumentområdet Styregruppen for tværoffent- lige Samarbejder (STS) OIO-komitéen OIO-udvalg for sag og dokument Arbejdsgruppe for organisation Arbejdsgruppe for part Arbejdsgruppe for tværgående Sekretariat (i IT- og Telestyrelsen) Arbejdsgruppe for sag Arbejdsgruppe for dokument Arbejdsgruppe for arkivstruktur
 11. 12. Målsætning for standardiseringsarbejdet <ul><li>At udmønte anbefalingerne fra referencearkitekturen i operationelle standarder for interfaces, der kan fremme et mere smidigt samspil mellem ESDH-løsninger og fagsystemer </li></ul><ul><li>At standardisere fælles centrale begreber </li></ul><ul><li>Interfaces skal kunne anvendes af ESDH- OG it-løsninger med sags- og dokumentdannelse til at </li></ul><ul><ul><li>udstille egne data </li></ul></ul><ul><ul><li>anvende andres data </li></ul></ul>
 12. 13. Fokus på standardisering af interfaces
 13. 14. Standardiseringsplan for sags- og dokumentområdet - 1. halvår 2009 Arbejdet skrider hurtigt frem - vi planlægger en præ-høring i bredere regi før sommer
 14. 15. Kandidater til standardisering – snarest herefter <ul><li>tværgående arbejdsgruppe </li></ul><ul><ul><li>udarbejdelse af fælles tværgående principper vedr. logning, sikkerhed, versionsstyring, mv. </li></ul></ul><ul><li>Opgaveklassifikation (fx KL-E, FORM, journalplan) </li></ul><ul><li>Part (CPR, CVR) </li></ul><ul><li>Arbejdsgang </li></ul><ul><li>Aflevering til offentligt arkiv </li></ul>
 15. 16. Hvor langt er vi – og erfaringer til nu? <ul><li>Alle arbejdsgrupperne arbejder efter en fælles metodik </li></ul><ul><ul><li>UML-klassediagram </li></ul></ul><ul><ul><li>beskrivelse af forretningsobjekter, attributter, relationer, værdimængder, fremmede forretningsobjekter m.m. </li></ul></ul><ul><ul><li>Interfaces med operationer </li></ul></ul><ul><li>Der er truffet en række tværgående beslutninger om krav til alle forretningsobjekterne, f.eks. </li></ul><ul><ul><li>Global unik identifikation </li></ul></ul><ul><ul><li>Dobbelt historik (bitemporale egenskaber) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilstande/livscyklus (skal kunne udstede hændelsesbeskeder) </li></ul></ul><ul><ul><li>Generel struktur for relation mellem objekter – gør det muligt at specialisere ethvert objekt – på måder som endnu ikke er forudsat </li></ul></ul><ul><ul><li>Ensartet opbygning af interfaces på tværs af forretningstjenester </li></ul></ul>
 16. 17. Fælles generisk struktur
 17. 18. Klassediagram for Mappe
 18. 19. Nytteværdi af standarderne? <ul><li>Mere generelt anvendelige interfaces – kan genanvendes i forskellige sammenhænge - såvel fagsystemer som ESDH </li></ul><ul><ul><li>Muligt at nedbringe antallet af integrationer </li></ul></ul><ul><li>Ensartet opbygning af interfaces </li></ul><ul><ul><li>reduktion i omkostninger til udvikling af interfaces </li></ul></ul><ul><li>Muligt at udnytte informationer langt mere fleksibelt på tværs af systemer, fx til styring og overblik </li></ul><ul><ul><li>– i og med at informationer frigøres fra de systemer, de er bundet i </li></ul></ul>
 19. 20. Spørgsmål?
 20. 21. Læs mere og kontaktinfo: <ul><li>Link til standardisering under OIO-udvalget for sag og dokument </li></ul><ul><li>Link til referencearkitektur : </li></ul><ul><li>Rita Lützhøft Chefkonsulent Kontoret for Standardiserings- og arkitekturpolitik (KAP) Direkte telefon: + 45 3337 9242 Mobil: + 45 2538 2392 E-mail: rla@itst.dk </li></ul><ul><li>Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling </li></ul><ul><li>IT- og Telestyrelsen </li></ul>

×