Allan Kirkfelt, COWI om viden- og informationskompetencer

1,547 views

Published on

Allan Kirkfelt, HR partner hos COWI fortæller om arbejdet viden- og informationskompetencer hos COWI ved VidenDanmark og DEFF seminar om Informationskompetence 22.4.2009

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Allan Kirkfelt, COWI om viden- og informationskompetencer

 1. 1. I korte træk <ul><li>Hvad er COWI? Hvad laver vi? Hvilken 'slags' er vi? </li></ul><ul><li>Hvilke udfordringer er der i COWI med håndtering af viden? </li></ul><ul><li>Hvordan håndterer vi informationskompetence i COWI? </li></ul>HRD-Partner Allan Kirkfeldt
 2. 2. COWI er mennesker
 3. 3. COWI er 'kunst' (eller 'rådgivning')
 4. 4. Togspor med miljøhensyn HRD-Partner Allan Kirkfeldt
 5. 5. Skuespilhuset som arkitektonisk gave HRD-Partner Allan Kirkfeldt
 6. 6. Bedre vandforsyning i Letland HRD-Partner Allan Kirkfeldt
 7. 7. Snoede tårne i Bahrain HRD-Partner Allan Kirkfeldt
 8. 8. Bedre veje til Tanzania HRD-Partner Allan Kirkfeldt
 9. 9. Vision for Lille Vildmose Nationalpark HRD-Partner Allan Kirkfeldt
 10. 10. Innovativ fjernvarmetunnel under København HRD-Partner Allan Kirkfeldt
 11. 11. Rådgivning om klimapolitik HRD-Partner Allan Kirkfeldt
 12. 12. COWI er global og arbejder lokalt HRD-Partner Allan Kirkfeldt Større projektkontorer Datterselskaber
 13. 13. Opsummering <ul><li>COWI rådgiver inden for </li></ul><ul><ul><li>Ingeniørteknik ('Engineering') </li></ul></ul><ul><ul><li>Miljø ('Environment') </li></ul></ul><ul><ul><li>Samfundsøkonomi ('Economics') </li></ul></ul><ul><li>COWI er mennesker der samarbejder og anvender viden </li></ul><ul><li>'5000' medarbejdere - 'vidensmedarbejdere' </li></ul>HRD-Partner Allan Kirkfeldt
 14. 14. COWIs medarbejdere er højt uddannede HRD-Partner Allan Kirkfeldt Korte/mellemlange Topuddannelser Højere samfunds- videnskabelig Andre højere Højere naturvidenskabelig Højere teknisk 55% 6% 6% 9% 20% 4%
 15. 15. Opsummering <ul><li>COWI er mennesker der samarbejder og anvender viden til rådgivning </li></ul><ul><li>Indenfor forskellige områder (primært de tre E'er) </li></ul><ul><li>COWI er summen af projekter </li></ul><ul><li>COWI er en organisation af mennesker, der samarbejder </li></ul>HRD-Partner Allan Kirkfeldt
 16. 16. Hvad er vores udfordringer ift 'viden' <ul><li>Hvilke udfordringer er der ift 'at søge og anvende data og viden' </li></ul><ul><li>Hvilke krav er der til informations- og vidensbearbejdelse? </li></ul><ul><li>Hvilke krav er der til den enkelte medarbejder? </li></ul><ul><li>Hvordan løser organisationen COWI denne udfordring? </li></ul>HRD-Partner Allan Kirkfeldt
 17. 17. Systemer og elementer til videndeling <ul><li>Knowledge Management </li></ul><ul><ul><li>IT systemer som understøtter gruppering og genfinding af information </li></ul></ul><ul><ul><li>Processer som synliggør information for medarbejderne </li></ul></ul><ul><ul><li>Levering af rådgivning, udvikling, implementering og drift af disse </li></ul></ul><ul><li>Vidensservice </li></ul><ul><li>Portalen </li></ul><ul><li>Diskussionsforum og blogs </li></ul><ul><li>Klassifikation og mapping af faglige kompetencer (CV database m.m.) </li></ul><ul><li>Faglige netværk </li></ul><ul><li>Office Communicator </li></ul><ul><li>Kaffekøkkener og andre lokaler </li></ul>HRD-Partner Allan Kirkfeldt
 18. 18. Intranet - portal <ul><li>Portalen (Nielsen Norman Group rangerer COWIs portal blandt verdens ti bedste Intranet) </li></ul><ul><ul><li>To integrate the companies in the COWI Group via a corporate Intranet/portal supporting shared business processes </li></ul></ul><ul><ul><li>To improve knowledge sharing, communication and use of IT solutions in general </li></ul></ul><ul><li>Men 5000 medarbejdere er ikke 'lige' - systematiserede videnssystemer/-processer skal passe i relationen </li></ul><ul><li>Men 5 regioner er ikke på samme niveau - systematiserede videnssystemer/-processer afhænger af organisering, kultur, ledelseskompetence med mere </li></ul><ul><li>Udfordringer er bl.a. erfaringer, eksisterende systemer, vaner, 'godt nok', uformelle systemer med mere </li></ul>HRD-Partner Allan Kirkfeldt
 19. 19. Konkret eksempel <ul><li>Hvordan laver man et hvælvet betondæk </li></ul><ul><li>Hvem ejer denne viden - hvem skal jeg tale med? </li></ul><ul><li>Netværk et , erfaringer, Best practise, kunden, brugeren </li></ul><ul><li>Best practise </li></ul><ul><ul><li>sikrer kvalitet og sikrer indtjening </li></ul></ul><ul><ul><li>arbejdsmetode, forskrift, paradigme, dokument, model, teori der har vist sig at være blandt det bedste </li></ul></ul><ul><li>Best Practise, + 1288 stk </li></ul>HRD-Partner Allan Kirkfeldt
 20. 20. Undersøgelse af vidensdeling i COWI - IT-systemer til brug for videndeling HRD-Partner Allan Kirkfeldt Tallene i tabellen repræsenterer gruppens gennemsnit. Skala: 1 = ingen eller meget lav grad; 4 = moderat grad; 7 = meget høj grad I hvilken grad finder du følgende IT systemer nyttige til videndeling? Data baser (f.eks. ”Best Practices” og ”PRIS”) Erfaringslogs Network homepages (f.eks. ”Sprog netværket”) Blogs Wikis Køn Mand 4,2826 (A) 3,2451 (A) 3,6134 (B) 2,4845 (A) 2,7742 (A) Kvinde 4,5942 (A) 3,2927 (A) 4,7049 (A) 2,8235 (A) 2,6824 (A) F-værdi 1,19 0,02 12,98 0,86 0,05 Uddannelse Gymnasium/ håndværk 5,931 (A) 4,7500 (A) 5,4167 (A) 3,6250 (A) 3,7500 (A) Kort/ mellemlang 4,2159 (B) 3,2698 (A,B) 3,7179 (B) 2,8180 (A) 2,7660 (A,B) Lang / ph.d. 4,3077 (B) 3,0704 (B) 3,9551 (A,B) 2,2500 (A,B) 2,5740 (A,B) Other 3,5000 (B) 2,000 (B) 4,333 (A,B) 1,0000 (B) 1,000 (B) F-værdi 3,30 2,37 2,62 2,48 1,40
 21. 21. Findings fra undersøgelse <ul><li>Niveauet for videndeling er generelt meget højt </li></ul><ul><li>Ansatte med en anciennitet i COWI på 5-10 år er den gruppe medarbejdere det udveksler mest viden med udenlandske afdelinger </li></ul><ul><li>Ansatte med under 1 års anciennitet deler mere viden med udenlandske afdelinger end ansatte med 1-2 års anciennitet </li></ul><ul><li>Medarbejdere med kortere uddannelser finder generelt IT systemer mere nyttige til at dele viden, end medarbejdere med længe uddannelser som bachelor, kandidat og ph.d. </li></ul><ul><li>Generelt er der et højere niveau af videndeling for medarbejdere med personaleansvar - de oplever i højere grad end andre, at videndeling fører til: Lønforhøjelse, Øget chance for bonus, Øget chance for interessante opgaver og projekter, Bedre omdømme, Øget chance for professionel udvikling </li></ul>HRD-Partner Allan Kirkfeldt
 22. 22. Generisk status <ul><li>Formidling bliver endnu vigtigere for medarbejdere og for COWI </li></ul><ul><li>Udvikling af viden - er afgørende </li></ul><ul><li>Innovative fag-/samarbejds-/ og forretningsprocesser er afgørende </li></ul><ul><li>Viden er materialet </li></ul><ul><li>Videnskompetencen er en individuel generisk kompetence </li></ul><ul><li>Videnskompetencen er et del-element i en situeret organisationskompetence, og det er ikke COWI specifik </li></ul><ul><li>COWI er summen af projekter </li></ul><ul><li>COWI er en social fag-organisation af mennesker </li></ul>HRD-Partner Allan Kirkfeldt
 23. 23. Dilemmaer <ul><li>Vidensvirksomhed, men ingen 'videnstræning' </li></ul><ul><li>Tradionel liniær tænkning, men cykliske udfordringer i rådgivning </li></ul><ul><li>Faglighed er kulturel kerne, så 'fagets træning' sætter en norm </li></ul><ul><li>Viden er i relationerne, men relationerne kan uden systemerne </li></ul><ul><li>Soliditet og Brand, men skal også lave 'sikre fejl' </li></ul><ul><li>Formidling bliver endnu vigtigere for medarbejdere og for COWI </li></ul><ul><li>Udvikling af viden - er afgørende </li></ul>HRD-Partner Allan Kirkfeldt

×